ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

•Οκτωβρίου 17, 2016 • Comments Off on ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τη θέση του αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία», αναφορικά με την αποτελεσματική προστασία των LGBTI προσφύγων (το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ).

Πριν αναπτύξουμε τις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να κάνουμε συγκεκριμένες σημειώσεις σε απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών κυρίων Τόσκα και Μουζάλα σε ερώτηση βουλευτών που κατέθεσαν προτάσεις του ΣΥΔ με αφορμή την Διεθνή Ημέρα των Προσφύγων ως αναφορά (μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ).

Στην απάντησή του ο κύριος Τόσκας κάνει μία γενικόλογη αναφορά περίπου δύο σελίδων, άσχετη με το θέμα των LGBTQI προσφύγων, ενώ σε μία παράγραφο απλά αναφέρει ότι το Υπουργείο θα λάβει υπόψιν του τις προτάσεις (μπορείτε να την δείτε εδώ). Στην απάντησή του ο κύριος Μουζάλας, ομοίως αναφέρεται γενικά στο προσφυγικό θέμα σε τρεις σελίδες, ενώ για το θέμα που ερωτάται αφιερώνει μόνον μία παράγραφο όπου λέει πως: «Επιπλέον ορισμένοι εκ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τον χειρισμό των αιτημάτων για διεθνή προστασία έχουν λάβει από το EASO εξειδικευμένη εκπαίδευση για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των LGBTI ανθρώπων» (μπορείτε να την δείτε εδώ).

Τόσο ο κύριος Τόσκας, όσο και ο κύριος Μουζάλας στην ουσία δεν απαντούν, αφού ο πρώτος σε όλο το κείμενο της απάντησής του δεν αναφέρεται πουθενά στους LGBTQI πρόσφυγες, ενώ o κύριος Μουζάλας, σε τρεις σελίδες απάντηση αφιερώνει μόνον μία παράγραφο στο θέμα, η οποία μάλιστα απέχει από την πραγματικότητα, καθώς από την εμπειρία του ΣΥΔ που έχει στηρίξει πολλές υποθέσεις LGBTQI προσφύγων, στις περισσότερες προκύπτει ότι οι υπάλληλοι – χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι απολύτως άσχετοι από τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, σε αρκετές αναφέρονται στους τρανς ανθρώπους στο λάθος γένος, σε άλλες δεν αποδέχονται την ταυτότητά τους, συχνά μπερδεύουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό με την ταυτότητα φύλου, ενώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ήταν προσβλητικοί απέναντι σε τρανς ανθρώπους.

Προχωράμε στις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:

Άρθρο 2 – Ορισμοί, παράγραφος β): Προτείνουμε στον ορισμό του προσώπου αιτούντος διεθνούς προστασίας, στο σημείο που αναφέρεται σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, να συμπληρωθεί: «κατά την έννοια του Άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013» (όπου εκεί υπάρχει αναφορά και στον σεξουαλικό προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου). Προτείνουμε την εξής αναδιατύπωση:

“β) «Αιτών διεθνή προστασία ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητά να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, ή κατά την έννοια του Άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013, ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη….”.

Άρθρο 2 – Ορισμοί, παράγραφος ια’, σημείο vi): στην παράγραφο που αναφέρεται στα θύματα βασανισμού, βιασμού και άλλων ως μελών ευπαθών ομάδων, προτείνουμε να συμπληρωθούν: θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων (άλλωστε περιλαμβάνεται στο Άρθρο 21 της Οδηγίας), η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης σε όλα τα παραπάνω της διάστασης της ταυτότητας φύλου, όπως ακριβώς στο Άρθρο 13 της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016 (περισσότερα εδώ). Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“vi. τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, αναγκαστικού γάμου, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής ή νομιμοποιημένων από το κράτος σοβαρών διακρίσεων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης στα παραπάνω της διάστασης της ταυτότητας φύλου, καθώς και πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων,”

Άρθρο 6 – Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας: το άρθρο αυτό ενσωματώνει το Άρθρο 7 της Οδηγίας, στο οποίο αναφέρεται ότι όταν υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας σε οριζόμενη από το κράτος περιοχή, τούτο πρέπει να γίνεται όπως αναφέρει: «η οριζόμενη περιοχή δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής…», θεωρούμε απαραίτητο να διατηρηθεί στο άρθρο αυτό η έκφραση τούτη, καθώς ιδιαίτερα για τους τρανς πρόσφυγες στους χώρους κράτησης έχουμε παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής ή σοβαρές παρενοχλήσεις. Ακόμη, προτείνουμε να αφαιρεθούν οι «λόγοι ταχείας επεξεργασίας» των αιτημάτων, καθώς όπως έχει επισημανθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη, η επίκληση αυτού του λόγου, πολλές φορές γίνεται με κατάχρηση ως προς το μέτρο της κράτησης. Προτείνουμε να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

“1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια και να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους, εκτός εάν με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, ή για λόγους δημοσίας τάξης, χωρίς κατάχρηση του μέτρου, καθορίζεται συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα πρέπει να περιορίζονται, χωρίς να θίγεται η αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής…”

Άρθρο 7 – Κράτηση και εγγυήσεις κράτησης για αιτούντες διεθνή προστασία: το άρθρο αυτό ενσωματώνει τα άρθρα 8 έως 11 της Οδηγίας και στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, ακολουθείται ακριβώς τα σημεία του άρθρου 46 του ν. 4375/2016. Προτείνουμε στο θέμα της κράτησης αναφορικά με το φύλο, πέραν του φύλου, να λαμβάνεται υπόψιν και η διάσταση της ταυτότητας φύλου (όπως συμβαίνει και στο ΠΔ 141/2013), και, κυρίως, όπως αναφέρει η Έκθεση του Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016 (περισσότερα εδώ), που στο σημείο 12 αναφέρει: «τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά ατόμων LGBTQI είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·». Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“Για την κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4375/2016 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 9, στοιχείου α) που αναδιατυπώνεται: «Μεριμνούν ώστε οι χώροι κράτησης να διαχωρίζονται σε σχέση με το φύλο, λαμβανομένης υπόψιν και της διάστασης της ταυτότητας φύλου, με επαρκή σεβασμό στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των προσώπων και των οικογενειών τους»”

Άρθρο 14 – Λεπτομέρειες για τις συνθήκες στέγασης των αιτούντων: και σε αυτό το άρθρο πρέπει να γίνουν αναγκαίες διορθώσεις όπως στο Άρθρο 7, που να αφορούν την διάσταση της ταυτότητας φύλου, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“γ) Λαμβάνουν υπόψη για την επιλογή κατάλληλου χώρου φιλοξενίας ζητήματα που αφορούν στο φύλο, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου, την ηλικία και τον βαθμό ευαλωτότητας των αιτούντων.
δ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βιαιοπραγιών και άσκησης βίας, ιδίως στις περιπτώσεις που σχετίζονται με το φύλο, λαμβανομένης υπόψιν της διάστασης της ταυτότητας φύλου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός των δομών υποδοχής.”

Ακόμη, στο σημείο 4, οι αιτούντες που το αίτημα έχει απορριφθεί σε α’ και β’ βαθμό υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τα κέντρα φιλοξενίας. Προτείνουμε, εάν εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της απόρριψης στα διοικητικά δικαστήρια, να μην υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Άρθρο 16: για τους ίδιους λόγους με το Άρθρο 2, παρ. ια’ σημείο vi) είναι απαραίτητη η ίδια αναδιατύπωση, που να συμπεριλαμβάνει στις ευάλωτες ομάδες:  θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής και τις νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από την αρχή της προσφυγικής κρίσης έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για την αντιμετώπιση των προσφύγων και ιδιαίτερα των LGBTQI προσφύγων στην χώρα μας σε αρκετές παρεμβάσεις του, χωρίς όμως να μένει μόνο στις ανησυχίες αλλά κάνοντας μια σειρά από προτάσεις που μπορούν με εποικοδομητικό τρόπο να συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και ικανοποιητικής και επαρκούς εξέτασης των αιτημάτων ασύλου τους που ελπίζουμε να τύχουν την προσοχή των αρμοδίων αρχών (μπορείτε να τις δείτε εδώ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Συμμετοχή του ΣΥΔ, στην 3η Ετήσια Συνδιάσκεψη PES GREECE 7 έως 9 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη».

•Οκτωβρίου 5, 2016 • Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Συμμετοχή του ΣΥΔ, στην 3η Ετήσια Συνδιάσκεψη PES GREECE 7 έως 9 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη».

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Συμμετοχή του ΣΥΔ, στην 3η Ετήσια Συνδιάσκεψη PES GREECE  7 έως 9 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με την παρούσα ανακοίνωση, κάνει γνωστή την συμμετοχή του, στο 3ο Συνέδριο του PES GREECE, που θα πραγματοποιηθεί στη HELEXPO, στη Θεσσαλονίκη.

Η ετήσια συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει τις εργασίες της την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, όπου θα υπάρξει τραπέζι εργασίας με θέμα τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αλλά και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), από την ίδρυσή του, αγωνίζεται για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, στη κατεύθυνση της Απόφασης 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, πιστεύοντας σε μια ανοικτή δημοκρατική κοινωνία, στην οποία οι τρανς άνθρωποι θα είναι ισότιμοι με όλους τους συμπολίτες τους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) στην Ετήσια Συνδιάσκεψη PES GREECE, θα εκπροσωπήσει η Γραμματέας ΣΥΔ Περιφέρειας, Άννα Απέργη.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: http://www.socialdemocrats.gr/index.php/pes-greece-3rd-conference/.

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Εκδήλωση, Πέμπτη 15/09 στα πλαίσια του 6ου GreenWave Festival: LGBTQI – Οι «άλλοι» πρόσφυγες».

•Σεπτεμβρίου 6, 2016 • Comments Off on ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Εκδήλωση, Πέμπτη 15/09 στα πλαίσια του 6ου GreenWave Festival: LGBTQI – Οι «άλλοι» πρόσφυγες».

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εκδήλωση, Πέμπτη 15/09 στα πλαίσια του 6ου GreenWave Festival: LGBTQI – Οι «άλλοι» πρόσφυγες».

foto

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με την παρούσα ανακοίνωση σας προσκαλεί την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 μμ, σε εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «LGBTQI – Οι «άλλοι» πρόσφυγες», στον χώρο του Δημοτικού Πάρκου της ΧΑΝΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων του 6ου GreenWave Festival. Θα μιλήσουν οι:

  • Μαρίνα Ηλιάδη, υπεύθυνη θεμάτων νομικής φύσης και παιδείας ΣΥΔ Περιφέρειας.
  • Σταύρος Μπουφίδης, ψυχίατρος, Γ.Γ. Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Ε.Ψ.Ε., υπεύθυνος θεμάτων υγείας ΣΥΔ Περιφέρειας.
  • Αικατερίνη Γεωργιάδου, δικηγόρος.
  • Nitasha Jani, τρανς πρόσφυγας, μέλος ΣΥΔ.
  • Andrea Perez, ισπανίδα ακτιβίστρια.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα κάνει η Άννα Απέργη, Γραμματέας ΣΥΔ Περιφέρειας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους 2016 – 2017».

•Αυγούστου 29, 2016 • Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους 2016 – 2017».

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Έναρξη Ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας για τρανς ανθρώπους 2016 – 2017».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη συλλογικότητα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, γνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι τρανς άνθρωποι προσφέρει την ευκαιρία για τρίτη συνεχή χρονιά σε όσα μέλη του ΣΥΔ το επιθυμούν να συμμετέχουν σε Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης Επικοινωνίας και Αυτογνωσίας με σκοπό:

– Να διερευνήσουν θέματα ταυτότητας, έκφρασης , χαρακτηριστικών φύλου ή και σεξουαλικού προσανατολισμού,

– Να μιλήσουν ανοικτά για θέματα μετάβασης ανταλλάσοντας εμπειρίες και απορίες με σκοπό να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση μελών που το έχουν αποφασίσει,

– Να συζητηθούν θέματα σε σχέση με την τρανς γονεϊκότητα,

– Να δουλέψουμε με το θέμα της γνωστοποίησης (“coming out”) στην οικογένεια, στην εργασία, στο/στη σύντροφο και στο ευρύτερο περιβάλλον,

– Να ενημερωθούν και να λάβουν απαντήσεις cisgender άτομα τα οποία συσχετίζονται με τρανς ανθρώπους στο κοντινό περιβάλλον τους.

Κυρίως, να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου οι τρανς άνθρωποι θα εκφράζονται και θα αλληλεπιδρούν ελεύθερα εκπαιδεύοντας ο ένας τον άλλο και η μια την άλλη στις αρχές της αυθεντικής επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης, με τη βοήθεια της συντονίστριας, ώστε να κάνουμε ότι μπορούμε για να αποφύγουμε άλλα θύματα διακρίσεων ή αποκλεισμών.

Η ομάδα θα είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις που συνδέονται με την ταυτότητα, έκφραση ή και χαρακτηριστικά φύλου σε προσωπικό επίπεδο ή στο άμεσο περιβάλλον τους. Είναι ανοιχτή σε όλους τους ανθρώπους που δεν αυτοπροσδιορίζονται εντός του στερεοτυπικού διπόλου των φύλων καθώς και σε γονείς, συγγενείς, συντρόφους τρανς ή ίντερσεξ ανθρώπων.

Προϋποθέσεις ένταξης στην ομάδα :

  1. Εγγραφή μέλους στο Σ.Υ.Δ
  2. Παρακολούθηση όλων των συναντήσεων της ομάδας.
  3. Υπογραφή έγγραφου τήρησης απορρήτου.

*Οι ατομικές συνεδρίες θα γίνονται κάθε Τετάρτη στο χώρο του ΣΥΔ κατόπιν ραντεβού και ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

** Όποια ή όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει μπορεί να το δηλώσει έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2016. Ώρες γραφείου: 18.00-20.00 μ.μ., κάθε Τρίτη και Πέμπτη, Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με εκπρόσωπους της Ένωσης Κεντρώων για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και άλλα θέματα της τρανς ατζέντας».

•Ιουλίου 23, 2016 • Comments Off on ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με εκπρόσωπους της Ένωσης Κεντρώων για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και άλλα θέματα της τρανς ατζέντας».

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με εκπρόσωπους της Ένωσης Κεντρώων για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και άλλα θέματα της τρανς ατζέντας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ, με εκπρόσωπους της «Ένωσης Κεντρώων», αναφορικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, και άλλα θέματα της τρανς ατζέντας

Συγκεκριμένα την Παρασκευή 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος), Άννα Κουρουπού (Γενική Γραμματέας) με εκπροσώπους της «Ένωσης Κεντρώων», και συγκεκριμένα με τον Μάριο Γεωργιάδη (Βουλευτής Α’ Αθηνών της «Ένωσης Κεντρώων) και την Σίλια Λασπίτη – Σπύρου (νομικό).

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ ανέπτυξαν τις θέσεις τους αναφορικά με την ταυτότητα φύλου γενικότερα, και ειδικότερα σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, την πρόσφατη νομολογία του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αποφάσισε την αλλαγή εγγράφων τρανς ατόμου χωρίς το προαπαιτούμενο της χειρουργικής επέμβασης στα γεννητικά όργανα[1], τις προτάσεις του Σωματείου[2], για δυνατότητα αλλαγής εγγράφων με μόνο κριτήριο τον αυτοπροσδιορισμό, με γρήγορες, διαφανείς και πλήρως προσβάσιμες διαδικασίες, χωρίς να διαλύεται η οικογενειακή ζωή του προσώπου, προσβάσιμες και σε ανηλίκους, με δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρισης για τα πρόσωπα που το επιθυμούν, με πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς την ετικέτα της ψυχικής διαταραχής και ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου, απαγόρευση χειρουργικών επεμβάσεων για τα ίντερσεξ πρόσωπα που γίνονται χωρίς τη συναίνεσή τους, προστασία στο σχολικό περιβάλλον και ιδίως απέναντι στο μπούλινγκ για λόγους ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, προβλέψεις για τρανς μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς και τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών κατά των διακρίσεων για λόγους φύλου στον χώρο της εργασίας και απασχόλησης, παροχής υπηρεσιών και αγαθών, καθώς και της  αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας. Συζητήθηκε, ακόμη, εκτενώς,  η επικείμενη αναθεώρηση του ν. 3304/2005[3], ενώ αναπτύχθηκαν θέσεις για το πώς θα μπορούσε να προωθηθούν γενικότερα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων.

Η συνάντηση διήρκεσε τρεις ώρες, ήταν η πρώτη συνάντηση με το κόμμα της «Ένωσης Κεντρώων» έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, καταθέσαμε σχετικό Υπόμνημα,  καθώς και τις δύο ενημερωτικές εκδόσεις του ΣΥΔ «Ταυτότητα και έκφραση φύλου, ορισμοί, διακρίσεις, στερεότυπα και μύθοι»[4] και «Είμαι τρανς – ξέρω τα δικαιώματά μου»[5], και οι εκπρόσωποι της «Ένωσης Κεντρώων» μας ανέφεραν ότι επιθυμούν την εμβάθυνση και συνέχιση της επαφής με σκοπό την προώθηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] Δελτίο Τύπου 30.6.2016: «Ιστορική νομολογία του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αποφάσισε την μεταβολή των στοιχείων τρανς προσώπου χωρίς το προαπαιτούμενο χειρουργικής επέμβασης»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/

[2] Δελτίο Τύπου 22.4.2016: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf/

[3] Δελτίο Τύπου 11.7.2016: «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του ν. 3304/2005 – Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης»:  https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/07/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/

[4] Βιβλίο: «Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου. Ορισμοί, διακρίσεις, στερεότυπα και μύθοι»: https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2014/11/001-106-tautotita-kai-ekfrasi-filou.pdf

[5] Δελτίο Τύπου 6.5.2016: «Είμαι τρανς – ξέρω τα δικαιώματά μου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/05/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%be%ce%ad%cf%81%cf%89-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».

•Ιουλίου 21, 2016 • Comments Off on ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τη θέση του αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης»[1].  Συγκεκριμένα:

Θεωρούμε ιδιαίτερα θετική τη σύσταση ενός ανεξάρτητου μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ΣΥΔ έχει φέρει στην επιφάνεια περιστατικά αυθαιρεσίας από τα σώματα ασφαλείας, που ποτέ όμως δεν διερευνήθηκαν και δεν αποδόθηκαν ευθύνες.

Μάλιστα τούτο ήταν κάτι που με έμφαση σε παλιότερα περιστατικά αυθαιρεσίας το είχαμε τονίσει με τον πιο έντονο τρόπο, όχι μόνο ως δική μας θέση, αλλά και με αφορμή την επίσημη θέση του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία:

«Ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σύστημα καταγγελιών κατά της αστυνομίας είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής και υπεύθυνης αστυνομικής υπηρεσίας. Η ανεξάρτητη και αποτελεσματική εξακρίβωση των καταγγελιών ενισχύει τη δημόσια εμπιστοσύνη στην αστυνομία και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για την ανάρμοστη συμπεριφορά ή την κακομεταχείριση. Ένα σύστημα καταγγελιών πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κατάλληλα και ανάλογα ένα ευρύ σύνολο ισχυρισμών κατά της αστυνομίας σύμφωνα με τη σοβαρότητα των παραπόνων του καταγγέλλοντος και τις επιπτώσεις για τον αστυνομικό εναντίον του οποίου γίνεται η καταγγελία. Ένα σύστημα καταγγελιών κατά της αστυνομίας θα πρέπει να είναι κατανοητό, ανοιχτό και προσβάσιμο και να δείχνει θετική στάση και κατανόηση για ζητήματα φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πεποίθησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας και ηλικίας. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλα εφοδιασμένο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας φροντίδας στην παροχή των υπηρεσιών αστυνόμευσης» [2]

Θεωρούμε, ακόμη, απόλυτα θετική, την ρητή αναφορά της ταυτότητας φύλου, καθώς και των χαρακτηριστικών φύλου, ως έδαφος αναγκαίο διερεύνησης «παράνομης συμπεριφοράς για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργήθηκε με ρατσιστικό κίνητρο ή η οποία ενέχει άλλου είδους διακριτική μεταχείριση» (Άρθρο 1, παρ. 1, εδάφιο δ του σχεδίου νόμου).

Εκφράζουμε όμως τον σκεπτικισμό μας για το κατά πόσον θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική επί του πρακτέου η ανάληψη όλου του βάρους εξέτασης των καταγγελιών αυθαιρεσίας αποκλειστικά από τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς η φύση της αποστολής του είναι η διαμεσολάβηση, ενώ η αποστολή που πρέπει να έχει ο υπό σύσταση Μηχανισμός είναι αυτός των κυρώσεων και της καταστολής της αυθαιρεσίας, ιδιαίτερα όταν, κατά το Άρθρο 1, παρ. 1, εδάφιο δ, έχει ρατσιστικό κίνητρο. Θεωρούμε, πως πέραν του Συνηγόρου του Πολίτη, θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή και άλλων φορέων, εμπλεκόμενων με αποφασιστικό τρόπο στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης με προορισμό την επιβολή των αναγκαίων κυρώσεων που αρμόζουν σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας, και αναφορικά με τις περιπτώσεις που έχουν ρατσιστικό κίνητρο, ενδεχομένως θα ήταν σκόπιμη η συμμετοχή εκπροσώπου του Δικτύου Καταπολέμησης Ρατσιστικής Βίας.

Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως θα πρέπει να αναθεωρηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 132/2012[3] για τη Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας με τη προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου.

Ακόμη αναφορικά με τα καταστήματα κράτησης, αν και η αποτελεσματική λύση θα δοθεί μόνον με την νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, υπενθυμίζουμε τις προτάσεις του ΣΥΔ, σχετικά με την αναθεώρηση του Σωφρονιστικού Κώδικα σε θέματα που αφορούν την ταυτότητα φύλου[4], και προτείνουμε να αξιοποιηθούν.

Εν κατακλείδι, με τον αστερίσκο που αναφέρθη σχετικά με τον μηχανισμό ώστε να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, θεωρούμε αναμφίβολα πολύ θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης.

 .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] Υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6821.

[2] Ανεξάρτητη και αποτελεσματική εξακρίβηση των καταγγελικών κατά της αστυνομίας. Γνωμοδότηση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH(2009)4&Language=lanGreek&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true.&direct=true

[3] Προεδρικό Διάταγμα 132/2012, «Σύσταση Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας – Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 (Α΄ 12)»: http://www.e-nomothesia.gr/inner.php/kat-astynomikos-astynomia/idrysi-leitourgia-uperesion/pd-132-2012.html?print=1

[4] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ, 21.1.2013, «Οι παρατηρήσεις του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τον νέο Σωφρονιστικό Κώδικα»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/01/28/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84/

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ: Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016

•Ιουλίου 19, 2016 • Comments Off on ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ: Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΔ: Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σύμφωνα με το Άρθρο 13.1 του Καταστατικού του, και πιστό στις αρχές της διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών και γενικότερα στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνει στην δημοσιότητα προς ενημέρωση των μελών του, αλλά και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου, αναλυτικό απολογισμό, τόσο πεπραγμένων, όσο και οικονομικό.

Μπορείτε να δείτε τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσεων, ακολουθώντας τα παρακάτω λινκ:

  • Απολογισμός Δράσεων Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016 (εδώ)
  • Οικονομικός Απολογισμός Μάιος 2015 – Απρίλιος 2016 (εδώ)

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr

transgender.support.association@gmail.com