ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

•Δεκέμβριος 5, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η Ίση μεταχείριση μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους – Ακόμη πιο επιτακτική μία πλήρης νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου χωρίς δικαστική διαδικασία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, αναγνωρίζει ως βήμα σε θετική κατεύθυνση την ψήφιση του σχεδίου νόμου για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας, ωστόσο ημιτελές καθώς δεν συμπεριλήφθησαν η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου στα πεδία: α) της κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, β) τις κοινωνικές παροχές, φορολογικές δηλώσεις, η πλεονεκτήματα, γ) την εκπαίδευση, δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Η αναγκαιότητα της προσθήκης της ταυτότητας φύλου και των χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 3, παράγραφος 2 του νόμου για την Ίση Μεταχείριση, πέραν των πλούσιων νομικών επιχειρημάτων όπως προκύπτουν από αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), με πιο χαρακτηριστικές τις CM/Rec(2010)5 και 2048(2015) του ΣτΕ, είναι αδήριτη καθώς οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά διακρίσεις, περιορισμένη πρόσβαση ή και αποκλεισμούς στα παραπάνω πεδία.

Τόσο από καταγγελίες που συχνά έρχονται στην δημοσιότητα, όσο και από εκθέσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, προκύπτει ευθέως ότι οι τρανς άνθρωποι δέχονται παρενοχλήσεις, μπούλινγκ ή και βία στον χώρο της εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής ή παρενοχλήσεις στον χώρο της υγείας και τούτο συχνά γίνεται αιτία περιορισμένης πρόσβασής τους στην υγειονομική περίθαλψη, ενώ υπάρχουν πάμπολλες καταγγελίες άρνησης παροχής υπηρεσιών σε τρανς ανθρώπους, καθώς και αρνήσεις μίσθωσης. Συνεπώς η ίση μεταχείριση παραμένει ακόμη μετέωρη για τους τρανς ανθρώπους.

Ακόμη, δε, ο ακραίος τρανσφοβικός λόγος που αναπτύσσεται ακόμη και από βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θεσμοποιώντας ρατσιστικές συμπεριφορές, με τελευταίο παράδειγμα το παραλήρημα του βουλευτού Κατσίκη που είχε το θράσος να αναρωτηθεί εάν ένας συμπολίτης του,  τρανς πρόσωπο μπορεί να είναι εκπαιδευτικός ή να ασκεί οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, κάνει ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη την εγρήγορση όλων των δημοκρατικών πολιτών για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συνανθρώπων μας, και την απόλαυση της ζωής τους χωρίς διακρίσεις σε όλα τα πεδία της καθημερινής ζωής, καθώς και σε θεσμικό επίπεδο την χωρίς καθυστέρηση ψήφιση νόμου για την πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου βασιμένη μόνο στον αυτοπροσδιορισμό χωρίς δικαστικές διαδικασίες.

Δεδομένης, μάλιστα, της παρέμβασης του πρώην Γενικού Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίου Κωστή Παπαϊωάννου, στην ημερίδα του ΣΥΔ για την Διεθνή Ημέρα Τρανς* Μνήμης στις 26.11.2016 στην Αθήνα, που περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του σχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που έχει ήδη καταρτιστεί ωστόσο δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα, που όπως ανακοίνωσε θα εξακολουθεί να διατηρεί την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (δικαστική διαδικασία), και η οποία θα εξακολουθεί να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των τρανς ανθρώπων και συνεπώς το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ δεν θα τηρεί τα στάνταρντς όπως έχουν τεθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης σύμφωνα με την απόφαση 2048(2015), καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να φέρει ένα πλήρες σχέδιο νόμου που θα αναγνωρίζει την ταυτότητα φύλου, βασισμένο μόνο στον αυτοπροσδιορισμό, με γρήγορες, διαφανείς, μη γραφειοκρατικές διαδικασίες, με μία απλή αίτηση στο οικείο ληξιαρχείο.

Ακόμη, όπως έχουμε τονίσει σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μας, το σχέδιο νόμου για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι αναγκαίο να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) να απεμπλέκει το ανθρώπινο δικαίωμα της αναγνώρισης του φύλου από τις οποιεσδήποτε ιατρικές διαδικασίες (επέμβασης/στείρωσης/γνωμάτευσης): μόνο με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, β) διαδικασία γρήγορη, διαφανής, πλήρως προσβάσιμη για όλα τα πρόσωπα με ένα αίτημα στο ληξιαρχείο εντός 30 ημερών, γ) προστασία της οικογενειακής ζωής του προσώπου (δεν διαλύεται πρότερος γάμος, διατηρείται επιμέλεια τέκνων), δ) διαδικασία διαθέσιμη και για ανήλικα πρόσωπα, ε) δυνατότητα τρίτης ή κενής καταχώρισης φύλου, ε) προστασία στο σχολικό περιβάλλον για τα τρανς παιδιά που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να αλλάξουν τα έγγραφά τους, στ) προστασία στο σύστημα υγείας και ασφαλιστική κάλυψη όλης της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού, ζ) προστασία της σωματικής ακεραιότητας και φυσικής αυτονομίας των ίντερσεξ προσώπων (απαγόρευση επεμβάσεων χωρίς τη συναίνεση του προσώπου), η) επέκταση νομοθεσιών κατά των διακρίσεων λόγω φύλου (Νόμοι 3896/2010 και 3769/2009) με σαφή αναφορά ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, θ) προστασία τρανς προσφύγων και διαδικασία διαθέσιμη και γι’ αυτούς.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και αναμένει από το αρμόδιο Υπουργείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις τηρώντας τις δεσμεύσεις της και ακολουθώντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σύμφωνα με τα στάνταρντς για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

Κοινή δήλωση 23 οργανώσεων και φορέων για τη Μόρια: Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς;

•Νοέμβριος 29, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κοινή δήλωση 23 οργανώσεων και φορέων για τη Μόρια: Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς;

Κοινή δήλωση 23 οργανώσεων και φορέων για τη Μόρια: Χρειάζονται κι άλλοι νεκροί για να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στους καταυλισμούς;

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Το πρόσφατο δυστύχημα στη Μόρια που κόστισε ζωές προσφύγων δεν έγινε την κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί στον καθένα. Αφορά τις συνθήκες διαβίωσης σε χώρο ευθύνης του κράτους το οποίο οφείλει να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας. Πώς όμως να θέσει τέτοιους κανόνες, όταν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν ενδιαφέρθηκε να καταρτίσει σε κανέναν καταυλισμό, στα νησιά και την ενδοχώρα, κανονισμό λειτουργίας ο οποίος μεταξύ άλλων θα προέβλεπε τα σχετικά με την ασφάλεια και την πυρασφάλεια του χώρου; Εξάλλου, στους χώρους αυτούς, κλειστούς και ανοιχτούς, προΐστανται διοικητές που έχουν διοριστεί από το υπουργείο με ad hoc διαδικασίες, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να υπάρχουν απαιτητά προσόντα και σαφείς αρμοδιότητες, και χωρίς βέβαια οι διευθυντές να έχουν στα χέρια τους κάποιον κανονισμό να ακολουθήσουν.

Στους προσφυγικούς καταυλισμούς ήδη έχουν εξαντληθεί τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Σε αυτούς, η ασφάλεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση διαβίωσης. Θα έπρεπε να αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της μεταναστευτικής πολιτικής, μεγάλης σημασίας και για την ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Στο συγκεκριμένο θλιβερό γεγονός, αλλά και σε άλλα παρόμοια που προηγήθηκαν αλλού (βλ. εμπρηστικές επιθέσεις στη Χίο), οι ευθύνες είναι καταλογιστέες στους διοικητές και την κυβέρνηση. Ας τις αναλάβουν οι πολιτικά και διοικητικά υπεύθυνοι για να διορθώσουν έστω και εκ των υστέρων τις ελλείψεις. Η απόδοση ποινικών ευθυνών, την οποία αναμένουμε, ασφαλώς θα προσδώσει μια νέα διάσταση στο ζήτημα αυτό.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – SOLIDARITY NOW
ASANTE
GENERATION 2.0 FOR RIGHTS EQUALITY & DIVERSITY
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ + HIV
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – MED.IN
ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV/AIDS
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ LGBTQ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ
MELISSA-NETWORK OF MIGRANT WOMEN IN GREECE
ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΛΚΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – PRASKIS
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (ΣΕΜ) – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 16.45 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

•Νοέμβριος 20, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 16.45 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 16.45

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σας προσκαλεί τη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, ώρες 17:00-21.00, στην Αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην ημερίδα εκδηλώσεων αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης.

Η Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης, πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, και είναι ημέρα μνήμης για όσα τρανς άτομα υπήρξαν θύματα τρανφοβικού μίσους, εγκλημάτων και βίας, αλλά και αφύπνισης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, είναι το ακόλουθο:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΜΝΗΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16.45 – 17.00 ΥΠΟΔΟΧΗ
17.00 – 18.00 Προβολή βίντεο για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης
Προβολή βίντεο εκ μέρους του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης.

 

Καλωσόρισμα εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών

 

Κεντρική ομιλία εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Άννα Απέργη.

 

18.00 – 19.30 Ομιλίες εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων: Αφροδίτη Σταμπουλή (ΣΥΡΙΖΑ), Χρήστος Παπαδούλης (ΠΑΣΟΚ), Εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Ιωάννα Παναγοπούλου (ΠΟΤΑΜΙ)

 

19.30 – 19.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
19.45 – 21.00 Χαιρετισμός εκ μέρους του Προξενείου των ΗΠΑ

 

Ομιλία Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Ομιλία Σταύρου Μπουφίδη, Ψυχίατρος, Γ.Γ. Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Ε.Ψ.Ε., υπεύθυνος θεμάτων υγείας ΣΥΔ Περιφέρειας.

 

Ομιλία Αντώνη Σπάθη, δικηγόρος, μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

Χαιρετισμοί LGBTQI+ και συμμαχικών οργανώσεων

 

21.00 – 21.15 ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΜΝΗΜΗΣ

 

21.15 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Ο χώρος θα είναι πλήρως προσβάσιμος σε ΑμεΑ, ενώ τον συντονισμό θα κάνει ο Τάσος Ζαρείφης, μέλος του ΣΥΔ, και το Ψήφισμα της Ημέρας Μνήμης θα διαβάσει η Μαρίνα Ηλιάδη.

  Η πορεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς συνθήματα και πανώ, με κεριά, σε μνήμη όσων τρανς ανθρώπων υπήρξαν θύματα του τρανσφοβικού μίσους σε όλον τον κόσμο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

Με την υποστήριξη:

 Print

.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 16.00 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

•Νοέμβριος 18, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2016 | ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 16.00 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ* ΜΝΗΜΗΣ 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 16.00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σας προσκαλεί το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, ώρες 16:00-21.00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50, Αθήνα, στην ημερίδα εκδηλώσεων αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης.

Η Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης, πραγματοποιείται για έβδομη συνεχή χρονιά στην Αθήνα, και είναι ημέρα μνήμης για όσα τρανς άτομα υπήρξαν θύματα τρανφοβικού μίσους, εγκλημάτων και βίας, αλλά και αφύπνισης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, είναι το ακόλουθο:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΜΝΗΜΗΣ 2016

 

16.00 – 16.30 ΥΠΟΔΟΧΗ

 

16.30 – 17.45 Προβολή βίντεο για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης

 

Προβολή βίντεο εκ μέρους του Τμήματος Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης.

 

«Την λένε Εύα», η Εύα Κουμαριανού ερμηνεύει απόσπασμα από το ομώνυμο θεατρικό έργο σε κείμενα και σκηνοθεσία Αντώνη Μποσκοϊτη.

 

Καλωσόρισμα εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών

 

Χαιρετισμός από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας του Δήμου Αθηναίων Κυρία Στρατηγάκη

 

Βίντεο – χαιρετισμός από την Περιφερειάρχη Αττικής, κυρία Δούρου

 

Κεντρική ομιλία εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, Μαρίνα Γαλανού.

 

17.45 – 18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΑ.

 

18.00 – 19.30 Χαιρετισμός από μέρους εκπροσώπων των Πρεσβειών Γαλλίας και Ιρλανδίας.

 

Χαιρετισμοί εκ μέρους LGBTQI+ και συμμαχικών οργανώσεων

 

Ομιλία του Μιχάλη Λώλη, Υπαστυνόμου A’, Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών

 

Ομιλία του Βασίλη Σωτηρόπουλου, Συμπαραστάτη της Περιφέρειας, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

 

Ομιλία της Β’ Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Έλλης Βαρχαλαμά

 

19.30 – 19.45 ΔΙΑΛΕΙΜΑ

 

19.45 – 21.00 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ: Γιώργος Πάλλης (ΣΥΡΙΖΑ), Παύλος Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ), Γιώργος Μαυρωτάς (ΠΟΤΑΜΙ), Μάριος Γεωργιάδης (Ένωση Κεντρώων).

Συντονίζει η δημοσιογράφος Τζίνα Μοσχολιού.

 

21.00 – 21.10 ΔΙΑΛΕΙΜΑ

 

21.10 – 21.30 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΜΝΗΜΗΣ

 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

 

Όλες οι ομιλίες και χαιρετισμοί θα μεταφράζονται στη νοηματική από εκπρόσωπο της ομάδας ΛΟΑΤ ΑμεΑ, ενώ οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να χρησιμοποιούν την είσοδο του Πνευματικού Κέντρου από την Σόλωνος.  

Τον συντονισμό θα κάνει το μέλος του Δ.Σ. του ΣΥΔ, Σύλβια Κουρεντζή.

Η πορεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς συνθήματα και πανώ, με κεριά, σε μνήμη όσων τρανς ανθρώπων υπήρξαν θύματα του τρανσφοβικού μίσους σε όλον τον κόσμο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

Με την υποστήριξη: ΟΠΑΝΔΑ Dumb

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αναγκαία η προσθήκη της ταυτότητας φύλου στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών στο σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση του νόμου για την αρχή της ίσης μεταχείρισης».

•Νοέμβριος 14, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αναγκαία η προσθήκη της ταυτότητας φύλου στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών στο σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση του νόμου για την αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αναγκαία η προσθήκη της ταυτότητας φύλου στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών στο σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση του νόμου για την αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, σε συνέχεια του δελτίου τύπου μας της 11ης Ιουλίου 2016[1], επισημαίνει για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα της προσθήκης του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 9.1.2016[2], και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Όπως είχαμε επισημάνει θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό, παρ’ ότι το ενδιαφέρον μας ως τρανς συλλογικότητα εστιάζεται κυρίως στην τροποποίηση των νομοθεσιών των διακρίσεων λόγω φύλου, το γεγονός ότι στην αναθεώρηση του νόμου, προστίθενται η ταυτότητα φύλου καθώς και τα χαρακτηριστικά φύλου ως έδαφος απαγόρευσης των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας και της απασχόλησης. Ωστόσο, τούτο δεν συμβαίνει σε άλλα πεδία της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, όπως την παροχή υπηρεσιών και αγαθών, την εκπαίδευση, την υγεία και την στέγαση, όπου απουσιάζουν.

Είναι θεμελιώδες για τους LGBTQI+ ανθρώπους να υπάρχει  προστασία και σε αυτά τα πεδία, καθώς ιδιαίτερα οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν μία σειρά από διακρίσεις στα πεδία αυτά και ιδιαίτερα: σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δώσει στη δημοσιότητα θεμελιώδεις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακρίσεων στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και αγαθών με αρνήσεις παροχής υπηρεσιών λόγω της ταυτότητας φύλου των προσώπων, στην στέγαση με άρνηση ενοικίασης στέγης σε τρανς ανθρώπους με βάση μόνο την ταυτότητα φύλου (με πιο πρόσφατο παράδειγμα άρνηση ενοικίασης ακόμη και στο ίδιο το ΣΥΔ), στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης όπου πολλοί τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση, υποτιμητικές συμπεριφορές, παρενοχλήσεις ή και ακραίες διακρίσεις.

Επί των υπόλοιπων σημείων ακόμη: θεωρούμε πολύ θετικό ότι ενσωματώθηκε η πρότασή μας επί του Άρθρου 8, σύμφωνα με το οποίο τα νομικά πρόσωπα που προσφεύγουν νομικά δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου υπέρ του δημοσίου, ωστόσο τούτο μπορεί να επεκταθεί και για τα φυσικά πρόσωπα και επίσης δεν έχει ενσωματωθεί η πρόταση προσθήκης στο Άρθρο 14 ως φορέας προώθησης και εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, καθώς και ο Συμπαραστάτης της Περιφέρειας στο Άρθρο 14, στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακόμη, στο ίδιο σχέδιο νόμου, στο Μέρος Δ’, στα Άρθρα 56-58, ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, και παρότι είχαμε επισημάνει σε δελτίο τύπου μας της 21ης Ιουλίου 2016, όταν είχαν τεθεί σε διαβούλευση οι σχετικές διατάξεις ότι θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν ως αιτίες που πρέπει να διερευνάται το ρατσιστικό κίνητρο σε περιστατικά αυθαιρεσίας η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, είχαμε εκφράσει τον σκεπτικισμό μας για το κατά πόσον θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική επί του πρακτέου η ανάληψη όλου του βάρους εξέτασης των καταγγελιών αυθαιρεσίας αποκλειστικά από τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς η φύση της αποστολής του είναι η διαμεσολάβηση. Η άποψή μας είναι ότι θα ήταν πιο πρόσφορο να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος μηχανισμός όπως συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ε.Ε.[3]

Καταληκτικά, επισημαίνουμε την αναγκαία προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού και ιδίως της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στο Άρθρο 3, παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου, που αφορά την ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων σε μία σειρά τομέων, όπως η παροχή υπηρεσιών και αγαθών, εκπαίδευση, υγεία και στέγαση, καθώς φυσικά δεν αρκεί το Άρθρο 24 που αναφέρει ότι τούτο μπορεί να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, αλλά μπορεί να γίνει κάλλιστα στον υπάρχοντα νόμο.

Επαναλαμβάνουμε, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου μας της 11ης Ιουλίου, πέραν του Ν. 3304/2005, το Υπουργείο είναι αναγκαίο να προχωρήσει και σε τροποποιήσεις των νομοθεσιών κατά των διακρίσεων για λόγους φύλου και συγκεκριμένα: α) του ν. 3896/2010 για την ίση μεταχείριση στον χώρο της εργασίας και απασχόλησης για λόγους φύλου, β) του ν. 3769/2009 για την ίση μεταχείριση στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και αγαθών, και γ) του ν. 4097/2012 για την ίση μεταχείριση στην αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα για λόγους φύλου, με την απολύτως αναγκαία προσθήκη ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] Δελτίου Τύπου 11.7.2016: «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του ν. 3304/2005 – Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης». https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/07/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/

[2] Σχέδιο Νόμου: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=246e2286-a8e1-4283-95c0-a6b901169a95

[3] Δελτίο Τύπου 21.7.2016: «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης». https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/07/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9-2/

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

•Νοέμβριος 2, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ευρωβαρόμετρο 2015: Το 63% των Ελλήνων πολιτών απαντά ότι αποδέχεται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστές τις απαντήσεις που δίνουν οι Έλληνες πολίτες στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναφορικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων των τρανς ανθρώπων (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ, και εδώ).

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: Στην ερώτηση εάν αποδέχονται την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδουν με την ταυτότητα φύλου τους, το 63% των Ελλήνων απαντά απόλυτα θετικά, το 27% απόλυτα αρνητικά, ενώ το 10% απαντά δεν γνωρίζω. Σημειώνουμε ότι το ποσοστό των θετικών απόψεων είναι ίδιο με τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Πόσο διαδεδομένες είναι οι διακρίσεις: Στην ερώτηση πόσο διαδεδομένες αισθάνεστε ότι είναι οι διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου στην χώρα σας, οι Έλληνες πολίτες απαντούν θετικά κατά 73%.

Σχολικό περιβάλλον: Στην ερώτηση εάν θα έπρεπε να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους τρανς ανθρώπους σε σχολικά μαθήματα και υλικό, απαντά θετικά το 62% των Ελλήνων.

Εργασιακό περιβάλλον: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν είχατε συνάδελφο τρανς άνθρωπο, το 43% απαντά απόλυτα άνετα, το 13% σχεδόν άνετα, το 36% καθόλου άνετα, το 4% αδιάφορα, το 4% εξαρτάται και το 2% απαντά δεν ξέρω.

Τρανς στην πολιτική: Στην ερώτηση πώς θα αισθανόσασταν εάν επικεφαλής στην χώρα σας ήταν τρανς, το 28% απαντά απόλυτα άνετα, το 11% σχεδόν άνετα, το 57% καθόλου άνετα, το 3% αδιάφορα, και το 1% δεν ξέρω.

Σχέση παιδιού με τρανς: Στην ερώτηση εάν θα αισθανόσασταν άνετα να έχει το παιδί σας σχέση με τρανς άνθρωπο, μόνο το 11 απαντά απόλυτα άνετα, το 8% σχεδόν άνετα, ενώ το 70% καθόλου άνετα, το 1% αδιάφορα, το 2% εξαρτάται, και το 3% δεν ξέρω.

Παρ’ όλο που η εφαρμογή των ατομικών δικαιωμάτων καθώς και της αρχής της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων δεν εξαρτώνται από τις απόψεις της πλειοψηφίας, θεωρούμε τα αποτελέσματα της έρευνας ιδιαίτερα σημαντικά αφενός μεν για την κατεύθυνση προς την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη στην κατεύθυνση της άρσης των διακρίσεων και αποκλεισμών που αποτελούν οι τρανς άνθρωποι , αφετέρου ως οδηγό για τους τομείς που πρέπει να εστιάσει για την περαιτέρω άρση των διακρίσεων, ιδιαίτερα στον χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, παρ’ ότι επαναλαμβάνουμε ότι δεν μπορεί να εξαρτάται από την άποψη των πλειοψηφιών η εφαρμογή των ατομικών δικαιωμάτων, γίνεται φανερό, ότι το αίτημα της αλλαγής των εγγράφων των τρανς ανθρώπων ώστε να συνάδει με την ταυτότητα φύλου τους, γίνεται κατανοητό και κτήμα της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, που αντιλαμβάνονται ότι η ταυτότητα φύλου των τρανς συμπολιτών τους πρέπει να αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, ώστε να αλλάζουν τα έγγραφά τους προς το επιθυμητό φύλο και όνομα.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, η Πολιτεία να προχωρήσει με γρήγορα βήματα και χωρίς καθυστερήσεις προς την κατάρτιση αναλυτικής νομοθεσίας που θα δίνει τη δυνατότητα στους τρανς ανθρώπους να αλλάζουν τα έγγραφά τους με όρους του μικρού ονόματος και φύλου, με τρόπο προσβάσιμο σε όλους, γρήγορο και διάφανο, χωρίς προϋποθέσεις που παραβιάζουν τα ατομικά τους δικαιώματα και με μόνο κριτήριο τον αυτοπροσδιορισμό, όπως προτάσσει το Συμβούλιο της Ευρώπης στην Απόφαση 2048/2015 (μπορείτε να την διαβάσετε εδώ) καθώς και σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη συνηγορήσει η Ελληνική Δικαιοσύνη με την απόφαση 418/2016, όπου το Ειρηνοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι: «Συγκεκριμένα, η υποχρεωτική στείρωση, η χειρουργική αλλαγή φύλου με αφαίρεση των γεννητικών οργάνων από θήλυ σε άρεν και αντίστροφα, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της αλλαγής φύλου στα διεμφυλικά άτομα, όπως η αιτούσα κρίνεται ότι είναι υπερβολική απαίτηση και πρακτική και παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)»  (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την απόφαση εδώ), καθώς και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που υιοθέτησε πλήρως της προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ), όπως και ο Συνήγορος του Πολίτη σε σχετικό δελτίο τύπου του (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ).

Ακόμη, στο ίδιο θέμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με απάντησή του σε σχετική ερώτηση βουλευτών ανέφερε ότι: «Σε σχέση με τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, σημειώνεται ότι η επιτροπή θα συμπεριλάβει σε σχέδιο νόμου τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου και εν συνεχεία θα προχωρήσει στις λοιπές εργασίες της αναφορικά με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Κατά τη κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου, η επιτροπή θα λάβει υπόψη τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαώματα του Ανθρώπου του Σεπτεμβρίου 2015, τις συστάσεις των διεθνώς οργάνων καθώς και αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων χωρών» (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ).

Παρ΄όλα αυτά και παρ’ ότι μετά από σχετική απόφαση έχει καταρτιστεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, ακόμη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα προσχέδιο νόμου για το θέμα αυτό, που αποτελεί ισχυρή αναγκαιότητα για τους τρανς ανθρώπους, και μία σειρά από διεθνείς και εθνικού οργανισμούς το έχουν αναγνωρίσει.

Ακόμη, πέραν της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, οι απαντήσεις του Ευρωβαρόμετρου, δεικνύουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Πολιτεία, με σειρά από παρεμβάσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν, στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων στον χώρο της εργασίας και της εκπαίδευσης, όπως την επέκταση της αρχής της ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων, και για λόγους ταυτότητας φύλου στον χώρο της εργασίας, καθώς και της παροχής υπηρεσιών και αγαθών όπως το Σωματείο μας πρότεινε κατά τη διαβούλευση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση του ν. 3304/2005 (μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ που ωστόσο και αυτή δεν έχει ακόμη προωθηθεί προς το Κοινοβούλιο.

Καλούμε, λοιπόν την Πολιτεία: α) να προχωρήσει ταχύτατα στην νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και να β) να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της καταπολέμησης των διακρίσεων. Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), και στους δύο τομείς έχει καταθέσει επαρκείς, καλώς αιτιολογημένες και αναλυτικές προτάσεις ώστε η Πολιτεία να παρέχει πλήρη προστασία για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου σε όλους τους πολίτες .

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

•Οκτώβριος 17, 2016 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για το άσυλο, αναφορικά με τους LGBTQI πρόσφυγες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό Σωματείο εθελοντικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, με το παρόν δελτίο τύπου, καταθέτει τη θέση του αναφορικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία», αναφορικά με την αποτελεσματική προστασία των LGBTI προσφύγων (το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ).

Πριν αναπτύξουμε τις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να κάνουμε συγκεκριμένες σημειώσεις σε απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών κυρίων Τόσκα και Μουζάλα σε ερώτηση βουλευτών που κατέθεσαν προτάσεις του ΣΥΔ με αφορμή την Διεθνή Ημέρα των Προσφύγων ως αναφορά (μπορείτε να δείτε σχετικά εδώ).

Στην απάντησή του ο κύριος Τόσκας κάνει μία γενικόλογη αναφορά περίπου δύο σελίδων, άσχετη με το θέμα των LGBTQI προσφύγων, ενώ σε μία παράγραφο απλά αναφέρει ότι το Υπουργείο θα λάβει υπόψιν του τις προτάσεις (μπορείτε να την δείτε εδώ). Στην απάντησή του ο κύριος Μουζάλας, ομοίως αναφέρεται γενικά στο προσφυγικό θέμα σε τρεις σελίδες, ενώ για το θέμα που ερωτάται αφιερώνει μόνον μία παράγραφο όπου λέει πως: «Επιπλέον ορισμένοι εκ των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τον χειρισμό των αιτημάτων για διεθνή προστασία έχουν λάβει από το EASO εξειδικευμένη εκπαίδευση για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των LGBTI ανθρώπων» (μπορείτε να την δείτε εδώ).

Τόσο ο κύριος Τόσκας, όσο και ο κύριος Μουζάλας στην ουσία δεν απαντούν, αφού ο πρώτος σε όλο το κείμενο της απάντησής του δεν αναφέρεται πουθενά στους LGBTQI πρόσφυγες, ενώ o κύριος Μουζάλας, σε τρεις σελίδες απάντηση αφιερώνει μόνον μία παράγραφο στο θέμα, η οποία μάλιστα απέχει από την πραγματικότητα, καθώς από την εμπειρία του ΣΥΔ που έχει στηρίξει πολλές υποθέσεις LGBTQI προσφύγων, στις περισσότερες προκύπτει ότι οι υπάλληλοι – χειριστές αιτημάτων διεθνούς προστασίας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι απολύτως άσχετοι από τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, σε αρκετές αναφέρονται στους τρανς ανθρώπους στο λάθος γένος, σε άλλες δεν αποδέχονται την ταυτότητά τους, συχνά μπερδεύουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό με την ταυτότητα φύλου, ενώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ήταν προσβλητικοί απέναντι σε τρανς ανθρώπους.

Προχωράμε στις παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου:

Άρθρο 2 – Ορισμοί, παράγραφος β): Προτείνουμε στον ορισμό του προσώπου αιτούντος διεθνούς προστασίας, στο σημείο που αναφέρεται σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, να συμπληρωθεί: «κατά την έννοια του Άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013» (όπου εκεί υπάρχει αναφορά και στον σεξουαλικό προσανατολισμό και στην ταυτότητα φύλου). Προτείνουμε την εξής αναδιατύπωση:

“β) «Αιτών διεθνή προστασία ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητά να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, ή κατά την έννοια του Άρθρου 10 του ΠΔ 141/2013, ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη….”.

Άρθρο 2 – Ορισμοί, παράγραφος ια’, σημείο vi): στην παράγραφο που αναφέρεται στα θύματα βασανισμού, βιασμού και άλλων ως μελών ευπαθών ομάδων, προτείνουμε να συμπληρωθούν: θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων (άλλωστε περιλαμβάνεται στο Άρθρο 21 της Οδηγίας), η ενδοοικογενειακή βία, τα επονομαζόμενα εγκλήματα τιμής και οι νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης σε όλα τα παραπάνω της διάστασης της ταυτότητας φύλου, όπως ακριβώς στο Άρθρο 13 της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016 (περισσότερα εδώ). Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“vi. τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, αναγκαστικού γάμου, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής ή νομιμοποιημένων από το κράτος σοβαρών διακρίσεων λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης στα παραπάνω της διάστασης της ταυτότητας φύλου, καθώς και πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων,”

Άρθρο 6 – Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας: το άρθρο αυτό ενσωματώνει το Άρθρο 7 της Οδηγίας, στο οποίο αναφέρεται ότι όταν υπάρχει περιορισμός της ελευθερίας σε οριζόμενη από το κράτος περιοχή, τούτο πρέπει να γίνεται όπως αναφέρει: «η οριζόμενη περιοχή δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής…», θεωρούμε απαραίτητο να διατηρηθεί στο άρθρο αυτό η έκφραση τούτη, καθώς ιδιαίτερα για τους τρανς πρόσφυγες στους χώρους κράτησης έχουμε παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής ή σοβαρές παρενοχλήσεις. Ακόμη, προτείνουμε να αφαιρεθούν οι «λόγοι ταχείας επεξεργασίας» των αιτημάτων, καθώς όπως έχει επισημανθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη, η επίκληση αυτού του λόγου, πολλές φορές γίνεται με κατάχρηση ως προς το μέτρο της κράτησης. Προτείνουμε να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

“1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια και να επιλέγουν τον τόπο διαμονής τους, εκτός εάν με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, ή για λόγους δημοσίας τάξης, χωρίς κατάχρηση του μέτρου, καθορίζεται συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα πρέπει να περιορίζονται, χωρίς να θίγεται η αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής…”

Άρθρο 7 – Κράτηση και εγγυήσεις κράτησης για αιτούντες διεθνή προστασία: το άρθρο αυτό ενσωματώνει τα άρθρα 8 έως 11 της Οδηγίας και στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, ακολουθείται ακριβώς τα σημεία του άρθρου 46 του ν. 4375/2016. Προτείνουμε στο θέμα της κράτησης αναφορικά με το φύλο, πέραν του φύλου, να λαμβάνεται υπόψιν και η διάσταση της ταυτότητας φύλου (όπως συμβαίνει και στο ΠΔ 141/2013), και, κυρίως, όπως αναφέρει η Έκθεση του Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2016 (περισσότερα εδώ), που στο σημείο 12 αναφέρει: «τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά ατόμων LGBTQI είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·». Προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“Για την κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4375/2016 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 9, στοιχείου α) που αναδιατυπώνεται: «Μεριμνούν ώστε οι χώροι κράτησης να διαχωρίζονται σε σχέση με το φύλο, λαμβανομένης υπόψιν και της διάστασης της ταυτότητας φύλου, με επαρκή σεβασμό στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των προσώπων και των οικογενειών τους»”

Άρθρο 14 – Λεπτομέρειες για τις συνθήκες στέγασης των αιτούντων: και σε αυτό το άρθρο πρέπει να γίνουν αναγκαίες διορθώσεις όπως στο Άρθρο 7, που να αφορούν την διάσταση της ταυτότητας φύλου, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Συγκεκριμένα προτείνουμε την ακόλουθη αναδιατύπωση:

“γ) Λαμβάνουν υπόψη για την επιλογή κατάλληλου χώρου φιλοξενίας ζητήματα που αφορούν στο φύλο, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου, την ηλικία και τον βαθμό ευαλωτότητας των αιτούντων.
δ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βιαιοπραγιών και άσκησης βίας, ιδίως στις περιπτώσεις που σχετίζονται με το φύλο, λαμβανομένης υπόψιν της διάστασης της ταυτότητας φύλου, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός των δομών υποδοχής.”

Ακόμη, στο σημείο 4, οι αιτούντες που το αίτημα έχει απορριφθεί σε α’ και β’ βαθμό υποχρεούνται να αποχωρήσουν από τα κέντρα φιλοξενίας. Προτείνουμε, εάν εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της απόρριψης στα διοικητικά δικαστήρια, να μην υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

Άρθρο 16: για τους ίδιους λόγους με το Άρθρο 2, παρ. ια’ σημείο vi) είναι απαραίτητη η ίδια αναδιατύπωση, που να συμπεριλαμβάνει στις ευάλωτες ομάδες:  θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, ενδοοικογενειακής βίας, θύματα των ονομαζόμενων εγκλημάτων τιμής και τις νομιμοποιημένες από το κράτος διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από την αρχή της προσφυγικής κρίσης έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για την αντιμετώπιση των προσφύγων και ιδιαίτερα των LGBTQI προσφύγων στην χώρα μας σε αρκετές παρεμβάσεις του, χωρίς όμως να μένει μόνο στις ανησυχίες αλλά κάνοντας μια σειρά από προτάσεις που μπορούν με εποικοδομητικό τρόπο να συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και ικανοποιητικής και επαρκούς εξέτασης των αιτημάτων ασύλου τους που ελπίζουμε να τύχουν την προσοχή των αρμοδίων αρχών (μπορείτε να τις δείτε εδώ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com