ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Οι απαντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη στις τρεις ερωτήσεις της Φ. Πιπιλή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τη προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων και την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας σε θέματα ταυτότητας φύλου».

 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2015

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

(Αρ. Αποφ. Πρωτ. 7646/2010 – Αρ. Μητρ. Περιφ. Αττ. 19388).

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι απαντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη στις τρεις ερωτήσεις της Φ. Πιπιλή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τη προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων και την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας σε θέματα ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει για τις απαντήσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη στις τρεις ερωτήσεις της Φωτεινής Πιπιλή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, τη προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων, καθώς και την εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας σε θέματα ταυτότητας φύλου (μπορείτε εδώ να δείτε τις τρεις ερωτήσεις: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2014/12/03/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5/).

Στην πρώτη ερώτηση που τέθηκε προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Ντινόπουλο, όπου ερωτήθηκε αν «θα αναγνωρίσει νομοθετικά την ταυτότητα φύλου και τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων χωρίς την προϋπόθεση χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων ιατρικών προϋποθέσεων;», ο κύριος Ντινόπουλος απάντησε παραπέμποντας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αρνούμενος αρμοδιότητά του παρ’ ότι για το θέμα της δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προφανώς αρμοδιότητα. Μπορείτε εδώ να δείτε την πλήρη απάντηση του Υπ. Εσωτερικών: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9121626.pdf.

Στην δεύτερη ερώτηση που τέθηκε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Αθανασίου, όπου ερωτάται για τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων χωρίς την προϋπόθεση χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων ιατρικών προϋποθέσεων καθώς και τη προσθήκη της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων, ο κύριος Υπουργός αναγνωρίζει ότι οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίηση και αποκλεισμούς, όπως αναφέρεται «λόγω της αναντιστοιχίας της εικόνας τους με τα έγγραφα ταυτότητάς τους», παρ’ όλα αυτά όμως δεν απαντά στο ερώτημα αν προτίθεται να εισάγει νομοθεσία για την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων χωρίς προϋποθέσεις επέμβασης ή άλλες ιατρικές προϋποθέσεις. Εν συνεχεία αναφέρει τις νομοθεσίες που συμπεριλαμβάνουν την ταυτότητα φύλου («αντιρατσιστική νομοθεσία» και νομοθεσία για τα εγκλήματα μίσους), και στην καταληκτική παράγραφο απάντησε ότι για τις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας καθώς και στον χώρο της παροχής υπηρεσιών αρμόδια είναι τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (για τον χώρο της εργασίας) και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τον χώρο της παροχής υπηρεσιών), παρ’ ότι προφανώς έχει αρμοδιότητα. Μπορείτε εδώ να δείτε την πλήρη απάντηση του Υπ. Δικαιοσύνης: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9121753.pdf.

Στην τρίτη ερώτηση που τέθηκε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Κικίλια, όπου ερωτάται: «α) αν έχουν γίνει από τη πλευρά του Υπουργείου δράσεις για την ενημέρωση – εκπαίδευση των Σωμάτων Ασφαλείας σε θέματα διαφορετικότητας και ιδιαίτερα σε θέματα ταυτότητας φύλου, β) αν δεν έχουν γίνει, προτίθεται το Υπουργείο να οργανώσει τέτοιες δράσεις; και, γ) τι κυρώσεις προβλέπονται; Έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς μελών των Σωμάτων Ασφαλείας απέναντι σ’ αυτή την κοινωνική ομάδα;», απαντά ότι:

α) Μετά τη ψήφιση του 4285/2014 (αντιρατσιστικός νόμος) εκδόθηκε από 8.11.2014 η υπ’ αριθμ. 7100/25/14-δ’ εγκύκλιος του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που όπως αναφέρει στην απάντησή του ο Υπουργός «στην οποία αποτυπώνονται ρητά η θέση του Σώματος αναφορικά με την αντιμετώπιση των διεμφυλικών ατόμων κατά την αστυνομική δράση, καθώς και η εν γένει υποχρέωση των οργάνων της συντεταγμένης Πολιτείας αφενός να μη προσβάλουν, κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας, την αξία του ανθρώπου, ανεξάρτητα από οιοδήποτε διακριτικό γνώρισμα, αφετέρου δε να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την αποτροπή της προσβολής της»,

β) Συμπληρώνει ότι στη κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού και ενημερώνει ότι: «σας πληροφορούμε ότι με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, προγραμματίζεται η πραγματοποίηση διαλέξεων για τα δικαιώματα ΛΟΑΤ ατόμων σε σπουδαστές των αστυνομικών σχολών», και,

γ) υπενθυμίζει την ψήφιση του Ν. 4249/2014 όπου προστέθηκε η ταυτότητα φύλου στο άρθρο 10 που αφορά την αντιμετώπιση της αστυνομικής αυθαιρεσίας όταν έχει ρατσιστικό κίνητρο.

Την πλήρη απάντηση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/9123017.pdf.

Θεωρούμε παραπάνω από προφανές ότι οι απερχόμενοι Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, υπεκφεύγουν και αποφεύγουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν και παραπέμπουν ως αναρμόδιοι (ενώ έχουν προφανή αρμοδιότητα) σε άλλα Υπουργεία και συνεπώς δεικνύουν ότι δεν έχουν πρόθεση νομοθέτησης. Ιδιαίτερα ο Υπ. Δικαιοσύνης παρ’ ότι αναγνωρίζει ότι οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίηση και αποκλεισμούς, όπως αναφέρεται «λόγω της αναντιστοιχίας της εικόνας τους με τα έγγραφα ταυτότητάς τους», δεν απαντά καθόλου στο καίριο αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι.

Θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι μετά από σχετική εγκύκλιο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνεται ρητά η θέση του Σώματος αναφορικά με την αντιμετώπιση των διεμφυλικών ατόμων καθώς και το γεγονός ότι προγραμματίζεται η πραγματοποίηση διαλέξεων για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη, πλην όμως θεωρούμε ότι οι διαλέξεις αυτές πρέπει να γίνουν με τη συμμετοχή των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που εκπροσωπούν τους ΛΟΑΤ ανθρώπους και τη κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την προστασία τους από τις θεσμικές διακρίσεις και την αστυνομική αυθαιρεσία.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), εν όψει και των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα να ενσωματώσουν στα προεκλογικά τους προγράμματα και να δεσμευτούν για την μετεκλογική υλοποίηση πολιτικών στην κατεύθυνση:

α) της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, και της δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων χωρίς την προϋπόθεση χειρουργικής επέμβασης επαναπροσδιορισμού ή άλλων ιατρικών προϋποθέσεων,

β) της προσθήκης της ταυτότητας φύλου στις νομοθεσίες απαγόρευσης των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας, παροχής υπηρεσιών, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στη στέγαση.

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο 5 Ιανουαρίου, 2015.

 
Αρέσει σε %d bloggers: