Αρχείο για Μαΐου, 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίπτυχο – τρίγλωσσο φυλλάδιο του ΣΥΔ για τα δικαιώματα των LGBTI προσφύγων».

• Μαΐου 26, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίπτυχο – τρίγλωσσο φυλλάδιο του ΣΥΔ για τα δικαιώματα των LGBTI προσφύγων».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίτη 17 Μαΐου: Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας στη Θεσσαλονίκη».

• Μαΐου 10, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Τρίτη 17 Μαΐου: Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας στη Θεσσαλονίκη».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Είμαι τρανς – Ξέρω τα δικαιώματά μου».

• Μαΐου 6, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Είμαι τρανς – Ξέρω τα δικαιώματά μου».