Αρχείο για Μαρτίου, 2012

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

• Μαρτίου 8, 2012 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».