ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία».

•Μαΐου 22, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, πιστό στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει ότι:

Σε συνέχεια αιτήματός μας για παροχή στήριξης προς το Σωματείο μας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του προγράμματος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενέκρινε συνολικό ποσό έως  5.000 Ευρώ για την μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΣΥΔ.

Συγκεκριμένα, ποσόν έως 2.800 ευρώ για την αγορά τροφίμων που προορίζονται για την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται οικονομική αδυναμία κάλυψης των καθημερινών αναγκών τους μέσω της Τράπεζας Τροφίμων για το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2018, καθώς επίσης και ποσόν έως 2.200 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα πρόσωπα που θα ωφεληθούν του προγράμματος, έχουν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που δικαιολογούν την δυσκολία της διαβίωσης τους.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που από το 2013 στα πλαίσια του προγράμματος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπαραστέκεται στο έργο του σωματείου μας υποστηρίζοντας τους τρανς συνανθρώπους μας, που λόγω της κρίσης αλλά κυρίως των πολλών και μεγάλων αποκλεισμών που βιώνουν στην καθημερινότητα τους και ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες διαβίωσης, καθώς και για την μερική κάλυψη του ενοικίου του γραφείου μας για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

•Μαΐου 16, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με την αφορμή της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, που τιμάται σε όλον τον κόσμο στις 17 Μαΐου με στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να υφίστανται οι LGBTI άνθρωποι, αλλά και την ενδυνάμωση της εαυσθητοποίησης για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, με το παρόν δελτίο τύπου εστιάζει στο ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που συμβάλει στην διαιώνιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Τούτο γίνεται ακόμη πιο σαφές από την ετήσια έκθεση της ILGA-Europe, σύμφωνα με την οποία παρά τα όποια θετικά βήματα έχουν γίνει η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς κατατάσσεται στην 14η θέση με συνολικό ποσοστό ενσωμάτωσης θεσμικού πλαισίου που προάγει τα δικαιώματα των LGBTI ανθρώπων μόλις 52%[1].

Συγκεκριμένα παρά τη νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου χωρίς προϋποθέσεις στείρωσης ή ιατρικών παρεμβάσεων και γνωματεύσεων, η δικαστική διαδικασία απέχει των ευρωπαϊκών προτύπων που πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, ενώ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ακριβή και συνεπώς μη προσβάσιμη σε όλους, ενώ στο χρονικό διάστημα εφαρμογής της έχει παραβιαστεί τις περισσότερες φορές[2], καθώς επίσης εξαιρούνται τα έγγαμα πρόσωπα[3], δεν μεταβάλλονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης πιθανών τέκνων, υπάρχει ηλικιακός περιορισμός ενώ στις ηλικίες 15-17 η διαδικασία είναι έντονα ψυχιατρικοποιημένη, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μη-δυαδικών[4] και ίντερσεξ προσώπων[5] καθώς και των τρανς προσφύγων, ενώ υπάρχει απουσία προβλέψεων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, παρά τη πρόσφατη νομοθέτηση της επέκτασης της αναδοχής ανεξαρτήτως του φύλου των μερών που έχουν τελέσει σύμφωνο συμβίωσης, δεν επεκτάθηκαν τα δικαιώματα από κοινού επιμέλειας υπαρχόντων τέκνων, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα στην παιδοθεσία, ενώ παρά την διακηρυγμένη θέση του κυβερνώντος κόμματος της πλειοψηφίας για την επέκταση του γάμου ανεξαρτήτως φύλου, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα αυτό.

Επιπλέον, η νομοθεσία απαγόρευσης των διακρίσεων καλύπτει μόνο τον χώρο της εργασίας και εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση, ενώ η νομοθεσία για την προστασία από τη ρητορική μίσους λόγω του περιοριστικού πλαισίου της παραμένει ελλιπής όπως αποδείχτηκε σε πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου στο Αίγιο.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, υποδεικνύουν τις απαραίτητες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στη κατεύθυνση:

 • της επέκτασης του γάμου, της από κοινού επιμέλειας και της παιδοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου,
 • της τροποποίησης της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ώστε: α) η διαδικασία να γίνει εξωδικαστική, β) να αρθεί ο αντισυνταγματικός περιορισμός στα έγγαμα πρόσωπα, γ) να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός χωρίς οποιαδήποτε γνωμάτευση, δ) να μεταβάλλεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης υπαρχόντων τέκνων ως προς το φύλο των γονέων, ε) να υπάρχει η δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρισης φύλου για όσα πρόσωπα το επιθυμούν, στ) να απαγορεύονται οι επεμβάσεις σε ίντερσεξ νεογνά και παιδιά χωρίς τη συναίνεσή τους και να υπάρχει μέριμνα για τα τα ίντερσεξ πρόσωπα, ζ) να υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία μεταβολής των εγγράφων για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας και πρόσφυγες, η) να υπάρχουν μέριμνες πλήρους πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας, θ) να υπάρχει μέριμνα για προστασίες στο σχολικό περιβάλλον,
 • της τροποποίησης των νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων ώστε να περιλαμβάνεται ρητά ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών, στην υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση,
 • της τροποποίησης της αντιρατσιστικής νομοθεσίας στη κατεύθυνση της άρσης του περιοριστικού πλαισίου ώστε να καταπολεμάται αποτελεσματικά η ρητορική μίσους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να μεριμνήσουν για τη νομοθέτηση όλων των παραπάνω και θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή για την άρση των προκαταλήψεων και όλων των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου και την δημοκρατία μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ετήσια στοιχεία, ILGA-Europe. Γενικά στοιχεία: https://rainbow-europe.org/. Στοιχεία για την Ελλάδα: https://rainbow-europe.org/#8636/0/0.

[2] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[3] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 21.12.2017: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας στα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82/.

[4] Σχετικά με τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων, βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 13.2.2018: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[5] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 8.11.2017, για τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-8-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

•Μαΐου 11, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου δίνει στη δημοσιότητα τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή του ν. 4491/2017, για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Στο φυλλάδιο αυτό μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, την διαδικασία, τα απαραίτητα έγγραφα και ελάχιστα κόστη, καθώς και αναγκαίες σημειώσεις και συμβουλές για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Με το φυλλάδιο αυτό φιλοδοξούμε να διευρυνθεί η καλύτερη και σωστή γνώση για τη κείμενη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και απευθύνεται τόσο προς τα ίδια τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα, όσο και προς τους νομικούς εκπροσώπους τους, αλλά και γενικότερα προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Μπορείτε να το διαβάσετε διαδικτυακά πιέζοντας εδώ, ή να το «κατεβάσετε» και να το εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας, ενώ θα διανέμεται σε έντυπη μορφή από το ΣΥΔ στο γραφείο μας καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις που συμμετέχουμε.

Τέλος, όσα τρανς ή φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που ζουν στην Αθήνα και έχουν αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν στο κόστος της δικαστικής διαδικασίας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας (Τηλ. 2109210697 ή transgender.support.association@gmail.com).

Το φυλλάδιο αυτό βγαίνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενδυναμώνοντας την τρανς κοινότητα».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ | Έρευνα: Τα αρνητικά αποτελέσματα της νομοθεσίας στη Γαλλία».

•Απρίλιος 30, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ | Έρευνα: Τα αρνητικά αποτελέσματα της νομοθεσίας στη Γαλλία».

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ακούστε τις φωνές των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ | Έρευνα: Τα αρνητικά αποτελέσματα της νομοθεσίας στη Γαλλία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου και σε συνέχεια του Κοινού Δελτίο Τύπου 12 οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με το Πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την Εργασία στο Σεξ στην Ελλάδα[1], αλλά και μετά την πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε που ακούστηκαν ιδιαίτερα προσβλητικοί και κακοποιητικοί χαρακτηρισμοί για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, φέρνει στη δημοσιότητα έρευνα σχετικά με τα αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου 2016-44 που ψηφίστηκε στις 13 Απριλίου 2016, κατά του ονομαζόμενου «συστήματος της πορνείας» στην Γαλλία, αλλά και άλλες έρευνες καθώς και τις θέσεις διεθνών οργανισμών από τις οποίες τεκμαίρεται ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται από την Γ.Γ.Ι.Φ. είναι βλαπτική και λανθασμένη.

Η έρευνα αυτή[2] είναι μία ποιοτική μελέτη που επικεντρώνεται στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων του σεξ, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από το νόμο. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 70 εργαζόμενους του σεξ, ενώ επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 24 συνεντεύξεις και ομάδες έρευνας με ομάδες αποτελούμενες από εργαζόμενους στο σεξ ή άλλες οργανώσεις που συνεργάζονται με εργαζόμενους στο σεξ σε ολόκληρη τη Γαλλία. Παράλληλα με αυτή την ποιοτική μελέτη, διενεργήθηκε επίσης μια ποσοτική έρευνα μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2018, στην οποία συμμετείχαν 583 εργαζόμενοι του σεξ, τα αποτελέσματα των οποίων ενσωματώθηκαν στην έκθεση αυτήν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας και παρά τον δηλωμένο στόχο του νόμου για προστασία των εργαζομένων του σεξ, η πλειοψηφία των εργαζομένων στο σεξ αναδεικνύει ότι η ποινικοποίηση των πελατών ήταν στην πράξη περισσότερο επιζήμια για τους ίδιους από τους προηγούμενους νόμους κατά της πορνείας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφερε ότι έχουν πολύ μικρότερο έλεγχο στις συνθήκες εργασίας τους ενώ ο αντίκτυπος έγινε ακόμη αισθητός πριν από την εφαρμογή του νέου νόμου, λόγω της προβολής του θέματος στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Για τους λόγους αυτούς, τα ερωτηθέντα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ ήταν σχεδόν ομόφωνα αντίθετα με την ποινικοποίηση των πελατών.

Η μελέτη αυτή αποκάλυψε ότι σε τοπικό επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, τα δημοτικά έγγραφα και οι τακτικοί έλεγχοι ταυτότητας που απευθύνονται σε εργαζόμενους του σεξ σημαίνουν ότι είναι ακόμη πιο συχνά ποινικοποιημένοι από τους πελάτες τους. Αν και ορισμένοι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι έχουν καλές σχέσεις με την αστυνομία, οι αστυνομικοί συνήθως δεν θεωρούνται ως πηγή προστασίας. Οι εργαζόμενοι του σεξ συχνά  έκαναν λόγο για επεισόδια εκφοβισμού από την αστυνομία, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης να αναφέρουν τους πελάτες και, εάν δεν είχαν δηλωθεί, τους απειλούσαν με απέλαση εάν δεν συμμορφώνονταν.

Αν και οι περισσότεροι εργαζόμενοι του σεξ συνέχισαν τη εργασία τους μετά τη νέα νομοθεσία, οι συνθήκες εργασίας τους επιδεινώθηκαν σοβαρά. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι ο νέος νόμος, μειώνοντας τη ζήτηση (πελάτες), θα μειώσει επίσης την προσφορά (εργαζομένους στο σεξ) οι συνεντεύξεις με οργανώσεις δείχνουν ότι δεν υπήρξε μείωση του αριθμού των εργαζομένων του σεξ. Επιπλέον, ο νόμος είχε αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των εργαζομένων του σεξ, την υγεία και τις γενικές συνθήκες διαβίωσης. Ο νόμος είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αυτονομία τους ως εργαζόμενοι, στους κινδύνους που ενδέχεται να είναι πρόθυμοι να πάρουν, στο κοινωνικό στίγμα και στις οικονομικές δυσκολίες. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στο σεξ και κάθε οργάνωση που ερωτήθηκαν σημείωσαν μια μετατόπιση εξουσίας στη σχέση μεταξύ των εργαζομένων του σεξ και των πελατών τους, καθώς οι πελάτες αισθάνονται περισσότερο το δικαίωμα να επιβάλλουν τους όρους τους (δηλαδή σεξουαλικές πρακτικές χωρίς προστασία, μειωμένες τιμές, απροθυμία πληρωμής κλπ.), θεωρώντας τους εαυτούς τους ως αυτούς που διατρέχουν τον κίνδυνο σύμφωνα με το νόμο. Ακόμη, έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξαθλίωση, ιδίως μεταξύ των ανθρώπων που ζουν ήδη επισφαλώς, δηλαδή των γυναικών μεταναστριών που εργάζονται στο δρόμο χωρίς έγγραφα. Το 62,9% των ερωτηθέντων στην ποσοτική μας έρευνα ανέφερε ότι η συνολική ποιότητα ζωής τους επιδεινώθηκε από τον Απρίλιο του 2016 και το 78,2% δήλωσε ότι τα κέρδη τους έχουν μειωθεί.

Γενικά, ο νόμος έχει ωθήσει τους εργαζόμενους του σεξ να λειτουργούν κάτω από πιο ριψοκίνδυνες συνθήκες με επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία τους. Σε πολλές συνεντεύξεις τονίστηκε μια ανησυχητική μείωση στη χρήση προφυλακτικών καθώς και αυξημένες δυσκολίες στη συνέχιση της θεραπείας για όσους είναι θετικοί στον ιό HIV. Το άγχος που δημιουργείται από την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας προκαλεί διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα υγείας από την κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και άλλων ναρκωτικών, μέχρι στην κατάθλιψη και σε σκέψεις αυτοκτονίας.Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αποκαλύπτουν επίσης ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις βίας κάθε είδους: προσβολές στο δρόμο, σωματική βία, σεξουαλική βία, κλοπή και ένοπλη ληστεία στον χώρο εργασίας. Η εξαθλίωση, οι αυξημένοι κίνδυνοι στην υγεία και η αυξημένη έκθεση στη βία αποτελούν φαύλο κύκλο.

[τα στοιχεία της έρευνας σε ποσοστά – κάντε κλικ στη φωτογραφία για μεγύνθυνση]

Η έρευνα αυτή θα πρέπει να σημειώσουμε ότι βρίσκεται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με αντίστοιχή που είχε δημοσιευτεί στο Journal of Public Health μετά από συστηματική έρευνα που έγινε τον Ιούνιο του 2012 (και ενημερώθηκε με επιπλέον στοιχεία τον Σεπτέμβριο του 2013) διεθνώς, όπου επιβεβαιώθηκαν και τεκμηριώθηκε με στοιχεία ότι οι νομοθεσίες είτε ολικής είτε μερικής ποινικοποίησης (είτε από την μεριά των εργαζομένων στο σεξ είτε από τη μεριά των πελατών τους), ότι η ποινικοποίηση αυτή προάγει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία κατά των προσώπων αυτών.[3]

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσουμε την θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία: «Τεκμηριωμένες μελέτες προάγουν ότι η αποποινικοποίηση της εργασία στο σεξ, θα οδηγούσε μείωση κατά 46% των κρουσμάτων hiv στα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε 10 χρόνια, καθώς και στον τερματισμό της σεξουαλικής βίας που υφίστανται  θα οδηγούσε σε 20% μείωση των νέων κρουσμάτων»[4], ενώ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ[5]:

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει το αριθμών των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών του (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».

Ακόμη, σύμφωνα με υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE): «Καλούνται όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με το παρόν δελτίο τύπου, θέτει υπόψιν της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων όλα τα παραπάνω, που αποδεικνύουν με συντριπτικό τρόπο ότι οι νομοθεσίες αυτού του τύπου όχι μόνο δεν προστατεύουν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, αλλά επιτείνουν τις διακρίσεις, τη βία και τον στιγματισμό τους, και, την καλεί, έναντι της μονομέρειας με την οποία συντάχθηκε το Πόρισμα για την εργασία στο σεξ στην χώρα μας αλλά και τις προειλημμένες αποφάσεις, να προάγει τον ανοικτό διάλογο τόσο με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται και εκπροσωπούν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, όσο και με τα ίδια τα πρόσωπα που ασκούν αυτήν την εργασία που ουδέποτε διαβουλεύτηκε μαζί τους, στην κατεύθυνση ενός ανοικτού δημοκρατικού διαλόγου σε ισότιμη βάση, χωρίς αποκλεισμούς, προειλημμένες αποφάσεις και προκαταλήψεις και με πραγματικό σεβασμό στα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, στην κατεύθυνση του αποστιγματισμού τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

[1] Απάντηση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/29/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%cf%89/

[2] Τα αποτελέσματα της έρευνας από την ιστοσελίδα της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου»: https://www.medecinsdumonde.org/en/actualites/publications/2018/04/12/study-impact-law-13-april-2016-against-prostitution-system-france, και μεταφρασμένη στα ελληνικά: http://t-zine.gr/erevna-ta-arnitika-apotelesmata-tis-nomothesias-gia-tin-ergasia-sto-sex-sti-gallia/.

[3]Έρευνα για τη βία που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169.

[4]Θέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: http://www.who.int/hiv/topics/sex_work/en/.

[5]Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και την εργασία στο σεξ: www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Σχετικά με διεπιστημονική ημερίδα υπό την αιγίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας».

•Απρίλιος 18, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Σχετικά με διεπιστημονική ημερίδα υπό την αιγίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας».

Αθήνα, 18 Απριλίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Σχετικά με διεπιστημονική ημερίδα υπό την αιγίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, εστιάζει σε «Διεπιστημονική συζήτηση για την ομοφυλοφιλία και το φύλο» που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος την Παρασκευή 20 Απριλίου.

Όπως έχει ανακοινωθεί σε σχετική σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης[1], ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:  «Γιατί η ομοφυλοφιλία έχει έλθει τόσο έντονα στο προσκήνιο,  πώς να χειρισθούν το θέμα οι γονείς και οι πνευματικοί, έχει να πει κάτι καινούργιο η θεολογία της Εκκλησίας, γιατί η “διαταραχή ταυτότητας φύλου” τείνει να μετονομασθεί σε “δυσφορία φύλου”, ποιος ο ρόλος του κινήματος ΛΟΑΤΚΙ και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους, γιατί δεν ρωτήθηκε η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος εν όψει της ψήφισης του σχετικού νόμου, πώς καλείται η κοινωνία να αντιμετωπίζει τους διεμφυλικούς».

Ασφαλώς όπως κατοχυρώνει το Σύνταγμα της Ελλάδας, κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τις ιδέες του και να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του συμμετέχοντας στην κοινωνική ζωή, ωστόσο αφενός μεν τούτο διασφαλίζεται ότι πρέπει να συμβαίνει ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή κατά των διακρίσεων, αφετέρου και επί της ουσίας όταν μία εκδήλωση φέρει την ετικέτα της επιστημονικής συζήτησης είναι απαραίτητο και να το αποδεικνύει στην πράξη, ώστε να μην προκαλεί σύγχυση, ιδιαίτερα, δε, όταν χορηγούνται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε μία επιστημονική εκδήλωση υπό την αιγίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, προσκεκλημένοι στην πρώτη ενότητα της συζήτησης που αφορά την ομοφυλοφιλία, είναι δύο θεολόγοι, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την προκατάληψη αντιμετώπισης ευαίσθητων ζητημάτων –ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν παιδιά ή εφήβους– καθώς οι προκαταλήψεις αποτελούν το γόνιμο υπόστρωμα των διακρίσεων, ενώ ουδόλως εγγυάται την αδογμάτιστη ανοικτή επιστημονική προσέγγισή τους που είναι απαραίτητο να διέπει αυτήν την συζήτηση.

Ακόμη, και χωρίς να θέλουμε να προκαταβάλουμε τη συζήτηση, τα ερωτήματα που τίθενται προς συζήτηση όπως είναι διατυπωμένα, δίνουν τον τόνο και τη κατεύθυνση, ιδιαίτερα όσον αφορά το δεύτερο μέρος που αφορά την ταυτότητα φύλου και δεδομένης μάλιστα της θέσης που είχε πάρει η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας προ της ψήφισης της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την ανταπόκριση στα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά στάνταρντς που βρίσκονται στην κατεύθυνση της πλήρους αποϊατρικοποίησης κάθε έννοιας που σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι:

 1. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τις 22.8.2014, βασιζόμενος στα νέα δεδομένα, έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50)  ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence)[2], γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί στον διαθέσιμο διαδικτυακά ICD 11 Beta Draft[3], ώστε οι τρανς άνθρωποι να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες μετάβασης χωρίς να στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.
 2. Η Αμερικανική Ψυχολογική  Ένωση, στις Κατευθυντήριες Γραμμές της διέπεται από το ίδιο ακριβώς πνεύμα της αποψυχιατρικοποίησης και του αποστιγματισμού της ταυτότητας φύλου (βλέπε σχετική Κατευθυντήρια Γραμμή Νο1: «Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι το φύλο δεν αποτελεί δίπολο και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων φύλου. Η ταυτότητα φύλου του ατόμου μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με το φύλο που αποδίδεται στη γέννηση»)[4].
 3. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο αξία έχει ακόμη η πρόσφατη, από 15.11.2017 δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH)[5], η οποία ανάμεσα στα υπόλοιπα αναφέρει: «Τα ιατρικά και άλλα εμπόδια στην αναγνώριση των φύλων για τα τρανς άτομα μπορεί να βλάψουν τη σωματική και ψυχική υγεία. Η WPATH αντιτίθεται σε όλες τις ιατρικές απαιτήσεις που λειτουργούν ως εμπόδια σε όσους επιθυμούν να αλλάξουν το νόμιμο φύλο ή τους δείκτες φύλου σε έγγραφα. Αυτές περιλαμβάνουν απαιτήσεις για διάγνωση, συμβουλευτική ή θεραπεία, ορμόνες αναστολής της εφηβείας, οποιαδήποτε μορφή χειρουργικής επέμβασης (συμπεριλαμβανομένης εκείνης που περιλαμβάνει στείρωση) ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις για οποιαδήποτε μορφή κλινικής θεραπείας ή επιστολές από γιατρούς».
 4. Σύμφωνα, ακόμη, με την θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΨΕ[6], που βρίσκεται στην κατεύθυνση που έχει θέσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την αποπαθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης: «[…] Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου. […] Διατυπώθηκε η ένσταση πως ίσως χρειάζεται η υποχρεωτική ψυχιατρική παρακολούθηση κάθε διεμφυλικού ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι ένας υγιής διεμφυλικός άνθρωπος ή κατά πόσον η φαινομενική διεμφυλικότητά του είναι σύμπτωμα σχιζοφρένειας ή άλλης ψύχωσης. Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλικής κατάστασης. […] Η Διαπολιτισμική Ψυχιατρική, με ιδιαίτερη ευαισθησία, στέκεται απέναντι στην κατάχρηση της Ψυχιατρικής, και την εργαλειοποίησή της από διάφορες μορφές εξουσίας, προκειμένου με ψευδοεπιστημονικά επιχειρήματα να καταχωρηθεί ο ψυχίατρος στη συνείδηση του πολίτη ως ο επιδιαιτητής της φυσιολογικότητας, και ως κλάδος, χαιρετίζουμε με πολλή χαρά την από-ψυχιατρικοποίηση της διαδικασίας νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου».
 5. Συμπληρωματικά θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψιν οι θέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως αυτές έχουν εκφραστεί σε αποφάσεις τους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[7]: «6.2.2. Nα καταργήσουν την στείρωση και άλλες υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, όπως και την διάγνωση ψυχικής υγείας ως αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου στην διαδικασία για την μεταβολή του ονόματος και του καταχωρισμένου φύλου» καθώς και: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[8]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου, με βάση το μοντέλο της Αργεντινής, και να επανεξετάσουν τους όρους (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής στείρωσης) που τίθενται για τη νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·».

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθούμε στην από 8 Φεβρουαρίου 2018 απάντηση του Υπουργού Υγείας, σε σχετική ερώτηση βουλευτών σε σχέση με έτερη «επιστημονική» ημερίδα που είχε γίνει στον Ευαγγελισμό με ομιλήτρια την κυρία Προκοπάκη, που ανάμεσα στα υπόλοιπα ο αρμόδιος Υπουργός είχε απαντήσει[9]: «Η θεματική και οπτική της εκδήλωσης-σεμιναρίου της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός δεν απηχούν τις θέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της ψήφισης του Ν. 4491/2017».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών είναι πάντα στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου φορέα ή πολίτη για την ενημέρωση σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη αποστιγματισμό και την αποϊατρικοποίηση εννοιών που συνδέονται με την ταυτότητα φύλου και την πλήρη απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Η ανακοίνωση της εκδήλωσης: https://www.facebook.com/events/216662402247284/

[2] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[3] ICD 11 Beta Draft: Gender Incogruence  HA40-HA41: https://icd.who.int/dev11/l-m/en#http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068.

[4] Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

[5] Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[6] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[7] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[8] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

[9] Απάντηση Υπουργού Υγείας σε ερώτηση βουλευτών: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/10588504.pdf.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «31 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας».

•Μαρτίου 31, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «31 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας».

Αθήνα, 31 Μαρτίου  2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «31 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Ορατότητας που σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται στις 31 Μαρτίου, εστιάζει στην ορατότητα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων.

Παρά τη ψήφιση της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στις 10 Οκτωβρίου του 2017, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση και ορίζει ρητώς ότι για τη μεταβολή του φύλου και του κυρίου ονόματος ενός προσώπου, δεν προαπαιτούνται οποιεσδήποτε ιατρικές προϋποθέσεις ή γνωματεύσεις, η κείμενη νομοθεσία (ν. 4491/2017) θέτει περιορισμούς ή έχει σημαντικές ελλείψεις που η πολιτεία οφείλει να διορθώσει επί τα βελτίω.

Συγκεκριμένα, ενώ η νομοθεσία αυτή ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία η χώρα μας να ανταποκριθεί στις επιταγές της Απόφασης 2048[2015][1] της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τις νομοθεσίες τους ώστε να παρέχουν: απλές, γρήγορες, διαφανείς διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου βασισμένες στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, δίχως διακρίσεις για λόγους ηλικίας, οικονομικής ή άλλης κατάστασης, να καταργήσουν κάθε περιορισμό στο δικαίωμα των διεμφυλικών ατόμων να παραμένουν σε έγγαμη κατάσταση μετά την αναγνώριση του φύλου τους – να διασφαλίζουν ότι οι σύζυγοι ή τα παιδιά τους δεν χάνουν δικαιώματα, να εξετάσουν την συμπερίληψη τρίτης επιλογής καταχώρισης φύλου στα έγγραφα ταυτοποίησης για όσα πρόσωπα το επιθυμούν, να καταστήσουν προσβάσιμες για τα διεμφυλικά άτομα τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου και οι περιορισμοί στην κάλυψη κόστους πρέπει να προβλέπονται από τον νόμο, να είναι αντικειμενικοί και σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας, να τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό, στην πράξη οι επιταγές αυτές δεν εναρμονίζονται στον νόμο 4491/2017.

Επομένως η χώρα μας είναι απαραίτητο να βελτιώσει την κείμενη νομοθεσία ώστε:

 • Οι διαδικασίες να είναι εξωδικαστικές, καθώς η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν είναι καθόλου γρήγορη (μπορεί να πάρει περισσότερο από ένα χρόνο συνολικά), δεν ανταποκρίνεται στην επιταγή να μη γίνονται διακρίσεις για λόγους οικονομικής κατάστασης καθώς η δικαστική διαδικασία παραμένει αρκετά ακριβή ενώ οι τρανς άνθρωποι βιώνουν αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας και δεν τους είναι καθόλου εύκολο να ανταποκριθούν στο κόστος, ενώ εφόσον αποφασίζει το δικαστήριο και μάλιστα όταν του δίνεται το κριτήριο της εξωτερικής εμφάνισης, δεν ανταποκρίνεται στο κριτήριο του αυτοπροσδιορισμού, στην ουσία ετεροπροσδιορίζονται από την έδρα,
 • Να μην υπάρχουν διακρίσεις για λόγους ηλικίας, όπως επιτάσσει η Απόφαση 2048[2015] του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), καθώς η νομοθεσία θέτει κατώτερο όριο τα 15 έτη, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 15 και 17 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ιατρικοποιημένη αφού το πρόσωπο πρέπει να περνά από διεπιστημονική επιτροπή που συμμετέχουν 7 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, και, αντίθετα η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που δεν έχουν καθόλου ηλικιακό όριο όπως η Ελβετία, η Μολδαβία, η Μάλτα, η Γερμανία, η Κροατία, η Λευκορωσία, η Αυστρία, και η Νορβηγία (που έχει από τα 6 έτη),
 • Να διατηρείται τυχόν υπάρχων γάμος, όπως επιτάσσει επίσης η Απόφαση 2048[2015] του ΣτΕ αλλά και: α) οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) Michal Bobek[2], καθώς και: β) η απόφαση της 28ης Ιουνίου του 2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών[3], σε αντιδιαστολή με τον ν. 4491, που αποκλείει τα έγγαμα πρόσωπα,
 • Να μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048[2015] του ΣτΕ και ώστε να μην παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, ούτε η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή,
 • Να υπάρχει διατυπωμένη ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν, σύμφωνα με την Απόφαση 2048[2015] του ΣτΕ, που επιβεβαιώθηκε με την 2191/2017 για τα ίντερσεξ πρόσωπα[4], ενώ η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επίσης από την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου[5], καθώς και να τροποποιηθούν σχετικές διατάξεις στα δημοτολόγια,
 • Να καλύπτεται ασφαλιστικά η διαδικασία επαναπροσδιορισμού φύλου, σύμφωνα και με τις δύο αποφάσεις του ΣτΕ που προαναφέρθηκαν,
 • Να συμμορφωθεί η χώρα μας με τη τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή και δεν θα στιγματίζονται, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, καθώς και: α) τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου[6], β) το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2017[7], γ) τη δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH) στις 15.11.2017[8], και, δ) τη θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)[9],

καθώς επίσης τη βελτίωσή του με μία σειρά ελλείψεων που υπάρχουν, όπως:

 • Να υπάρχει ρητή διάταξη ώστε να μεταβάλλεται το φύλο και το κύριο όνομα για τους πρόσφυγες και τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας,
 • Να διασφαλίζεται ρητά η ισότιμη συμπεριληπτική αντιμετώπιση των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στον χώρο της υγείας δίχως διακρίσεις,
 • Να διασφαλίζεται ρητά ότι τα τρανς παιδιά και έφηβοι δεν θα αντιμετωπίζουν διακρίσεις και μπούλινγκ στι σχολείο και γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη,
 • Να τροποποιηθούν οι νομοθεσίες απαγόρευσης των διακρίσεων για λόγους φύλου και ιδιαίτερα οι ν. 3896/2010, 3769/2009 και 4097/2012
 • Να υπάρχει ρητή διάταξη που να απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ανήλικα πρόσωπα δίχως της συναίνεσή τους, όπως επιτάσσει η Απόφαση 2191/2017 του ΣτΕ, καθώς και η σχετική της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών που κατατάσσει αυτές τις επεμβάσεις στην κατηγορία των βασανιστηρίων,
 • Να συμπεριλαμβάνεται η έκφραση, ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στη χάραξη εθνικών στρατηγικών για θέματα ισότητας των φύλων,
 • Να υπάρξουν ενημερωτικά σεμινάρια για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε κρατικούς λειτουργούς καθώς έχουν αναφερθεί προβλήματα εφαρμογής του νόμου τόσο σε Ειρηνοδικείο[10], όσο και σε Ληξιαρχεία,
 • Να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2734/1999) για την εργασία στο σεξ, στη κατεύθυνση της πλήρους αποποινικοποίησης, της προστασίας των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ[11].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα συνεχίσει να εργάζεται τόσο για την διεκδίκηση όλων των παραπάνω που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες για τα τρανς πρόσωπα, όσο και για την ενημέρωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, όπως έγινε με την επανέκδοση του ενημερωτικού οδηγού για θέματα ταυτότητας φύλου με τίτλο «Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου, Ορισμοί, Στερεότυπα, Διακρίσεις και Μύθοι» που εκδόθηκε από την Εφημέριδα των Συντακτών στις 17 Μαρτίου με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας την οποία ευχαριστούμε θερμά, ακριβώς για την ανάδειξη αυτών των θεμάτων, την περισσότερη ορατότητα και την ενημέρωση της κοινωνίας, καθώς και με πλήθος άλλων δράσεων που κάνουν ορατά τα τρανς άτομα στη δημόσια σφαίρα όλο τον χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Απόφαση 2048[2015] του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[2] Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Michal Bobek της 5ης Δεκεμβρίου 2017 | Υπόθεση C‑451/16 MBκατάSecretaryofStateforWorkandPensions:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5a07f254c1e4340a58f9b95cd4fb858c6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiSe0?text=&docid=197431&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=565225.

[3] Απόφαση CCPR/C/119/D/2172/2012, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012: https://undocs.org/en/CCPR/C/119/D/2172/2012

[4] Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος 2191(2017) του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en – Μεταφρασμένο στα Ελληνικά εδώ: http://elawyer.blogspot.gr/2017/10/h-21912017-intersex.html.

[5] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: Ιστορική Απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[6] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[7] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

[8] Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[9] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el.

[10] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο: Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el.

[11] Βλέπε αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/, καθώς και: 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας του σεξ και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

•Μαρτίου 29, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με αφορμή το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα, οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταδικάζουμε τη μονομέρεια των συμπερασμάτων του και τον αποκλεισμό μας από τις εργασίες της επιτροπής που ανέλαβε την εκπόνησή του.

Σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αναγνωρίζει την εργασία στο σεξ ως νόμιμη παρά τους υπέρμετρους περιορισμούς που θέτει για την άσκησή της, η Γ.Γ.Ι.Φ. προτείνει με το πόρισμα τη μερική ποινικοποίηση του επαγγέλματος.

Θεωρεί εκ προοιμίου την εργασία στο σεξ ως εκμετάλλευση και συνεπώς την εξισώνει με τη σωματεμπορία, αγνοώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεση, όταν δεν συντρέχουν συνθήκες βίας. Ακολούθως, δε λαμβάνει υπ’όψιν την επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που υποδεικνύουν την πλήρη νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η συγκεκριμένη στρατηγική υπηρετεί παράλληλα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η Γ.Γ.Ι.Φ. διακηρύσσει τέλος, πως «η πορνεία συνιστά μια πολύ προφανή και παντελώς απεχθή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» αναπαράγοντας στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.

Το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας εκπονήθηκε κατά πλειοψηφία από μία επιτροπή στην οποία αποκλείστηκαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στο σεξ και οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωσή τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιτροπή ήταν από τη σύστασή της προκατειλημμένη υπέρ της ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, όπως προδήλως αποτυπώνεται στον τίτλο της «Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Αντιμετώπιση της Πορνείας». Πέραν τούτων, εξ αρχής η αντιμετώπιση της εργασίας στο σεξ στην χώρα ως ζήτημα που αφορά αποκλειστικά cis γυναίκες και η ίδια η ανάθεση των εργασιών στη Γ.Γ.Ι.Φ. αφενός παραβλέπει την πραγματικότητα, αφετέρου αφήνει ουσιαστικά περιθώριο σε ελλιπή αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και άνιση -και δη από πλευράς της Πολιτείας- μεταχείριση των cis ανδρών και των διεμφυλικών ατόμων, εργαζόμενων στο σεξ.

Η ανάγκη αναθεώρησης του αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να υπηρετήσει παραμέτρους όπως η εξάλειψη του στίγματος, η καταπολέμηση της βίας και η κοινωνική ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Ο νομοθέτης από τη μία πλευρά αναγνωρίζει τη νομιμότητα στην εργασία στο σεξ και από την άλλη θέτει υπέρμετρους περιορισμούς που καθιστούν τη νόμιμη εργασία σχεδόν αδύνατη και ουσιαστικά ωθούν τα εργαζόμενα πρόσωπα να ζουν και να εργάζονται σε καθεστώς παρανομίας. Τούτο αναπόφευκτα οδηγεί τα άτομα σε άκρως επισφαλείς εργασιακές συνθήκες που τα εκθέτουν σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο άσκησης βίας σε βάρος τους και ασφαλώς τα καθιστά εξαιρετικά ευάλωτα στον ιό HIV, αλλά και στα λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δε μπορεί να είναι η νομοθέτηση της ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο δημόσιος διάλογος για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, ιδεολογικά στεγανά και διάθεση άκριτης υιοθέτησης μέτρων που αγνοούν την ελληνική πραγματικότητα. Καλούμε συνεπώς, το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι ο αρμόδιος φορέας, να οργανώσει ένα θεσμοθετημένο και ανοιχτό διάλογο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών όπως τα ίδια τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, τα συναρμόδια υπουργεία, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:

Διεθνής Αμνηστία
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Κέντρο Ζωής
Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης – LGBTQI+ Employment Support Group
Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (Ο.Λ.Κ.Ε.)
Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»
Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)
Athens Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας.
Colour Youth
Proud Seniors Greece – Ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50+
Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης
Οικογένειες Ουράνιο Τόξο