Αρχείο για Ιανουαρίου, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Θέση του ΣΥΔ για το Athens Pride».

• 28 Ιανουαρίου, 2015 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Θέση του ΣΥΔ για το Athens Pride».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Ομάδα Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για Τρανς Ανθρώπους. Από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και κάθε Τετάρτη, ώρες 16.30-18.00μ.μ., στο γραφείο του ΣΥΔ, Συγγρού 29».

• 14 Ιανουαρίου, 2015 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Ομάδα Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για Τρανς Ανθρώπους. Από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και κάθε Τετάρτη, ώρες 16.30-18.00μ.μ., στο γραφείο του ΣΥΔ, Συγγρού 29».

PRESS RELEASE: “Drama school rejects a trans man because of his gender identity”.

• 13 Ιανουαρίου, 2015 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο PRESS RELEASE: “Drama school rejects a trans man because of his gender identity”.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρανσφοβική διάκριση σε βάρος τρανς άντρα που απερρίφθη από δραματική σχολή λόγω της ταυτότητας φύλου του».

• 12 Ιανουαρίου, 2015 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρανσφοβική διάκριση σε βάρος τρανς άντρα που απερρίφθη από δραματική σχολή λόγω της ταυτότητας φύλου του».

PRESS RELEASE: «Fotini Pipili, Member of the Parliament (New Democracy Party), filed three parliamentary questions for the legal recognition of gender identity, the inclusion of gender identity in anti-discrimination laws, and the training of security forces in gender identity issues».

• 6 Ιανουαρίου, 2015 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο PRESS RELEASE: «Fotini Pipili, Member of the Parliament (New Democracy Party), filed three parliamentary questions for the legal recognition of gender identity, the inclusion of gender identity in anti-discrimination laws, and the training of security forces in gender identity issues».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οι απαντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη στις τρεις ερωτήσεις της Φ. Πιπιλή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τη προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων και την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας σε θέματα ταυτότητας φύλου».

• 5 Ιανουαρίου, 2015 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οι απαντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη στις τρεις ερωτήσεις της Φ. Πιπιλή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τη προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων και την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας σε θέματα ταυτότητας φύλου».