ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Εξαιρετικά σημαντική νομολογία: Μεταβολή καταχώρισης του φύλου σε τρανς πρόσφυγες».

•Ιουνίου 26, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Εξαιρετικά σημαντική νομολογία: Μεταβολή καταχώρισης του φύλου σε τρανς πρόσφυγες».

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εξαιρετικά σημαντική νομολογία: Μεταβολή καταχώρισης του φύλου σε τρανς πρόσφυγες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την τελεσιδικία απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία το δικαστήριο αποδέχτηκε αίτημα μεταβολής του φύλου και κυρίου ονόματος σε τρανς γυναίκα πρόσφυγα.

Συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου, σε συνέχεια αιτήματος που είχε κατατεθεί στις 30 Νοεμβρίου 2017, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, εξέτασε υπόθεση τρανς γυναίκας  η οποία είναι αναγνωρισμένη πρόσφυγας, για τη μεταβολή του φύλου και του κυρίου ονόματος, ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου).

Το Δικαστήριο αποδέχτηκε με την απόφασή του 444Ε/2018 ότι η ύπαρξη εγγράφων ταυτοποίησής της που την εμφανίζουν στο αρσενικό γένος, την καθιστά λόγω δυσχέρειας ταυτοποίησής της σε διάφορες συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες , άλλους φορείς, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς αυτές οι περιστάσεις αποτελούν μόνιμη εστία ψυχολογικής έντασης και άγχους και μία κατάσταση ιδιαίτερη ψυχοφθόρα που προστίθεται στην ήδη επιφορτισμένη κατάστασή της λόγω των βασανισμών που είχε υποστεί στη χώρα καταγωγής της και ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πλήρη ένταξή της στον Ελληνικό κοινωνικό περίγυρο, ενώ προκαλεί σοβαρή βλάβη των εννόμων συμφερόντων της και θίγει την προσωπικότητά της.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι το γεγονός ότι παρ’ ότι ο ν. 4491/2017 δεν περιλαμβάνει ρητή διάταξη για τη μεταβολή του φύλου και κυρίου ονόματος για πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Ληξιαρχεία και ιδίως σε τρανς πρόσφυγες, ενώ το Άρθρο 4 του νόμου προβλέπει ότι η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο οικείο Ληξιαρχείο (ενώ η τρανς πρόσφυγας δεν είναι εγγεγραμμένη σε ελληνικό ληξιαρχείο), το Δικαστήριο αποδέχτηκε το αίτημα της τρανς πρόσφυγα και βεβαίωσε με σκοπό τη διόρθωση της απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης αναγνώρισής της ως πρόσφυγα καθώς και της σχετικής άδειας παραμονής της, με σκοπό τη μεταβολή της καταχώρισης του φύλου και του κυρίου ονόματος σε αμφότερα τα έγγραφά της, ώστε αυτά να συνάδουν και να βρίσκονται σε συμφωνία με την ταυτότητα φύλου της.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την νομολογία αυτή του Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, καθώς για πρώτη φορά γίνεται δυνατή η μεταβολή του φύλου και κυρίου ονόματος σε τρανς πρόσφυγες παρ’ όλο που η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου δεν έχει ρητή πρόβλεψη.

Συγχαίρει με τον πιο θερμό τρόπο τη δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεση υπό την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου[1], καθώς και την έδρα του Ειρηνοδικείου που έκανε αυτό το θαρραλέο βήμα, ενώ κατέθεσε ως μάρτυρας ο Σταύρος Μπουφίδης ψυχίατρος και Ταμίας Περιφέρειας του ΣΥΔ, καθώς επίσης το ΣΥΔ κατέθεσε για την υπόθεση στο δικαστήριο φάκελο αναλυτικών επιχειρημάτων που βασίζονται στην Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες σύμφωνα με την οποία οι αρχές κάθε κράτους είναι υποχρεωμένες να παρέχουν έγγραφα που να απεικονίζουν την πραγματική κατάστασή τους, στις διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος σύμφωνα με τις οποίες κάθε πρόσωπο (ανεξαρτήτως καταγωγής) έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του δίχως διακρίσεις, στον ν. 4491/2017 που επιτάσσει τον σεβασμό της ταυτότητας φύλου κάθε προσώπου, ενώ κατέθεσε αναλυτικά επιχειρήματα που τεκμηριώνουν ότι η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου αποτελεί πύλη εισόδου για την απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών για τους πρόσφυγες ενώ αντίθετα η άρνηση της μεταβολής εγγράφων στους τρανς πρόσφυγες αποτελεί διάκριση στη βάση του φύλου, καθώς και εκτεταμένη συγκριτική νομική ανάλυση για τη νομοθεσία, νομολογία και πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, που όλα τεκμηριώνουν δίχως αμφιβολία ότι είναι επιτακτική ανάγκη η δυνατότητα μεταβολής των εγγράφων για τους τρανς πρόσφυγες, καθώς επίσης και στοιχεία σχετικής υπόθεσης που τα Ηνωμένα Έθνη είχαν στηρίξει τη μεταβολή εγγράφων τρανς γυναίκας πρόσφυγα.

Παράλληλα το ΣΥΔ, όπως δήλωσε εξ αρχής της ψήφισης του ν. 4491/2017, στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο όλες τις υποθέσεις που έχουν κατατεθεί ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων τόσο σε περίπτωση τρανς γυναίκας που είναι έγγαμη για τη μεταβολή των εγγράφων της, όσο και σε περίπτωση μη δυαδικού προσώπου, ενώ καλεί την Πολιτεία μετά απ’ αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, να τροποποιήσει την κείμενη νομοθεσία ώστε να εφαρμοστεί αυτή η νομολογία και να υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη μεταβολή των εγγράφων των τρανς προσφύγων, καθώς και να άρει τις περιοριστικές προϋποθέσεις που αφορούν την ηλικία και τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και να απλοποιήσει τη διαδικασία ώστε να είναι εξωδικαστική.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: http://www.hlhr.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε Δικαστές και Εισαγγελείς για την εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».

•Ιουνίου 26, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε Δικαστές και Εισαγγελείς για την εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΥΔ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε Δικαστές και Εισαγγελείς για την εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστό εκπαιδευτικό σεμινάριο υπό τη διοργάνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Ιουνίου με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση δικαστών και εισαγγελέων σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο συμμετείχε ως εκπαιδευτήρια εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, η οποία αφού ανέπτυξε τις έννοιες της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, αναφέρθηκε στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που υφίστανται τα LGBTI και ιδιαίτερα τα τρανς πρόσωπα, στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία καθώς και σε περιπτώσεις που η κείμενη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου εφαρμόστηκε ανεπαρκώς, ενώ ανέδειξε την ανάγκη της εφαρμογής του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο σεμινάριο συμμετείχε, επίσης ως εκπαιδευτής εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Μιχάλης Λώλης, αξιωματικός του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. και μέλος της Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Ελένη Τσετσέκου, Επικεφαλής του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οι Robert Wintemute (καθηγητής νομικής του King College of London) και ο Constanin Cojacariu, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη, κυρία Καλλιόπη Λυκοβαρδή, ενώ το σεμινάριο χαιρέτισαν κατά την έναρξη η κυρία Ξένη Δημητρίου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Μαρία Ρωσσίδη εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και, ο Συνήγορος του Πολίτη, κύριος Ανδρέας Ποττάκης.

Το ΣΥΔ χαιρετίζει το εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα εφαρμογής των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας σε δικαστές και εισαγγελείς και παραμένει προσηλωμένο σε θέματα ενημέρωσης σε αυτά θέματα και ιδιαιτέρως σε θέματα που αφορούν τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα, σε όλους του δημόσιους λειτουργούς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών».

•Ιουνίου 19, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών».

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις  τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της ταξινόμησης της ταυτότητας φύλου από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών.

Συγκεκριμένα χτες 18 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τον ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, από τον οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι διαγνώσεις που αφορούσαν τις τρανς ταυτότητες από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή – σημείο καμπής για τη διεθνή κοινότητα των διεμφυλικών προσώπων που ανοίγει μία νέα εποχή σεβασμού των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων[1].

Με την έκδοση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει τις εισηγήσεις που είχαν γίνει από τις 22.8.2014[2], όταν έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50)  ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.

Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, ακόμη, με όλες τις αποφάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[3]:   «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·», ενώ με τη θέση αυτή έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας[5].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την αρχή της ίδρυσής του και με πλήθος παρεμβάσεών του είχε εστιάσει στην μεταβολή των κατεστημένων αντιλήψεων που υπήρξαν πηγή στιγματισμού και βάση της άνισης μεταχείρισης και αποκλεισμών που υφίστανται τα τρανς πρόσωπα που μία εκ των αιτιών τους ήταν αντιλήψεις ψυχιατρικοποίησης της τρανς κατάστασης[6].

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και την Πολιτεία να αναθεωρήσει όλες τις πρακτικές[7] και διατάξεις[8] που στιγμάτιζαν τα τρανς πρόσωπα ως ψυχικά ασθενή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[2] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου, 22.8.2014: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[3] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[4] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[5] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[6] Βλέπε επί παρδείγματι πρόσφατες παρεμβάσεις του ΣΥΔ όπως: α) Δελτίο Τύπου 12. 11.2017: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση στον Ευαγγελισμό που ψυχιατρικοποιεί την ταυτότητα φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae/., β) Δελτίο Τύπου 11.1.2018: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/, γ) Δελτίο Τύπου 18.4.2018: «Σχετικά με διεπιστημονική ημερίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd/.

[7] Βλέπε πρακτικές όπως την απαράδεκτη προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας που στιγματίζουν τα τρανς πρόσωπα: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3/.

[8] Επί παραδείγματι Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17): http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd%2011_2014.htm.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την ισότιμη μεταχείριση».

•Ιουνίου 6, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την ισότιμη μεταχείριση».

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Απαράδεκτη προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων που στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα και παραβιάζει τη νομοθεσία για την ισότιμη μεταχείριση».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, φέρνει στη δημοσιότητα μία ακόμη περίπτωση που η ίδια η Πολιτεία στιγματίζει αλλά και αποκλείει με αθέμιτο τρόπο τρανς ανθρώπους.

Συγκεκριμένα,  τον Μάιο, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανάρτησαν στη Διαύγεια, Προκήρυξη για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου στην σελίδα 32 (Ενδεικτικός Πίνακας Κυριοτέρων Νοσημάτων και Σωματικών Ατελειών που Αποκλείουν Υποψηφίους από τις Αστυνομικές Σχολές), ανάμεσα στις ψυχικές παθήσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού αναφέρονται οι «ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου)» (την προκύρηξη μπορείτε να την διαβάσετε σε μορφή pdf πιέζοντας εδώ)

Πέραν του ότι η κατάταξη της ταυτότητας φύλου ή εννοιών που συνδέονται με αυτήν στιγματίζει τα τρανς πρόσωπα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως αυτή η πρακτική δεν συνάδει με διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Συγκεκριμένα:

  1. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τις 22.8.2014, έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50)  ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence)[1], γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί στον διαθέσιμο διαδικτυακά ICD 11 Beta Draft[2], ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.
  2. Η Αμερικανική Ψυχολογική  Ένωση, στις Κατευθυντήριες Γραμμές της διέπεται από το ίδιο ακριβώς πνεύμα της αποψυχιατρικοποίησης και του αποστιγματισμού της ταυτότητας φύλου (βλέπε σχετική Κατευθυντήρια Γραμμή Νο1: «Οι ψυχολόγοι κατανοούν ότι το φύλο δεν αποτελεί δίπολο και επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων φύλου. Η ταυτότητα φύλου του ατόμου μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με το φύλο που αποδίδεται στη γέννηση»)[3].
  3. Σύμφωνα, ακόμη, με την θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΨΕ[4], που βρίσκεται στην κατεύθυνση που έχει θέσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την αποπαθολογικοποίηση της τρανς κατάστασης: «[…] Αξιόπιστες μελέτες διεθνώς, καθώς επίσης και οι ψυχολογικές δοκιμασίες, καταδεικνύουν πως η τρανς κατάσταση δεν συνιστά ψυχοπαθολογία, αλλά μια παραλλαγή της φυσιολογικής έκφρασης του φύλου. […] Διατυπώθηκε η ένσταση πως ίσως χρειάζεται η υποχρεωτική ψυχιατρική παρακολούθηση κάθε διεμφυλικού ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι ένας υγιής διεμφυλικός άνθρωπος ή κατά πόσον η φαινομενική διεμφυλικότητά του είναι σύμπτωμα σχιζοφρένειας ή άλλης ψύχωσης. Ο κλάδος μας διαφωνεί έντονα με την ψυχιατρικοποίηση της διεμφυλικής κατάστασης».
  4. Συμπληρωματικά θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψιν οι θέσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[5]: «6.2.2. Nα καταργήσουν την στείρωση και άλλες υποχρεωτικές ιατρικές πράξεις, όπως και την διάγνωση ψυχικής υγείας ως αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου στην διαδικασία για την μεταβολή του ονόματος και του καταχωρισμένου φύλου» καθώς και: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[6]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να αναθεωρήσουν τις διαδικασίες για τη νομική αναγνώριση του φύλου, με βάση το μοντέλο της Αργεντινής, και να επανεξετάσουν τους όρους (συμπεριλαμβανομένης της εξαναγκαστικής στείρωσης) που τίθενται για τη νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·».

Επιπλέον στο σημείο 3, σελίδα 12, γίνεται αναφορά στο Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17), το οποίο επίσης έχει αναφορά σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου», ως κριτήριο αποκλεισμού, η οποία επίσης στιγματίζει τους τρανς ανθρώπους και σαφέστατα πρέπει να αφαιρεθεί.

Όμως, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσουμε, πέραν του στιγματισμού των τρανς προσώπων, στο γεγονός ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, Ν. 4443/2016, Άρθρο 3, Παράγραφος 1β), απαγορεύεται και για λόγους ταυτότητας φύλου, η ανισότιμη μεταχείριση και κατά: «την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας».

Η πρόσβαση στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σαφέστατα εμπίπτει στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης, και, συνεπώς ο αποκλεισμός για λόγους ταυτότητας φύλου, είναι παράνομη και αθέμιτη διάκριση και αποκλεισμός.

Άξιο, ακόμη, να σημειωθεί είναι το σημείο 5 στην σελίδα 12 που αναφέρει ως επιθυμητά προσόντα για την εισαγωγή στις εν λόγω Σχολές: «να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους». Τούτο δημιουργεί εύλογες απορίες και για τον αποκλεισμό προσώπων που ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες, και, επίσης, εμπίπτει στο ίδιο Άρθρο της νομοθεσίας για την ισότιμη μεταχείριση.

Συμπληρωματικά, υπενθυμίζουμε, δε, ότι και στο παρελθόν το ΣΥΔ, είχε αναδείξει περίπτωση τρανς άντρα αστυνομικού που κινδύνευσε η θέση εργασίας του λόγω της ταυτότητας φύλου του[7], για την οποία είχε γίνει προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ όπως έγινε γνωστό αργότερα, ο τρανς άντρας διατήρησε τη θέση του.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και την Ελληνική Αστυνομία να άρουν αυτόν τον αποκλεισμό που στιγματίζει και προσβάλει τους τρανς ανθρώπους, ενώ παραβιάζει με σαφή τρόπο τη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, και, επιφυλάσσεται κάθε νόμιμης ενέργειας ώστε να αποκατασταθεί η παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[2] ICD 11 Beta Draft: Gender Incogruence  HA40-HA41: https://icd.who.int/dev11/l-m/en#http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f411470068.

[3] Guidelines for Psychological Practice with Transgender and Gender Nonconforming People: https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf.

[4] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[5] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[6] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

[7] Δελτίο Τύπου, 26 Φεβρουαρίου 2014: «Υπόθεση τρανς άντρα αστυνομικού αναδεικνύει την αναγκαιότητα βελτίωσης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2014/02/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%82-%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%84/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

•Ιουνίου 4, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, σε συνέχεια και παλαιότερης ανακοίνωσής  μας για παραβίαση διατάξεων του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Ειρηνοδικείο, καταγγέλλει δημόσια περιστατικό που αναδεικνύει τόσο την απαξιωτική και εξευτελιστική συμπεριφορά που υφίστανται οι τρανς άνθρωποι όσο και την αποτυχία της δικαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 1 Ιουνίου, η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, επισκέφτηκε το Ειρηνοδικείο Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο και την διευθύντρια γραφείου του ΣΥΔ, Άννα Απέργη, για να καταθέσει αίτημα για την μεταβολή των εγγράφων της καθ’ εφαρμογήν της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Απευθυνόμενοι προς την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, δέχτηκαν έντονα απαξιωτική, προσβλητική και επιθετική συμπεριφορά, τόσο η αιτούσα, όσο και ο δικηγόρος της. Η Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας παρ’ ότι όπως δήλωσε γνωρίζει τη νομοθεσία, εξακολουθούσε να μιλάει για «αλλαγή φύλου», ζητούσε να της απευθύνονταν στην καθαρεύουσα, μιλούσε υποτιμητικά, ενώ άξιο να σημειωθεί είναι ότι ήταν ακραία απαξιωτική και προς τον δικηγόρο ενώπιον της πελάτου του, καθώς επίσης έδειξε να τους αγνοεί με δεικτικό τρόπο όταν κάλεσε άλλη δικηγόρο να εισέλθει στο γραφείο της όσο θα έπρεπε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της .

Μετά την ακραία απαξιωτική και επιθετική συμπεριφορά της Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας, η Πρόεδρος του ΣΥΔ και ο δικηγόρος της, εγκατέλειψαν το γραφείο της και εν συνεχεία ζήτησαν ακρόαση από τον Πρόεδρο Διοίκησης του Δικαστηρίου όπου του εξέθεσαν την ιταμή και απαξιωτική συμπεριφορά της Ειρηνοδίκου Υπηρεσίας καθώς και το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι και οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι τους στην εφαρμογή της διαδικασίας της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, ιδίως ως προς την μυστικότητα και την άρνηση δικαστών να δικάζουν τις υποθέσεις στη σειρά τους και σε «ιδιαίτερο γραφείο» όπως αναφέρει ο νόμος. Η συζήτηση κράτησε πάνω από μία ώρα και θα αποτυπωθεί σε προτάσεις με Υπόμνημα που θα κατατεθεί προς την ολομέλεια του Δικαστηρίου, ενώ το περιστατικό θα καταγγελθεί επισήμως προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σημειώνουμε ότι αυτό το περιστατικό έρχεται σε συνέχεια επανειλημμένων παραβιάσεων της διάταξης του ν. 4491/2017 που αναφέρει με απόλυτη σαφήνεια ότι η δικαστική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με το Άρθρο 782 ΚΠολΔ γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο, καθώς και άρνησης δικαστών να δικάζουν τις υποθέσεις στην αναρτημένη σειρά του πινακίου συμπεριφερόμενοι στους τρανς ανθρώπους και τους εξουσιοδοτημένους δικηγόρους τους ως πολίτες β’ κατηγορίας[1], ενώ όλα τα παραπάνω δεικνύουν την αναγκαιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναλάβει την πρωτοβουλία εγκυκλίου που θα διευκρινίζει ότι όλα τα Ειρηνοδικεία της χώρας θα πρέπει να δικάζουν τις υποθέσεις νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, μόνο σε ιδιαίτερο γραφείο, να τηρούν με ακρίβεια τις διατάξεις του νόμου, και, να τηρούν αυστηρά την σειρά εκδίκασης που καταγράφεται στο πινάκιο.

Περαιτέρω, από όλα τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, αναδεικνύεται η αποτυχία της δικαστικής εφαρμογής του ν. 4491/2017, καθώς η δικαστική διαδικασία είναι χρονοβόρα (σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά το ένα έτος), είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα καθώς μόνο τα δικαστικά έξοδα χωρίς αμοιβή δικηγόρου φτάνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 420,00 και συνεπώς η πρόσβαση στη διαδικασία δεν είναι ισότιμη για όλα τα πρόσωπα αφού αποκλείονται οι τρανς άνθρωποι που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία και λόγω πάγιων αποκλεισμών από τον χώρο της εργασίας αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος, ενώ δεν είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό αφού τα πρόσωπα ετεροπροσδιορίζονται από την έδρα, και, συνεπώς δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης[2] ώστε η διαδικασία να είναι γρήγορη, προσβάσιμη σε όλους ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης , με βάση τον αυτοπροσδιορισμό και με σεβασμό προς τους τρανς ανθρώπους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με ευθύνη για την τήρηση κράτους δικαίου για όλα τα πρόσωπα πρόσφατα εξέδωσε αναλυτικό τρίπτυχο φυλλάδιο για την ορθή εφαρμογή του ν. 4491/2017[3] και θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε η διαδικασία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου να εξορθολογιστεί ώστε να ανταποκρίνεται στα Ευρωπαϊκά πρότυπα που επιτάσσουν εξωδικαστική διαδικασία, καθώς και την άρση όλων των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι τρανς και φυλοδιαφορετικοί άνθρωποι.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Δελτίο Τύπου 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[2] Απόφαση 2048(2015) της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[3] Δελτίο Τύπου 11.5.2018: «Τρίπτυχο φυλλάδιο για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/05/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%bf-%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία».

•Μαΐου 22, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη για εξάμηνη κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ καθώς και την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται σε αδυναμία»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, πιστό στην ανάγκη διαφάνειας στην Κοινωνία των Πολιτών, με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνει ότι:

Σε συνέχεια αιτήματός μας για παροχή στήριξης προς το Σωματείο μας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη στο πλαίσιο του προγράμματος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενέκρινε συνολικό ποσό έως  5.000 Ευρώ για την μερική κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΣΥΔ.

Συγκεκριμένα, ποσόν έως 2.800 ευρώ για την αγορά τροφίμων που προορίζονται για την υποστήριξη τρανς ανθρώπων που βρίσκονται οικονομική αδυναμία κάλυψης των καθημερινών αναγκών τους μέσω της Τράπεζας Τροφίμων για το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο 2018, καθώς επίσης και ποσόν έως 2.200 ευρώ για την κάλυψη του ενοικίου του γραφείου του ΣΥΔ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα πρόσωπα που θα ωφεληθούν του προγράμματος, έχουν καταθέσει τα σχετικά έγγραφα που δικαιολογούν την δυσκολία της διαβίωσης τους.

Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που από το 2013 στα πλαίσια του προγράμματος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπαραστέκεται στο έργο του σωματείου μας υποστηρίζοντας τους τρανς συνανθρώπους μας, που λόγω της κρίσης αλλά κυρίως των πολλών και μεγάλων αποκλεισμών που βιώνουν στην καθημερινότητα τους και ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις καθημερινές βασικές τους ανάγκες διαβίωσης, καθώς και για την μερική κάλυψη του ενοικίου του γραφείου μας για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

•Μαΐου 16, 2018 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας, με την αφορμή της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, που τιμάται σε όλον τον κόσμο στις 17 Μαΐου με στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να υφίστανται οι LGBTI άνθρωποι, αλλά και την ενδυνάμωση της εαυσθητοποίησης για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, με το παρόν δελτίο τύπου εστιάζει στο ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο που συμβάλει στην διαιώνιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων.

Τούτο γίνεται ακόμη πιο σαφές από την ετήσια έκθεση της ILGA-Europe, σύμφωνα με την οποία παρά τα όποια θετικά βήματα έχουν γίνει η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς κατατάσσεται στην 14η θέση με συνολικό ποσοστό ενσωμάτωσης θεσμικού πλαισίου που προάγει τα δικαιώματα των LGBTI ανθρώπων μόλις 52%[1].

Συγκεκριμένα παρά τη νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου χωρίς προϋποθέσεις στείρωσης ή ιατρικών παρεμβάσεων και γνωματεύσεων, η δικαστική διαδικασία απέχει των ευρωπαϊκών προτύπων που πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, ενώ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ακριβή και συνεπώς μη προσβάσιμη σε όλους, ενώ στο χρονικό διάστημα εφαρμογής της έχει παραβιαστεί τις περισσότερες φορές[2], καθώς επίσης εξαιρούνται τα έγγαμα πρόσωπα[3], δεν μεταβάλλονται η ληξιαρχική πράξη γέννησης πιθανών τέκνων, υπάρχει ηλικιακός περιορισμός ενώ στις ηλικίες 15-17 η διαδικασία είναι έντονα ψυχιατρικοποιημένη, δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μη-δυαδικών[4] και ίντερσεξ προσώπων[5] καθώς και των τρανς προσφύγων, ενώ υπάρχει απουσία προβλέψεων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στο σχολικό περιβάλλον.

Επιπλέον, παρά τη πρόσφατη νομοθέτηση της επέκτασης της αναδοχής ανεξαρτήτως του φύλου των μερών που έχουν τελέσει σύμφωνο συμβίωσης, δεν επεκτάθηκαν τα δικαιώματα από κοινού επιμέλειας υπαρχόντων τέκνων, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα στην παιδοθεσία, ενώ παρά την διακηρυγμένη θέση του κυβερνώντος κόμματος της πλειοψηφίας για την επέκταση του γάμου ανεξαρτήτως φύλου, δεν επεκτάθηκε το δικαίωμα αυτό.

Επιπλέον, η νομοθεσία απαγόρευσης των διακρίσεων καλύπτει μόνο τον χώρο της εργασίας και εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση, ενώ η νομοθεσία για την προστασία από τη ρητορική μίσους λόγω του περιοριστικού πλαισίου της παραμένει ελλιπής όπως αποδείχτηκε σε πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου στο Αίγιο.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα, υποδεικνύουν τις απαραίτητες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ώστε να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, στη κατεύθυνση:

  • της επέκτασης του γάμου, της από κοινού επιμέλειας και της παιδοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου,
  • της τροποποίησης της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ώστε: α) η διαδικασία να γίνει εξωδικαστική, β) να αρθεί ο αντισυνταγματικός περιορισμός στα έγγαμα πρόσωπα, γ) να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός χωρίς οποιαδήποτε γνωμάτευση, δ) να μεταβάλλεται η ληξιαρχική πράξη γέννησης υπαρχόντων τέκνων ως προς το φύλο των γονέων, ε) να υπάρχει η δυνατότητα κενής ή τρίτης καταχώρισης φύλου για όσα πρόσωπα το επιθυμούν, στ) να απαγορεύονται οι επεμβάσεις σε ίντερσεξ νεογνά και παιδιά χωρίς τη συναίνεσή τους και να υπάρχει μέριμνα για τα τα ίντερσεξ πρόσωπα, ζ) να υπάρχει διαθέσιμη διαδικασία μεταβολής των εγγράφων για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας και πρόσφυγες, η) να υπάρχουν μέριμνες πλήρους πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας, θ) να υπάρχει μέριμνα για προστασίες στο σχολικό περιβάλλον,
  • της τροποποίησης των νομοθεσιών απαγόρευσης των διακρίσεων ώστε να περιλαμβάνεται ρητά ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η έκφραση, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών, στην υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση,
  • της τροποποίησης της αντιρατσιστικής νομοθεσίας στη κατεύθυνση της άρσης του περιοριστικού πλαισίου ώστε να καταπολεμάται αποτελεσματικά η ρητορική μίσους.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλεί την Κυβέρνηση και όλα τα δημοκρατικά κόμματα να μεριμνήσουν για τη νομοθέτηση όλων των παραπάνω και θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή για την άρση των προκαταλήψεων και όλων των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου και την δημοκρατία μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ετήσια στοιχεία, ILGA-Europe. Γενικά στοιχεία: https://rainbow-europe.org/. Στοιχεία για την Ελλάδα: https://rainbow-europe.org/#8636/0/0.

[2] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[3] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 21.12.2017: «Αντίθετη στο δίκαιο της Ε.Ε. η προϋπόθεση της αγαμίας στα τρανς πρόσωπα για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ώστε να λάβουν σύνταξη»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82/.

[4] Σχετικά με τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων, βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 13.2.2018: «Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[5] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 8.11.2017, για τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/11/08/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-8-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad/