ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών».

•Ιουνίου 19, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών».

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις  τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της ταξινόμησης της ταυτότητας φύλου από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών.

Συγκεκριμένα χτες 18 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τον ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, από τον οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι διαγνώσεις που αφορούσαν τις τρανς ταυτότητες από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή – σημείο καμπής για τη διεθνή κοινότητα των διεμφυλικών προσώπων που ανοίγει μία νέα εποχή σεβασμού των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων[1].

Με την έκδοση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει τις εισηγήσεις που είχαν γίνει από τις 22.8.2014[2], όταν έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50)  ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.

Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, ακόμη, με όλες τις αποφάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[3]:   «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·», ενώ με τη θέση αυτή έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας[5].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την αρχή της ίδρυσής του και με πλήθος παρεμβάσεών του είχε εστιάσει στην μεταβολή των κατεστημένων αντιλήψεων που υπήρξαν πηγή στιγματισμού και βάση της άνισης μεταχείρισης και αποκλεισμών που υφίστανται τα τρανς πρόσωπα που μία εκ των αιτιών τους ήταν αντιλήψεις ψυχιατρικοποίησης της τρανς κατάστασης[6].

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και την Πολιτεία να αναθεωρήσει όλες τις πρακτικές[7] και διατάξεις[8] που στιγμάτιζαν τα τρανς πρόσωπα ως ψυχικά ασθενή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[2] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου, 22.8.2014: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[3] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[4] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[5] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[6] Βλέπε επί παρδείγματι πρόσφατες παρεμβάσεις του ΣΥΔ όπως: α) Δελτίο Τύπου 12. 11.2017: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση στον Ευαγγελισμό που ψυχιατρικοποιεί την ταυτότητα φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae/., β) Δελτίο Τύπου 11.1.2018: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/, γ) Δελτίο Τύπου 18.4.2018: «Σχετικά με διεπιστημονική ημερίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd/.

[7] Βλέπε πρακτικές όπως την απαράδεκτη προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας που στιγματίζουν τα τρανς πρόσωπα: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3/.

[8] Επί παραδείγματι Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17): http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd%2011_2014.htm.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την ισότιμη μεταχείριση».

•Ιουνίου 6, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την ισότιμη μεταχείριση».

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την ισότιμη μεταχείριση».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, φέρνει στη δημοσιότητα μία ακόμη περίπτωση που η ίδια η Πολιτεία στιγματίζει αλλά και αποκλείει με αθέμιτο τρόπο τρανς ανθρώπους.

Συγκεκριμένα,  τον Μάιο, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανάρτησαν στη Διαύγεια, Προκήρυξη για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου στην σελίδα 32 (Ενδεικτικός Πίνακας Κυριοτέρων Νοσημάτων και Σωματικών Ατελειών που Αποκλείουν Υποψηφίους από τις Αστυνομικές Σχολές), ανάμεσα στις ψυχικές παθήσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού αναφέρονται οι «ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου)» (την προκύρηξη μπορείτε να την διαβάσετε σε μορφή pdf πιέζοντας εδώ)

Πέραν του ότι η κατάταξη της ταυτότητας φύλου ή εννοιών που συνδέονται με αυτήν στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως αυτή η πρακτική δεν συνάδει με διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Συγκεκριμένα:

  1. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τις 22.8.2014, έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50)  ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence)[1], γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί στον διαθέσιμο διαδικτυακά ICD 11 Beta Draft[2], ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.
  2. Η Αμερικανική Ψυχολογική  Ένωση, στις Κατευθυντήριες Γραμμές της διέπεται από το ίδιο ακριβώς πνεύμα της αποψυχιατρικοποίησης και του αποστιγματισμού της ταυτότητας φύλου (βλέπε σχετική Κατευθυντήρια Γραμμή Νο1: «Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι το φύλο δεν αποτελεί δίπολο και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων φύλου. Η ταυτότητα φύλου του ατόμου μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με το φύλο που αποδίδεται στη γέννηση»)[3].
  3. Σύμφωνα, ακόμη, με την θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΨΕ[4], που βρίσκεται στην κατεύθυνση που έχει θέσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την αποπαθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης: «[…] Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου. […] Διατυπώθηκε η ένσταση πως ίσως χρειάζεται η υποχρεωτική ψυχιατρική παρακολούθηση κάθε διεμφυλικού ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι ένας υγιής διεμφυλικός άνθρωπος ή κατά πόσον η φαινομενική διεμφυλικότητά του είναι σύμπτωμα σχιζοφρένειας ή άλλης ψύχωσης. Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλικής κατάστασης».
  4. Συμπληρωματικά θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψιν οι θέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[5]: «6.2.2. Nα καταργήσουν την στείρωση και άλλες υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, όπως και την διάγνωση ψυχικής υγείας ως αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου στην διαδικασία για την μεταβολή του ονόματος και του καταχωρισμένου φύλου» καθώς και: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[6]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου, με βάση το μοντέλο της Αργεντινής, και να επανεξετάσουν τους όρους (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής στείρωσης) που τίθενται για τη νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·».

Επιπλέον στο σημείο 3, σελίδα 12, γίνεται αναφορά στο Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17), το οποίο επίσης έχει αναφορά σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου», ως κριτήριο αποκλεισμού, η οποία επίσης στιγματίζει τους τρανς ανθρώπους και σαφέστατα πρέπει να αφαιρεθεί.

Όμως, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουμε, πέραν του στιγματισμού των τρανς προσώπων, στο γεγονός ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, Ν. 4443/2016, Άρθρο 3, Παράγραφος 1β), απαγορεύεται και για λόγους ταυτότητας φύλου, η ανισότιμη μεταχείριση και κατά: «την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας».

Η πρόσβαση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σαφέστατα εμπίπτει στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης, και, συνεπώς ο αποκλεισμός για λόγους ταυτότητας φύλου, είναι παράνομη και αθέμιτη διάκριση και αποκλεισμός.

Άξιο, ακόμη, να σημειωθεί είναι το σημείο 5 στην σελίδα 12 που αναφέρει ως επιθυμητά προσόντα για την εισαγωγή στις εν λόγω Σχολές: «να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους». Τούτο δημιουργεί εύλογες απορίες και για τον αποκλεισμό προσώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, και, επίσης, εμπίπτει στο ίδιο Άρθρο της νομοθεσίας για την ισότιμη μεταχείριση.

Συμπληρωματικά, υπενθυμίζουμε, δε, ότι και στο παρελθόν το ΣΥΔ, είχε αναδείξει περίπτωση τρανς άντρα αστυνομικού που κινδύνευσε η θέση εργασίας του λόγω της ταυτότητας φύλου του[7], για την οποία είχε γίνει προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ όπως έγινε γνωστό αργότερα, ο τρανς άντρας διατήρησε τη θέση του.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και την Ελληνική Αστυνομία να άρουν αυτόν τον αποκλεισμό που στιγματίζει και προσβάλει τους τρανς ανθρώπους, ενώ παραβιάζει με σαφή τρόπο τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, και, επιφυλάσσεται κάθε νόμιμης ενέργειας ώστε να αποκατασταθεί η παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[2] ICD 11 Beta Draft: Gender Incogruence  HA40-HA41: https://icd.who.int/dev11/l-m/en#http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068.

[3] Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

[4] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[5] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[6] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

[7] Δελτίο Τύπου, 26 Φεβρουαρίου 2014: «Υπόθεση τρανς άντρα αστυνομικού αναδεικνύει την αναγκαιότητα βελτίωσης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2014/02/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%84/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

•Ιουνίου 4, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, σε συνέχεια και παλαιότερης ανακοίνωσής  μας για παραβίαση διατάξεων του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Ειρηνοδικείο, καταγγέλλει δημόσια περιστατικό που αναδεικνύει τόσο την απαξιωτική και εξευτελιστική συμπεριφορά που υφίστανται οι τρανς άνθρωποι όσο και την αποτυχία της δικαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 1 Ιουνίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, επισκέφτηκε το Ειρηνοδικείο Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο και την διευθύντρια γραφείου του ΣΥΔ, Άννα Απέργη, για να καταθέσει αίτημα για την μεταβολή των εγγράφων της καθ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Απευθυνόμενοι προς την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, δέχτηκαν έντονα απαξιωτική, προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά, τόσο η αιτούσα, όσο και ο δικηγόρος της. Η Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας παρ’ ότι όπως δήλωσε γνωρίζει τη νομοθεσία, εξακολουθούσε να μιλάει για «αλλαγή φύλου», ζητούσε να της απευθύνονταν στην καθαρεύουσα, μιλούσε υποτιμητικά, ενώ άξιο να σημειωθεί είναι ότι ήταν ακραία απαξιωτική και προς τον δικηγόρο ενώπιον της πελάτου του, καθώς επίσης έδειξε να τους αγνοεί με δεικτικό τρόπο όταν κάλεσε άλλη δικηγόρο να εισέλθει στο γραφείο της όσο θα έπρεπε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της .

Μετά την ακραία απαξιωτική και επιθετική συμπεριφορά της Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας, η Πρόεδρος του ΣΥΔ και ο δικηγόρος της, εγκατέλειψαν το γραφείο της και εν συνεχεία ζήτησαν ακρόαση από τον Πρόεδρο Διοίκησης του Δικαστηρίου όπου του εξέθεσαν την ιταμή και απαξιωτική συμπεριφορά της Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας καθώς και το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι και οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι τους στην εφαρμογή της διαδικασίας της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, ιδίως ως προς την μυστικότητα και την άρνηση δικαστών να δικάζουν τις υποθέσεις στη σειρά τους και σε «ιδιαίτερο γραφείο» όπως αναφέρει ο νόμος. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μία ώρα και θα αποτυπωθεί σε προτάσεις με Υπόμνημα που θα κατατεθεί προς την ολομέλεια του Δικαστηρίου, ενώ το περιστατικό θα καταγγελθεί επισήμως προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σημειώνουμε ότι αυτό το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια επανειλημμένων παραβιάσεων της διάταξης του ν. 4491/2017 που αναφέρει με απόλυτη σαφήνεια ότι η δικαστική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το Άρθρο 782 ΚΠολΔ γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο, καθώς και άρνησης δικαστών να δικάζουν τις υποθέσεις στην αναρτημένη σειρά του πινακίου συμπεριφερόμενοι στους τρανς ανθρώπους και τους εξουσιοδοτημένους δικηγόρους τους ως πολίτες β’ κατηγορίας[1], ενώ όλα τα παραπάνω δεικνύουν την αναγκαιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναλάβει την πρωτοβουλία εγκυκλίου που θα διευκρινίζει ότι όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας θα πρέπει να δικάζουν τις υποθέσεις νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, μόνο σε ιδιαίτερο γραφείο, να τηρούν με ακρίβεια τις διατάξεις του νόμου, και, να τηρούν αυστηρά την σειρά εκδίκασης που καταγράφεται στο πινάκιο.

Περαιτέρω, από όλα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, αναδεικνύεται η αποτυχία της δικαστικής εφαρμογής του ν. 4491/2017, καθώς η δικαστική διαδικασία είναι χρονοβόρα (σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το ένα έτος), είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα καθώς μόνο τα δικαστικά έξοδα χωρίς αμοιβή δικηγόρου φτάνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 420,00 και συνεπώς η πρόσβαση στη διαδικασία δεν είναι ισότιμη για όλα τα πρόσωπα αφού αποκλείονται οι τρανς άνθρωποι που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία και λόγω πάγιων αποκλεισμών από τον χώρο της εργασίας αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος, ενώ δεν είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό αφού τα πρόσωπα ετεροπροσδιορίζονται από την έδρα, και, συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης[2] ώστε η διαδικασία να είναι γρήγορη, προσβάσιμη σε όλους ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης , με βάση τον αυτοπροσδιορισμό και με σεβασμό προς τους τρανς ανθρώπους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με ευθύνη για την τήρηση κράτους δικαίου για όλα τα πρόσωπα πρόσφατα εξέδωσε αναλυτικό τρίπτυχο φυλλάδιο για την ορθή εφαρμογή του ν. 4491/2017[3] και θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε η διαδικασία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου να εξορθολογιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα που επιτάσσουν εξωδικαστική διαδικασία, καθώς και την άρση όλων των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι τρανς και φυλοδιαφορετικοί άνθρωποι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Δελτίο Τύπου 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[2] Απόφαση 2048(2015) της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[3] Δελτίο Τύπου 11.5.2018: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/05/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%bf-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία».

•Μαΐου 22, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, πιστό στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει ότι:

Σε συνέχεια αιτήματός μας για παροχή στήριξης προς το Σωματείο μας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του προγράμματος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενέκρινε συνολικό ποσό έως  5.000 Ευρώ για την μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΣΥΔ.

Συγκεκριμένα, ποσόν έως 2.800 ευρώ για την αγορά τροφίμων που προορίζονται για την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται οικονομική αδυναμία κάλυψης των καθημερινών αναγκών τους μέσω της Τράπεζας Τροφίμων για το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2018, καθώς επίσης και ποσόν έως 2.200 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα πρόσωπα που θα ωφεληθούν του προγράμματος, έχουν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που δικαιολογούν την δυσκολία της διαβίωσης τους.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που από το 2013 στα πλαίσια του προγράμματος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπαραστέκεται στο έργο του σωματείου μας υποστηρίζοντας τους τρανς συνανθρώπους μας, που λόγω της κρίσης αλλά κυρίως των πολλών και μεγάλων αποκλεισμών που βιώνουν στην καθημερινότητα τους και ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες διαβίωσης, καθώς και για την μερική κάλυψη του ενοικίου του γραφείου μας για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

•Μαΐου 16, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με την αφορμή της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, που τιμάται σε όλον τον κόσμο στις 17 Μαΐου με στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να υφίστανται οι LGBTI άνθρωποι, αλλά και την ενδυνάμωση της εαυσθητοποίησης για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, με το παρόν δελτίο τύπου εστιάζει στο ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που συμβάλει στην διαιώνιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Τούτο γίνεται ακόμη πιο σαφές από την ετήσια έκθεση της ILGA-Europe, σύμφωνα με την οποία παρά τα όποια θετικά βήματα έχουν γίνει η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς κατατάσσεται στην 14η θέση με συνολικό ποσοστό ενσωμάτωσης θεσμικού πλαισίου που προάγει τα δικαιώματα των LGBTI ανθρώπων μόλις 52%[1].

Συγκεκριμένα παρά τη νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου χωρίς προϋποθέσεις στείρωσης ή ιατρικών παρεμβάσεων και γνωματεύσεων, η δικαστική διαδικασία απέχει των ευρωπαϊκών προτύπων που πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, ενώ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ακριβή και συνεπώς μη προσβάσιμη σε όλους, ενώ στο χρονικό διάστημα εφαρμογής της έχει παραβιαστεί τις περισσότερες φορές[2], καθώς επίσης εξαιρούνται τα έγγαμα πρόσωπα[3], δεν μεταβάλλονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης πιθανών τέκνων, υπάρχει ηλικιακός περιορισμός ενώ στις ηλικίες 15-17 η διαδικασία είναι έντονα ψυχιατρικοποιημένη, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μη-δυαδικών[4] και ίντερσεξ προσώπων[5] καθώς και των τρανς προσφύγων, ενώ υπάρχει απουσία προβλέψεων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, παρά τη πρόσφατη νομοθέτηση της επέκτασης της αναδοχής ανεξαρτήτως του φύλου των μερών που έχουν τελέσει σύμφωνο συμβίωσης, δεν επεκτάθηκαν τα δικαιώματα από κοινού επιμέλειας υπαρχόντων τέκνων, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα στην παιδοθεσία, ενώ παρά την διακηρυγμένη θέση του κυβερνώντος κόμματος της πλειοψηφίας για την επέκταση του γάμου ανεξαρτήτως φύλου, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα αυτό.

Επιπλέον, η νομοθεσία απαγόρευσης των διακρίσεων καλύπτει μόνο τον χώρο της εργασίας και εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση, ενώ η νομοθεσία για την προστασία από τη ρητορική μίσους λόγω του περιοριστικού πλαισίου της παραμένει ελλιπής όπως αποδείχτηκε σε πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου στο Αίγιο.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, υποδεικνύουν τις απαραίτητες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στη κατεύθυνση:

  • της επέκτασης του γάμου, της από κοινού επιμέλειας και της παιδοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου,
  • της τροποποίησης της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ώστε: α) η διαδικασία να γίνει εξωδικαστική, β) να αρθεί ο αντισυνταγματικός περιορισμός στα έγγαμα πρόσωπα, γ) να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός χωρίς οποιαδήποτε γνωμάτευση, δ) να μεταβάλλεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης υπαρχόντων τέκνων ως προς το φύλο των γονέων, ε) να υπάρχει η δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρισης φύλου για όσα πρόσωπα το επιθυμούν, στ) να απαγορεύονται οι επεμβάσεις σε ίντερσεξ νεογνά και παιδιά χωρίς τη συναίνεσή τους και να υπάρχει μέριμνα για τα τα ίντερσεξ πρόσωπα, ζ) να υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία μεταβολής των εγγράφων για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας και πρόσφυγες, η) να υπάρχουν μέριμνες πλήρους πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας, θ) να υπάρχει μέριμνα για προστασίες στο σχολικό περιβάλλον,
  • της τροποποίησης των νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων ώστε να περιλαμβάνεται ρητά ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών, στην υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση,
  • της τροποποίησης της αντιρατσιστικής νομοθεσίας στη κατεύθυνση της άρσης του περιοριστικού πλαισίου ώστε να καταπολεμάται αποτελεσματικά η ρητορική μίσους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να μεριμνήσουν για τη νομοθέτηση όλων των παραπάνω και θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή για την άρση των προκαταλήψεων και όλων των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου και την δημοκρατία μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ετήσια στοιχεία, ILGA-Europe. Γενικά στοιχεία: https://rainbow-europe.org/. Στοιχεία για την Ελλάδα: https://rainbow-europe.org/#8636/0/0.

[2] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[3] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 21.12.2017: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας στα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82/.

[4] Σχετικά με τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων, βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 13.2.2018: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[5] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 8.11.2017, για τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-8-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

•Μαΐου 11, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου δίνει στη δημοσιότητα τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή του ν. 4491/2017, για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Στο φυλλάδιο αυτό μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, την διαδικασία, τα απαραίτητα έγγραφα και ελάχιστα κόστη, καθώς και αναγκαίες σημειώσεις και συμβουλές για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Με το φυλλάδιο αυτό φιλοδοξούμε να διευρυνθεί η καλύτερη και σωστή γνώση για τη κείμενη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και απευθύνεται τόσο προς τα ίδια τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα, όσο και προς τους νομικούς εκπροσώπους τους, αλλά και γενικότερα προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Μπορείτε να το διαβάσετε διαδικτυακά πιέζοντας εδώ, ή να το «κατεβάσετε» και να το εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας, ενώ θα διανέμεται σε έντυπη μορφή από το ΣΥΔ στο γραφείο μας καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις που συμμετέχουμε.

Τέλος, όσα τρανς ή φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που ζουν στην Αθήνα και έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος της δικαστικής διαδικασίας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας (Τηλ. 2109210697 ή transgender.support.association@gmail.com).

Το φυλλάδιο αυτό βγαίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ | Έρευνα: Τα αρνητικά αποτελέσματα της νομοθεσίας στη Γαλλία».

•Απρίλιος 30, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ | Έρευνα: Τα αρνητικά αποτελέσματα της νομοθεσίας στη Γαλλία».

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ | Έρευνα: Τα αρνητικά αποτελέσματα της νομοθεσίας στη Γαλλία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου και σε συνέχεια του Κοινού Δελτίο Τύπου 12 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με το Πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Εργασία στο Σεξ στην Ελλάδα[1], αλλά και μετά την πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε που ακούστηκαν ιδιαίτερα προσβλητικοί και κακοποιητικοί χαρακτηρισμοί για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, φέρνει στη δημοσιότητα έρευνα σχετικά με τα αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου 2016-44 που ψηφίστηκε στις 13 Απριλίου 2016, κατά του ονομαζόμενου «συστήματος της πορνείας» στην Γαλλία, αλλά και άλλες έρευνες καθώς και τις θέσεις διεθνών οργανισμών από τις οποίες τεκμαίρεται ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται από την Γ.Γ.Ι.Φ. είναι βλαπτική και λανθασμένη.

Η έρευνα αυτή[2] είναι μία ποιοτική μελέτη που επικεντρώνεται στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων του σεξ, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από το νόμο. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 70 εργαζόμενους του σεξ, ενώ επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 24 συνεντεύξεις και ομάδες έρευνας με ομάδες αποτελούμενες από εργαζόμενους στο σεξ ή άλλες οργανώσεις που συνεργάζονται με εργαζόμενους στο σεξ σε ολόκληρη τη Γαλλία. Παράλληλα με αυτή την ποιοτική μελέτη, διενεργήθηκε επίσης μια ποσοτική έρευνα μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2018, στην οποία συμμετείχαν 583 εργαζόμενοι του σεξ, τα αποτελέσματα των οποίων ενσωματώθηκαν στην έκθεση αυτήν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και παρά τον δηλωμένο στόχο του νόμου για προστασία των εργαζομένων του σεξ, η πλειοψηφία των εργαζομένων στο σεξ αναδεικνύει ότι η ποινικοποίηση των πελατών ήταν στην πράξη περισσότερο επιζήμια για τους ίδιους από τους προηγούμενους νόμους κατά της πορνείας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχουν πολύ μικρότερο έλεγχο στις συνθήκες εργασίας τους ενώ ο αντίκτυπος έγινε ακόμη αισθητός πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου, λόγω της προβολής του θέματος στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Για τους λόγους αυτούς, τα ερωτηθέντα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ ήταν σχεδόν ομόφωνα αντίθετα με την ποινικοποίηση των πελατών.

Η μελέτη αυτή αποκάλυψε ότι σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, τα δημοτικά έγγραφα και οι τακτικοί έλεγχοι ταυτότητας που απευθύνονται σε εργαζόμενους του σεξ σημαίνουν ότι είναι ακόμη πιο συχνά ποινικοποιημένοι από τους πελάτες τους. Αν και ορισμένοι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι έχουν καλές σχέσεις με την αστυνομία, οι αστυνομικοί συνήθως δεν θεωρούνται ως πηγή προστασίας. Οι εργαζόμενοι του σεξ συχνά  έκαναν λόγο για επεισόδια εκφοβισμού από την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης να αναφέρουν τους πελάτες και, εάν δεν είχαν δηλωθεί, τους απειλούσαν με απέλαση εάν δεν συμμορφώνονταν.

Αν και οι περισσότεροι εργαζόμενοι του σεξ συνέχισαν τη εργασία τους μετά τη νέα νομοθεσία, οι συνθήκες εργασίας τους επιδεινώθηκαν σοβαρά. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι ο νέος νόμος, μειώνοντας τη ζήτηση (πελάτες), θα μειώσει επίσης την προσφορά (εργαζομένους στο σεξ) οι συνεντεύξεις με οργανώσεις δείχνουν ότι δεν υπήρξε μείωση του αριθμού των εργαζομένων του σεξ. Επιπλέον, ο νόμος είχε αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των εργαζομένων του σεξ, την υγεία και τις γενικές συνθήκες διαβίωσης. Ο νόμος είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αυτονομία τους ως εργαζόμενοι, στους κινδύνους που ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να πάρουν, στο κοινωνικό στίγμα και στις οικονομικές δυσκολίες. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στο σεξ και κάθε οργάνωση που ερωτήθηκαν σημείωσαν μια μετατόπιση εξουσίας στη σχέση μεταξύ των εργαζομένων του σεξ και των πελατών τους, καθώς οι πελάτες αισθάνονται περισσότερο το δικαίωμα να επιβάλλουν τους όρους τους (δηλαδή σεξουαλικές πρακτικές χωρίς προστασία, μειωμένες τιμές, απροθυμία πληρωμής κλπ.), θεωρώντας τους εαυτούς τους ως αυτούς που διατρέχουν τον κίνδυνο σύμφωνα με το νόμο. Ακόμη, έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξαθλίωση, ιδίως μεταξύ των ανθρώπων που ζουν ήδη επισφαλώς, δηλαδή των γυναικών μεταναστριών που εργάζονται στο δρόμο χωρίς έγγραφα. Το 62,9% των ερωτηθέντων στην ποσοτική μας έρευνα ανέφερε ότι η συνολική ποιότητα ζωής τους επιδεινώθηκε από τον Απρίλιο του 2016 και το 78,2% δήλωσε ότι τα κέρδη τους έχουν μειωθεί.

Γενικά, ο νόμος έχει ωθήσει τους εργαζόμενους του σεξ να λειτουργούν κάτω από πιο ριψοκίνδυνες συνθήκες με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία τους. Σε πολλές συνεντεύξεις τονίστηκε μια ανησυχητική μείωση στη χρήση προφυλακτικών καθώς και αυξημένες δυσκολίες στη συνέχιση της θεραπείας για όσους είναι θετικοί στον ιό HIV. Το άγχος που δημιουργείται από την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας προκαλεί διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας από την κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και άλλων ναρκωτικών, μέχρι στην κατάθλιψη και σε σκέψεις αυτοκτονίας.Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αποκαλύπτουν επίσης ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις βίας κάθε είδους: προσβολές στο δρόμο, σωματική βία, σεξουαλική βία, κλοπή και ένοπλη ληστεία στον χώρο εργασίας. Η εξαθλίωση, οι αυξημένοι κίνδυνοι στην υγεία και η αυξημένη έκθεση στη βία αποτελούν φαύλο κύκλο.

[τα στοιχεία της έρευνας σε ποσοστά – κάντε κλικ στη φωτογραφία για μεγύνθυνση]

Η έρευνα αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με αντίστοιχή που είχε δημοσιευτεί στο Journal of Public Health μετά από συστηματική έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2012 (και ενημερώθηκε με επιπλέον στοιχεία τον Σεπτέμβριο του 2013) διεθνώς, όπου επιβεβαιώθηκαν και τεκμηριώθηκε με στοιχεία ότι οι νομοθεσίες είτε ολικής είτε μερικής ποινικοποίησης (είτε από την μεριά των εργαζομένων στο σεξ είτε από τη μεριά των πελατών τους), ότι η ποινικοποίηση αυτή προάγει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία κατά των προσώπων αυτών.[3]

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία: «Τεκμηριωμένες μελέτες προάγουν ότι η αποποινικοποίηση της εργασία στο σεξ, θα οδηγούσε μείωση κατά 46% των κρουσμάτων hiv στα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε 10 χρόνια, καθώς και στον τερματισμό της σεξουαλικής βίας που υφίστανται  θα οδηγούσε σε 20% μείωση των νέων κρουσμάτων»[4], ενώ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ[5]:

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει το αριθμών των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών του (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».

Ακόμη, σύμφωνα με υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE): «Καλούνται όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με το παρόν δελτίο τύπου, θέτει υπόψιν της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων όλα τα παραπάνω, που αποδεικνύουν με συντριπτικό τρόπο ότι οι νομοθεσίες αυτού του τύπου όχι μόνο δεν προστατεύουν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, αλλά επιτείνουν τις διακρίσεις, τη βία και τον στιγματισμό τους, και, την καλεί, έναντι της μονομέρειας με την οποία συντάχθηκε το Πόρισμα για την εργασία στο σεξ στην χώρα μας αλλά και τις προειλημμένες αποφάσεις, να προάγει τον ανοικτό διάλογο τόσο με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται και εκπροσωπούν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, όσο και με τα ίδια τα πρόσωπα που ασκούν αυτήν την εργασία που ουδέποτε διαβουλεύτηκε μαζί τους, στην κατεύθυνση ενός ανοικτού δημοκρατικού διαλόγου σε ισότιμη βάση, χωρίς αποκλεισμούς, προειλημμένες αποφάσεις και προκαταλήψεις και με πραγματικό σεβασμό στα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, στην κατεύθυνση του αποστιγματισμού τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

[1] Απάντηση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%89/

[2] Τα αποτελέσματα της έρευνας από την ιστοσελίδα της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»: https://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2018/04/12/study-impact-law-13-april-2016-against-prostitution-system-france, και μεταφρασμένη στα ελληνικά: http://t-zine.gr/erevna-ta-arnitika-apotelesmata-tis-nomothesias-gia-tin-ergasia-sto-sex-sti-gallia/.

[3]Έρευνα για τη βία που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169.

[4]Θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: http://www.who.int/hiv/topics/sex_work/en/.

[5]Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ: www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf