ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας με πλήρεις αρμοδιότητες».

•27 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας με πλήρεις αρμοδιότητες».

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης με πλήρεις αρμοδιότητες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, με αφορμή το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»[1], καταθέτει τις θέσεις του επί του Άρθρου 188 του Σχεδίου Νόμου, που αφορά τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης.

Συγκεκριμένα παρά τις όποιες θετικές τροποποιήσεις επιχειρούνται με το άρθρο αυτό (δυνατότητα λήψης ένορκων καταθέσεων, πρόσβαση στο προανακριτικό υλικό, ενίσχυση μέσω ανθρώπινων πόρων, δυνατότητα ίδιας έρευνας παράλληλα με τυχόν ποινική διαδικασία, αναπομπή έρευνας εάν τυχόν υπάρχουν αποκλίσεις από την πειθαρχική έρευνα), παραμένει η ειδική αυτή αρμοδιότητα στον Συνήγορο του Πολίτη του οποίου σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελεί, ωστόσο όταν ο θεσμός αυτός λειτουργεί ως παράλληλος μηχανισμός έρευνας και ελέγχου περιστατικών αυθαιρεσίας με αυτών των πειθαρχικών οργάνων και κυρίως χωρίς πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας, αποτυγχάνει να ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα αυτό πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητο και αποτελεσματικό[2]:

«Ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σύστημα καταγγελιών κατά της αστυνομίας είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής και υπεύθυνης αστυνομικής υπηρεσίας. Η ανεξάρτητη και αποτελεσματική εξακρίβωση των καταγγελιών ενισχύει τη δημόσια εμπιστοσύνη στην αστυνομία και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για την ανάρμοστη συμπεριφορά ή την κακομεταχείριση. Ένα σύστημα καταγγελιών πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κατάλληλα και ανάλογα ένα ευρύ σύνολο ισχυρισμών κατά της αστυνομίας σύμφωνα με τη σοβαρότητα των παραπόνων του καταγγέλλοντος και τις επιπτώσεις για τον αστυνομικό εναντίον του οποίου γίνεται η καταγγελία. Ένα σύστημα καταγγελιών κατά της αστυνομίας θα πρέπει να είναι κατανοητό, ανοιχτό και προσβάσιμο και να δείχνει θετική στάση και κατανόηση για ζητήματα φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πεποίθησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας και ηλικίας. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλα εφοδιασμένο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας φροντίδας στην παροχή των υπηρεσιών αστυνόμευσης».

Το ΣΥΔ, εξ αρχής της σύστασης του Μηχανισμού αυτού, εξέφρασε τον έντονο σκεπτικισμό του σχετικά με το κατά πόσον είναι θεσμικά αποτελεσματικός επί του πρακτέου[3], καθώς λειτουργεί παράλληλα με τα πειθαρχικά όργανα της αστυνομίας των οποίων αμφισβητείται η αντικειμενικότητα, ενώ δεν έχει πλήρεις αρμοδιότητες που αφορούν αυτοτελώς την επιβολή κυρώσεων και καταστολής της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Με αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε απαραίτητη την αποφόρτιση του Συνηγόρου του Πολίτη από αυτήν την αρμοδιότητα, και τη δημιουργία μίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής, με αποκλειστική αρμοδιότητα την έρευνα, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, με πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες, όπως έχουν πράξει άλλες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης[4].

Ακόμη, σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε την αναδιατύπωση της παραγράφου 1δ, ώστε πλην των πραγματικών να συμπεριλαμβάνονται και τα νομιζόμενα χαρακτηριστικά καθώς και οι λόγοι πολλαπλών διακρίσεων και η διάκριση λόγω σχέσης (ώστε η διάταξη αυτή να συνάδει με τις παραγράφους2ε, 2στ και 2ζ του ν. 4443/2016), καθώς και οι υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι συχνά βρίσκονται ενώπιον αυθαίρετων συμπεριφορών από τα σώματα ασφαλείας όταν υπερασπίζονται θύματα αυθαιρεσίας. Τέλος, στην παρ. 2 του Άρθρου 188, προτείνουμε σε περίπτωση που το θύμα είναι αλλοδαπής καταγωγής, να είναι απαραίτητη η συμβολή διερμηνέα (αναφέρεται μόνο η δυνατότητα –πρέπει να είναι υποχρεωτική η διερμηνεία).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή.

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6f81fab1-8f70-478f-9ab6-ab4c00fa5d8a.

[2] Ανεξάρτητη και αποτελεσματική εξακρίβωση των καταγγελιών κατά της αστυνομίας. Γνωμοδότηση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH(2009)4&Language=lanGreek&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true.&direct=true

[3] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 21.7.2016, «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/07/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9-2/.

[4] Βλέπε επί παραδείγματι, Ανεξάρτητη Αρχή Κύπρου Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, http://www.iaiacap.gov.cy/iaiacap/iaiacap.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις».

•15 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις».

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  ίντερσεξ ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με ερώτηση που κατατέθηκε από 18 βουλευτές με θέμα την ισότιμη πρόσβαση για τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις. Συγκεκριμένα στις 20.12.2019, κατατέθηκε από 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η ακόλουθη ερώτηση[1]:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  κ. Υπουργό Υγείας

 Θέμα: Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις

Το δικαίωμα στην υγεία, ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι καθολικό, κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και εμπεριέχεται σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ανάγκη καταπολέμησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ήδη από τον καταστατικό χάρτη του (1948) επισημαίνεται η ικανοποίηση του δικαιώματος στην υγεία για όλους τους ανθρώπους. Η αρχή της ισότητας εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, και την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υγειονομικές υπηρεσίες αποκλειστικά στη βάση της ανάγκης για περίθαλψη και ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, θρησκεία, εισόδημα και σεξουαλικό προσανατολισμό.

Στην πράξη, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων εμποδίζουν συχνά την ευχερή πρόσβαση τους σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι η αναντιστοιχία ανάμεσα στο φύλο που αποδόθηκε κατά την γέννηση και στην ταυτότητα φύλου ενός ατόμου (τρανς κατάσταση) αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει την πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας. Αυτό αποδίδεται σε μια σειρά αιτιών όπως ότι το άτομο αντιμετωπίζει ιατρικές καταστάσεις που συνδέονται με συγκεκριμένη βιολογική έμφυλη κατάσταση, η οποία ενδέχεται να μην ταυτίζεται με την ταυτότητα φύλου ή/και ότι το ίδιο το άτομο διστάζει να εκθέσει σε ιατρικό προσωπικό ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζει, από την ανησυχία για πιθανή αντιμετώπιση αθέμιτων διακρίσεων, λεκτικής ή άλλης κακοποίησης καθώς και τρανσφοβικής συμπεριφοράς.

Μετά την νομοθετική ρύθμιση αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017, ΦΕΚ Α’ 152) που επέλυσε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της αναντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ταυτοποίησης και της ταυτότητας φύλου, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας με αντικείμενο τη μελέτη και καταγραφή των απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στο χώρο της υγείας χωρίς διακρίσεις (Α1β/Γ.Π.οικ.46980/19.6.2018, ΑΔΑ: ΨΒ4Ο465ΦΥΟ-ΤΞ4, τροποποίηση Α1β/Γ.Π.οικ.51375/04.07.2018, ΑΔΑ: Ω8ΟΦ465ΦΥΟ-23Ι). Στο πόρισμα, το οποίο κατατέθηκε στον Υπουργό Υγείας, επισημαίνονται τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα:

 1. Για την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των διεμφυλικών ατόμων στις υπηρεσίες υγείας απαιτούνται:
 • νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να γίνει σχετική μνεία για την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου,
 • θεσμικές ρυθμίσεις αφενός με τη μορφή αναγκαίων αλλαγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναφορικά με το πεδίο του φύλου, και αφετέρου με τη μορφή σχετικών εγκυκλίων οι οποίες θα επισημαίνουν την ανάγκη τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα  να έχουν πλήρη πρόσβαση, με ισότιμη μεταχείριση, χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και θα ενημερώνουν το προσωπικό αναφορικά με τις έμφυλες διαγνώσεις,
 • επιμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού στα ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου με την συμμετοχή των αρμόδιων τμημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 1. Παρότι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει προχωρήσει στην αποψυχιατρικοποίηση της ταυτότητας φύλου (απαλοιφή από τον ICD11 διαταραχής ταυτότητας φύλου) σε νομοθετήματα που βρίσκονται σε ισχύ, (για παράδειγμα π.δ. 11/2014, άρθρο 15) περιέχονται όροι στιγματιστικοί που συνιστούν διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου και πρέπει να απαλειφθούν από κάθε νομοθετική διάταξη.
 2. Είναι αναγκαία η ασφαλιστική κάλυψη της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού φύλου και ιδιαίτερα των χειρουργικών επεμβάσεων.
 3. Είναι απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης των «διορθωτικών» χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται σε ίντερσεξ βρέφη για να «αποκατασταθεί» το φύλο οι οποίες έχουν καταταχθεί στην κατηγορία του βασανιστηρίου από τον Οργανισμό κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών.

Επειδή το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,

Επειδή η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υγειονομικές υπηρεσίες είναι ανεξάρτητη από χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, θρησκεία, εισόδημα και σεξουαλικός προσανατολισμός,

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι η αναντιστοιχία ανάμεσα στο φύλο που αποδόθηκε κατά την γέννηση και στην ταυτότητα φύλου ενός ατόμου αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει την πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας,

Επειδή, παρότι με τον ν. 4491/2017 επιλύθηκαν ζητήματα αναντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ταυτοποίησης και της ταυτότητας φύλου, υπάρχουν ακόμα νομοθετήματα σε ισχύ που συνιστούν διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου καθώς και ζητήματα για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα που δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί νομοθετικά,

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου τα διεμφυλικά άτομα να έχουν ισότιμη και ευχερή πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεται να λάβει υπόψη του το πόρισμα της ομάδας εργασίας για την ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στο χώρο της υγείας χωρίς διακρίσεις και να προβεί στις προτεινόμενες ενέργειες;
 2. Θα αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξαλειφθούν όροι στιγματιστικοί από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και να γίνει σχετική μνεία για την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου;
 3. Θα προβεί σε θεσμικές παρεμβάσεις όπως αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έκδοση εγκυκλίων με στόχο την πλήρη πρόσβαση και ισότιμη μεταχείριση για τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στις υπηρεσίες υγείας;
 4. Θα μεριμνήσει για την επιμόρφωση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου;
 5. Θα συμπεριλάβει στις καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικές πράξεις τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων;
 6. Θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων όπως να τα προστατέψει από χειρουργικές επεμβάσεις σε βρεφική ηλικία που έχουν καταταγεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην κατηγορία των βασανιστηρίων;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Αγαθοπούλου Ειρήνη, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Βέττα Καλλιόπη, Δρίτσας Θεόδωρος, Ζαχαριάδης Κώστας, Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), Λάππας Σπυρίδων, Μάλαμα Κυριακή, Μάρκου Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Ξανθός Ανδρέας, Πούλου Παναγιού (Γιώτα), Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος), Συρμαλένιος Νίκος, Φίλης Νίκος, Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Χριστίδου Ραλλία, Ψυχογιός Γεώργιος.

Όπως σημειώνεται στην ερώτηση των 18 βουλευτών, από τις 9.1.2018, συστήθηκε με απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας, κυρίου Ξανθού,  Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη θέσπιση  μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας για τα τρανς, και ίντερσεξ πρόσωπα, ενώ στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν και εκπρόσωποι του ΣΥΔ[2]. Τούτο έγινε, μετά από συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας[3], που εξηγήθηκε η αναγκαιότητα λήψης νομοθετικών και άλλων μέτρων για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω. Πράγματι, η Ομάδα Έργου ολοκλήρωσε τις εργασίες της μετά από 10 συνεδριάσεις στις 16.5.2019 με την κατάθεση αναλυτικού πορίσματος που είναι κατατεθειμένο στο Υπουργείο Υγείας[4].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, επισημαίνει και με αυτήν την ευκαιρία την αναγκαιότητα λήψης νομοθετικών και άλλων μέτρων που θα διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων στον χώρο της υγείας χωρίς αθέμιτες διακρίσεις, και καλεί τον Υπουργό Υγείας λαμβάνοντας υπόψη του το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε όλοι οι συνάνθρωποί μας, συμπεριλαμβανομένων των τρανς και ίντερσεξ προσώπων να απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες υγείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Κοινοβουλευτική ερώτηση Υπ.Αριθμ. 2770/20-12-2019. Θέμα: «Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις», https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f0bbe668-ab10-464d-aacb-ab2c00ed34a9.

[2] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 9.7.2018: «Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ στην Ομάδα Έργου του Υπουργείου Υγείας για την Υγειονομική κάλυψη των τρανς προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84/.

[3] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 11.1.2018: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/.

[4] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας | Πέμπτη 16.5.2019: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6211-ston-ypoyrgo-ygeias-andrea-ksantho-to-porisma-ths-omadas-ergasias-gia-thn-ygeionomikh-kalypsh-twn-diemfylikwn-atomwn, καθώς και Δελτίο Τύπου του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο».

•9 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο».

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο».

[χάρτης των 73 χωρών που ποινικοποιείται ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου]

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  ίντερσεξ ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει εθνικό κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου[1], με την ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς δώδεκα χώρες προέλευσης: η Γκάνα, η Σενεγάλη, το Τόγκο, η Γκάμπια, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Αλβανία, η Γεωργία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Αρμενία, σε συνέχεια σχετικής διάταξης του Άρθρου  87 του νέου νόμου 4636/2019 για το άσυλο.

Μολαταύτα, όπως γνωρίζουμε πολλές σε πολλές εξ αυτών των χωρών, τόσο η ομοφυλοφιλία, όσο και η τρανς κατάσταση, είναι ποινικοποιημένες, και συνεπώς για τα πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας με αιτία διώξεις, ή κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα, ή και τη ζωή, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, κάθε άλλο παρά ασφαλείς χώρες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Πράγματι, επτά απ’ τις παραπάνω χώρες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν,  και συγκεκριμένα η Αλγερία, η Γκάμπια, η Γκάνα, το Μαρόκο, η Σενεγάλη, το Τόγκο, η Τυνησία, είναι χώρες που τόσο η ομοφυλοφιλία, όσο και η τρανς κατάσταση διώκονται[2].

Επιπλέον, σύμφωνα τόσο με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, όσο και σύμφωνα με εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3], τα LGBTI πρόσωπα στην Αρμενία βιώνουν απειλές για τη ζωή τους[4], αλλά και συχνές επιθέσεις μίσους[5], ενώ στην Γεωργία έχουν καταγραφεί αθρόα περιστατικά δολοφονιών μίσους κατά γκέι[6] και τρανς προσώπων[7].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από τον Οκτώβριο του 2019, εξέφρασε τις έντονες αυτές ανησυχίες σχετικά με τις διατάξεις του νέου νόμου για το άσυλο που κατεβάζουν επικίνδυνα τα στάνταρντς για τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας και προσφύγων[8], συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το αυθαίρετο των καταλόγων ασφαλών χωρών προέλευσης, καθώς διατάξεις αυτού του τύπου δεν λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως οι λόγοι δίωξης για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου που υφίστανται σε 73 χώρες του πλανήτη μας (βλέπε παραπομπή Νο3), ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις οδηγίες από όλους τους διεθνείς οργανισμούς  ότι τα αιτήματα διεθνούς προστασίας πρέπει να εξετάζονται  εξατομικευμένα και όχι με βάση αυθαίρετους καταλόγους.

Δηλώνουμε την βαθιά μας ανησυχία, καθώς, ιδιαίτερα από τις επτά αφρικανικές χώρες που επισημάνθηκαν (Γκάνα, Σενεγάλη, Τόγκο, Γκάμπια,  Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία), υπάρχουν στη χώρα μας αιτούντες διεθνούς προστασίας, ή και περιπτώσεις που ήδη έχουν κριθεί θετικά (ακόμη και νομολογιακά σε περίπτωση αιτούντος υποκόου Γκάνας[9], που είναι χώρα που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτόν τον αυθαίρετο κατάλογο), για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, που εάν επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, κινδυνεύει άμεσα η σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και η ζωή τους.

Το ΣΥΔ, ζητά την άμεση ανάκληση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την τροποποίηση των Άρθρων  86 και 87 του Ν. 4636/2019 που αφορούν χώρες που αυθαίρετα καταχωρίζονται ως ασφαλείς, και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Οι δώδεκα ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο, Καθημερινή, 3.1.2020: https://www.kathimerini.gr/1058665/article/epikairothta/ellada/oi-dwdeka-asfaleis-xwres-katagwghs-twn-aitoyntwn-asylo.

[2] Πλήρης ενημερωμένος κατάλογος (Δεκέμβριος 2019) των 73 χωρών του πλανήτη όπου η ομοφυλοφιλία και η τρανς κατάσταση διώκονται, https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/.

[3] UN, EU Express Concerns about threats against Armenian LGBT community, Radio Free Europe, https://www.rferl.org/a/un-eu-express-concerns-about-threats-against-armenia-s-lgbt-community/29873151.html.

[4] Armenian MPs calls for trans activist to burn alive after historic speech (Απειλούν τρανς ακτιβίστρια με κάψιμο στην πυρά), The Guardian, https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/26/armenian-mps-call-for-trans-activist-to-be-burned-alive-after-historic-speech-lilit-martirosyan.

[5] This tiny Armenian town formed lynch mob against its LGBTQ citizens, injured many, Hornet, https://hornet.com/stories/armenian-lynch-mob-shurnukh/.

[6] Γεωργία: Ο φόνος ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν έγκλημα μίσους, http://t-zine.gr/georgia-o-fonos-aktivisti-anthropinon-dikeomaton-itan-egklima-misous/.

[7] Άλλη μία τρανς γυναίκα δέχθηκε επίθεση στο Ερεβάν της Γεωργίας, http://t-zine.gr/alli-mia-trans-gyneka-dechthike-epithesi-sto-tilbisi-tis-georgias/.

[8] Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας, https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80-2/.

[9] Βλέπε απόφαση 401/2019, Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που ακύρωσε απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών σχετικά με την απόρριψη χορήγησης ασύλου, καθώς κρίθηκε ότι μη νόμιμα και αναιτιολόγητα η Επιτροπή δεν εξέτασε τον προβληθέντα, ενώπιόν της, ουσιώδη λόγο του αποδιδόμενου σεξουαλικού προσανατολισμού σε αιτούμενο άσυλο από οργανωμένη ομάδα στη χώρα καταγωγής του την Γκάνα, http://www.immigration.gr/2019/09/apodidomenos-seksoyalikos-prosanatolismos-apo-kratikes-arxes-xoras-katagogis-aitoyntos-asylo.html

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία αστυνομικής αυθαιρεσίας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».

•7 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία αστυνομικής αυθαιρεσίας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2020

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Καταγγελία αστυνομικής αυθαιρεσίας με τρανσφοβικό υπόβαθρο».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  ίντερσεξ ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, φέρνει στη δημοσιότητα περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας κατά τρανς γυναίκας, με μόνο λόγο την ταυτότητα φύλου της. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφει στην καταγγελία της η ίδια η τρανς γυναίκα:

«Την Δευτέρα 9/12/2019 βρισκόμουν σε διώροφο νυχτερινό κατάστημα διασκέδασης στο κέντρο της Αθήνας μαζί με φίλους . Στο ισόγειο ξεκίνησε  τσακωμός μεταξύ μιας παρέας έξι ατόμων που προκάλεσε καταστροφές στο κατάστημα. Με την παρέα μου βρισκόμασταν στον επάνω όροφο και είχαμε σοκαριστεί από τα γεγονότα, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ειδοποίησε Αστυνομία , καθώς  έγιναν αρκετές ζημιές στο κατάστημα. Πράγματι, στις 23:20 μμ έφτασαν στο μαγαζί οκτώ μηχανές της Ελληνικής Αστυνομίας . Οι αστυνομικοί συνέλαβαν  τα άτομα που υπέδειξε ο ιδιοκτήτης και μετά ξεκίνησαν να φωνάζουν σε εμάς που καθόμασταν απάνω γιατί κοιτάτε; Προφανώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν πως και εμείς που παρακολουθούσαμε το συμβάν είχαμε τρομοκρατηθεί .

Ανέβηκαν στον επάνω όροφο και ζήτησαν από όλους τα στοιχεία μας .Ένας αστυνομικός μου ζήτησε να ψάξει τα προσωπικά μου αντικείμενα. Του απάντησα ότι δεν έχω πρόβλημα αρκεί να βγάλω εγώ τα προσωπικά αντικείμενα από τη τσάντα μου και να μην την αδειάσει . Καθώς λοιπόν του έδειχνα τα προσωπικά αντικείμενα που είχα στη τσάντα , μου λέει “πάντως έχεις χοντρή φωνή”. Του απάντησα ότι δεν καταλαβαίνω τον λόγο που μου το λέει αυτό. Ενώ είχε ελέγξει την τσάντα μου, και δεν βρήκε κάτι επιλήψιμο, θέλησε να προχωρήσει σε σωματικό έλεγχο. Σε όλη τη διάρκεια ο αστυνομικός με κορόιδευε ,με ειρωνευόταν και με έκανε να αισθάνομαι άβολα με μόνο λόγο ότι είχε αντιληφθεί ότι είμαι τρανς. Του απάντησα ότι θα μπορούσα να δεχθώ σωματικό έλεγχο μόνο από γυναίκα αστυνομικό  σε αστυνομικό τμήμα. Τότε εκείνος γέλασε και  είπε “κοίτα που το τραβέλι , θέλει και ειδική μεταχείριση”. Βρήκα το κουράγιο να του απαντήσω ότι θα καταγγείλω αρμοδίως το συμβάν. Συνέχισε να κοροϊδεύει ,να με βρίζει ρατσιστικά, και να προσπαθεί να με εκφοβίσει  λέγοντάς μου “αυτά να μου τα πείς στο τμήμα”.  Ενώ συνέχισε  λέγοντας  να μην απομακρυνθώ , καθώς θα μου κάνει προσαγωγή. Εκείνη τη στιγμή κάλεσα από το κινητό μου το 100, ενημέρωσα για το συμβάν, ότι είμαι θύμα ρατσιστικής  αυθαιρεσίας από αστυνομικό και ότι με προσαγάγουν με εντελώς παράνομο τρόπο, εφόσον είχα επιδείξει την αστυνομική μου ταυτότητα , δεν είχα κάνει, ούτε ήμουν ύποπτη για κάποια αξιόποινη πράξη,  ούτε είχε βρεθεί κάτι ύποπτο στα προσωπικά μου αντικείμενα . Με την αστυνομικό που μιλούσα στο τηλέφωνο, με συμβούλεψε και ενώ εκείνη περίμενε στο τηλέφωνο να ρωτήσω τους αστυνομικούς για ποιο λόγο με προσαγάγουν. Τότε ο αστυνομικός που με έβρισε και με κακοποίησε λεκτικά νωρίτερα, μου απάντησε “τον λόγο θα τον μάθεις στο τμήμα”. Φώναξαν περιπολικό και οδηγήθηκα στις 23:55 μμ στο αστυνομικό τμήμα Άνω Πατησίων . Μπαίνοντας στο περιπολικό ο αστυνομικός που νωρίτερα με κακοποιούσε λεκτικά, μου έπιασε τη ρόγα στο στήθος και μου είπε θίγοντας και πάλι την αξιοπρέπεια μου  “α είναι αληθινό”  και γελούσε. Φτάνοντας ζήτησα να δω τον αξιωματικό υπηρεσίας .  Περίμενα περίπου μια ώρα έξω από το γραφείο του, μέχρι που ήρθε μια γυναίκα , μπήκε στο γραφείο του και  αμέσως με φώναξαν. Ρώτησα να μάθω ποια ήταν η κυρία και μου είπε ότι ειδοποιήθηκε μετά από την κλήση που έκανα στο 100, είναι ‘επιμελήτρια’ και βρίσκεται εκεί για να με βοηθήσει. Της εξήγησα το συμβάν, την ενημέρωσα ότι γνωρίζω πως είμαι θύμα ρατσιστικής αυθαιρεσίας και ότι θέλω να υποβάλω μήνυση στον αστυνομικό για ρατσιστική συμπεριφορά , παράβαση καθήκοντος , έμπρακτη απρόκλητη εξύβριση και δημόσια υποκίνηση διακρίσεων  εις βάρος μου και αυθαίρετη προσαγωγή,  όλα με κίνητρο την ταυτότητα του φύλου μου. Η επιμελήτρια μου είπε να μην προχωρήσω σε μήνυση καθώς δεν θα καταφέρω κάτι , μάλιστα το αντίθετο να προκαλέσω την οργή του αστυνομικού και να με μηνύσει και  εκείνος . Την ρώτησα τον λόγο που θα με μηνύσει ο αστυνομικός και μου είπε για παρεμπόδιση έρευνας και  το ότι αισθάνθηκε να τον απειλώ .Της απάντησα πως γνωρίζω τους ιδιοκτήτες του καταστήματος και ότι το μαγαζί έχει κάμερες , οπότε μπορεί να αποδειχτεί αν παρεμπόδισα την έρευνα αστυνομικών  ή συνεργάστηκα κανονικά , όπως ισχυρίζομαι εγώ. Όσο για την απειλή , το μόνο που του είπα είναι ότι θα καταγγείλω το συμβάν αρμοδίως και μετά κάλεσα 100.Επιπλέον της είπα πως δεν είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας και ότι επιθυμώ να έχω ισότιμη αντιμετώπιση από δημοσίους υπαλλήλους. Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ υπέβαλα κανονικά τη μήνυση, κρατήθηκα στο τμήμα μέχρι τις 6:30 πμ. Ο σύντροφος μου μαζί με τον αδερφό του ήρθαν στο τμήμα για να με δούν, αλλά δεν τους επέτρεψαν, τους έδιωξαν».

Όλα τα παραπάνω, δεικνύουν ότι η παρ’ ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι η τρανς γυναίκα είχε τελέσει -ή ήταν ύποπτη για-  κάποια αξιόποινη πράξη, παρ’ ότι ελέγχτηκαν ενδελεχώς απ’ τους αστυνομικούς τα προσωπικά της αντικείμενα και τα στοιχεία ταυτότητάς της (ειρήσθω εν παρόδω η τρανς γυναίκα είχε μεταβάλει τα στοιχεία ταυτότητάς της, ενώ έχει ολοκληρώσει τον επαναπροσδιορισμό του φύλου της), παρ’ ότι δεν αρνήθηκε τον σωματικό έλεγχο αρκεί να γινόταν με τον νόμιμο τρόπο από γυναίκα αστυνομικό, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο έθεσε κάποιο κώλυμα ή υπέπεσε στο αδίκημα της απείθειας, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού δέχτηκε απρόκλητα προσβολές, εξυβρίστηκε, εντελώς αυθαίρετα και με μόνο λόγο την ταυτότητα φύλου της, αφού όλες οι προσβολές από τον αστυνομικό σχετίζονταν μόνο με την ταυτότητα φύλου της και όχι με οποιαδήποτε έκνομη συμπεριφορά.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, θα σταθεί με κάθε νόμιμο τρόπο στο πλευρό της τρανς γυναίκας που δέχτηκε αυτήν την απρόκλητη ρατσιστική αυθαίρετη συμπεριφορά από αστυνομικό, παράλληλα όμως δηλώνει τη βαθειά του ανησυχία, καθώς το περιστατικό αυτό έρχεται να αθροιστεί σε μία σειρά ακόμη περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας ή βίας που έχουν έρθει στη δημόσια σφαίρα, που πέρα από κάθε αμφιβολία θέτουν διαρρηγνύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δημοκρατικό κράτος δικαίου και στην αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για αξιοπρεπή και  ίση μεταχείριση προς όλους τους πολίτες. Περαιτέρω, επαναλαμβάνουμε και με αυτήν την ευκαιρία, το αίτημα δημιουργίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής με μόνο αντικείμενο τη διερεύνηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας και με πλήρεις αρμοδιότητες, όπως ακριβώς έχει υποδείξει στη χώρα μας ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2019, ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ: 16.45, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

•14 Νοεμβρίου, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2019, ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ: 16.45, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΩΡΑ: 16.45

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ: 16.45

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σας προσκαλεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου, ώρες 16:45-21.00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50, Αθήνα, στην ημερίδα εκδηλώσεων αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης.

Η Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης, πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά στην Αθήνα, και είναι ημέρα μνήμης για όσα τρανς άτομα υπήρξαν θύματα τρανφοβικού μίσους, εγκλημάτων και βίας, αλλά και αφύπνισης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, είναι το ακόλουθο:

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
 
16.45 – 17.00 ΥΠΟΔΟΧΗ
17.00 – 18.00 Προβολή βίντεο για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης
Χαιρετισμός εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων
Χαιρετισμοί εκ μέρους των LGBTQI και συμμαχικών οργανώσεων: ΟΛΚΕ, ColourYouth, Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, AthensPride, Πολύχρωμο Σχολείο, ProudSeniorsGreece ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50 και άνω, Περήφανοι Γονείς,  Emantes, Συμμαχία των Φύλων, Praksis και  Κέντρο Ζωής.
Κεντρική ομιλία εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνα Γαλανού.
18.00 – 18.10 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.
18.10 – 19.30 Ομιλία της , Ειδικής Συνεργάτιδας του  Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρίας Ειρήνης Σιώζου.
Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχιας, Γιώργου Σταμάτη
Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρίας, Μαρίας Συρεγγέλα.
Ομιλία εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη
Ομιλία της Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικηγόρου, κυρίας Έλλης Βαρχαλαμά
Ομιλία του Στάθη Πουλαράκη, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω
19.30 – 19.40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.45 – 21.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ:

Γιώργος Αμυράς (βουλευτής, ΝΔ), Νίκος Φίλης (βουλευτής, ΣΥΡΙΖΑ), Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου (βουλευτής, ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ), Κλέων Γρηγοριάδης (βουλευτής ΜΕΡΑ25).

Συντονίζει η δημοσιογράφος Τζίνα Μοσχολιού, ενώ ερωτήματα θα τεθούν και απ’ τον νομικό εκπρόσωπο του ΣΥΔ, Βασίλη Σωτηρόπουλο

21.00 – 21.10 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΜΝΗΜΗΣ
21.30 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

Τον συντονισμό θα κάνει η Διευθύντρια και μέλος του ΣΥΔ, Άννα Απέργη, ενώ οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να χρησιμοποιούν την είσοδο του Πνευματικού Κέντρου από την οδό Σόλωνος.  

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς συνθήματα και πανώ, με κεριά, σε μνήμη όσων τρανς ανθρώπων υπήρξαν θύματα του τρανσφοβικού μίσους σε όλον τον κόσμο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 79, 3οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11745

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνταγματική Αναθεώρηση: Απαραίτητη η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 5».

•30 Οκτωβρίου, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνταγματική Αναθεώρηση: Απαραίτητη η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 5».

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνταγματική Αναθεώρηση: Απαραίτητη η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 5».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου και σε συνέχεια των προτάσεων που είχε καταθέσει κατά τη προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο για την Συνταγματική Αναθεώρηση, επισημαίνει εκ νέου την αναγκαιότητα της τροποποίησης του Άρθρου 5, παράγραφος 2 του Συντάγματος, στη κατεύθυνση της προσθήκης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.

Συγκεκριμένα, το ΣΥΔ, στις 22 Νοεμβρίου του 2018, κατέθεσε αναλυτικές προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση[1], με κύρια επισήμανση την τροποποίηση του Άρθρου 5, παρ. 2., με προτεινόμενη την ακόλουθη διατύπωση:

«2. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ΕλληνικήΕπικράτεια απολαμβάνει την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας του, την ίση μεταχείριση, και τηνπλήρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του σε όλα τα πεδία της ζωής, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού προσώπου  που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας. Απαγορεύονται οι ομαδικές απελάσεις.»

Η διατύπωση αυτή, διασφαλίζει επεκτείνοντας την απόλυτη προστασία της τιμής, της ζωής και της ελευθερίας προσώπων, όχι μόνο για τους λόγους που ήδη αναφέρονταν (εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων), αλλά με ρητό τρόπο και για λόγους αναπηρίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Επιπλέον, όμως, πέραν της τιμής, της ζωής και της ελευθερίας, διασφαλίζεται και η ίση μεταχείριση, έως και η πλήρωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλα τα πεδία της ζωής χωρίς διακρίσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Συνταγματικός νομοθέτης, μπορεί να δώσει τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση ότι η τιμή, η ζωή η ελευθερία, αλλά και η ίση μεταχείριση και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα θα  ικανοποιούνται σε όλα τα πεδία της ζωής και της ατομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, για όλους τους συνανθρώπους μας που σύμφωνα με εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τους.

Θα πρέπει, ακόμη, να σημειώσουμε ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2019, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σε σχετική ανακοίνωσή της που κατέθεσε τις προτάσεις της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση[2], επί του Άρθρου 5, παρ. 2, επισημαίνει επίσης, την αναγκαιότητα προσθήκης του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, επεκτείνοντας μάλιστα ακόμη και για λόγους εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΕΔΑ:

“Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

Η ΕΕΔΑ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5 του Συντάγματος, προς την κατεύθυνση της εναρμόνισής του με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και της διασφάλισης του μέγιστου δυνατού πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων όλων όσοι διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΔΑ προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 5, παρ. 2, του Συντάγματος, ώστε να διευρυνθεί η ήδη προβλεπόμενη «απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων», κατά τρόπο που να περιλαμβάνει και την προστασία – επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων λόγων διάκρισης – και από κάθε διάκριση λόγω χρώματος, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης, σύμφωνα με τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρ’ ότι η ΝΔ είχε καταψηφίσει την αναθεώρηση του Άρθρο 5, παρ. 2 του Συντάγματος[3], ο βουλευτής της Ν.Δ. που είχε εκπροσωπήσει τη Ν.Δ. σε ημερίδα του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης το 2018, σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε, είχε αναφέρει «δεν βλέπω τον λόγο να μην προστεθούν και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, είμαστε ανοικτοί», ενώ κατά τη προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, το Κίνημα Αλλαγής, μετά από παλινωδίες, τελικώς, παρευρέθη μόνο ένας εκπρόσωπός του, και με αυτόν τον τρόπο αρνήθηκε ουσιαστικά τη ψήφιση αναθεώρησης του άρθρου αυτού[4], με αποτέλεσμα, πλέον, να χρειάζονται 180 ψήφοι για τη τροποποποίηση του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος.

Ακόμη, την συζήτηση της 9ης Οκτωβρίου 2019 της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος[5], οι εισηγητές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας  της Ν.Δ., τοποθετήθηκαν στο θέμα της τροποποίησης του Άρθρου 5, παρ. 2 του Συντάγματος, με την καινοφανή επιχειρηματολογία ότι είναι περιττή και καταχρηστική η προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου διότι εάν προστεθούν αυτό θα σήμαινε ότι θα εξαιρούνταν άλλες κατηγορίες που δεν αναφέρονται. Τούτο αποτελεί πρόφαση και είναι ψευδές, καθώς η πρόταση τόσο του ΣΥΔ, όσο και της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ (που είναι ακόμη πιο διευρυμένη), είναι οι πιο ευρείες δυνατές και πλήρεις και συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των ομάδων ανθρώπων που σύμφωνα με τα κείμενα και τις συμβάσεις όλων των διεθνών οργανισμών χρήζουν προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Το γεγονός, δε, ότι οι προταθείσες προς προσθήκη κατηγορίες προστασίας δικαιωμάτων και ελευθεριών (φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου) προστατεύονται απ’ τον κοινό νομοθέτη που επικαλέστηκαν οι εισηγητές της Ν.Δ., δεν αποτελεί επιχείρημα, καθώς οι Συνταγματικές δεσμεύσεις εγγυώνται το σύνολο και την εφαρμογή σε όλα τα πεδία των δικαιωμάτων και ελευθεριών στη δημοκρατική τάξη της χώρας. Συνεπώς η άρνηση προσθήκης τους, μεταφράζεται αν τοις πράγμασι, σε άρνηση προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλα τα πεδία εφαρμογής του κράτους δικαίου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), εν όψει της ολοκλήρωσης των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τονίζει εκ νέου της αναγκαιότητας της τροποποίησης του Άρθρου 5, παρ. 2 του Συντάγματος, σύμφωνα και με τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στην κατεύθυνση της προσθήκης της αναπηρίας, του φύλου, και ιδίως του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, ώστε η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις να συμπεριλαμβάνει όλους τους συνανθρώπους μας και να διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι σε μία δημοκρατική κοινωνία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Οι προτάσεις του ΣΥΔ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/22/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/.

[2]Προτάσεις της ΕΕΔΑ για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/EEDA_Syntagmatiki%20Anatheorisi.pdf.

[3]Άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από τη ΝΔ με ομοφοβικό υπόβαθρο: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80/.

[4]Απαράδεκτη άρνηση ψήφισης της τροποποίησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος στην κατεύθυνση της διεύρυνσης των δικαιωμάτων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από το Κίνημα Αλλαγής: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9/.

[5]Συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου 2019 Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος με θέμα την αναθεώρηση των Άρθρων 5, 21, 22 και 25. Πρώτο μέρος: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#528a5a76-3460-4c50-862b-aae1012bafb3. Δεύτερο μέρος: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#c04ee374-147d-4131-9b69-aae1012bfe3d.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς προστασίας».

•23 Οκτωβρίου, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς προστασίας».

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς προστασίας».

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικώνκαι ίντερσεξανθρώπων, με το παρόν καταθέτει τις παρατηρήσεις – προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας[1].

Μία πρώτη παρατήρησή μας, αφορά τον χρόνο διαβούλευσης που ορίστηκε στις μόλις πέντε ημέρες. Τούτο δεν μπορεί να νοηθεί υπό κανένα τρόπο ως καλή νομοθέτηση. Τουναντίον αποτελεί μία απαράδεκτη πρακτική, ιδίως όταν αφορά ένα τόσο σημαντικό σχέδιο νόμου, 122 άρθρων, που αφορά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και απασχολεί έντονα την Ελληνική κοινωνία και γεννά εύλογα ερωτήματα ιδίως όταν κατατίθεται δίχως ουσιαστική συζήτηση με τη κοινωνία των πολιτών εσπευσμένα στο Κοινοβούλιο[2].

Μία, εξίσου σημαντική παρατήρηση, που μπορεί να μην αφορά το νομοσχέδιο αυτό καθ’ αυτό, ωστόσο συνδέεται με την αντίληψη που διέπονται διατάξεις του, είναι ότι ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα πολιτικά στελέχη, βουλευτές, αλλά και υπουργοί, δημόσια δηλώνουν ότι «οι τελευταίες ροές αφορούν κυρίως μετανάστες και όχι πρόσφυγες», αιτιολογώντας την αναφορά με βάση τις χώρες καταγωγής (εάν αυτές βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση). Αυτές οι αναφορές αγνοούν στοιχειωδώς το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο το προσφυγικό στάτους προσδιορίζεται εξατομικευμένα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, και όχι με βάση «λίστες» κρατών που με αυθαίρετο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ότι έχουν «υψηλό» ή «χαμηλό» προφίλ.

Ακολουθούν οι παρατηρήσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου κατ’ άρθρον:

Άρθρο 10, παρ. 1, σημείο δ: Αρχικά, θεωρούμε θετικό που ενσωματώνεται η διάταξη της κοινοτικής οδηγίας που αφορά τις ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, και εκεί συμπεριλαμβάνονται στο ii) ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου στους λόγους δίωξης, όπως άλλωστε συνέβαινε και σε προηγούμενες κοινοτικές οδηγίες. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να προστεθούν και τα χαρακτηριστικά φύλου (ίντερσεξ άτομα), για λόγους νομοτεχνικούς, καθώς τα χαρακτηριστικά φύλου συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις σχετικές ελληνικές νομοθεσίες προστασίας δικαιωμάτων[3]. Συνεπώς για λόγους καλής νομοθέτησης, νομοτεχνικούς λόγους, είναι απαραίτητο, ώστε να έχουμε συμβατές νομοθεσίες, να προστεθούν μετά την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Επιπλέον, επίσης για νομοτεχνικούς λόγους, πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, πρέπει να προστεθούν και τα νομιζόμενα χαρακτηριστικά σε συνάφεια με την παρ. 2στ) του ν. 4443/2016 (διάκριση για λόγους νομιζομένων χαρακτηριστικών), και ιδίως της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείο Πειραιά (401/2019) που σε σχετική περίπτωση ακύρωσε την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών να μην χορηγήσει άσυλο σε υπήκοο Γκάνας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΠ, η Επιτροπή μη νόμιμα δεν εξέτασε τον ισχυρισμό του αιτούντος, σύμφωνα με τον οποίον, αν και ετεροφυλόφιλος, ο αιτών έχει βάσιμο φόβο δίωξης στην χώρα καταγωγής του, λόγω του αποδιδόμενου σε αυτόν σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τέλος, δόκιμο, θεωρούμε να προστεθεί διάταξη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΕΕ) 2ας Δεκεμβρίου 2014 (Staatssecretaris van Veiligheiden Justitie – συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑148/13 έως C‑150/13), όπου το τμήμα Μείζονος Σύνθεσης του ΔΕΕ, αναφέρει[4]: «69. Παρά ταύτα, λαμβανομένου υπόψη του ευαίσθητου χαρακτήρα των ζητημάτων που αφορούν την προσωπική σφαίρα ενός προσώπου και, ειδικότερα, τη σεξουαλικότητά του, δεν μπορεί να κριθεί αναξιόπιστη η δήλωση του προσώπου αυτού σχετικά με τον σεξουαλικό  προσανατολισμό του αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι, εξαιτίας της διστακτικότητάς του να αποκαλύψει προσωπικές πτυχές της ζωής του, δεν δήλωσε εξαρχής την ομοφυλοφιλία του.».  Γι’ αυτόν τον σκοπό προτείνουμε την πρόθεση διάταξης ως ακολούθως: «Δίωξη μπορεί να συνιστά και ο ακούσιος ή εκούσιος εξαναγκασμός απάρνησης ή απόκρυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών  φύλου στην χώρα προέλευσης».

Συνολικά προτείνουμε την αναδιατύπωση του σημείου δiii της παρ. 1 του Άρθρου 10 ως ακολούθως:

«ii) η ομάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική ομάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. Ανάλογα με της συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου. Στις διαστάσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου, συμπεριλαμβάνονται οι λόγοι δίωξης για λόγους νομιζομένων χαρακτηριστικών. Δίωξη μπορεί να συνιστά και ο ακούσιος ή εκούσιος εξαναγκασμός άρνησης ή απόκρυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών  φύλου στην χώρα προέλευσης.»

Άρθρο 20, παρ. 3, στο σημείο με την ευαλωτότητα. Εδώ θα πρέπει κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι η συμπερίληψη της διαταραχής μετατραυματικού στρες στην ομάδα ευάλωτοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προτεραιοποίηση στις διαδικασίες που διέπουν την υποδοχή, την ταυτοποίηση, την ιατρική καταγραφή και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου του 2016, στο σημείο 12, καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές διαδικασίες για ευάλωτα πρόσωπα, τόσο στις διαδικασίες ασύλου, όσο και στην υποδοχή κλπ, που ανάμεσά τους αναφέρει και τα LGBTI πρόσωπα. Μάλιστα αναφέρει[5]: «12. υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα LGBTQI άτομα ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών LGBTQI, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά LGBQI ατόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·».

Με αυτό, λοιπόν, το δεδομένο, θεωρούμε σωστή την αξίωση, να συμπεριληφθούν στα κριτήρια ευαλωτότητας και πρόσωπα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Ιδίως για πρόσφυγες για λόγους ταυτότητας φύλου, έχουν καταγραφεί πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συνθήκες κράτησης / σημεία υποδοχής και στέγαση κλπ που έχουν καταγραφεί περιστατικά ακραίας βίας, έως και βιασμών). Επομένως θεωρούμε θεμιτή και απαραίτητη σε όλα τα Άρθρα του ΣχΝ που αναφέρονται σε ευαλωτότητα να συμπεριλαμβάνονται για τους παραπάνω λόγους, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου. Σημειώνουμε ότι το αυτό ισχύει πλην του Άρθρου 20 και στα Άρθρα 39, 58 (αντίστοιχα άρθρα περί ευλωτότητας).

Άρθρο 23 (διατήρηση της οικογενειακής ενότητας): δεν συμπεριλαμβάνει την παρ. 5 της κοινοτικής οδηγίας που ενσωματώνει (2011/95/ΕΕ) και αναφέρεται στην εφαρμογή και σε άλλους στενούς συγγενείς ως τμήμα της οικογένειας.

Άρθρο 33 (πρόσβαση σε κατάλυμα). Η σχετική οδηγία 2011/95 αναφέρεται πέραν των ίσων ευκαιριών, και σε μέτρα πρόληψης των διακρίσεων. Πρέπει να συμπεριληφθεί. Το Άρθρο 33 που ενσωματώνει το άρθρο αυτό της οδηγίας, δεν το αναφέρει. Είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί σωστά, όπως λέει η Οδηγία. Ομοίως και στο 34. Επιπλέον, για την πρόσβαση σε κατάλυμα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ευαλωτότητα των αιτούντων προσώπων για λόγους χαρακτηριστικών, όπως το  φύλο, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να έχουν ανάγκη  ξεχωριστού ή  προστατευμένου καταλύματος  καθώς όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο (ευαλωτότητα) για πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες έχουν καταγραφεί περιστατικά ακραία βίας, ακόμη και βιασμού.

Άρθρο 39, πέραν της ευαλωτότητας στην παρ. 5 που ήδη επισημάναμε, στην παράγραφο 6γ, εκεί έχουμε την πρώτη αναφορά στις ταχύρρυθμες διαδικασίες. Εδώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΣχΝ. 15 ημέρες είναι πάρα, μα πάρα πολύ λίγες. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διαδικασία τόσο γρήγορα. Θεωρούμε ότι είναι και πρακτικά αδύνατον –ιδιαίτερα από την πείρα μας που έχουμε στηρίξει πολλές υποθέσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να θεωρηθεί ότι «είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό τους ταυτότητας ή τους ιθαγένειάς του», ή «ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης απέλασης ή με άλλο τρόπο απομάκρυνσής του». Οι διατυπώσεις αυτές επιτρέπουν αυθαίρετες κρίσεις και πρέπει είτε να αφαιρεθούν  ή να διευκρινιστούν τα κριτήρια. Τούτο επαναλαμβάνεται και σε άλλα άρθρα.

Άρθρο 46 (κράτηση των αιτούντων). Οι προβλέψεις αυτής της παραγράφου είναι σωρευτικά εξόχως προβληματικές καθώς δεν ανταποκρίνονται τόσο στο γράμμα και την ουσία της κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και νομολογίας που με απόλυτη σαφήνεια αναφέρουν ότι το μέτρο κράτησης πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια. Αντίθετα, υπάρχει η πρόβλεψη να μην συνυπολογίζονται στην διάρκεια της κράτησης τα άλλα διαστήματα κράτησης που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών (ν. 3386/2005 κ’ ν. 3907/2011), είναι εξαιρετικά προβληματική, καθώς θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διάρκειας κράτησης και πέραν του 18μηνου, έως και 36 μήνες (σωρευτικά 18 ως αιτούντος και 18 ενόψει απομάκρυνσης).  Ακόμη, εμπλέκονται διαφορετικές ρυθμίσεις που είναι αντίθετες στη νομολογία του ΔΕΕ και παραβιάζουν τα Άρθρα 26 και 31 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Άρθρο 47 (συνθήκες κράτησης). Αφενός μεν είναι ασαφής η διατύπωση του 6 που αναφέρει:«σε γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν» (δεν πρέπει να εικάζεται αλλά να είναι απολύτως σαφές ότι κατανοούν), αφετέρου το αντίστοιχο Άρθρο της Οδηγίας, αναφέρεται ρητά σε δυνατότητα ενημέρωσης και επαφής με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλα τα ευρωπαϊκά κείμενα, επίσης, αναφέρουν ότι οι αιτούντες πρέπει να έχουν αυτές τις δυνατότητες. Στο  47 όμως δεν αναφέρεται ρητά. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα Άρθρα, πχ στο 56, στο Άρθρο 63 – στοιχείο κγ.

Άρθρο 48, παρ. 4. Δεν λαμβάνεται υπόψη στις συνθήκες κράτησης, πέραν της διάστασης του φύλου, η ταυτότητα ή και τα χαρακτηριστικά φύλου. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό το μέτρο της κράτησης διεμφυλικών προσώπων με πρόσωπα του ιδίου καταγεγραμμένου φύλου (πχ μία διεμφυλική γυναίκα που δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της με έναν άντρα) καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά έμφυλης βίας ή και βιασμών σε αυτές τις περιπτώσεις[6]. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Άρθρο 50 (ιατρικές εξετάσεις). Στον ιατρικό έλεγχο αναφέρει στην παρ. 2 τον σεβασμό με βάση το φύλο, ομοίως, πρέπει να γίνεται και με βάση την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου, καθώς τα διεμφυλικά / τρανς άτομα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες. Επί παραδείγματι, υπάρχουν ιατρικά θέματα, όπως πχ η απότομη διακοπή ορμονοληψίας σε τρανς άτομα που βρίσκονται υπό αυτήν την αγωγή  όπως έχουν καταγράψει ιατρικές μελέτες, που ενδέχεται να δημιουργήσουν ενισχυμένο κίνδυνο οστεοπόρωσης και άλλα προβλήματα υγείας. Είναι αναγκαίο να υπάρχει πρόβλεψη και για τη ταυτότητα κ’ τα χαρακτηριστικά φύλου.

Άρθρο 53 (πρόσβαση στην απασχόληση). Η διάταξη αυτή περιορίζει την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο, επιτρέποντας τη πρόσβασή τους σε αυτήν μόνο μετά την πάροδο 6 μηνών από την κατάθεση της αίτησης διεθνούς προστασίας, με αποτέλεσμα κατά το διάστημα αυτό το αιτών πρόσωπο να παραμένει απολύτως εξαρτημένο και στον αέρα και πρέπει  να συντομευθεί. Ιδίως όταν, όπως είναι γνωστό, η παρεμπόδιση στη νόμιμη απασχόληση, οδηγεί αναπόδραστα στην αδήλωτη εργασία.

Άρθρο 56, 2γ, στέγαση / υποδομές, εκτός του φύλου, θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προαναφέρθη, ώστε να ικανοποιείται η συνθήκη της πρόσβασης σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου και όχι το καταγεγραμμένο βιολογικό φύλο.

Άρθρο 69, παρ. 6, εγγυήσεις για τους αιτούντες, στη διάσταση του φύλου, όπως σημειώσαμε και προηγουμένως πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται και η διάσταση της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ρητά.

Άρθρο 70, παρ. 2. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά για συγκεκριμένες χώρες καταγωγής που μειώνεται η διάρκεια του δελτίου, όπως λέει «λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης διάρκειας έκδοσης απόφασης σε Α’ βαθμό και εφόσον από τα επίσημα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αιτούντες από τη συγκεκριμένη χώρα, κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, είναι χαμηλότερο του τριάντα πέντε (35%)». Αυτό αντιβαίνει ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο. Αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο να μιλάμε για συγκεκριμένες χώρες και για ποσοστά.

Άρθρο 77, προσωπική συνέντευξη. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτήν, η προσωπική συνέντευξη για το παραδεκτό της αίτησης διεθνούς προστασίας αιτούντος μπορεί να διενεργείται και από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων. Σημειώνουμε ότι το σημείο αυτό δεν αναφερόταν στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, προστέθηκε στο κατατεθέν στο Κοινοβούλιο. Θεωρούμε απαράδεκτο να διενεργούνται συνεντεύξεις αιτούντων από προσωπικό της ΕΛΑΣ ή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η διάταξη αυτή πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα.

Άρθρο 78, σωματική έρευνα. Ομοίως, όπως αναφέραμε σε άλλες διατάξεις, πλην της διάστασης του φύλου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.

Άρθρο 79, παρ. 4, τροποποίηση στοιχείων. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας σχετική νομολογία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης[7], που την επιβεβαίωσε πιο πρόσφατα και της Μυτιλήνης[8] σχετικά με την μεταβολή στοιχείων διεμφυλικής πρόσφυγα. Απ’ την άλλη μεριά, η Απόφαση 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρει με σαφήνεια ότι οι διαδικασίες τροποποίησης φύλου και κυρίου ονόματος πρέπει να γίνονται με ταχείες διαδικασίες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί στο σημείο αυτό, η τροποποίηση στοιχείων και ως προς το φύλο.

Άρθρο 83, παρ. 7, εδώ έχουμε την αναφορά που παραπέμπουν και άλλα άρθρα στις ταχύρρυθμες διαδικασίες των 15 ημερών.  Θεωρούμε εξαιρετικά μικρό το χρονικό διάστημα και πρακτικά ανεφάρμοστο.

Άρθρο 86 και 87. Στα άρθρα αυτά υπάρχουν αναφορές που πάλι παραπέμπονται από άλλα άρθρα, για ασφαλείς χώρες και ασφαλείς τρίτες χώρες. Επισημαίνουμε τον μεγάλο κίνδυνο από τον αυθαίρετο καθορισμό χωρών ως ασφαλείς, καθώς το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. έχουν απέχει από τέτοιους χαρακτηρισμούς, πλην της Ουγγαρίας που ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το θέμα αυτό. Πέρα αυτού, επί παραδείγματι υπάρχουν χώρες που μπορεί γενικά να θεωρούνται ασφαλείς, όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, υπάρχουν 72 χώρες των Ηνωμένων Εθνών (και άλλες 4 που εξετάζονται) που με τον Α’ ή Β’ τρόπο ποινικοποιούντον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυθαίρετων κρίσεων. Για εμάς αυτές οι αναφορές είναι πάρα πολύ προβληματικές και δεδομένου του γεγονότος, ότι σε αυτά τα 2 άρθρα παραπέμπουν άλλα άρθρα για ταχύρρυθμες διαδικασίες, θα έχουμε μεγάλο, μέγιστο πρόβλημα.

Άρθρο 105, καταργείται η αναπομπή στον 1ο βαθμό. Αυτό ήταν ένα χρήσιμο μέτρο. Η διαδικασία αυτή ήταν κατ’ εξαίρεσιν σε περιπτώσεις που υπήρχαν πολύ κραυγαλέα λάθη στην απόφαση.

Άρθρο 111, οι προθεσμίες έκδοσης αποφάσεων γίνονται ασφυκτικές και τούτο είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα.

Άρθρο 116, παρ. 7 στα α,β, και γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών  θα είναι αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς . Συγκεκριμένα, η διάταξη της παρ. 3 τροποποιεί τη σύνθεση και προβλέπει ότι αυτές αποτελούνται από τρεις δικαστικούς λειτουργούς. Τούτο είναι εμφανώς αντισυνταγματικό, καθώς κάνει ένα διοικητικό όργανο αμιγώς δικαστικό, και παραβιάζει το Άρθρο 8 του Συντάγματος (απαγόρευση δικαστικών επιτροπών)σε συνδυασμό με το Άρθρο 26, παρ. 3 (η δικαστική λειτουργία ασκείται απ’ τα δικαστήρια). Ακόμη, αναφορικά με την προβλεπόμενη μονομελή σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, το ΣτΕ έχει ήδη κρίνει ότι αυτή δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή.[9] Αντίθετα η συμμετοχή εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας, τα μέλη της οποίας επιλέγονται μετά από εξετάσεις,  έχουν όλα τα εχέγγυα επαρκούς γνώσης του προσφυγικού δικαίου και ανεξαρτησίας που διασφαλίζει τη διαδικασία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας: http://www.opengov.gr/yptp/?p=2235.

[2] Σχέδιο Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας, όπως κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο:https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=f288b988-4c33-45b4-8c18-aaed017712c5.

[3] Επί παραδείγματι: α) Άρθρο 82Α ΠΚ – έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4619-2019/arthro-82a-poinikos-kodikas-nomos-4619-2019-egklima-me, β) Ν. 4443/2016 – νομοθεσία για την ίση μεταχείριση: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791, γ)  Ν. 927/1979, Άρθρο 1, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 4491/2017: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/838.

[4]Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΕΕ) 2ας Δεκεμβρίου 2014 (StaatssecretarisvanVeiligheidenJustitie – συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑148/13 έως C‑150/13): http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c55d6c2ae2cc45c88176b35753efdad8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxz0?doclang=EL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=169966&occ=first&dir=&cid=237895.

[5]Έκθεση του Ε.Κ. σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_EL.html.

 

[6] Καταγεγραμμένο περιστατικό παρενόχλησης και απόπειρας βιασμού διεμφυλικής γυναίκας σε συνθήκες κράτησης:https://www.vice.com/gr/article/wnqjjz/odyssey-trans-gynaika-prosfygas-cairo-axarnon

[7] Εξαιρετικά σημαντική νομολογία: Μεταβολή καταχώρισης του φύλου σε τρανς πρόσφυγες: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD/.

[8] Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανςπρόσφυγος: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-hias-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%ba/

[9]Σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ: «δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό λειτουργό διοικητικών καθηκόντων μονομελούς οργάνου, ανεξαρτήτως του αν το όργανο αυτό έχει ή όχι χαρακτήρα πειθαρχικό, ελεγκτικό ή δικαιοδοτικό χαρακτήρα. Και τούτο διότι στην περίπτωση του μονομελούς οργάνου η ευθύνη προσωποποιείται σε μέγιστο βαθμό, με συνέπεια να υφίσταται κίνδυνος αμφισβητήσεως του κύρους του δικαστικού λειτουργού επί προσβολής ενώπιον δικαστηρίου των αποφάσεων του ως ασκούντος καθήκοντα μονομελούς διοικητικού οργάνου». https://www.euro2day.gr/news/highlights/article/1550417/mploko-ste-sta-pd-kontonh-gia-thn-anathesh-kathhko.html