ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η ταυτότητα φύλου στον νέο αντιρατσιστικό νόμο».

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών
(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 – Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388).
http://www.transgender-association.gr/
transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέμα: «Η ταυτότητα φύλου στον νέο αντιρατσιστικό νόμο».

     Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, δηλώνει την ικανοποίησή του για την ψήφιση του ονομαζόμενου «αντιρατσιστικού» νόμου που συμπεριλαμβάνει στον ορισμό της υποκίνησης βίας ή μίσους, την ταυτότητα φύλου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Όποιος με πρόθεση, δημόσια, προφορικά, ή δια του Τύπου, μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, κατά τρόπο που να εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή την σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων τιμωρείται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών ετών και σε χρηματική ποινή πέντε έως είκοσι χιλιάδων (5.000-20.000) ευρώ.

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου, οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπαγγέλτως και ο/η παθών κατά την υποβολή της έγκλησης όπως και όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων δεν καταβάλλει το σχετικό παράβολο του Δημοσίου, ενώ στο άρθρο 4 περιγράφονται οι ευθύνες νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων κατά την τέλεση αυτών των αδικημάτων. Το πλήρες κείμενο νόμου μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/%20t-l328-pap.pdf.

Χαιρετίζουμε την συμπερίληψη στο ανωτέρω άρθρο (καθώς και σε άλλα σχετικά) της ταυτότητας φύλου, ζήτημα που επανειλημμένως είχαμε θέσει τόσο σε ανακοινώσεις μας, όσο και κατά τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης του Ελληνικού Κοινοβουλίου την 28η Νοεμβρίου 2013 (μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία της Προέδρου του ΣΥΔ, Μαρίνας Γαλανού, εδώ, ή να δείτε σχετικό βίντεο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής από το 37:15-43:05 και 147:00-151:45 , εδώ.

Χαιρετίζουμε, ακόμη, την ψήφιση τροπολογίας βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που έκανε δεκτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης και αυξάνει τις ποινές για τα εγκλήματα μίσους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό:

Στον Ποινικό Κώδικα διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 79 και προστίθεται άρθρο 81Α ως εξής:
«Ρατσιστικό έγκλημα
Εάν η πράξη τελείται από μίσος λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της αναπηρίας κατά του παθόντος, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται ως εξής:
Α) Σε περίπτωση πλημμελήματος, που το προβλεπόμενο όριο ποινής ορίζεται σε δέκα ημέρες έως ένα έτος, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά έξι μήνες και κατά ένα έτος στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων.
Β) Σε περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο όριο ποινής ορίζεται σε πέντε έως δέκα έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο έτη και κατά τρία έτη στις λοιπές περιπτώσεις κακουργημάτων.
Γ) Το προβλεπόμενο για οποιοδήποτε έγκλημα κατώτερο όριο χρηματικής ποινής διπλασιάζεται.
Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή δεν αναστέλλεται.»

Θεωρούμε ότι η ψήφιση των ανωτέρω διατάξεων είναι ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, ωστόσο επισημαίνουμε ότι για ακόμη μία φορά υπήρξε άρνηση ενσωμάτωσης τροπολογίας για το σύμφωνο συμβίωσης και για τις συμβιωτικές σχέσεις των LGBT ανθρώπων παρά την καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ, ενώ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρατσισμού είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν πολλά ακόμη βήματα, όπως:

  • Η νομοθετική ενσωμάτωση της προστασίας των θυμάτων και μαρτύρων εγκλημάτων με ρατσιστικό κίνητρο που να συμπεριλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
  • Η αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος για τη Σύσταση Γραφείων Ρατσιστικής Βίας συμπεριλαμβάνοντας τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.
  • Η επέκταση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων (3304/2005) ώστε στον ορισμό να συμπεριλαμβάνεται και η ταυτότητα φύλου, καθώς και αναθεώρηση του 3896/2010 ώστε να αναφέρεται με σαφήνεια η ταυτότητα φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την πραγμάτωση των παραπάνω στόχων, ενώ συνεχίζει την καμπάνια του για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο 10 Σεπτεμβρίου, 2014.

 
Αρέσει σε %d bloggers: