ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική εξέλιξη νέας επικαιροποιημένης Ειδικής Διαταγής/Εγκυκλίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του COVID-19».

•14 Ιανουαρίου, 2022 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική εξέλιξη νέας επικαιροποιημένης Ειδικής Διαταγής/Εγκυκλίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του COVID-19».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Θέμα: «Θετική εξέλιξη νέας επικαιροποιημένης Ειδικής Διαταγής/Εγκυκλίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των έκτακτων μέτρων κατά του COVID-19».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δηλώνει την ικανοποίησή του για την έκδοση νέας ειδικής Εγκυκλίου / Διαταγής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετική με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων, λόγω των έκτακτων μέτρων ελέγχου για την προστασίας τη δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Το ΣΥΔ από την αρχή της πανδημίας στη χώρα μας, έθεσε το ιδιαίτερο ζήτημα του ελέγχου και της ταυτοποίησης των τρανς προσώπων με σεβασμό και αξιοπρέπεια σε σχέση με την έκφραση και ταυτότητα φύλου των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων με Eπιστολή προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη [1], που βρήκε θετική ανταπόκριση με έκδοση ειδικής εγκυκλίου του Υφυπουργού στις 3 Απριλίου του 2020 [2].

Ωστόσο, μετά την έκδοση των νεότερων μέτρων προστασίας τον Νοέμβριο του 2021 που επεκτάθηκε η δυνατότητα ελέγχων και από ιδιώτες, αλλά και από πλήθος καταγγελιών που έλαβε το ΣΥΔ από τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα [3], υπήρξε η αναγκαιότητα νέας παρέμβασης του ΣΥΔ και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την έκδοση νέας επικαιροποιημένης εγκυκλίου σχετική με τον έλεγχο και ταυτοποίηση των τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων ώστε να γίνεται με σεβασμό σε σχέση με την ταυτότητα φύλου τους.

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εργασίας με θέμα «COVID-19 και διεμφυλικά/τρανς πρόσωπα», στην οποία συμμετείχαν:

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος, ο Γεν. Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Πάνος Αλεξανδρής, ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο π. Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Προϊστάμενος Οικονομικού Γραφείου ΓΓ Πρωθυπουργού κ. Αλέξης Πατέλης, ο Διοικητής ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης, ο Σύμβουλος Υπουργού Επικρατείας κ. Aκης Καρατράντος, ο Επιστημονικός Συνεργάτης ΓΓ Πρωθυπουργού κ. Πρόδρομος Πύρρου, ο Γεν. Γραμματέας του ΣΥΔ Κίμων Μελικέρτης και η Άννα Απέργη-Κωνσταντινίδη Διευθύντρια του ΣΥΔ.

Κατά τη διάσκεψη, οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ έθεσαν αρχικά όλα τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν εν μέσω της πανδημίας της COVID-19, με επίκεντρο τις προκλήσεις που προέκυψαν σχετικά με τις ταυτοποιήσεις των δημοσίων εγγράφων των τρανς προσώπων λόγω των έκτακτων μέτρων ελέγχου.

Συγκεκριμένα, λόγω του ότι η Ελληνική Αστυνομία ορίζεται, πλέον των άλλων, ως μια εκ των αρμόδιων Αρχών, για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων, με τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ επέστησαν την προσοχή ιδιαίτερα προς τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίας Τάξης κ. Τσουβάλα, έτσι ώστε οι έλεγχοι αυτοί να γίνονται αφενός μεν δίχως να δημιουργούνται προβλήματα στα τρανς πρόσωπα, αφετέρου να πραγματοποιούνται με τη μέγιστη προσοχή και ευαισθησία στα προσωπικά τους δεδομένα και με σεβασμό στην προσωπικότητα τους.

Ο κ. Τσουβάλας ανταποκρίθηκε θετικά σε όλα όσα του τέθηκαν κατά τη συνάντηση, με αποτέλεσμα να εκδοθεί μία νέα επικαιροποιημένη Ειδική Διαταγή, –η οποία κοινοποιήθηκε και στο ΣΥΔ– σύμφωνα με την οποία η ταυτοποίηση των τρανς προσώπων κατά την διαδικασία ελέγχου, θα πρέπει να πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της δήλωσης του τρανς ατόμων σχετικά με την ταυτότητα φύλου τους, δηλαδή την προφορική επιβεβαίωση των ατόμων ότι πρόκειται για το ίδια ακριβώς φυσικά πρόσωπα που ταυτοποιούνται με τα έγγραφα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα στοιχεία τους δεν έχουν υποβληθεί στην διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Διαταγή με θέμα «Ταυτοποίηση των τρανς/διεμφυλικών προσώπων σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού» (1244/ 21/2674724):

[…] 2….. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία διενέργειας ελέγχων, από το αστυνομικό προσωπικό, των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγγράφων ταυτοποίησης, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ταυτοποίησης ως προς τα διεμφυλικά/τρανς άτομα (δηλαδή τα άτομα των οποίων η ταυτότητα φύλου τους -ήτοι ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο βιώνουν το φύλο τους- διαφέρει από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους), για τα οποία τα σχετικά έγγραφα φέρουν το όνομα, που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση και όχι τα στοιχεία, που αποδίδουν την ταυτότητα φύλου τους.
3. Επιπρόσθετα, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η είσοδος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιείται κατόπιν διενεργούμενου ελέγχου από τον αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό της ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση προσωπικό, καθίσταται σαφές ότι οι δυσκολίες ταυτοποίησης των τρανς/διεμφυλικών ατόμων, λόγω της «ασυμφωνίας» των εγγράφων τους, ως προαναφέρθηκε, ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και προβλήματα, που θα απαιτούν άμεσης διαχείρισης και αποτελεσματικής επίλυσης.
4. Κατά συνέπεια στις εν λόγω περιπτώσεις, οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται με απόλυτη υπηρεσιακή εχεμύθεια, επαγγελματισμό και σύνεση, ενώ οφείλεται η επίδειξη μέγιστης προσοχής και ευαισθησία επί των προσωπικών τους δεδομένων αλλά και του δέοντος σεβασμού σε κάθε ζήτημα που αφορά την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των τρανς/διεμφυλικών ατόμων.
5. Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των αστυνομικών ελέγχων, θα πρέπει η ταυτοποίηση να πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της δήλωσης του ατόμου σχετικά με την ταυτότητα φύλου του, δηλαδή την προφορική επιβεβαίωση του ατόμου ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται με το έγγραφο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα στοιχεία του δεν έχουν υποβληθεί στην διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου. […]

Το ιδιαίτερα σημαντικό που προστίθεται στη νέα εγκύκλιο είναι η παράγραφος 5, στην οποία αναφέρεται ότι θα πρέπει η ταυτοποίηση να πραγματοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή της δήλωσης του ατόμου σχετικά με την ταυτότητα φύλου του, δηλαδή την προφορική επιβεβαίωση του ατόμου ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώς φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται με το έγγραφο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα στοιχεία του δεν έχουν υποβληθεί στην διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την ικανοποίησή του γι’ αυτήν την θετική εξέλιξη που βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με το Άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου) που διασφαλίζει την αναγνώριση και τον σεβασμό με βάση την ταυτότητα φύλου κάθε προσώπου[4], ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβληθεί ή όχι τα στοιχεία του, καθώς και του Οδηγού Διαφορετικότητας του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) προς του δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων όπου επισημαίνεται ότι πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή η αυτοαντίληψη του καθενός για το φύλο του, ασχέτως των στοιχείων της αστυνομικής του ταυτότητας ή των λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης [5]. Παράλληλα επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα, της τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ώστε η διαδικασία να γίνει εξωδικαστική και ταχεία, ώστε να ανταποκρίνεται στα στάνταρντς που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), ενώ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με κάθε πρόσφορο μέσο για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας και της ταυτότητας των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.gr – http://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ 24.03.2020: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/

[2] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ 03.04.2020: «Θετική ανταπόκριση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, ώστε οι αστυνομικές αρχές να δείξουν προσοχή στους ελέγχους λόγω περιοριστικών μέτρων στα τρανς πρόσωπα»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/03/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85/

[3] Βλέπε επί παραδείγματι σχετική καταγγελία 06.11.2021: «Αρνήθηκαν την είσοδο τρανς γυναίκας σε εμπορικό κατάστημα – Σεκιούριτι: “Δεν μπορώ να σε ταυτοποιήσω”»: https://t-zine.gr/arnithikan-tin-eisodo-trans-gynaikas-se-eboriko-katastima-sekiouriti-den-boro-na-se-taftopoiiso/

[4]Άρθρο 1, παρ. 1, ν.4491/2017: «1. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του»

[5]  Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων | Ενότητα 5 | Ταυτότητα Φύλου: «Πρέπει να γίνει κατανοητή η έννοια της ταυτότητας κοινωνικού φύλου και να γίνει σεβαστή η αυτοαντίληψη του καθενός για το φύλο του, ασχέτως των στοιχείων της αστυνομικής του ταυτότητας ή των λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης. Όταν γίνεται αντιληπτή μια τέτοια περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι ίδιες διαδικασίες με όλους τους υπόλοιπους πολίτες»: https://www.synigoros.gr/resources/web.pdf.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Άρση του περιορισμού της αιμοδοσίας για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα».

•12 Ιανουαρίου, 2022 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Άρση του περιορισμού της αιμοδοσίας για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2022

Θέμα: «Άρση του περιορισμού της αιμοδοσίας για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δηλώνει την ικανοποίησή του για την άρση του έως τώρα παράλογου και ντροπιαστικού υπάρχοντος περιορισμού στην αιμοδοσία για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 900/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 36/Β/10-01-2022) με θέμα: «Καθορισμός περιεχομένου εντύπου “Ιστορικό Αιμοδότη”» [1], και λαμβάνοντας υπόψη –όπως αναφέρεται–, «Την ανάγκη αποσύνδεσης των κριτηρίων αποκλεισμού από την αιμοδοσία από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των υποψηφίων αιμοδοτών», αφαιρέθηκε εντελώς από τα σχετικά έντυπα ως κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία για «όποιον είχε έστω μία ομοφυλοφιλική επαφή από το 1977».

Επρόκειτο για έναν εντελώς παράλογο και καθολικό περιορισμό που αποτελούσε τον ορισμό της διάκρισης και του στιγματισμού για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα, ντροπιαστικό για τη χώρα μας που ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, θέμα το οποίο έθετε επιτακτικά το ΣΥΔ από την αρχή της ίδρυσής του.

Επ’ αυτού, μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρ’ ότι η εξέλιξη αυτή είναι αναμφίβολα θετική, το ΣΥΔ είχε προτείνει τον βέλτιστο τρόπο, αυτόν της νομοθέτησης διάταξης –στο πλαίσιο μίας ευρύτερης νομοθετικής παρέμβασης σε θέματα υγείας για την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου–, με το εξής περιεχόμενο:

«Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα στη δωρεά αίματος, αιμοπεταλίων ή άλλων παραγώγων αίματος χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου ή νομιζομένων χαρακτηριστικών».

Πράγματι, το ΣΥΔ, είχε καταθέσει από τον Ιανουάριο του 2018, σε συνάντηση εκπροσώπων του με τον τότε Υπουργό Υγείας [2], αναλυτικές προτάσεις οι οποίες σχηματοποιούνταν πέραν σχετικού υπομνήματος και με κατάθεση προσχεδίου νόμου που είχε συντάξει η αίμνηστη Πρόεδρός μας Μαρίνα Γαλανού, με ολιστική προσέγγιση σε ζητήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με στόχο την ίση μεταχείριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. H συνάντηση αυτή είχε οδηγήσει σε σύσταση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΣΥΔ [3], η οποία κατέληξε μάλιστα σε Πόρισμα το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του Υπουργείου έκτοτε [4].

Αξίζει, δε, να σημειωθεί, ότι σε σχετική ερώτηση 18 βουλευτών της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις [5], ο τότε Υφυπουργός Υγείας, κύριος Κοντοζαμάνης, είχε ανταποκριθεί θετικά αποδεχόμενος την αναγκαιότητα νομοθέτησης σε ζητήματα ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας των ΛΟΑΤΚΙ [6].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την ικανοποίησή του για την αναμφίβολα θετική εξέλιξη της άρσης του παράλογου περιορισμού για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα στην αιμοδοσία, και θα εντείνει στο μέλλον τις προσπάθειές του στην κατεύθυνση της ίσης μεταχείρισης και της άρσης κάθε διάκρισης σε όλα τα πεδία και ιδιαίτερα σε αυτό της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας ώστε:

α) Να συμπεριλαμβάνεται ρητά στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στον χώρο τις πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης,
β) Να τροποποιηθούν καταλλήλως τα ιατρικά πρωτόκολλα που αφορούν εξετάσεις, συνταγογραφήσεις, περίθαλψη και γενικότερα τις υπηρεσίες υγείας, όταν έχουν «έμφυλο χαρακτήρια» σε συνάφεια με τον ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου), αλλά και ανεξαρτήτως εάν ένα πρόσωπο έχει μεταβάλει τα έγγραφά του ώστε να γίνονται με σεβασμό αφενός μεν σε σχέση με την έκφραση, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου, αφετέρου με τα προσωπικά δεδομένα τους,
γ) Να διασφαλίζεται η ολιστική φροντίδα υγείας όταν αυτή σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό φύλου και να καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο του προσώπου.
δ) Να διασφαλίζεται πλήρως –με έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης– ότι ενδεχόμενη μεταβολή της καταχώρισης του φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 δε θα επηρεάζει την πρόσβαση του προσώπου σε καλυπτόμενες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) υπηρεσίες υγείας σχετιζόμενες με το φύλο και τα χαρακτηριστικά του φύλου,
ε) Να συμμορφωθεί η χώρα μας με τον νέο ταξινομητικό κατάλογο ασθενειών (ICD-11) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει αφαιρέσει από τις ψυχικές διαταραχές την έως τότε ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», καθώς επίσης να αφαιρεθούν όλες οι αναφορές αυτές από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που υπήρξαν αφορμή για τον αποκλεισμό τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων από τον χώρο της εργασίας.
στ) Να νομοθετηθεί η απαγόρευση κάθε είδους «θεραπείας» ή παρέμβασης που σκοπό έχει τη μεταστροφή, μεταβολή ή επανακαθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου,
ζ) Να νομοθετηθεί, ακόμη, για τα ίντερσεξ πρόσωπα, η απαγόρευση κάθε ιατρικής θεραπείας, χειρουργικής επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού που παρεμβαίνουν μερικώς ή ολικώς στα χαρακτηριστικά του φύλου και αποσκοπούν στην μεταβολή των χαρακτηριστικών φύλου ενός ανήλικου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των γονάδων, των γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, αλλά και της ορμονοληψίας, παρά μόνο μετά από συναίνεση του ανήλικου προσώπου. Πλήρης πρόσβαση των ίντερσεξ προσώπων σε υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με σεβασμό στα χαρακτηριστικά φύλου τους, καθώς και στον ιατρικό τους φάκελο παράλληλα με την προστασία και το απαραβίαστο των προσωπικών τους δεδομένων από τρίτα πρόσωπα,
η) Τροποποίηση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) με ρητή πρόσθεση της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.gr – http://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

—-

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1] ΚΥΑ Γ.Π. οικ. 900/2022: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/koine-upourgike-apophase-oik-900-2022.html 

[2] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ, 11.01.2018, «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/.

[3]  Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 09.07.2018: «Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ στην Ομάδα Έργου του Υπουργείου Υγείας για την Υγειονομική κάλυψη των τρανς προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84/

[4]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 20.05.2018: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Υπ. Υγείας με σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και ίση μεταχείριση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων με συμμετοχή του ΣΥΔ»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/

[5]  Δελτίο Τύπου | ΣΥΔ 15.01.2020: https://tgender.gr/deltio-typoy-erotisi-18-voyleyton-me-thema-tin-isotimi-prosvasi-ton-trans-kai-intersex-prosopon-stis-ypiresies-ygeias-choris-diakriseis/

[6] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 14.02.2020: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/14/2556/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. δείχνει τον δρόμο για τη νομοθέτηση της επέκτασης του γάμου και της τεκνοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια».

•23 Δεκεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. δείχνει τον δρόμο για τη νομοθέτηση της επέκτασης του γάμου και της τεκνοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: «Ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. δείχνει τον δρόμο για τη νομοθέτηση της επέκτασης του γάμου και της τεκνοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ, και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) [1] η οποία δείχνει τον δρόμο να προχωρήσει και η χώρα μας στην νομοθέτηση της επέκτασης του γάμου και της τεκνοθεσίας και για τα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια, ως τον μόνο που διασφαλίζει πραγματικά ότι τα ομόφυλα ζευγάρια και τα παιδιά τους θα αναγνωρίζονται ως οικογένεια.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C‑490/20 (V.М.А. κατά Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»), που αφορά Βουλγάρα πολίτη που αναγνωρίζεται με τα αρχικά V.M.A., η οποία είχε συνάψει γάμο με τη σύντροφό της K.D.K. το 2018, ενώ απέκτησαν παιδί, την S.D.K.A. το 2019, στο πιστοποιητικό γέννησης της οποίας αναφέρονται και οι δύο ως μητέρες. Εν συνεχεία η V.M.A. αιτήθηκε στον Δήμο Σόφιας την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης για την κόρη της προσκομίζοντας πιστοποιημένη μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα αποσπάσματος από τα βιβλία του ληξιαρχείου της Βαρκελώνης (Ισπανία) σχετικά με το πιστοποιητικό γέννησης της S.D.K.A. Ακολούθως ο Δήμος Σόφιας ζήτησε στοιχεία πιστοποίησης για τη «βιολογική» μητέρα, δεδομένου ότι το εθνικό δίκαιο της Βουλγαρίας έχει πρόβλεψη μόνο ένα τετραγωνίδιο για μητέρα και ένα για πατέρα και σε καθένα εξ αυτών επιτρέπεται η αναγραφή μόνο ενός ονόματος.

Καθώς, όμως, η V.М.А. έκρινε ότι δεν ήταν υποχρεω0μένη να προσκομίσει τις ζητηθείσες πληροφορίες, ο Δήμος Σόφιας απέρριψε την αίτηση πιστοποιητικού γέννησης λόγω ελλείψεως πληροφοριών σχετικά με τη βιολογική μητέρα του τέκνου και λόγω του ότι η αναγραφή δύο γυναικών ως γονέων σε πιστοποιητικό γέννησης ήταν αντίθετη στη βουλγαρική δημόσια τάξη, στην οποία δεν επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου. Τούτο ανάγκασε τη V.M.A. να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Σόφιας κατά της απόφασης αυτής και στη συνέχεια το Πρωτοδικείο της Σόφιας αποφάσισε να υποβάλει στο ΔΕΕ προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 2, ΣΕΕ (ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των συνθηκών), των άρθρων 20 και 21 Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. (ιθαγένεια και δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση), καθώς και των άρθρων 7 (δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή), 24 (δικαιώματα του παιδιού) και 45 (ελευθερία μετακίνησης και διαμονής) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.[2]

Το ΔΕΕ, με βάση τα παραπάνω, αλλά και το Άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, έκρινε ότι:

A) Οι αρχές του κράτους μέλους υποχρεούνται να εκδώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για το παιδί σύμφωνα με το πιστοποιητικό που εκδόθηκε αρχικά απ’ την Ισπανία.
Β) Τα έγγραφα αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας για το παιδί με κάθε μία απ΄ τις δύο μητέρες του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διάγουν ομαλή οικογενειακή ζωή και στις δύο χώρες.

Κατά συνέπεια, έκρινε το Δικαστήριο, ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αναγνωρίσουν την εν λόγω γονική σχέση ούτως ώστε να μπορεί η S.D.K.A. να ασκεί, με κάθε μία εκ των γονέων της, το δικαίωμά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αφετέρου, αμφότεροι οι γονείς πρέπει να έχουν στην κατοχή τους έγγραφο το οποίο τους δίνει το δικαίωμα να ταξιδεύουν με το εν λόγω τέκνο. Παρ’ ότι, δε, η προσωπική κατάσταση των πολιτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία είναι ελεύθερα να προβλέπουν ή να μην προβλέπουν στο εσωτερικό τους δίκαιο τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως προς τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελευθερία κάθε πολίτη της Ένωσης να κυκλοφορεί και να διαμένει στο έδαφος των κρατών μελών, αναγνωρίζοντας, προς τον σκοπό αυτόν, την προσωπική κατάσταση των πολιτών όπως αυτή έχει διαπιστωθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους.

Η υπόθεση αυτή, κατ’ αρχήν έχει πολλές ομοιότητες με σχετική που το Ειδικό Ληξιαρχείο και η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, αρνήθηκαν την μεταγραφή ληξιαρχικής πράξης σε τέκνο ζεύγους γυναικών που είχαν συνάψει γάμο σε χώρα που αναγνωρίζεται, υπό την αιτιολογία ο γάμος ομόφυλων έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική δημόσια τάξη, επομένως δεν μπορούν να καταχωρηθούν στοιχεία του σε ληξιαρχικά βιβλία [3], αλλά άφησαν περιθώριο διερεύνησης της πιθανότητας μεταγραφής της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, με τα στοιχεία του ενός γονέα -της Ελληνίδας μητέρας που γέννησε το τέκνο- ως τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του (και μη αναγνωρισμένου από πατέρα). Ωστόσο, τελικά αρνήθηκαν την μεταγραφή της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης, όταν διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε διπλό επώνυμο και των δύο -ίδιου φύλου- γονέων του.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση αυτής της νομολογίας του ΔΕΕ από την χώρα μας, οδηγεί στην αναγνώριση των οικογενειακών και γονεϊκών σχέσεων, γάμων που έχουν τελεστεί, και τέκνων που έχουν τεκνοθετηθεί σε χώρες που αναγνωρίζεται ο γάμος ομοφύλων και η τεκνοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια. Δηλαδή, στην αναγνώριση συμφώνων και γάμων ομοφύλων και τεκνοθεσιών που έχουν τελεστεί στην αλλοδαπή.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς, όπως κρίθηκε από το Δικαστήριο, παρ’ ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβλέπουν ή να μη προβλέπουν μεν τον γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου στο εθνικό του δίκαιο, μολαταύτα, με βάση της αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, αλλά και τον σεβασμό στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή, καθώς και στα δικαιώματα του παιδιού, είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν τους μεταξύ τους δεσμούς όταν αυτοί έχουν συναφθεί ή αναγνωρίζονται νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος, και παράλληλα δείχνει τον δρόμο προς την εξισωτική μεταρρύθμιση της επέκτασης του γάμου και της παιδοθεσίας και στα ΛΟΑΤΚΙ ζευγάρια, όπως ακριβώς προτείνει και στο Πόρισμα της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ (Κεφάλαιο 3, Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα) [4], αλλά και πρότασης νόμου που είχε τεθεί σε διαβούλευση από την αξιωματική αντιπολίτευση και στην οποία το ΣΥΔ είχε καταθέσει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του [5], ως τον μόνο δρόμο που διασφαλίζει αφενός μεν την τήρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών και νομοθεσίας στο ακέραιο, αφετέρου την πραγματική ισότητα σε μία δημοκρατική κοινωνία.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται, επίσης, το Ψήφισμα (2021/2679RSP) της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση των γάμων και των συμφώνων συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή χωρίς διακρίσεις και της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης του νόμιμου φύλου διεμφυλικών γονέων·»[6],

καθώς και σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2018, (Ψήφισμα 2239 (2018) Ιδιωτική και οικογενειακή ζωή: επίτευξη ισότητας ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Κείμενο που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση στις 10 Οκτωβρίου 2018 – 33η συνεδρίαση), στις οποίες μάλιστα αναφέρεται ως «κρίσιμο και αναγκαίο» τα Ευρωπαϊκά Κράτη να σταματήσουν τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά στις πολύχρωμες οικογένειες, καλώντας τα Κράτη-Μέλη να διασφαλίσουν ότι οι συνταγματικές, νομοθετικές και ρυθμιστικές τους διατάξεις και πολιτικές που διέπουν τα δικαιώματα των συντρόφων, των γονέων και των παιδιών εφαρμόζονται χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, εξαλείφοντας όλες τις αδικαιολόγητες διάφορες μεταχειρίσεις με βάση αυτούς τους λόγους, ενώ και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) ζήτησε την εξάλειψη όλων των αθέμιτων διακρίσεων στον τομέα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.[7]

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα τρανς πρόσωπα, είναι απαραίτητο να καταργηθεί η περιοριστική προϋπόθεση που αποκλείει από τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τα έγγαμα τρανς άτομα, που έρχεται τόσο σε αντίθεση με το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, όσο και με το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του έγγαμου διεμφυλικού προσώπου, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, και της παρ. 6.2.3. του 2048/2015 Ψηφίσματος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά την οποία τα κράτη μέλη καλούνται να «καταργήσουν κάθε περιορισμό στο δικαίωμα των διεμφυλικών ατόμων να παραμένουν σε έγγαμη κατάσταση μετά την αναγνώριση του φύλου τους», κάτι που είχε επισημάνει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στη σχετική Έκθεσή της[8], καθώς και να δίνεται η δυνατότητα μεταβολής της ληξιαρχικής πράξης τυχόν τέκνου ώστε να συνάδει με τα στοιχεία των γονέων του, ώστε να μη παραβιάζεται η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και αυτών των οικογενειών.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θα συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση της πλήρους αναγνώρισης δικαιωμάτων για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στον γάμο, της τεκνοθεσίας, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της παρενθεσίας, προτείνοντας και την εξέταση του Προσχεδίου Νόμου που συνέταξε ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και νομικός σύμβουλος του ΣΥΔ, Βασίλης Σωτηρόπουλος για την επέκταση του οικογενειακού δικαίου, που χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη πληρότητα και συμπεριληπτικότητα που επιτάσσει η εξισωτική μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου [9].

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1] Απόφαση 221/21 του ΔΕΕ: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/cp210221el.pdf

[2] Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12016P/TXT

[3] Άρνηση εγγραφής ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου επειδή επελέγη το επώνυμο της συζύγου της μητέρας του: http://elawyer.blogspot.com/2016/09/blog-post_75.html

[4] Πόρισμα της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+: https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf

[5] ΣΥΔ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί της Πρότασης Νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2021/08/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-2/

[6]  Ψήφισμα 2021/2679RSP: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0366_EL.html

[7] Συμβούλιο της Ευρώπης: Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τις διακρίσεις κατά των πολύχρωμων οικογενειών: https://t-zine.gr/symvoulio-tis-evropis-irthe-i-ora-na-stamatisoume-tis-diakrisis-kata-ton-polychromon-ikogenion/

[8] Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/n-tatfyl-epist.pdf

[9] Προσχέδιο νόμου για τον γάμο ομοφύλων: https://t-zine.gr/proschedio-nomoy-gia-ton-gamo-omofylon/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «17 Δεκεμβρίου – Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».

•17 Δεκεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «17 Δεκεμβρίου – Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: «17 Δεκεμβρίου – Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου συμμετέχει και τιμά την Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.

Με αφορμή αυτή την διεθνή ημέρα, θυμόμαστε και τιμούμε όλα τα πρόσωπα που υπήρξαν θύματα δολοφονιών αλλά και βίας, ενώ παράλληλα, δηλώνουμε την προσήλωση και την αλληλεγγύη μας στον συνεχιζόμενο αγώνα για την ορατότητα, την ενδυνάμωση, και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες όλων των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ. Οι δολοφονίες, οι επιθέσεις, οι βιαιοπραγίες, οι βιασμοί, οι απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας είναι το πιο απάνθρωπο πρόσωπο της βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ. Ο ρατσισμός, οι παρενοχλήσεις, οι παραβιάσεις της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, η οικονομική ανισότητα, αλλά και η θεσμική βία που πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρέπει να τερματιστούν. Το στίγμα, οι διακρίσεις και η οποιαδήποτε μορφή ποινικοποίησης που την επιτείνουν και κάνουν εντονότερη την κοινωνική περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό τους από τη κοινωνική ζωή και τον περιορισμό και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, δεν μπορούν να είναι ανεκτά σε δημοκρατικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο και επικεντρώνοντας στα τρανς πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, είναι απαραίτητο να υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές του διεθνούς δικτύου καταγραφής δολοφονιών τρανς ανθρώπων (Trans Murder Monitoring – TMM) το οποίο από το 2009 καταγράφει με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο τις δολοφονίες τρανς προσώπων, από τις συνολικά 375 δολοφονίες τρανς προσώπων το 2020, σε όσες εξ αυτών καταγράφηκε το επάγγελμα, το 58% των δολοφονιών ήταν κατά τρανς γυναικών που ασκούσαν εργασία στο σεξ.[1]

Αυτή η διεθνής εικόνα όχι μόνο δεν απέχει από την ελληνική πραγματικότητα, αλλά την επιβεβαιώνει, καθώς οι περισσότερες τρανσφοβικές επιθέσεις μίσους που έγιναν στην Ελλάδα[2], ήταν κατά τρανς γυναικών που ασκούν εργασία στο σεξ. [3]

Στην χώρα μας οι τρανς γυναίκες που ασκούν εργασία στο σεξ, κυρίως λόγω του αποκλεισμού ή της περιορισμένης πρόσβασης από τον χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας, αντιμετωπίζουν στο μέγιστο το στίγμα, τις διακρίσεις και την βία, ενώ συχνά στο παρελθόν βρέθηκαν στοχοποιημένες μέσω μαζικών προσαγωγών και γίνονται θύματα αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως επί παραδείγματι το 2012 που κατά τη διάρκεια του πογκρόμ κατά των οροθετικών γυναικών τρανς γυναίκες υπήρξαν θύματα αυτών των πολιτικών [4], ή το 2013 στη Θεσσαλονίκη σε μαζικό πογκρόμ κατά τρανς γυναικών κατά τη διάρκεια του οποίου θύμα υπήρξε και η δικηγόρος υπερασπίστρια των δικαιωμάτων τους Ηλέκτρα Κούτρα, για τα οποία όπως ο ίδιος τότε Υπ. Δημόσιας Τάξης είχε αναφέρει έγιναν «για την βελτίωση της εικόνας της πόλης».[5]

Όλα τα παραπάνω, δεικνύουν το μέγεθος των προκαταλήψεων, του στιγματισμού, των διακρίσεων, της βίας, αλλά και γενικότερα όλων των παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής και εν γένει των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ και ιδιαίτερα η υποομάδα των τρανς γυναικών οι ταυτότητες των οποίων στιγματίζονται πολλαπλά.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, επανειλημμένα και σε κάθε ευκαιρία έχει θέσει το ζήτημα της εντελώς παρωχημένης ισχύουσας νομοθεσίας για την εργασία στο σεξ στη χώρα μας (ν. 2734/1999), το οποίο όχι μόνον είναι προβληματικό, αλλά είναι τόσο περιοριστικό που στη πραγματικότητα λειτουργεί με έναν επιπλέον στιγματιστικό και τιμωρητικό τρόπο που προάγει τις διακρίσεις και τη βία προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ.[6]

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από το 2016 [7], έχει διατυπώσει αναλυτικές θέσεις για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) αποστιγματισμός των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ,
β) αποφυγή κάθε παρέμβασης στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή του προσώπου,
γ) αποποινικοποίηση της εργασίας στο σεξ και αντιμετώπισή της όπως κάθε άλλη εργασία, όταν αυτή επιλέγεται ελεύθερα και δεν είναι προϊόν καταναγκασμών, απειλών, βίας και τράφικινγκ,
δ) εγκατάλειψη των παρωχημένων πρακτικών των υποχρεωτικών υγειονομικών εξετάσεων που επιτείνουν το στίγμα καθώς η εκτροφή αυτών των πρακτικών σχηματοποιούν τη ρατσιστική υπόθεση πως τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ είναι «ύποπτα» μετάδοσης ασθενειών,
ε) προστασία από τις διακρίσεις και τη βία,
στ) πλήρης ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων του σεξ, στο πλαίσιο θέσεων που έχουν τεθεί τόσο από το Διεθνές Δίκτυο των Εργαζομένων του Σεξ (NSWP)[8], όσο και από την ευρωπαϊκή οργάνωση για την προστασία για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, Transgender Europe (TGEU)[9].

Ακόμη, το ΣΥΔ από την έναρξη της πανδημίας της COVID-19 στη χώρα μας, είχε εκφράσει την ανησυχία του, καλώντας την Κυβέρνηση να λάβει την αναγκαία πρόνοια για την οικονομική στήριξη όλων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, ανεξάρτητα του χώρου ή τόπου εργασίας τους ή του μέσου που χρησιμοποιούν, ανεξαρτήτως του φύλου ή της ταυτότητας φύλου τους, ανεξάρτητα της καταγωγής, και ανεξάρτητα εάν εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2734/1999 που ευθύνεται για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν απολαμβάνουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, έτσι ώστε κανείς συνάνθρωπός μας να μη μείνει στο περιθώριο και να μπορεί να επιβιώσει οικονομικά, ή λόγω της έντονης ανάγκης επιβίωσης να θέσει τόσο τον εαυτό του, όσο και τους οικείους και εν τέλει το σύνολο σε κίνδυνο.[10]

Το ΣΥΔ με την υποστήριξη της ILGA-Europe, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής δράσης «No One Left Behind», υλοποίησε Έρευνα με ομάδα στόχου τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που είτε λόγω αποκλεισμών, είτε διότι το επέλεξαν ελεύθερα, ασκούν εργασία στο σεξ, είτε αποκλειστικά, είτε εν μέρει.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα που επικεντρώνει με στοχευμένο τρόπο στην συγκεκριμένη υποομάδα εργαζόμενων στο σεξ, που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας και στόχο έχει να αναδείξει τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνει, τις τάσεις και τις ανάγκες της, τα προβλήματα ή ακόμη τις έμφυλες διακρίσεις ή και βία.

Από την έρευνα αυτήν, προκύπτει αναπόδραστα η ανάγκη, όχι απλά τη βελτίωσης της κείμενης νομοθεσίας για την εργασία στο σεξ, αλλά η εκ βάθρων διαφορετική θεώρησή της υπό την οπτική της αποποινικοποίησης, αλλά παράλληλα –στο ευρύτερο πεδίο– και η αναγκαιότητα της τροποποίησης και άλλων νομοθεσιών που αφορούν τα τρανς πρόσωπα, με κυριότερη αυτήν της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου. Τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας, όσο και η παρουσίαση του Οδηγού, που αποτελεί και την τελευταία συγγραφική εργασία της Μαρίνας Γαλανού, θα παρουσιαστούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), συνεχίζει ακόμη πιο εντατικά και επίμονα τις προσπάθειές του στο δρόμο που χάραξε η αείμνηστη Πρόεδρος του Μαρίνα Γαλανού στο πολιτικό επίπεδο, στην κατεύθυνση τόσο της ενημέρωσης, όσο και της ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Πολιτεία, ώστε να αλλάξει η κείμενη νομοθεσία και να τροποποιηθεί το παράλογο περιοριστικό υπάρχον πλαίσιο, υπό την οπτική ότι η εργασία στο σεξ είναι εργασία, και στην διασφάλιση εργασιακών, ασφαλιστικών και προνοιακών δικαιωμάτων για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς επίσης και για τον περιορισμό και την εξάλειψη του στίγματος, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης που βιώνουν.

Όχι στη βία και τον στιγματισμό!

Αναγνώριση της εργασίας στο σεξ ως εργασία!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.gr – http://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

Σύνδεσμοι – Παραπομπές:

[1]TVT TMM UPDATE • TRANS DAY OF REMEMBRANCE 2021: https://transrespect.org/en/tmm-update-tdor-2021/

[2]COVID-19: Αύξηση των επιθέσεων κατά τρανς γυναικών εργαζόμενων στο σεξ: https://t-zine.gr/covid-19-ayxisi-ton-epitheseon-kata-trans-gyn/

[3]Ετήσια έκθεση Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας 2020: http://rvrn.org/2021/04/etisia-ekthesi-2020/

[4]ΣΥΔ Δελτίο Τύπου 16.08.2012: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2012/08/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af/

[5] ΣΥΔ Δελτίο Τύπου 04.06.2013: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2013/06/04/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%b8%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82/

[6]  Ν.2734/1999: https://www.e-nomothesia.gr/kat-ethon/n-2734-1999.html

[7] Αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/

[8] Θέσεις NSWP για τη Σεξουαλική Εργασία: https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation%20of%20Clients_Summary-c.pdf

[9] Θέσεις Transgender Europe για τη σεξουαλική εργασία: https://tgeu.org/tgeu-statement-on-ngo-call-%e2%80%9cabolition-of-prostitution%e2%80%9d-in-europe/

[10] ΣΥΔ Δελτίο Τύπου 19.03.2020: https://tgender.gr/deltio-typoy-to-syd-kalei-tin-kyvernisi-na-lavei-pronoia-gia-tin-oikonomiki-stirixi-ton-prosopon-poy-ergazontai-sto-sex-logo-tis-exaplosis-toy-covid-19/

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: «Κοινή Δήλωση 293 Οργανώσεων για το νέο Νομοσχέδιο της ΚτΠ»

•23 Νοεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ: «Κοινή Δήλωση 293 Οργανώσεων για το νέο Νομοσχέδιο της ΚτΠ»

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2021

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Θέμα: «Κοινή Δήλωση 293 Οργανώσεων για το νέο Νομοσχέδιο της ΚτΠ»

Με την παρούσα επιστολή που συνυπογράφουν 293 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θέτουμε υπόψιν σας τους προβληματισμούς και προτάσεις μας επί του νέου νομοσχεδίου που εισάγει το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) και τον Εθελοντισμού.

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), άτυπες ομάδες και εθελοντικοί φορείς που έχουν στηρίξει και στηρίζουν διαχρονικά τη χώρα σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές ή/και κρίσιμες στιγμές της. Από την επί δεκαετιών ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου έως τις πυρκαγιές στο Μάτι, τις πυρκαγιές του 2021, την οικονομική κρίση του 2010 με τις επακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις, την προσφυγική κρίση, την κλιματική κρίση, τις αδυναμίες του συστήματος υγείας, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης στους ευπαθέστερους των συμπολιτών μας και σε τόσα άλλα γεγονότα, η Κοινωνία των Πολιτών είναι πάντα και πρωτίστως παρούσα.

Η αναγνώριση του μεγέθους της κοινωνικής προσφοράς και η υπεραξία του κοινωνικού αντικτύπου όλων αυτών των πρωτοβουλιών και οργανώσεων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Πολιτείας.

Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η ανάγκη για μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να ορίσει τις σχέσεις Κράτους-Κοινωνίας των Πολιτών, να προωθήσει τον εθελοντισμό, να καταργήσει περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλίσει ένα διαφανές και ανεξάρτητο περιβάλλον δημιουργίας και λειτουργίας των κοινωφελών οργανισμών είναι μεγάλη και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ΚτΠ.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ενώ επί της αρχής απαραίτητο, φαίνεται να απέχει πολύ από την παραπάνω προσέγγιση. Εξαρχής και από τον ορισμό του σκοπού του διαφαίνεται η έλλειψη ουσιαστικού πλαισίου ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της ΚτΠ και η στόχευση αυτού αποκλειστικά σε ζητήματα ελέγχου και ρύθμισης κρατικών χρηματοδοτήσεων.

Η προβληματική αυτή προσέγγιση ξεκινά από τη διαπίστωση ότι μεγάλος αριθμός των διατάξεων αποδυναμώνει, έως σημείου αφανισμού, τις μικρότερες και οικονομικά μη εύρωστες οργανώσεις και κατ’ επέκταση την ποικιλομορφία και την πολυφωνία της ΚτΠ. Οι διατάξεις, ενώ φαινομενικά δημιουργούν εχέγγυα διαφάνειας, στην πραγματικότητα επιβαρύνουν τη λειτουργία των ΟΚοιΠ, αποθαρρύνουν, δυσχεραίνουν ή αποτρέπουν την ίδρυση νέων οργανώσεων, αντί να αναδείξουν, να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τον Τρίτο Τομέα.

Βασικά Σημεία τα οποία αξιολογούμε πως απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Παρότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των υπό περίπτωση φορολογικών κινήτρων και φοροτεχνικών διευκολύνσεων για τις μεγάλες ΟΚοιΠ και για τους ιδιώτες δωρητές και υποστηρικτές αυτών, του άρθρου ΣΤ, με μία δεύτερη ανάγνωση φαίνεται να αφορούν στην πλειονότητά τους μόνο τις εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο οργανώσεις, αποκλείοντας κατά συνέπεια τις νέες, μικρές και οικονομικά αδύναμες οργανώσεις, αποτρέποντας παράλληλα την ανεξάρτητη υποστήριξή τους από τον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα κατά την περίοδο που το έχουν εξ ορισμού περισσότερο ανάγκη, ήτοι κατά την εκκίνησή τους.

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενώ παγκοσμίως στον 3ο Τομέα επικρατεί μία τάση μείωσης των παγίων εξόδων δημιουργώντας ευέλικτες υποδομές με στόχο την αξιοποίηση των ιδιωτικών πόρων (μέσω δωρεών) και των δημοσίων (μέσω κρατικών χρηματοδοτήσεων) επί το πλείστον για την εξασφάλιση των λειτουργικών εξόδων της εκάστοτε παρέμβασης και άρα την αύξηση έστω του πρόσκαιρου αντικτύπου του χρηματοδοτούμενου προγράμματος, αντιθέτως το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου εκ των πραγμάτων θα αυξήσει σημαντικά τα πάγια έξοδα μιας οργάνωσης ακόμα και σε περιόδους που δεν εξυπηρετεί προγράμματα, δεν λαμβάνει δωρεές ούτε κρατικές χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, δεν προνοεί με ποιον τρόπο θα καλυφθούν τα νέα ανελαστικά κόστη λειτουργίας που εισαγάγει το Ν/Σ, την ίδια στιγμή που ήδη αποδυναμώνει τη δυνατότητα μιας οργάνωσης για ανεξάρτητη χρηματοδότηση (βλ. προηγούμενο σχόλιο). Παραδείγματος χάριν, ενώ οι εξωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι που επιβάλλει το Ν/Σ για την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, είναι ήδη καθιερωμένοι σε ορισμένες κατηγορίες ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε πολλές συνεργασίες με κοινωφελή ιδρύματα και ανεξάρτητους χρηματοδότες, είθισται να καλύπτονται πάντοτε από την ίδια τη χρηματοδότηση. Σε διαφορετική περίπτωση προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το πώς θα έχουν a priori εξασφαλιστεί τα νέα πάγια έξοδα που δημιουργεί το Ν/Σ για ένταξη στο Ειδικό Μητρώο, αφού χωρίς την ένταξη στο Ειδικό Μητρώο δεν θα υφίστανται όλες οι φοροαπαλλαγές και θα μειωθούν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Το Ν/Σ απαγορεύει τη σύναψη συμβάσεων εργασίας με μέλη της διοίκησης μιας ΟΚοιΠ (το δε επιτρεπτέο ποσοστό 3% των εργαζομένων μοιάζει αυθαίρετο και συνιστά διάκριση σε βάρος τους, αποκλείοντας τον μεγαλύτερο όγκο των οργανώσεων οι οποίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων). Παραδείγματος χάριν, σε μία οργάνωση με 10 εργαζομένους, μέλη της διοίκησης δύναται να είναι 0,3 εργαζόμενοι(!), ενώ βάσει της έρευνας Θαλής ΙΙ (2020) το 72% των ελληνικών οργανώσεων απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους ούτως ή άλλως.

Η ίδια διάκριση αφαιρεί το δικαίωμα σε εργαζομένους να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης μιας ΟΚοιΠ, αποκλείοντας παράλληλα από το Ειδικό Μητρώο οργανώσεις που έχουν επιλέξει να μην διαχωρίζουν το σώμα εκείνων που αποφασίζουν από το σώμα εκείνων που εκτελούν τις αποφάσεις. Σε πρακτικό επίπεδο μειώνεται, επίσης, η δυνατότητα μιας οργάνωσης να απασχολεί μέλη της με επαγγελματική ειδίκευση στο αντικείμενο – δράση της οργάνωσης.

Τέλος, αναφορικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικών μητρώων μελών των οργάνων της διοίκησης ΟΚοιΠ, η εξαιρετικά ευρεία απαρίθμηση ποινικών αδικημάτων, ακόμα και πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως η κλοπή και η συκοφαντική δυσφήμιση, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος της ποινής ή τον χρόνο τέλεσης αυτών, που αποκλείει την πρόσβαση στο Ειδικό Μητρώο, έχει αμιγώς τιμωρητικό χαρακτήρα και συνιστά υπερβολικό περιορισμό του Δικαιώματος του Συνεταιρίζεσθαι. Εκτός του ό,τι αποκλείει εξ ορισμού οργανώσεις που λόγου χάριν υποστηρίζουν την επανένταξη πρώην φυλακισμένων, πρακτικά αποκλείει την ενσωμάτωση πλήθους ευάλωτων ομάδων αφού ο πρότερος σύννομος βίος κρίνεται απαραίτητος για τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις μιας συλλογικής και κοινωφελούς δραστηριότητας, άρα μειώνοντας και τις πιθανότητες ενδύναμωσής τους.

Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί πως μεγάλος αριθμός καταστατικών που αφορούν σε σωματεία τοποθετούν τη Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο διοίκησης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η διάταξη αυτή να αφορά σε χιλιάδες πολίτες που μετέχουν σε συλλογικά σχήματα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Την οριζόντια και χωρίς διακρίσεις (εθελοντές πλήρους απασχόλησης, περιστασιακοί εθελοντές, εθελοντές μερικής απασχόλησης, εθελοντές εκτάκτου ανάγκης, διεθνείς εθελοντές) υποχρέωση εγγραφής των εθελοντών στο ΕΡΓΑΝΗ. Ιδίως σε περιπτώσεις πρόσκαιρης, ολιγόωρης ή έκτακτης εθελοντικής απασχόλησης, η συμμετοχή σε μαζικές εκδηλώσεις η λύση που προτείνεται μέσω του ΕΡΓΑΝΗ συνεχίζει να αφήνει τις οργανώσεις και τους εθελοντές τους εκτεθειμένους.

Είναι αλήθεια ότι η όποια νέα νομοθεσία θα πρέπει να ενισχύει, να διευκολύνει και να προστατεύει τον εθελοντισμό, μέσω ενός απλοποιημένου παραμετροποιήσιμου μηχανισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ Ή ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δημιουργούν υπέρμετρα λογιστικά, διοικητικά και οικονομικά βάρη στις ΟΚοιΠ, ιδίως σε όσες έχουν μικρό κύκλο εργασιών ή βρίσκονται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, πολλώ δε μάλλον όταν πολλά σημεία παραμένουν ασαφή και παραπέμπουν σε μελλοντικές αποφάσεις.

Αγνοεί το γεγονός ότι αυτές ακριβώς οι οργανώσεις είναι που χρήζουν υποστήριξης, ειδικότερα στα πρώτα τους βήματα (προφανώς αρκετά πέρα από την τριετία), ενώ καταλήγει να συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον αποκλεισμό δημοκρατικά οργανωμένων πρωτοβουλιών και ενώσεων (σωματείων και ΑΜΚΕ) από το Ειδικό Μητρώο των ΟΚοιΠ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ

Στο σημείο αυτό εντείνεται ο προβληματισμός που αφορά στην έλλειψη σαφούς πρόβλεψης σχετικά με την παράλληλη ύπαρξη διαφόρων μητρώων και εποπτικών αρχών, τη συνέχεια αυτών, τη σύνδεσή τους ή την ενοποίησή τους, και τον σχετικό χρονικό ορίζοντα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ασάφεια στο μέλλον και επιπλέον γραφειοκρατία. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου έναντι των υφιστάμενων άλλων διατάξεων που ισχύουν για την υπαγωγή των φορέων σε μητρώα άλλων Υπουργείων. Στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη αναφέρεται η ύπαρξη τουλάχιστον ακόμα εννέα (9) Μητρώων, χωρίς να προσμετρούνται τα αντίστοιχα από Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, η ένταξη στα μητρώα που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν συνεπάγεται ουδεμία γραφειοκρατική ή διοικητική ελάφρυνση για τις ΟΚοιΠ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με το παρόν Ν/Σ ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η ευκαιρία για τη δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων και κράτους, με το να μην υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θεματικών και σταθερών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείων και οργανώσεων που εφαρμόζουν στον τομέα τους και στην όποια διαδικασία αξιολόγησης της Διεύθυνσης/Υπηρεσίας σε ετήσια ή όποια άλλη χρονική βάση από τις οργανώσεις. Επιπλέον, απουσιάζει ένας σαφής χρονικός προγραμματισμός για κάθε απαιτούμενο στάδιο και κυρίως ο καθορισμός του χρόνου στον οποίο θα δεσμεύεται η Υπηρεσία να απαντά/διευθετεί ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία.

Αντ’ αυτού δημιουργείται μια Διεύθυνση/Υπηρεσία με ασαφείς χρονικές και διοικητικές αρμοδιότητες, που σε περίπτωση υποστελέχωσης ή αδυναμίας της να ανταπεξέλθει στον πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, κινδυνεύει να αποτελέσει αιτία μεγάλων καθυστερήσεων αλλά και πηγή πολλών δυσλειτουργιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Όπως παραδείγματος χάριν πρόσφατα βιώσαμε με την υποστελέχωση του αντίστοιχου Μητρώου στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου.

Το ζήτημα του χρηματικού παραβόλου σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αλλά και της ετήσιας ανανέωσης αποκλείει οργανισμούς με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης και εξουσίας σε έναν ανεξάρτητο χώρο, πολλώ δε μάλλον όταν δεν συγκεκριμενοποιείται από τις οικείες διατάξεις ο λόγος ύπαρξης αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης αυτού από το δημόσιο έναντι ενδεχομένως της αξιοποίησης για τους σκοπούς του οργανισμού.

Με την παρούσα επιστολή μας, ως αυτή συνυπογράφεται, επισημαίνουμε τα προβληματικά σημεία του σχεδίου νόμου και ζητούμε να εισακουστεί, στο πλαίσιο προτάσεων, η άποψη των ΟκοιΠ καθώς βιώνουν εκ των έσω την υφιστάμενη πραγματικότητα. Θεωρούμε απαραίτητο να προστεθούν συγκεκριμένες ωφέλειες για τις ΟΚοιΠ, οι οποίες θα απορρέουν από την ένταξή τους στα μητρώα, να εναρμονιστεί η διαδικασία ένταξης με αυτή του ευρωπαϊκού πλαισίου, να δημιουργηθεί ένα διαφανές πλαίσιο χρηματοδότησης ΜΚΟ που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα επιπλέον ελέγχων και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η αυτόνομη λειτουργία και ο κοινωνικός τους χαρακτήρας. Κυρίως, όμως, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία η ρύθμιση αυτή να αποτελέσει ένα γόνιμο και ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου που θα επιτρέπει την παραγωγή αξιόπιστων πληροφοριών τόσο για τις περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων αλλά για το πλαίσιο της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών. Αν η προσπάθεια που εκκινεί αυτό το σχέδιο νόμου δεν ευδοκιμήσει ώστε να λειτουργήσει καίρια και αποτελεσματικά προς αυτήν την κατεύθυνση, η καχυποψία και τα στερεότυπα που έχουν δημιουργηθεί στο ευρύ κοινό θα διογκωθούν και αυτό πλέον θα είναι μη αναστρέψιμο σε μια κοινωνία που επικαλείται τη δημοκρατία, την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη, τη συμμετοχή και τη διαφάνεια και παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο όγκο ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων.

Αιτούμαστε από την πλευρά σας να υποστηρίξετε τα αιτήματά μας, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών σχολίων και προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Δημόσιας Διαβούλευσης opengov.gr και να εξασφαλίσετε την ψήφιση ενός συμπεριληπτικού, δίκαιου, εφαρμόσιμου και αναπτυξιακού νομοσχεδίου για όλη την Κοινωνία των Πολιτών, τους Εθελοντές της και τους Ωφελούμενούς της.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις (αλφαβητικά)

«95», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

4C Cooperate Communicate Create Change

50και Ελλάς

Action Art/Εικαστική Δράση

ACTIONAID ΕΛΛΑΣ

ACTUALLY I CAN….HEALING & COACHING ETHERIC ACADEMY ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ADHD Hellas Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ

Aegean patrol

AgroID Κοιν.Σ.Επ.

ANIMA

Anna Lindh Foundation – Greece

ARCADIAN SCREENINGS AMKE

ARTOGETHER-Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία

ATHENS MAKERSPACE

Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας

AZA- Arid Zone Afforestation NPO

Balkans Beyond Borders

Bizrupt

Bloode

Civil Act ΑΜΚΕ

Common Ground Greece

Communitism

COMPASS for Refugee Youth

CuriousIQ

Dagipoli Dance Co

DRC Greece

ECOCITY

Electra Energy Cooperative

Elite rescue team

Emfasis Foundation

Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Equalact social-Δράση για την Κοινωνική Ισότητα ΑμεΑ

ethelon

Eyes of Light Α.Μ.Κ.Ε.

Fenix – Humanitarian Legal Aid

Food On

Genderhood Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Generation 2.0 RED

GIVMED Share medicine Share life

GROWTH HUB

Handicap care hellas

Hellenic Youth Participation

HIAS Ελλάδος

HIGGS

Home-Start Ελλάς

Homo Digitalis

HUMAN CAST ΑΜΚΕ

Humanity Greece

HumanRights360

I seas / Hippocampus Marine Institute

iaSEAs

IFOAM AgriBioMediterraneo

Impact Hub

Include

InCommOn

InfinityGreece ΚΟΙΝΣΕΠ

Inter Alia (ΑΜΚΕ)

InterMediaKT – Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης

International Rescue Committee Hellas (IRC)

INTERSOS Hellas

iSea, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ithaca Laundry

KMOP

Koinsep frontidastospiti

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

KOSMOS Ε.ΠΑ κοινσεπ

liminal – Πρόσβαση στον Πολιτισμό

Mamagea / Μαμαγαία ΑΜΚΕ

MEDASSET – Mediterranean Association to Save the Sea Turtles

Melissa Network

MOm/ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗς ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ

Natura Di Zante

Off Stream – Καινοτομία και Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Openous Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα

People Behind

PRAKSIS

Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50 και άνω)

QualityNet Foundation

Refugee Support Aegean (RSA)/ Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

Refugee Trauma Initiative RTI Hellas

RSF Hellas

SALVIA BURN ASSOCIATION

Save Your Hood

SHE-Society for Help & Empowerment

Socialinnov

SolidarityNow

SPIN – Space Innovation Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

TEDxAthens Event Company AMKE

Terre des hommes Hellas (Γη των ανθρώπων/ Τdh)

The Climate Collective

The Green Tank

Thess-δίκτυο Άτυπο Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης

Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης

Travelectors Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

TWIXTlab

vhlfa alliance Greece

Vouliwatch

WAMBO CITY WASTE PICKERS

Women Do Business ΑΜΚΕ

Women In Olive Oil Greece

Womens Cluster (AWomanCanBe.org)

WWF Ελλάς

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ HELPHELLAS

Ακαδημία Επιχειρηματικότητας

ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση

Αλληλεγγύη Λέσβου Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΑΜΚΕ Μονοπάτια Αλληλεγγύης

ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΦΙΞ in art)

ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Κοιν.Σ.Επ

ΑΝΤΑΜΑ Α.Μ.ΚΕ

ΑΡΙΩΝ-Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών/ARION- CETACEAN RESCUE AND REHABILITATION RESEARCH CENTER

ΆΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

ΑΡΧΕΛΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Φαιναρέτη”

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ν.Α.Ο(ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ)

ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΖΩ

Γέφυρες Φιλίας

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΓΡΑΙΓΟΣ ΑΜΚΕ

Γυναίκες στη Διεθνή Ασφάλεια – Ελλάς

Διαβάζω για τους Άλλους

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης ( Δίκτυο Κ.Α.Π.Α..)

ΔΙΟΤΙΜΑ Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα

Δράση για την άγρια ζωή

ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα”

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος Αθηνών ο Ήφαιστος

ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Ελληνική Ένωση για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή Συνεργασία

Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER

Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας

Ελληνικη Εταιρεια Alzheimer και Συναφων Διαταραχων Ν. Ξανθης.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ “Intersex Greece”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

Ελληνικό Γραφείο Greenpeace

Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ελληνικός Σύλλογος για την Αταξία του Φρίντριχ

Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων

ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ένωση Γυναικών άνω των 40

Ένωση Καρδιοπαθών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος & Φίλων

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ “Η Ποιότητα της Ζωής”- Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ – ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ¨ Ο ΝΗΡΕΑΣ ”

Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης – CretanS.C.ENT.

Επιδέρμια- Πανελλήνιος σύλλογος ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα

Εσύ στην Ευρώπη / You in Europe

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Εχεδώρου Φύσις

ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΜΚΕ

Θάλασσα Αλληλεγγύης – Thalassa of Solidarity

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

θέτις ΑΜΚΕ

Θύμησης ΑΜΚΕ

Ιάνθη αμκε -Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

Ίδρυμα για το Παιδί “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ”

ΙΗΣΩ – Σύλλογος Υποστήριξης Ρευματοπαθών Δυτικής Αττικής

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν.ΙΝΚΑ

Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ M-EATING HUB AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας – Be Positive

Ιριδα – Κέντρο Γυναικών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΜΚΕ

Καθετή

ΚΑΛΛΙΣΤΩ Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κάριτας Ελλάς

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κέντρο Ερευνώ Ρίζες ΑμΚΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Κίνηση Εθελοντών SCI-Ελλάς

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑμΚΕ

ΚΟΙΝΣΕΠ ” Ασκληπειαδες”

Κοιν.Σ.Επ Ιστία Αιγαίου

Κοιν.Σ.ΕΠ. Αpicco, Community_based Art

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ “ΕΔΡΑ”

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αποκατάστασης και Ένταξης Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού Οι Γέφυρες

Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ

ΚΡΙΚΟΣ ΖΩΗΣ Συλλογος Ασθενων και Φιλων Πασχοντων απο Κληρονομικα Μεταβολικα Νοσήματα

ΚΡΟΜΑ ΑΜΚΕ

Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας

Λυσώ εκπαιδευτική διαχειριστική ΑΜΚΕ

Μαθαίνω Διατροφή ΑΜΚΕ

ΜΑΜΑΚΑ- ΜΑΜΑδες για την ΚΑνναβη

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

Μηχανικοί της Γης

Μπορούμε

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά AMKE

Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών

ΟΖΟΝ Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ

Οικολογικός Πολιτιστικός σύλλογος Χαϊδαρίου

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑγκαλιαΖΩ

Ομιλος Ουνέσκο Σερρών

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Οργανισμός για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών (Women On Top)

Οργάνωση Γη

Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιων με νεοπλασία «Ηλιαχτίδα»

Παγκρήτιος Σύλλογος Νεανικού Διαβήτη (ΠΑΣΥΝΕΔ)

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΑΜΚΕ

ΠΑΝΔΟΙΚΟ Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Πανελλήνια Βιοτράπεζα Νευρολογικών Νοσημάτων (ΠΑΒΙΝΝ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες ΡΕΥΜΑΖΗΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ “Η Παρέμβαση”

Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΛΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ – ΓΑΛΗΝΟΣ

Πανελλήνιος Σύλλογος Κυστικής Ίνωσης (Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική νόσο)

Πανελλήνιος Σύλλογος Οικογενειών με Σύνδρομο Prader-Willi

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΣΠΑΜΑ)

Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας,Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών και Ενηλίκων “Η Καρδιά του Παιδιού”

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – CISD

Περιοδικό Δρόμου “Σχεδία”

Πίνδος Περιβαλλοντική

Πολιτιστικό Κέντρο Anasa

Πολιτιστικός Οργανισμός “Δρόμοι της Ελιάς”

Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας Θράκης Εσαεί εν Ροη

Πολύχρωμο Σχολείο

ΠΡΑΞΙΣ

Προστασία Υποθαλάσσιων Σχηματισμών Ηφαιστείου Σαντορίνης “Dive In Action’

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ AMKE

ΣΟΦΨΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ

Σύλλογος “ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Σύλλογος Ατ. Με Κιν. Πρ. Και Φίλων Περπατώ

Σύλλογος ατόμων με νόσο του κρον και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας

Σύλλογος Ατομων με Σ.Κ.Π

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – LALIBELA

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες “Η Αγία Σοφία”

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες

Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρων Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΦΨΥ) ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύλλογος Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο Alzheimer και Συγγενείς Διαταραχές ΣΟΦΨΥ Ν.Σερρών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σύλλογος Πολιτών υπέρ των ρεμάτων, Ροή

Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης

Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα

Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer Και Συγγενών Διαταραχών

Σύμπραξη για το Κοινωνικό Φύλο

Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου

Σχεδία στην πόλη – Καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα

ΣΩΜΑ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ “ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ”

Σωματείο Culture for Change

Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)

Τεχνοδρομώ

ΤΡΙ.ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Μ.Κ.Ε

ΤΥΤΩ – Οργανισμός για τη Διαχείριση και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας στα Αγροτικά Οικοσυστήματα

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

Φίλοι του Μόντε / Friends of Monde

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

ΦΙΛΟΤΗΣ

ΦΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΦΩΤΟΕΣΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης 2021 | Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, Ώρα: 18.00»

•16 Νοεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης 2021 | Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, Ώρα: 18.00»
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2021

Θέμα: «Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης 2021 | Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, Ώρα: 18.00»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σας προσκαλεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, ώρες 18.00 – 20.15, σε διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης.

Η Διεθνής Ημέρα Τρανς* Μνήμης, πραγματοποιείται για ενδέκατη συνεχή χρονιά και είναι ημέρα μνήμης για όσα τρανς πρόσωπα υπήρξαν θύματα τρανφοβικού μίσους, εγκλημάτων και βίας, καθώς και μία ημέρα αφύπνισης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς πρόσωπα στην καθημερινότητά τους.

Την χρονιά που μας πέρασε, καταγράφηκαν 375 δολοφονίες τρανς και φυλοδιαφορετικών ατόμων σε όλο τον κόσμο. Αυτές ήταν οι καταγεγραμμένες δολοφονίες μίσους, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πραγματικός αριθμός ενδεχομένως είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σε πολλές χώρες είτε τα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα δεν αναγνωρίζονται με την πραγματική τους ταυτότητα, είτε δεν υπάρχουν καθόλου καταγραφές.

Φέτος η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κάτω από το πέπλο της τεράστιας απώλειας της Προέδρου μας Μαρίνας Γαλανού. Μίας γυναίκας που στάθηκε φύλακας άγγελος όσων ανθρώπων που για οποιονδήποτε λόγο βρέθηκαν στο περιθώριο, που απειλούνταν η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, η ίδια τους η υπόστασή.
Μίας γυναίκας που ακόμη και τις τελευταίες ώρες της πριν αφήσει την τελευταία της πνοή αγωνίζονταν για ένα κόσμο πιο καθάριο, πιο δημοκρατικό. Για ένα κόσμο ελεύθερο!

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 | Ώρες: 18.00 – 20.15

Προβολή βίντεο για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης

– Χαιρετισμός/Πρόλογος, Άννα Απέργη

– Ομιλία εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Κίμων Μελικέρτης.

– Χαιρετισμός εκ μέρους της Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Προεδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) , Μαρίας Γαβουνέλη,

– Χαιρετισμός εκ μέρους της Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγική Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+, Αλέξη Πατέλη,

-Χαιρετισμός Ελένης Τσετσέκου, Επικεφαλής του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης

Προβολή βίντεο εις μνήμη της Μαρίνας Γαλανού

– Ομιλία εις μνήμη της Μαρίνας Γαλανού από τον Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος της ΕΕΔΑ & Νομικό Σύμβουλο του ΣΥΔ, Βασίλη Σωτηρόπουλο.

Πολιτικό Πάνελ

Γιώργος Σταμάτης, Γεν. Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας – Νέα Δημοκρατία,

Νάσος Ηλιόπουλος, Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία,

Γιάννης Βήκας, Αν. Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κινήματος Αλλαγής,

Κρίτων Αρσένης, Βουλευτής του ΜΕΡΑ25

*Συντονίζει η δημοσιογράφος Τζίνα Μοσχολιού.

Ανάγνωση Ψηφίσματος για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης

Κλείσιμο εκδήλωσης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, ενώ θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση, μέσα από την σελίδα του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) στο Facebook.

Η διαδικτυακή εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης, πραγματοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού & Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, τιμούμε τη μνήμη όσων τρανς ανθρώπων υπήρξαν θύματα ενός ακήρυχτου πολέμου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει πιθανή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ομοφυλόφιλου ασυνόδευτου ανηλίκου στην Ελλάδα»

•12 Νοεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει πιθανή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ομοφυλόφιλου ασυνόδευτου ανηλίκου στην Ελλάδα»

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

Θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει πιθανή απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση ομοφυλόφιλου ασυνόδευτου ανηλίκου στην Ελλάδα»

Σε υπόθεση που κοινοποιήθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα (S.I. κατά Ελλάδας, Αρ. Αίτησης 48244/20), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει εάν οι συνθήκες καραντίνας και υποδοχής που επιβλήθηκαν σε ομοφυλόφιλο ασυνόδευτο ανήλικο στη Λέσβο, συνιστούν «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» (άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «ΕΣΔΑ») και εάν ο ασυνόδευτος ανήλικος είχε στη διάθεσή του «αποτελεσματικό ένδικο μέσο» για να προσφύγει ενάντια στις συνθήκες διαβίωσής του (άρθρο 13 ΕΣΔΑ).

Η περίπτωση του S.I., που εκπροσωπείται από την HIAS Ελλάδος, αφορά έναν ομοφυλόφιλο άνδρα από την Ουγκάντα, ο οποίος ήταν ασυνόδευτος ανήλικος κατά την άφιξή του στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2020 και ο οποίος διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να νοήσει σοβαρά από την πανδημία του Covid-19 καθώς πάσχει από άσθμα.

Παρά το γεγονός ότι ο S.I. δήλωσε ότι ήταν ανήλικος κατά την άφιξη του, οι ελληνικές αρχές δεν ενημέρωσαν τον Εισαγγελέα, ο οποίος ενεργεί βάσει νόμου ως προσωρινός επίτροπος για ασυνόδευτους ανηλίκους, ούτε το ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – αρμόδια αρχή για την παραλαβή παραπομπών με στόχο τη διαμονή ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας) για την παρουσία του. Ο S.I. κατέληξε να διαμένει σε μια μικρή σκηνή σε μια απομακρυσμένη και αφύλαχτη περιοχή κοντά στην παραλία όπου είχε φτάσει, χωρίς μάλιστα να έχει υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο.

Επιπλέον, ο S.I. κοιμόταν μαζί με 14 ενήλικες, καθιστώντας αδύνατη την τήρηση αποστάσεων. Στην περιοχή υπήρχαν πολλά φίδια, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμες εγκαταστάσεις υγιεινής, ούτε τρεχούμενο νερό ή ρεύμα. Το φαγητό και το νερό που διανεμήθηκε δεν ήταν αρκετό. Η άρνηση των αρχών να μεταχειριστούν τον S.I. ως ανήλικο και να παράσχουν κατάλληλες συνθήκες υποδοχής, εξέθεσε τον S.I. σε κίνδυνο σωματικής και σεξουαλικής βίας. Το άσθμα του S.I. επιδεινώθηκε καθώς κάποιοι από τους ενήλικες κάπνιζαν μέσα στη σκηνή προκειμένου να ζεσταθούν. Ο S.I. παρέμεινε σε αυτές τις συνθήκες για 35 ημέρες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος παράτασης της καραντίνας πλέον των 14 ημερών που συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Όταν ο S.I. τελικά μεταφέρθηκε στο καμπ της Μόριας, οι αρμόδιες αρχές (ΕΛ.ΑΣ, FRONTEX) κατέγραψαν εσφαλμένα τον S.I. ως ενήλικο, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι ήταν ανήλικος. Ως αποτέλεσμα, δεν παραπέμφθηκε σε κατάλληλο κατάλυμα και δεν του διορίστηκε επίτροπος. Ο S.I. χρειάστηκε να διαμείνει σε ένα αυτοσχέδιο και ανασφαλές κατάλυμα στη «ζούγκλα» (Olive Grove), δίπλα στον καταυλισμό της Μόριας, όπου και δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις. Ακόμα και όταν, μετά από παρέμβαση της δικηγόρου του, παραπέμφθηκε σε διαδικασία για τη διαπίστωση ανηλικότητας, οι αρχές συνέχισαν να τον μεταχειρίζονται ως ενήλικο, κατά παράβαση της αρχής του «τεκμηρίου της ανηλικότητας», μέχρι και την αναγνώρισή του ως ανηλίκου στα τέλη Ιουνίου του 2020.

H άρνηση των αρχών να παράσχουν στον S.I. κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, τον άφησε εκτεθειμένο σε επανειλημμένες ρατσιστικές και ομοφοβικές επιθέσεις, κατά τις οποίες ξυλοκοπήθηκε, κακοποιήθηκε λεκτικά και έπεσε θύμα ληστειών. Μέλη της Lesvos LGBTIQ+ Refugee Solidarity, μιας συλλογικότητας στην οποία δραστηριοποιούνταν ο S.I., έχουν καταγράψει πώς οι ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες στη Λέσβο συνεχίζουν να γίνονται στόχος ομοφοβικών και τρανσοφοβικών επιθέσεων, αντίστοιχων με εκείνες που τους οδήγησαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στους καταυλισμούς, όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη ιδιωτικότητας, με αποτέλεσμα τα άτομα να εκτίθενται σε βία και σεξουαλικές επιθέσεις. Τα συγκεκριμένα άτομα συχνά αποκλείονται από τα δίκτυα αλληλεγγύης με άλλους μετανάστες και είτε δεν έχουν πρόσβαση στην ελάχιστη βοήθεια που παρέχεται από επίσημους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα, είτε τυγχάνουν ομοφοβικής και τρανσοφοβικής αντιμετώπισης όταν κάνουν χρήση αυτής της υποστήριξης.

«Είμαστε μια μεγάλη κοινότητα, αλλά ως επί το πλείστον παραμένουμε αόρατοι, προκειμένου να είμαστε ασφαλείς, αλλά και λόγω ευαλωτότητας. Βιώνουμε κακοποίηση και πολλαπλές και διακρίσεις. Άπαξ και γίνει αντιληπτό ότι είμαστε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στον καταυλισμό, γιατί μας απειλούν, μας παρενοχλούν, μας κακοποιούν και μας βιάζουν. Εγκαταλείψαμε τις χώρες μας εξαιτίας παρόμοιων γεγονότων. Εδώ στην Ευρώπη, όπου ήρθαμε να διεκδικήσουμε το δικαίωμα μας στη ζωή, αντιμετωπίζουμε ξανά τις ίδιες διακρίσεις. Η δυστυχία δεν έχει τέλος. Οι δυσκολίες δεν έχουν τέλος. Η Ευρώπη δεν προσφέρει λύση σε αυτό. Νιώθουμε τον ίδιο πόνο, ως πρόσφυγες, ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ως άνθρωποι, ως ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον S.I. και κάθε μέλος της κοινότητάς μας» – Lesvos LGBTIQ+ Refugee Solidarity.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ανήλικο, ο οποίος εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού εκτέθηκε σε επαναλαμβανόμενη βία, ενώ παράλληλα το υποκείμενο νόσημά του τον έθετε σε αυξημένο κίνδυνο από τον Covid-19, ο S.I. παρέμεινε σε αυτές τις ανασφαλείς και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης για σχεδόν 5 μήνες. Οι αρχές δεν έλαβαν τα μέτρα που εύλογα αναμενόταν από αυτές και συγκεκριμένα δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση τους περί ανάληψης της ευθύνης
προστασίας του ανηλίκου, ειδικά ενόψει των πολλαπλών ευαλωτοτητών του. Οι συνθήκες διαβίωσης του S.I. του προκάλεσαν μεγάλη ψυχική, συναισθηματική και σωματική οδύνη, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει συχνές κρίσεις πανικού και το άσθμα του να έχει επιδεινωθεί δραματικά.

«Δυστυχώς, ο S.I. είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που γνωρίζουμε, όπου τα παιδιά που δηλώνουν ότι είναι ανήλικα καταγράφονται εσφαλμένα ως ενήλικες και εγκαταλείπονται στην τύχη τους, αντί να παραπέμπονται σε διαδικασίες διαπίστωσης ανηλικότητας. Είναι σοκαριστικό να βλέπεις πώς ένα παιδί που ταξίδεψε μέχρι την Ευρώπη αναζητώντας προστασία, βρέθηκε τελικά να κοιμάται δίπλα σε φίδια, εκτέθηκε σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσει σοβαρά από την πανδημία του COVID-19, δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις κι επαναθυματοποιήθηκε μέσα στην ίδια τη δομή που προορίζεται για την υποδοχή ανθρώπων που εγκατέλειψαν τη χώρα τους λόγω διώξεων.

Είμαστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θα θέσει τις ελληνικές αρχές προ των ευθυνών τους για τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους στην παρούσα υπόθεση και ότι η υπόθεση του S.I. θα λειτουργήσει ως σημαντικό προηγούμενο για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη». – Έλλη Κριωνά Σαράντη, Νομική Συντονίστρια στη HIAS Ελλάδος και δικηγόρος του S.I.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 

HIAS GREECE

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

PRESS RELEASE: «Letter from the GTSA to the Minister of Health, regarding the identification of trans persons due to the new control measures»

•11 Νοεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο PRESS RELEASE: «Letter from the GTSA to the Minister of Health, regarding the identification of trans persons due to the new control measures»
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Athens, November 9, 2021

Subject: «Letter from the GTSA to the Minister of Health, regarding the identification of trans persons due to the new control measures»

The Greek Transgender Support Association (GTSA), is a voluntary non-governmental organization that promotes the rights and freedoms of trans, gender-diverse, intersex and LGBTI persons in general, with this press release informs the Minister about the letter sent to the Minister of Health, Mr. Plevris, regarding the identification of trans persons due to the new control measures.

Specifically, yesterday, November 8, the GTSA sent a letter to the Minister, in order to draw his attention to the verification of the identification of trans persons who have not yet been or are still in the process of changing their legal documents in accordance with the provisions of Law 4491/2017, to implement without any problems and with respect to the personality of trans persons.

In the letter we note that:

[…]The reason we are contacting you is that because this legislation is in force for a few years, because the process of changing documents is judicial and therefore time consuming, and also because many transgender/ trans persons are excluded from the space of work do not have the financial power to bear the costs, and finally, because at present due to the spread of the coronavirus pandemic, there are many transgender/ trans persons who have not legally change their name and gender on their police IDs, and may have problems identifying them under these new measures.

For this very reason, we would like to draw your attention, especially to those trans persons who have not been able to change their documents to police IDs, that they must show the utmost care and sensitivity, and not to see problems in either identification per se, much more likely in cases of personality abuse, as we have recorded many similar behaviors in the past […]

From May 2018, the Regulation 2016/679 of the European Union, which is more widely known as the General Data Protection Regulation (GDPR), came into force in our country. According to the Regulation, all procedures should be designed to collect as little personal data as possible.

We realize that the condition of the pandemic we are experiencing makes this even more difficult. However, the State must provide solutions so that the verification of the identification are achieved with as little personal data as possible, in order to safeguard all our fellow citizens, including trans persons.

The Greek Transgender Support Association, since the beginning of the COVID-19 pandemic in our country, has taken all possible initiatives to support trans, gender diverse, intersex and LGBTI persons in general, as well as persons who work in sex, for their adequate protection.

THE BOARD OF MEMBERS

GREEK TRANSGENDER SUPPORT ASSOCIATION

79 Sygrou Street, 3rd floor, Athens, 11745

Tel. 210.9210697

Office hours: Monday to Friday

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των νέων μέτρων ελέγχου»

•10 Νοεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των νέων μέτρων ελέγχου»
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2021

Θέμα: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των νέων μέτρων ελέγχου»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Υγείας, κύριο Πλεύρη, αναφορικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των νέων μέτρων ελέγχου.

Συγκεκριμένα, χτες, 8 Νοεμβρίου, το ΣΥΔ, απέστειλε επιστολή προς τον κύριο Υπουργό, με σκοπό να του επιστήσουμε την προσοχή ώστε ο έλεγχος των στοιχείων ταυτοποίησης για τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει ή βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία μεταβολής των νομικών εγγράφων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017, αφενός μεν να γίνεται δίχως προβλήματα, αφετέρου με σεβασμό στην προσωπικότητα των τρανς προσώπων.

Στην επιστολή επισημαίνουμε ότι:

[…]Ο λόγος, που επικοινωνούμε μαζί σας, είναι ότι επειδή η νομοθεσία αυτή βρίσκεται σε ισχύ ελάχιστα χρόνια, επειδή η διαδικασία μεταβολής των εγγράφων είναι δικαστική και ως εκ τούτου χρονοβόρα, και επιπλέον επειδή πολλά διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα λόγω αποκλεισμού τους από τον χώρο της εργασίας δεν έχουν την οικονομική δύναμη ανταπόκρισης στα δικαστικά έξοδα, και, τέλος, επειδή την παρούσα περίοδο λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, είναι πολλά τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει κάνοντας χρήση του νόμου να μεταβάλουν νομικά τα έγγραφά τους ως προς το όνομα και το φύλο στις αστυνομικές τους ταυτότητες, και ενδεχομένως να παρουσιαστούν προβλήματα στην ταυτοποίησή τους εν μέσω των νέων αυτών μέτρων.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, ώστε ιδιαίτερα γι’ αυτά τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει να μεταβάλουν στις αστυνομικές ταυτότητες τα στοιχεία τους, θα πρέπει να δειχθεί ιδιαίτερα μέγιστη προσοχή και ευαισθησία, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα είτε στην ταυτοποίηση αυτήν καθ΄αυτήν, πολλώ δε μάλλον σε πιθανά κρούσματα προσβολής προσωπικότητας[…]

Από τον Μάιο του 2018, τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που είναι ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation – GDPR). Σύμφωνα με τον Κανονισμό, όλες οι διαδικασίες, θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να συλλέγουν όσο το δυνατό λιγότερα προσωπικά δεδομένα.

Αντιλαμβανόμαστε ότι συνθήκη της πανδημίας που βιώνουμε, το κάνει αυτό ακόμη πιο δύσκολο. Όμως, η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει λύσεις έτσι ώστε οι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας να επιτευχθούν με όσο το δυνατό λιγότερα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να διαφυλάξει όλους τους συμπολίτες μας, ανάμεσα σε αυτούς και τα τρανς πρόσωπα.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας, έχει αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, για την επαρκή τους προστασία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

PRESS RELEASE: «November 8 | International Day of Remembrance and Solidarity for Intersex Persons»

•9 Νοεμβρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο PRESS RELEASE: «November 8 | International Day of Remembrance and Solidarity for Intersex Persons»
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Athens, November 8, 2021

Subject: «November 8 | International Day of Remembrance and Solidarity for Intersex Persons»

The Greek Transgender Support Association (GTSA), is a voluntary non-governmental organization that promotes the rights and freedoms of trans, gender-diverse, intersex and LGBTI persons in general, with this press release honors the International Day of Remembrance and Solidarity for Intersex Persons.

November 8 has been designated internationally as the International Day of Remembrance and Solidarity for Intersex Persons, and has been established on the occasion of the birthday of Herculine Barbin (1838–1868), a French intersex, who committed suicide as a result of the multiple abuses she had received as an intersex person, whose memoirs were written by Michel Foucault.

From the Barbin era until today, intersex persons, like trans people, are often considered “suspicious”, that they “cheat” in relation to their gender, are publicly devalued and humiliated, and especially and often in infancy without the possibility of consent are subject to normalization of genital surgeries as well as other medical procedures that are not only not medically necessary, but have been categorized by international organizations in the category of torture.

In addition, intersex adults are vulnerable to violence and even hate murders, such as the incident of an intersex person from Kenya in 2015, who was murdered by his own family when four men hired to drive him to a remote location, drugged him, cut off his genitals and he died a horrible death from bleeding a few days later.

Negative behaviors against intersex persons, in most countries of the world, are considered acceptable, to the extent that intersex children are subjected to extreme violence.

In addition to the cases recommended by doctors in antenatal care to terminate the pregnancy when it is determined that the infant is pregnant is intersex, and in addition to the normalized surgeries, they are often killed by their own parents to avoid the stigma.

A typical case was recorded in 2017, when a father was convicted after three attempted murders of his child in China because he considered the child as a “monster”. After he was arrested, he stated that he could not stand that his child did not belong to any of the dominant sexes, while he did not have the money to apply the well-known method of normalization surgeries to the child.

As mentioned above, these practices of non-consensual genital surgery have been classified in the same category as Female Genital Mutilation (FGM) , and which have been condemned as torture by the United Nations, who called all Member States to ban them.

On this day, we honor all intersex persons, and especially intersex infants and children who have been victims of this inhuman violence, torture, murder or horrific discrimination and stigma.

In the direction of the minimum restoration of all the above, we call on the Greek Government to incorporate in the legal order of our country the commitments of the Resolution 2191 (2017) of the Council of Europe in their entirety, of the Resolution of the European Parliament of 14 February 2019, as we have suggested in our relevant press release from October 26, 2021, on the occasion of the International Awareness Day for Intersex Persons , as well as the Report of the Commission for the National Equality Strategy of LGBTQI +, where in the third chapter [3. Societies without exclusions for LGBTQI+ persons], on issues concerning intersex persons states that:

[…] A key issue that should be institutionalized is the prohibition of unnecessary medical “sex normalization” surgeries, sterilization and other treatments or interventions applied to intersex infants and children, including cosmetic or preventive interventions and medical interventions in general such as hormone replacement at the age of less than 12 years aimed at changing sex characteristics. It is also advisable to facilitate the change of the registered gender, on the basis of self-determination.
Secondly, it is necessary to add the criterion “sex characteristics” in all relevant legislative texts. Legislative protection against discrimination on grounds of sex characteristics must be extended to other areas of life besides work (education, health and insurance, asylum, etc.).
Thirdly, medical services offered to intersex persons, and in particular to infants and children, should be provided with respect for special needs and, above all, to ensure that individuals have the right to decide for themselves when they are of appropriate age and maturity with all possible versions of their identity open. Health care should be provided by specialized interdisciplinary teams, which will not pathologize intersex children, but will prioritize their needs, their rights and their short-term and long-term benefit.
Fourth, a more general problem that needs to be addressed, but which is reasonably more concerned with intersex persons, is the inability to access medical records and their medical histories for life.
Fifth, the adequacy of psychosocial support mechanisms for intersex people and their families by intersex-trained therapists should be ensured […]

The Greek Transgender Support Association (GTSA) will continue to work to eliminate all forms of torture, violence and discrimination against intersex persons, in solidarity with the struggle of our intersex fellow human beings and their families who suffer from stigma.

THE BOARD OF MEMBERS

GREEK TRANSGENDER SUPPORT ASSOCIATION

79 Sygrou Street, 3rd floor, Athens, 11745

Tel. 210.9210697

Office hours: Monday to Friday

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com