Αρχείο για Ιουνίου, 2014

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 2013-2014».

• 20 Ιουνίου, 2014 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ 2013-2014».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Πρόταση του ΣΥΔ επί της Διαβούλευσης σ/ν για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων: Αναγκαιότητα η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου».

• 6 Ιουνίου, 2014 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Πρόταση του ΣΥΔ επί της Διαβούλευσης σ/ν για την προσαρμογή των διατάξεων του ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης ληξιαρχικών πράξεων: Αναγκαιότητα η Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «1η Δράση Δρόμου για την Καμπάνια για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Κυριακή 8 Ιουνίου, Πλατεία Κοραή, Αθήνα».

• 4 Ιουνίου, 2014 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «1η Δράση Δρόμου για την Καμπάνια για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου. Κυριακή 8 Ιουνίου, Πλατεία Κοραή, Αθήνα».