ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, αναγνωρίζει ως βήμα σε θετική κατεύθυνση την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας, ωστόσο ημιτελές καθώς δεν συμπεριλήφθησαν η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου στα πεδία: α) της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, β) τις κοινωνικές παροχές, φορολογικές δηλώσεις, η πλεονεκτήματα, γ) την εκπαίδευση, δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Η αναγκαιότητα της προσθήκης της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 3, παράγραφος 2 του νόμου για την Ίση Μεταχείριση, πέραν των πλούσιων νομικών επιχειρημάτων όπως προκύπτουν από αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), με πιο χαρακτηριστικές τις CM/Rec(2010)5 και 2048(2015) του ΣτΕ, είναι αδήριτη καθώς οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις, περιορισμένη πρόσβαση ή και αποκλεισμούς στα παραπάνω πεδία.

Τόσο από καταγγελίες που συχνά έρχονται στην δημοσιότητα, όσο και από εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, προκύπτει ευθέως ότι οι τρανς άνθρωποι δέχονται παρενοχλήσεις, μπούλινγκ ή και βία στον χώρο της εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής ή παρενοχλήσεις στον χώρο της υγείας και τούτο συχνά γίνεται αιτία περιορισμένης πρόσβασής τους στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ υπάρχουν πάμπολλες καταγγελίες άρνησης παροχής υπηρεσιών σε τρανς ανθρώπους, καθώς και αρνήσεις μίσθωσης. Συνεπώς η ίση μεταχείριση παραμένει ακόμη μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους.

Ακόμη, δε, ο ακραίος τρανσφοβικός λόγος που αναπτύσσεται ακόμη και από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θεσμοποιώντας ρατσιστικές συμπεριφορές, με τελευταίο παράδειγμα το παραλήρημα του βουλευτού Κατσίκη που είχε το θράσος να αναρωτηθεί εάν ένας συμπολίτης του,  τρανς πρόσωπο μπορεί να είναι εκπαιδευτικός ή να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, κάνει ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη την εγρήγορση όλων των δημοκρατικών πολιτών για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας, και την απόλαυση της ζωής τους χωρίς διακρίσεις σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής, καθώς και σε θεσμικό επίπεδο την χωρίς καθυστέρηση ψήφιση νόμου για την πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου βασιμένη μόνο στον αυτοπροσδιορισμό χωρίς δικαστικές διαδικασίες.

Δεδομένης, μάλιστα, της παρέμβασης του πρώην Γενικού Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίου Κωστή Παπαϊωάννου, στην ημερίδα του ΣΥΔ για την Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης στις 26.11.2016 στην Αθήνα, που περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του σχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που έχει ήδη καταρτιστεί ωστόσο δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα, που όπως ανακοίνωσε θα εξακολουθεί να διατηρεί την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (δικαστική διαδικασία), και η οποία θα εξακολουθεί να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των τρανς ανθρώπων και συνεπώς το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ δεν θα τηρεί τα στάνταρντς όπως έχουν τεθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης σύμφωνα με την απόφαση 2048(2015), καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρει ένα πλήρες σχέδιο νόμου που θα αναγνωρίζει την ταυτότητα φύλου, βασισμένο μόνο στον αυτοπροσδιορισμό, με γρήγορες, διαφανείς, μη γραφειοκρατικές διαδικασίες, με μία απλή αίτηση στο οικείο ληξιαρχείο.

Ακόμη, όπως έχουμε τονίσει σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μας, το σχέδιο νόμου για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι αναγκαίο να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) να απεμπλέκει το ανθρώπινο δικαίωμα της αναγνώρισης του φύλου από τις οποιεσδήποτε ιατρικές διαδικασίες (επέμβασης/στείρωσης/γνωμάτευσης): μόνο με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, β) διαδικασία γρήγορη, διαφανής, πλήρως προσβάσιμη για όλα τα πρόσωπα με ένα αίτημα στο ληξιαρχείο εντός 30 ημερών, γ) προστασία της οικογενειακής ζωής του προσώπου (δεν διαλύεται πρότερος γάμος, διατηρείται επιμέλεια τέκνων), δ) διαδικασία διαθέσιμη και για ανήλικα πρόσωπα, ε) δυνατότητα τρίτης ή κενής καταχώρισης φύλου, ε) προστασία στο σχολικό περιβάλλον για τα τρανς παιδιά που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να αλλάξουν τα έγγραφά τους, στ) προστασία στο σύστημα υγείας και ασφαλιστική κάλυψη όλης της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού, ζ) προστασία της σωματικής ακεραιότητας και φυσικής αυτονομίας των ίντερσεξ προσώπων (απαγόρευση επεμβάσεων χωρίς τη συναίνεση του προσώπου), η) επέκταση νομοθεσιών κατά των διακρίσεων λόγω φύλου (Νόμοι 3896/2010 και 3769/2009) με σαφή αναφορά ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, θ) προστασία τρανς προσφύγων και διαδικασία διαθέσιμη και γι’ αυτούς.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και αναμένει από το αρμόδιο Υπουργείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις τηρώντας τις δεσμεύσεις της και ακολουθώντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τα στάνταρντς για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

~ από Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών στο 5 Δεκεμβρίου, 2016.

 
Αρέσει σε %d bloggers: