ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τη θέση του αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία», αναφορικά με την αποτελεσματική προστασία των LGBTI προσφύγων (το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ).

Πριν αναπτύξουμε τις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να κάνουμε συγκεκριμένες σημειώσεις σε απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών κυρίων Τόσκα και Μουζάλα σε ερώτηση βουλευτών που κατέθεσαν προτάσεις του ΣΥΔ με αφορμή την Διεθνή Ημέρα των Προσφύγων ως αναφορά (μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ).

Στην απάντησή του ο κύριος Τόσκας κάνει μία γενικόλογη αναφορά περίπου δύο σελίδων, άσχετη με το θέμα των LGBTQI προσφύγων, ενώ σε μία παράγραφο απλά αναφέρει ότι το Υπουργείο θα λάβει υπόψιν του τις προτάσεις (μπορείτε να την δείτε εδώ). Στην απάντησή του ο κύριος Μουζάλας, ομοίως αναφέρεται γενικά στο προσφυγικό θέμα σε τρεις σελίδες, ενώ για το θέμα που ερωτάται αφιερώνει μόνον μία παράγραφο όπου λέει πως: «Επιπλέον ορισμένοι εκ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τον χειρισμό των αιτημάτων για διεθνή προστασία έχουν λάβει από το EASO εξειδικευμένη εκπαίδευση για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των LGBTI ανθρώπων» (μπορείτε να την δείτε εδώ).

Τόσο ο κύριος Τόσκας, όσο και ο κύριος Μουζάλας στην ουσία δεν απαντούν, αφού ο πρώτος σε όλο το κείμενο της απάντησής του δεν αναφέρεται πουθενά στους LGBTQI πρόσφυγες, ενώ o κύριος Μουζάλας, σε τρεις σελίδες απάντηση αφιερώνει μόνον μία παράγραφο στο θέμα, η οποία μάλιστα απέχει από την πραγματικότητα, καθώς από την εμπειρία του ΣΥΔ που έχει στηρίξει πολλές υποθέσεις LGBTQI προσφύγων, στις περισσότερες προκύπτει ότι οι υπάλληλοι – χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι απολύτως άσχετοι από τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, σε αρκετές αναφέρονται στους τρανς ανθρώπους στο λάθος γένος, σε άλλες δεν αποδέχονται την ταυτότητά τους, συχνά μπερδεύουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό με την ταυτότητα φύλου, ενώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ήταν προσβλητικοί απέναντι σε τρανς ανθρώπους.

Προχωράμε στις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:

Άρθρο 2 – Ορισμοί, παράγραφος β): Προτείνουμε στον ορισμό του προσώπου αιτούντος διεθνούς προστασίας, στο σημείο που αναφέρεται σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, να συμπληρωθεί: «κατά την έννοια του Άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013» (όπου εκεί υπάρχει αναφορά και στον σεξουαλικό προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου). Προτείνουμε την εξής αναδιατύπωση:

“β) «Αιτών διεθνή προστασία ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητά να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, ή κατά την έννοια του Άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013, ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη….”.

Άρθρο 2 – Ορισμοί, παράγραφος ια’, σημείο vi): στην παράγραφο που αναφέρεται στα θύματα βασανισμού, βιασμού και άλλων ως μελών ευπαθών ομάδων, προτείνουμε να συμπληρωθούν: θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων (άλλωστε περιλαμβάνεται στο Άρθρο 21 της Οδηγίας), η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης σε όλα τα παραπάνω της διάστασης της ταυτότητας φύλου, όπως ακριβώς στο Άρθρο 13 της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016 (περισσότερα εδώ). Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“vi. τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, αναγκαστικού γάμου, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής ή νομιμοποιημένων από το κράτος σοβαρών διακρίσεων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης στα παραπάνω της διάστασης της ταυτότητας φύλου, καθώς και πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων,”

Άρθρο 6 – Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας: το άρθρο αυτό ενσωματώνει το Άρθρο 7 της Οδηγίας, στο οποίο αναφέρεται ότι όταν υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας σε οριζόμενη από το κράτος περιοχή, τούτο πρέπει να γίνεται όπως αναφέρει: «η οριζόμενη περιοχή δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής…», θεωρούμε απαραίτητο να διατηρηθεί στο άρθρο αυτό η έκφραση τούτη, καθώς ιδιαίτερα για τους τρανς πρόσφυγες στους χώρους κράτησης έχουμε παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής ή σοβαρές παρενοχλήσεις. Ακόμη, προτείνουμε να αφαιρεθούν οι «λόγοι ταχείας επεξεργασίας» των αιτημάτων, καθώς όπως έχει επισημανθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη, η επίκληση αυτού του λόγου, πολλές φορές γίνεται με κατάχρηση ως προς το μέτρο της κράτησης. Προτείνουμε να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

“1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια και να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους, εκτός εάν με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, ή για λόγους δημοσίας τάξης, χωρίς κατάχρηση του μέτρου, καθορίζεται συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα πρέπει να περιορίζονται, χωρίς να θίγεται η αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής…”

Άρθρο 7 – Κράτηση και εγγυήσεις κράτησης για αιτούντες διεθνή προστασία: το άρθρο αυτό ενσωματώνει τα άρθρα 8 έως 11 της Οδηγίας και στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, ακολουθείται ακριβώς τα σημεία του άρθρου 46 του ν. 4375/2016. Προτείνουμε στο θέμα της κράτησης αναφορικά με το φύλο, πέραν του φύλου, να λαμβάνεται υπόψιν και η διάσταση της ταυτότητας φύλου (όπως συμβαίνει και στο ΠΔ 141/2013), και, κυρίως, όπως αναφέρει η Έκθεση του Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016 (περισσότερα εδώ), που στο σημείο 12 αναφέρει: «τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά ατόμων LGBTQI είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·». Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“Για την κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4375/2016 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 9, στοιχείου α) που αναδιατυπώνεται: «Μεριμνούν ώστε οι χώροι κράτησης να διαχωρίζονται σε σχέση με το φύλο, λαμβανομένης υπόψιν και της διάστασης της ταυτότητας φύλου, με επαρκή σεβασμό στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των προσώπων και των οικογενειών τους»”

Άρθρο 14 – Λεπτομέρειες για τις συνθήκες στέγασης των αιτούντων: και σε αυτό το άρθρο πρέπει να γίνουν αναγκαίες διορθώσεις όπως στο Άρθρο 7, που να αφορούν την διάσταση της ταυτότητας φύλου, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“γ) Λαμβάνουν υπόψη για την επιλογή κατάλληλου χώρου φιλοξενίας ζητήματα που αφορούν στο φύλο, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου, την ηλικία και τον βαθμό ευαλωτότητας των αιτούντων.
δ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βιαιοπραγιών και άσκησης βίας, ιδίως στις περιπτώσεις που σχετίζονται με το φύλο, λαμβανομένης υπόψιν της διάστασης της ταυτότητας φύλου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός των δομών υποδοχής.”

Ακόμη, στο σημείο 4, οι αιτούντες που το αίτημα έχει απορριφθεί σε α’ και β’ βαθμό υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τα κέντρα φιλοξενίας. Προτείνουμε, εάν εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της απόρριψης στα διοικητικά δικαστήρια, να μην υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Άρθρο 16: για τους ίδιους λόγους με το Άρθρο 2, παρ. ια’ σημείο vi) είναι απαραίτητη η ίδια αναδιατύπωση, που να συμπεριλαμβάνει στις ευάλωτες ομάδες:  θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής και τις νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από την αρχή της προσφυγικής κρίσης έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για την αντιμετώπιση των προσφύγων και ιδιαίτερα των LGBTQI προσφύγων στην χώρα μας σε αρκετές παρεμβάσεις του, χωρίς όμως να μένει μόνο στις ανησυχίες αλλά κάνοντας μια σειρά από προτάσεις που μπορούν με εποικοδομητικό τρόπο να συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και ικανοποιητικής και επαρκούς εξέτασης των αιτημάτων ασύλου τους που ελπίζουμε να τύχουν την προσοχή των αρμοδίων αρχών (μπορείτε να τις δείτε εδώ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο 17 Οκτωβρίου, 2016.

 
Αρέσει σε %d bloggers: