ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «H Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, σε όλες τις συνθήκες, μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα θωράκισης με περισσότερα δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα πρόσωπα».

•30 Μαρτίου, 2020 • Σχολιάστε

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         

Θέμα: «H Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, σε όλες τις συνθήκες, μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα θωράκισης με περισσότερα δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Ορατότητας (TDoV) που τιμάται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία που περνούν όλοι οι συνάνθρωποί μας, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, και παρ’ ότι έχει αναστείλει προσωρινά λόγω της πανδημίας τις συναντήσεις στο γραφείο του[1], αλλά και ανοικτών εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες για να γίνουν με αφορμή την ημέρα αυτήν και λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν, συνεχίζει απρόσκοπτα τις δράσεις του, και καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της για την εμβάθυνση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της τρανς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, παρ’ ότι ο ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου) ήταν ένα πρώτο βήμα που κατέγραψε με ρητό τρόπο την ήδη υπάρχουσα νομολογία του 2016 (Ειρ. Αθ. απ. 418/2016[2]), ο νόμος αυτός αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητάς μας, διότι δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων. Τούτο, διότι η διαδικασία παραμένει δικαστική και τούτο πέραν όλων των προβλημάτων παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που έχουν καταγραφεί από την έως τώρα εφαρμογή του νόμου[3] [4], δεν ανταποκρίνεται στην Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)[5], σύμφωνα με την οποία η διαδικασία οφείλει να είναι γρήγορη, διαφανής, βασισμένη αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, και χωρίς διακρίσεις. Αντιθέτως , η δικαστική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική, δεν βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό καθώς η μεταβολή των εγγράφων αποφασίζεται από δικαστήριο, ενώ ενέχει διάκριση με βάση την οικονομική κατάσταση του προσώπου καθώς κοστίζει πολλά χρήματα και τούτο είναι ιδιαίτερα προβληματικό καθώς η κοινότητά μας αντιμετωπίζει διακρίσεις και αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας. Άλλωστε, σε αυτή τη διαδικασία, οφείλεται το γεγονός ότι παρ’ ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο έτη απ’ την ψήφιση του νόμου, είναι πολλά τα τρανς πρόσωπα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα η δικαστική διαδικασία μεταβολής των εγγράφων τους, με αποτέλεσμα, όπως σημειώσαμε σε πρόσφατο δελτίο τύπου μας, να βρίσκεται σε διακινδύνευση η ορθή ταυτοποίησής τους λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που λήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας[6].

Περαιτέρω, αποκλείει τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και αυτό πέραν της παραβίασης της προαναφερθείσας Απόφασης του ΣτΕ, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της υπόθεσης C-451/16[7], καθώς και στην απόφαση της 28ης Ιουνίου 2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών[8], ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε επισημάνει ότι ο αποκλεισμός αυτός είναι αθέμιτος[9]. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί η νομολογία σε μια σειρά κρατών μελών στην Ευρώπη, που τα εθνικά τους δικαστήρια θεώρησαν ως άνιση μεταχείριση την προϋπόθεση της αγαμίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Χαρακτηριστικές οι σχετικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας (2006)[10], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (2008)[11], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας[12], καθώς και Δικαστηρίου της Ελβετίας (1996)[13] και του Εφετείου της Γαλλίας (2012)[14].

Επιπλέον, δημιουργεί διακρίσεις για λόγους ηλικίας, σε αντιδιαστολή με τις επιταγές της Απόφασης 2048/2015 του ΣτΕ, καθώς η νομοθεσία θέτει κατώτερο όριο τα 15 έτη, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 15 και 17 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ιατρικοποιημένη αφού το πρόσωπο πρέπει να περνά από διεπιστημονική επιτροπή που συμμετέχουν 7 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, και, αντίθετα η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που δεν έχουν καθόλου ηλικιακό όριο όπως η Ελβετία, η Μολδαβία, η Μάλτα, η Γερμανία, η Κροατία, η Λευκορωσία, η Αυστρία, και η Νορβηγία (που έχει από τα 6 έτη).

Ακόμη, δεν μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, καθώς και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ενώ δεν υπάρχει διατυπωμένη ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν,σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ, που επιβεβαιώθηκε με την 2191/2017 για τα ίντερσεξ πρόσωπα[15], ενώ η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επίσης από την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου[16].

Πέραν, ακόμη, της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί η χώρα μας με τη τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών δεν  θα στιγματίζονται, σύμφωνα με την απόφαση  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου[17],  το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2017[18], τη δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωσης για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH) στις 15.11.2017[19], και τη θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)[20].

Ακόμη: α)να διασφαλίζεται ρητά η ισότιμη συμπεριληπτική αντιμετώπιση των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στον χώρο της υγείας δίχως διακρίσεις, β) να διασφαλίζεται ρητά ότι τα τρανς παιδιά και έφηβοι δεν θα αντιμετωπίζουν διακρίσεις και μπούλινγκ στο σχολείο και γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, γ) να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ώστε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται πέραν της εργασίας και στα πεδία της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, δ) να υπάρχει ρητή διάταξη που να απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ανήλικα πρόσωπα δίχως της συναίνεσή τους, όπως επιτάσσει η Απόφαση 2191/2017 του ΣτΕ, καθώς και η σχετική της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών που κατατάσσει αυτές τις επεμβάσεις στην κατηγορία των βασανιστηρίων, και δ) να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2734/1999) για την εργασία στο σεξ, στη κατεύθυνση της πλήρους αποποινικοποίησης, της προστασίας των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ[21].

Ιδιαίτερα, σε σχέση με την εξάπλωση της πανδημίας του κοροναϊού, ακριβώς επειδή η κείμενη νομοθεσία για την εργασία στο σεξ (ν. 2734/1999) είναι τόσο περιοριστική που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη νόμιμη εργασία στο σεξ, με συνέπεια η πλειοψηφία των προσώπων που εργάζονται στο σεξ να μην έχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, το ΣΥΔ, επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα η Πολιτεία να σκύψει με σεβασμό και προσοχή στο πρόβλημα και να λάβει την απαραίτητη οικονομική πρόνοια στήριξης, λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας[22].

Πριν κλείσουμε, και υπό το φως της πανδημίας του COVID 19 που δοκιμάζει το σύστημα υγείας όλων των χωρών, ακόμη και των πλέον ανεπτυγμένων, δεν μπορούμε να μη θέσουμε την αναγκαιότητα για την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας της χώρας μας, τόσο από πλευράς υγειονομικού προσωπικού, όσο και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και την αναγκαιότητα νομοθετικών και άλλων μέτρων συμπερίληψης όλων των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα όσων είναι πιο ευάλωτοι, όπως τα τρανς πρόσωπα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναμένουμε απ’ τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Κοντοζαμάνη, να ανταποκριθεί στη δημόσια δέσμευσή του, ώστε να ληφθούν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την πλήρη πρόσβαση, με  ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις των τρανς προσώπων στον χώρο της υγείας[23], στην κατεύθυνση σχετικού πορίσματος Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί για τα θέματα αυτά[24].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, σε κάθε συγκυρία και με κάθε αφορμή, μη εξαιρουμένης της παρούσας, δε θα σταματήσει να συνεχίζει να εργάζεται με επιμονή τόσο για την διεκδίκηση όλων των παραπάνω που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI πρόσωπα, καθώς και για τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, όσο και για την ενημέρωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με πλήθος άλλων δράσεων που κάνουν ορατά τα τρανς πρόσωπα στη δημόσια σφαίρα όλο τον χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Βλέπε σχετική Ανακοίνωση 11.3.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/

[2] Ιστορική Νομολογία του Ειρ. Αθηνών που αποφάσισε την μεταβολή στοιχείων τρανς προσώπου χωρίς το προαπαιτούμενο της χειρουργικής επέμβασης: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/.

[3] Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο τύπου του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελίες παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/

[4] Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/.

[5] Απόφαση 2048[2015] του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi.

[6] Δελτίο τύπου: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας», 24.3.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/

[7] Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180092el.pdf.

[8] Απόφαση CCPR/C/119/D/2172/2012, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012: https://undocs.org/en/CCPR/C/119/D/2172/2012.

[9] Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/n-tatfyl-epist.pdf.

[10] Austrian Constitutional Court Case V 4/06-7 (decided on 8 June 2006): https://tgeu.org/austria-divorce-requirement-lacks-legal-basis/.

[11] German Constitutional Court Case 1BvL 10/05 (decided on 27 May 2008): https://www.icj.org/sogicasebook/1-bvl-1005-federal-constitutional-court-of-germany-27-may-2008/

[12] Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου Ιταλίας AlessandraBernarolicase: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-transgender-woman-wins-legal-battle-to-remain-married-to-wife-after-sex-change-9534750.html.

[13] Switzerland, St. Gallen District Court, SJZ 93/1997, 26 November 1996: https://tgeu.org/switzerland-st-gallen-district-court-outlawing-divorce-requirment-1996/.

[14] France, Rennes Court of Appeal, Case No. 11/08743, 1453, 12/00535, 16 October 2012: https://tgeu.org/france-rennes-court-of-appeal-says-divorce-requirement-not-necessary-for-gender-recognition/.

[15] Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος 2191(2017) του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en – Μεταφρασμένο στα Ελληνικά εδώ: http://elawyer.blogspot.gr/2017/10/h-21912017-intersex.html.

[16] ]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: Ιστορική Απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[17] Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c/

[18] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[19] Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[20] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el.

[21] Βλέπε αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/,καθώς και: 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας του σεξ και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball.

[22] Δελτίο Τύπου: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωση της πανδημίας του COVID19» 19.3.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/.

[23] Δελτίο Τύπου: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας, σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου σε υπηρεσίες υγείας», 14.2.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/14/2556/.

[24] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας | Πέμπτη 16.5.2019: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6211-ston-ypoyrgo-ygeias-andrea-ksantho-to-porisma-ths-omadas-ergasias-gia-thn-ygeionomikh-kalypsh-twn-diemfylikwn-atomwn, καθώς και Δελτίο Τύπου του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας».

•24 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας».

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         

Θέμα: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με επιστολή που απέστειλε προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, αναφορικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, χτες, 23 Μαρτίου, το ΣΥΔ, απέστειλε επιστολή προς τον κύριο Υφυπουργό, με σκοπό να του επιστήσουμε την προσοχή ώστε ο έλεγχος των στοιχείων ταυτοποίησης για τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει ή βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία μεταβολής των νομικών εγγράφων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017, αφενός μεν να γίνεται δίχως προβλήματα, αφετέρου με σεβασμό στην προσωπικότητα των τρανς προσώπων.

Στην επιστολή επισημαίνουμε ότι:

     «Ο λόγος, που επικοινωνούμε μαζί σας, είναι ότι επειδή η νομοθεσία αυτή (ν.4491/2017) βρίσκεται σε ισχύ λιγότερα από δυόμιση χρόνια, επειδή η διαδικασία μεταβολής των εγγράφων είναι δικαστική και ως εκ τούτου χρονοβόρα, και επιπλέον επειδή πολλά διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα λόγω αποκλεισμού τους από τον χώρο της εργασίας δεν έχουν την οικονομική δύναμη ανταπόκρισης στα δικαστικά έξοδα, και, τέλος, επειδή την παρούσα περίοδο λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κοροναϊού δεν λειτουργούν τα δικαστήρια, είναι πολλά τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει κάνοντας χρήση του νόμου να μεταβάλουν νομικά τα έγγραφά τους ως προς το όνομα και το φύλο στις αστυνομικές τους ταυτότητες, και ενδεχομένως να παρουσιαστούν προβλήματα στην ταυτοποίησή τους εν μέσω μέτρων περιορισμού και ελέγχου της κυκλοφορίας των πολιτών.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, ώστε ιδιαίτερα γι’ αυτά τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει να μεταβάλουν στις αστυνομικές ταυτότητες τα στοιχεία τους, οι αστυνομικές αρχές να δείξουν την μέγιστη προσοχή και ευαισθησία, και να μην παρατηρηθούν προβλήματα είτε στην ταυτοποίηση αυτήν καθ΄αυτήν, πολλώ δε μάλλον σε πιθανά κρούσματα προσβολής προσωπικότητας, καθώς στο παρελθόν έχουμε καταγράψει πολλές ανάλογες συμπεριφορές.»

Περαιτέρω δηλώνουμε ότι «είμαστε στη διάθεσή του, σε διάλογο που θα μπορούσε –εν όψει των ιδιαίτερων συνθηκών– να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε όλοι οι συνάνθρωποί μας, ανάμεσα σ’ αυτούς και τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα, να έχουν την επαρκή θωράκιση από την Πολιτεία.»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, πριν η Πολιτεία ανακοινώσει τα πρώτα αυξημένα μέτρα, στις 11 Μαρτίου, ανακοίνωσε την αναστολή συναντήσεων στο γραφείο της οργάνωσής μας[1], ενώ παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση για την λήψη μέτρων οικονομικής πρόνοιας για τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ[2], και θα αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, για την επαρκή τους προστασία, ιδίως εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Ανακοίνωση, 11.3.2020, «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου» https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/

[2] Δελτίο Τύπου, 19.3.2020, «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19» https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19».

•19 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19».

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020                                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καλεί την Κυβέρνηση να λάβει την αναγκαία πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, που όπως όλοι οι συνάνθρωποί μας, εν μέσω της εξάπλωσης του COVID-19 βρίσκονται σε αδυναμία να υποστηρίξουν την καθημερινή διαβίωσή τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χτεσινές ανακοινώσεις της, η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης τόσο των εργαζομένων, όσο και των αυταπασχολούμενων ή ελευθέρων επαγγελματιών, που λόγω των μέτρων που ανέλαβε η Κυβέρνηση ανεστάλη η εργασία τους.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες, η Κυβέρνηση, ανέστειλε την λειτουργία των οίκων ανοχής και συνεπώς τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ και ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία  έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης, απ’ την άλλη μεριά τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε ανοικτούς χώρους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και αυτά λόγω των μέτρων περιορισμού για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, αφενός μεν βρίσκονται σε ανασφάλεια, αφετέρου βιώνουν την ίδια ανάγκη οικονομικής στήριξης. Σημειώνουμε, δέ, ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τρανς γυναίκες, που λόγω των χρόνιων αποκλεισμών που βιώνουν στον χώρο της εργασίας, εργάζονται στο σεξ για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει ασφαλώς να συνυπολογίζεται το στίγμα και οι αποκλεισμοί που βιώνουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, ούτως ή άλλως, λόγω μίας νομοθεσίας (ν. 2734/1999) με παράλογες διατάξεις που επιτείνουν στο στίγμα και τους αποκλεισμούς που βιώνουν, και αποκλείει σε μεγάλο μέρος αυτών τη δυνατότητα αναγνώρισης νόμιμης εργασίας και συνεπώς τα θέτει εκτός εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι συνάνθρωποί μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, είναι απαραίτητο, να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα οικονομικής στήριξης και αλληλεγγύης, ώστε τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, ανεξάρτητα του χώρου ή τόπου εργασίας τους ή του μέσου που χρησιμοποιούν, ανεξαρτήτως του φύλου ή της ταυτότητας φύλου τους, ανεξάρτητα της καταγωγής, και ανεξάρτητα εάν εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2734/1999 που ευθύνεται για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν απολαμβάνουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε κανείς συνάνθρωπός μας (ανάμεσά τους και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ) ενώπιον αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης να μη μείνει στο περιθώριο και να μπορεί να επιβιώσει οικονομικά, ή λόγω της έντονης ανάγκης επιβίωσης να θέσει τόσο τον εαυτό του, όσο και τους οικείους και εν τέλει το σύνολο σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές  για τη χώρα μας, είναι παραπάνω από αναγκαίο, η Κυβέρνηση, να απλώσει την ομπρέλα της αλληλεγγύης για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, αλλά και άλλων ευάλωτων ομάδων όπως επί παραδείγματι των αστέγων ή και των ανθρώπων με αναπηρία.

Παράλληλα, το ΣΥΔ, επαναλαμβάνει τις θέσεις του για την αναθεώρηση του ν. 2734/1999[1] που στιγματίζει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, και καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες θέσπισης νέας νομοθεσίας που θα διέπεται απ’ την αρχή ότι η εργασία στο σεξ είναι εργασία, και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ θα έχουν δίχως περιορισμούς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα προστατεύονται απ’ τις διακρίσεις και το στίγμα.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, βρίσκεται στο πλευρό των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, αλλά και κάθε άλλης ευάλωτης ομάδας, και καλεί την Κυβέρνηση να δείξει την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη της σε πρόσωπα που βιώνουν το στίγμα στο μέγιστο και παράλληλα της επιπτώσεις της εξάπλωσης του ιού σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, όπως άλλες χώρες της Ε.Ε. επί παραδείγματι η Γερμανία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Οι θέσεις του ΣΥΔ για την εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

•16 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ ανθρώπων και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την επιτυχή έκβαση αιτημάτων διεθνούς προστασίας τεσσάρων αιτούντων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού που έγιναν δεκτά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, δύο εξ αυτών εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές στον α’ βαθμό, μία που ήρθε υπόψη μας αφότου είχε απορριφθεί στον α’ βαθμό και κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών έγινε δεκτό το αίτημα του πρόσφυγα για διεθνή προστασία, καθώς και μία ακόμη υπόθεση αιτούντα διεθνούς προστασίας που αφότου είχε απορριφθεί τόσο στον α’ βαθμό, όσο και ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την Απόφαση 245/2020 έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου του αιτούντα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, έγιναν δεκτά τα αιτήματα λόγω βάσιμου φόβου απειλών κατά της ζωής ή της σωματικής του ακεραιότητας των αιτούντων ως ανήκοντα σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με το χαρακτηριστικό του σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 141/2013[«δ) η ομάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα όταν μεταξύ άλλων: ii) […]  Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.[…]  Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας φύλου»], καθώς όλοι οι αιτούντες είχαν υποστεί διώξεις, απειλές για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, ακόμη και ειδεχθή βία ή βασανισμούς (σε δύο εξ αυτών ακόμη και βιασμό), με μόνο λόγο τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Στην υπόθεση που εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα του αιτούντος ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αιτών είχε δηλώσει ότι: «Φοβάμαι ακόμη και εδώ να δηλώσω ανοιχτά το ότι είμαι γκέι. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί αν το μάθουν άτομα που είναι από τη χώρα καταγωγής μου. Φοβάμαι για τη ζωή μου», καθώς επίσης ζούσε στο δρόμο άστεγος, ανά διαστήματα τον φιλοξενούσαν κάποιοι συμπατριώτες του, ενώ για ένα χρονικό διάστημα είχε φιλοξενηθεί στο γραφείο του ΣΥΔ. Η υπόθεση υποστηρίχτηκε νομικά απ’ τον δικηγόρο Στάθη Πουλαράκη.

Ακόμη, στην υπόθεση που εξετάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης του αιτούντα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι[1]: «7. Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι ομοφυλόφιλος και ότι αν και υπέβαλλε αίτημα να εξεταστεί προφορικά από την Επιτροπή Προσφυγών, ώστε να παράσχει σχετικές διευκρινήσεις και ιδίως τους λόγους για τους οποίους δεν αναφέρθηκε σε αυτό τον σεξουαλικό του  προσανατολισμό κατά την αρχική προφορική του συνέντευξη επί του αιτήματος ασύλου, δεν κλήθηκε από την Επιτροπή να παραστεί, ούτε αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που είχαν προσκομιστεί σχετικώς. Το Δικαστήριο, ενόψει του ότι ο συγκεκριμένος σεξουαλικός προσανατολισμός σε μια χώρα όπως το Πακιστάν, μπορεί, αληθής υποτιθέμενος, να δικαιολογήσει την παροχή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη και ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με το μειοψηφούν μέλος να εκφράζει αμφιβολίες για την ακρίβεια του ισχυρισμού αυτού και ιδίως για την πληρότητα του σχετικού φακέλου, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό του αιτούντος, χωρίς να τον καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση, δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του σχετικού βάσιμου λόγου της αίτησης ακυρώσεως». Το αίτημα ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υποστηρίχτηκε νομικά απ’ τον δικηγόρο Βασίλη Κερασιώτη και την HIAS Greece,  ενώ και οι τέσσερις υποθέσεις υποστηρίχτηκαν από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θα συνεχίσει να εργάζεται σε όλα τα πεδία για την υποστήριξη των αιτούντων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και για την αναθεώρηση της νέας νομοθεσίας για το άσυλο (ν. 4636/2019) που θέτει σε διακινδύνευση τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας καθώς κατεβάζει τα πρότυπα προστασίας στον ελάχιστο βαθμό ενώ έχει και προβλήματα συνταγματικότητας όπως είχαμε εξ αρχής επισημάνει[2], και την κατάργηση σχετικής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει εθνικό κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο[3], δίχως να λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η έκφραση, η ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου[4].

Παράλληλα το ΣΥΔ, δηλώνει την ιδιαίτερα έντονη ανησυχία του σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης για την αναστολή καταγραφών αιτημάτων διεθνούς προστασίας καθώς και την αυτόματη επιστροφή νεοεισερχόμενων αλλοδαπών προσώπων στα κράτη καταγωγής –αποφάσεις, που όπως τόνισε και η Ύπατη Αρμοστεία, δεν έχουν απολύτως κανένα νομικό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο[5], καθώς επίσης για τις αυξανόμενες οργανωμένες επιθέσεις σε πρόσφυγες[6] και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στα νησιά[7].

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—–

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Βλέπε σχετικό: «ΔΕφΑθ 245/2020: Επίκληση σεξουαλικού προσανατολισμού το πρώτον ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών»,  http://www.immigration.gr/2020/02/epiklhsh-seksoyalikoy-prosanatolismoy-to-proton-enopion-ths-arxhs-prosfygon.html

 

[2] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου περί Διεθνούς Προστασίας», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80-2/.

[3] Βλέπε σχετική Υπουργική Απόφαση: https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2020/01/document.pdf

[4] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%ac-2/  

[5] Δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στα σύνορα Ε.Ε. – Τουρκίας, 2.3.2020: https://www.unhcr.org/gr/14121-dilosi_ypatis_armosteias_gia_tin_katastasi_sta_synora.html

[6] Δίκτυο καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις https://www.unhcr.org/gr/14145-epitheseis_kata_prosfygon_kai_ergazomenon.html

[7] Η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αποδοκιμάζει τις επιθέσεις σε μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στα νησιά και απευθύνει έκκληση για ηρεμία, https://www.unhcr.org/gr/14129-epitheseis_enantia_se_meli_anthropistikon_organoseon.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου».

•11 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου».

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου».

 Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, σε εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, αποφάσισε την αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως τις 31 Μαρτίου, εν όψει της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19 στη χώρα μας.  Ωστόσο, το γραφείο του ΣΥΔ θα συνεχίσει κανονικά όλες τις λοιπές εργασίες του, συμπεριλαμβανομένων προγραμματισμένων ραντεβού (νοσοκομεία και λοιπές υπηρεσίες).

Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του ιού στην κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά το γραφεία του ΣΥΔ θα λειτουργεί κανονικά για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09.00πμ έως και τις 17.00μμ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας».

•14 Φεβρουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας».

Αθήνα,14 Φεβρουαρίου 2020

                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικώνκαιίντερσεξανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου ενημερώνει σχετικά με την απάντηση του Υφυπουργού Υγείας, κυρίου Κοντοζαμάνη, σε ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες υγείας.

Συγκεκριμένα στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση Υπ.Αριθμ. 2770/20-12-2019 με θέμα: «Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις»[1], τέθηκαν μία σειρά από ερωτήματα θεμελιώδους σημασίας  για την ίση μεταχείριση των τρανς και ίντερσεξ ατόμων στον τομέα της υγείας, όπως η βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας ώστε να συμπεριλαμβάνεται η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου σε σχετικές διατάξεις, η ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έκδοση σχετικών εγκυκλίων με στόχευση την συμπερίληψη χωρίς διακρίσεις, η επιμόρφωση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, η συμπερίληψη στις καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικές πράξεις των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων όταν αυτές είναι επιθυμητές και επιλέγονται ελεύθερα,η συμμόρφωση της χώρας μας στην απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αποπαθολογικοποίηση των τρανς ταυτοτήτων,  καθώς και η απαγόρευση των μη συναινετικών χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα για τα ίντερσεξ πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των βασανιστηρίων[2], θέματα για τα οποία την προηγούμενη Κοινοβουλευτική περίοδο είχε οριστεί Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας και είχε καταλήξει σε συγκεκριμένο πόρισμα επίλυσης των ζητημάτων αυτών.

Τα ερωτήματα τέθηκαν στο Κοινοβούλιο απ’ τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου, την Παρασκευή 7.2.2020, και ο Υφυπουργός Υγείας κύριος Κοντοζαμάνης απάντησε:

«Θα μπορούσα να απαντήσω με μία λέξη στην ερώτησή σας: Ναι. Το γνωρίζουμε το πόρισμα, και, πραγματικά το πόρισμα αυτό, τα αποτελέσματά του βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, και ακουμπάει και πτυχές του διεθνούς δικαίου. Επιτρέψτε μου δυο κουβέντες: η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς εμπόδια και χωρίς διακρίσεις, είναι αρχή αδιαπραγμάτευτη της σημερινής κυβέρνησης. […] Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, για την υγειονομική κάλυψη των διεμφυλικών ατόμων, το εξετάζουμε προσεκτικά, γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Για παράδειγμα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα ενδεχόμενα αναντιστοιχίας φύλου γέννησης με το φύλο της ταυτότητας. Νομοθετικές πρωτοβουλίες, σας το ανέφερα, θα πάρουμε σε κάθε περίπτωση για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα αυτό της πρόσβασης του κάθε πολίτη χωρίς διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας. Η επιμόρφωση του προσωπικού, είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα. […] Η κάλυψη ιατρικών πράξεων, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και να βρεθεί μία λύση, και είμαστε έτοιμοι να δρομολογήσουμε το θέμα αυτό και να δούμε λύσεις. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω για μία ακόμη φορά σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας ότι η ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει χρώμα. Θα βρεθούμε, δε, απέναντι σε κάθε φαινόμενο εκμετάλλευσης και κακοποίησης της ανθρώπινης οντότητας και θα διασφαλίσουμε αυτή μας τη στάση με κάθε μέσο –και νομοθετικά. Η προστασία του ανθρώπου, από το βρέφος ακόμα, το οποίο αναφέρετε στην ερώτησή σας μέχρι και τον ηλικιωμένο, είναι βασική μας ιδεολογική αρχή, είναι πολιτική επιλογή και δεν χωρούν εκπτώσεις»[3].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δια του Υφυπουργού κυρίου Κοντοζαμάνη, δείχνει κατ’ αρχήν να αντιλαμβάνεται τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και την αναγκαιότητα νομοθετικών και άλλων θεσμικών παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, και με βάση την απάντηση του κυρίου Υφυπουργού, αναμένουμε να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες και να προχωρήσει σε πράξεις, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχων πόρισμα που σε μεγάλο βαθμό τα αντιμετωπίζει.

Περαιτέρω, του πορίσματος, στη διάθεση της ηγεσίας του Υπουργείου, βρίσκεται και προσχέδιο νόμου που είχε συνταχθεί από το ΣΥΔ προς τον σκοπό αυτό και διασφαλίζει με ολιστικό τρόπο την ισότιμη πρόσβαση των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, χωρίς διακρίσεις, στις υπηρεσίες υγείας. Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει αίτημα συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου, θα βρίσκεται στη διάθεσή της, και ελπίζουμε σύντομα η συνάντηση να πραγματοποιηθεί και  οι απαντήσεις του Υφυπουργού να γίνουν πράξεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Κοινοβουλευτική ερώτηση Υπ.Αριθμ. 2770/20-12-2019. Θέμα: «Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις», https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f0bbe668-ab10-464d-aacb-ab2c00ed34a9.

[2] Περισσότερα σχετικό δελτίο τύπου του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/15/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-18-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8/.

[3] Εδώ το βίντεο της ερώτησης και απάντηση του Υφυπουργού Υγείας, κυρίου Κοντοζαμάνη: https://www.youtube.com/watch?v=TKqBMZAOIVY&feature=youtu.be.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ LGBTI ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας.

•3 Φεβρουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ LGBTI ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ LGBTI ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, άγνωστα πρόσωπα, μοίρασαν φυλλάδιο με περιεχόμενο ρατσιστικού ομοφοβικού χαρακτήρα σε Γυμνάσιο του Χολαργού, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, κατά τον σχολικό εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών[1].

Συγκεκριμένα,  το εικονιζόμενο  φυλλάδιο μοιράστηκε στους μαθητές του σχολείου με περιεχόμενο που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στο οποίο –ανάμεσα στα υπόλοιπα– ο ομοερωτικός σεξουαλικός προσανατολισμός χαρακτηρίζεται ως «ειδεχθής πράξη» και μάλιστα ως «ειδεχθεστέρα του φόνου». Επιπλέον, στο ίδιο φυλλάδιο τα LGBTI άτομα παρομοιάζονται με «προδότες» και «δολοφόνους».

Αξίζει, δε, να σημειώσουμε ότι το φυλλάδιο μοιράστηκε στο αντίδωρο και τα παιδιά δήλωσαν ότι φοβήθηκαν να μιλήσουν στους εκπαιδευτικούς τους για το τραυματικό περιεχόμενό του, γιατί λόγω της πλήρους απουσίας επίσημης ενημέρωσης για τα ζητήματα αυτά, δεν έχουν εισπράξει ότι το σχολείο υποστηρίζει τα δικαιώματα των LGBTI ατόμων. Επίσης, τα περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων των LGBTI  ατόμων στον χώρο της εκπαίδευσης είναι πολλαπλά και αυξανόμενα σε αριθμό επηρεάζοντας δραματικά το κλίμα αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας που οφείλει να καλλιεργεί ένα σχολείο.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με αφορμή αυτό το περιστατικό δηλώνουν τη βαθιά τους ανησυχία και τον αποτροπιασμό τους για τον εντεινόμενο στιγματισμό, τη ρητορική που προάγει τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό,αλλά και τη βία κατά των LGBTI ατόμων, ιδίως όταν αυτό συμβαίνει σε εκπαιδευτικό χώρο.

Θεωρούμε αδιανόητη σε ένα κράτος δικαίου και καταδικάζουμε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη διανομή ενός τέτοιου φυλλαδίου που στοχοποιεί με ευθύ τρόπο την κοινότητά μας και ιδίως τα έφηβα μέλη της που είναι τα πλέον ευάλωτα, με ανυπολόγιστες συνέπειες στη ψυχική τους υγεία, όπως σημειώνεται σε όλες τις διεθνείς έρευνες[2].

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να πάρει σαφή θέση καταδίκης του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα ανάλογο περιστατικό που παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των LGBTI ατόμων, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις συστάσεις όλων των διεθνών οργανισμών[3], ενώ δεν συνάδει με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που απ’ τη δεκαετία του ’80 με σταθερή του νομολογία και ιδίως με την απόφαση Eweida και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνει ότι η επίκληση της θρησκευτικής πίστης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση της αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων για τρίτους και συγκεκριμένα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού[4].

Ακόμη, θεωρούμε αναγκαία:

α)  τη τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση (ν. 4443/2016), ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στο πεδίο της παιδείας,

β) τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης[5],

γ) τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σε σχέση με τον ενδοσχολικό εκφοβισμό με σαφή αναφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.

δ) την εκπόνηση  εξειδικευμένης εγκυκλίου  από το Υπουργείο προς τις σχολικές μονάδες για τη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς επίσης και έμφυλων στερεοτύπων και σεξισμού, που προκύπτουν στην σχολική ζωή, ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο δικαιωμάτων που παραμένει ασαφές,

ε) την αναδιατύπωση και συμπλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που εκπονεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να συμπεριληφθούν οι άξονες του φύλου της σεξουαλικότητας και των σχέσεων στην βάση των οδηγιών διεθνών οργανισμών που ήδη έχουμε συνυπογράψει ως χώρα (UNESCO[6], Συμβούλιο της Ευρώπηςp[7] κ.α.)

στ)  διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης Επιμορφωτριών/ών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

ζ) την  επικαιροποίηση ήδη υπάρχοντος υλικού σε σχέση με έμφυλα στερεότυπα, Αγωγή Υγείας και Σεξουαλική Εκπαίδευση με βάση τα νέα δεδομένα, αρχές και standards. Αναθεώρηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Περαιτέρω, με βάση όλα τα ανωτέρω, ζητούμε συνάντηση εκπροσώπων των οργανώσεων με την Υπουργό Παιδείας, ώστε να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα παραπάνω και να εγκαινιαστεί ένας διαρκής διάλογος του Υπουργείου με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό τον σεβασμό και τη προαγωγή των LGBTI δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας

Athens Pride Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας

Πολύχρωμο Σχολείο

ProudSeniorsGreece ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50+

 —

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

[1] Τα Νέα, Παρασκευή 31.1.2020, https://www.tanea.gr/2020/01/31/greece/omofoviko-fylladio-se-ekklisiasmo-gymnasiou-gia-tous-treis-ierarxes-ston-xolargo/.

[2]https://www.reuters.com/article/us-health-lgbt-teen-suicide/lgbt-youth-at-higher-risk-for-suicide-attempts-idUSKCN1MI1SL.

[3]Βλέπε πχ CM/Rec(2010)(5), VI, Εκπαίδευση, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a.

[4]Ewieda & others v. U.K.: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115881.

[5]Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Report on Greece (fifth monitoring cycle), op.cit.,σελ. 11-12.

[6] http://goo.gl/hHtKcQ

[7] https://www.coe.int/en/web/compass