ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, τώρα!».

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2015

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Θέμα: «Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου:

Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, τώρα!».

 Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, χτες Παρασκευή 23/10/2015, έδωσε στη δημοσιότητα εκτενή 58σέλιδη Έκθεση με τίτλο: «Διεμφυλικά Άτομα και Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου»[1].

Η Έκθεση αυτή, αναφέρεται εκτενώς: α) στο δικαίωμα των διεμφυλικών στη καθολική απόλαυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, β) στις προκλήσεις και τα εμπόδια για την απόλαυση των δικαιωμάτων τους, και καταλήγει, γ) στην άρση των αποκλεισμών και των διακρίσεων μέσω της νομική αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, αλλά και άλλων συστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ, κρίνει αναγκαίο να επισημάνει την ανάγκη:

Α. Πλήρους νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου ως θεμελιώδους διάστασης της προσωπικότητας του προσώπου και της δυνατότητας αλλαγής των εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων με βάση τον αυτοπροσδιορισμό της ταυτότητας φύλου τους, χωρίς την προϋπόθεση μη αναστρέψιμων χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλων ιατρικών διαδικασιών.

Β. Τροποποίησης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων με ρητή συμπερίληψη της ταυτότητας φύλου μεταξύ των λόγων διάκρισης και κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Γ. Πλήρους πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου, εφόσον αυτές επιλέγονται ελεύθερα, ασφαλιστικής τους κάλυψης και αποκατηγοριοποίησης της διαφυλικότητας.

Δ. Συλλογής συγκρίσιμων στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με την κατάσταση των διεμφυλικών ατόμων και την αποτελεσματικότερη προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους.

Ε. Εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων.

Η Έκθεση αυτή της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), έρχεται λίγους μήνες μετά από σχετικό δελτίο τύπου του Συνηγόρου του Πολίτου που συνηγορούσε στην ίδια κατεύθυνση: «τη θέσπιση γρήγορων, διαφανών, εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας των διεμφυλικών ατόμων (βλ. πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στην ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης).»[2]

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μετά όλων αυτών, καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, να νομοθετήσει για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ακολουθώντας τόσο το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης της 22ας Απριλίου, όσο και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δίνοντας τη δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων χωρίς ιατρικές ή άλλες προϋποθέσεις. Να ενσωματώσει ακόμη, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ακολουθώντας τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και να τροποποιήσει τις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων, ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ταυτότητα φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr

transgender.support.association@gmail.com

[1] Πλήρες Κείμενο Έκθεσης: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EkthesiNomikianagnorisitaytotitasfylou.pdf

[2] Δελτίο Τύπου Συνηγόρου του Πολίτη: www.synigoros.gr/resources/dt-pagkosmia-hmera-kata-omofovias-kai-transfovias.pdf

 

Advertisements

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο Οκτώβριος 24, 2015.

 
Αρέσει σε %d bloggers: