ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς πρόσωπα».

•Μαρτίου 30, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς πρόσωπα».

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Ορατότητας που τιμάται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου, καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της τρανς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, παρ’ ότι ο ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου) απετέλεσε ένα πρώτο θετικό βήμα που κατέγραψε με ρητό τρόπο την ήδη υπάρχουσα νομολογία του 2016 (Ειρ. Αθ. απ. 418/2016[1]), ο νόμος αυτός αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητάς μας, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων.

Η διαδικασία παραμένει δικαστική και τούτο πέραν όλων των προβλημάτων παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που έχουν καταγραφεί από την έως τώρα εφαρμογή του νόμου[2][3], δεν ανταποκρίνεται στην Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)[4], σύμφωνα με την οποία η διαδικασία οφείλει να είναι γρήγορη, διαφανής, βασισμένη αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, και χωρίς διακρίσεις. Αντιθέτως , η δικαστική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική, δεν βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό καθώς η μεταβολή των εγγράφων αποφασίζεται από δικαστήριο, ενώ ενέχει διάκριση με βάση την οικονομική κατάσταση του προσώπου καθώς κοστίζει πολλά χρήματα και τούτο είναι ιδιαίτερα προβληματικό καθώς η κοινότητά μας αντιμετωπίζει διακρίσεις και αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας.

Ακόμη, αποκλείει τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και τούτο πέραν της παραβίασης της προαναφερθείσας Απόφασης του ΣτΕ, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της υπόθεσης C-451/16 (MB κατά Secretary of State for Work and Pensions)[5], καθώς και στην απόφαση της 28ης Ιουνίου του 2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών[6], ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε επισημάνει ότι ο αποκλεισμός αυτός είναι αθέμιτος[7]. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί η νομολογία σε μια σειρά κρατών μελών στην Ευρώπη, που τα εθνικά τους δικαστήρια θεώρησαν ως άνιση μεταχείριση την προϋπόθεση της αγαμίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Χαρακτηριστικές οι σχετικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας (2006)[8], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (2008)[9], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας[10], καθώς και Δικαστηρίου της Ελβετίας (1996)[11]και του Εφετείου της Γαλλίας (2012)[12].

Επιπλέον, δημιουργεί διακρίσεις για λόγους ηλικίας,σε αντιδιαστολή με τις επιταγές της Απόφασης 2048/2015 του ΣτΕ, καθώς η νομοθεσία θέτει κατώτερο όριο τα 15 έτη, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 15 και 17 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ιατρικοποιημένη αφού το πρόσωπο πρέπει να περνά από διεπιστημονική επιτροπή που συμμετέχουν 7 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, και, αντίθετα η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που δεν έχουν καθόλου ηλικιακό όριο όπως η Ελβετία, η Μολδαβία, η Μάλτα, η Γερμανία, η Κροατία, η Λευκορωσία, η Αυστρία, και η Νορβηγία (που έχει από τα 6 έτη).

Ακόμη, δεν μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα,σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, καθώς και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ενώ δεν υπάρχει διατυπωμένη ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν,σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ, που επιβεβαιώθηκε με την 2191/2017 για τα ίντερσεξ πρόσωπα[13], ενώ η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επίσης από την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου[14].

Πέραν, ακόμη, της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι απαραίτητο:

Nα συμμορφωθεί η χώρα μας με τη τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών,προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή και δεν θα στιγματίζονται, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, καθώς και: α) την απόφαση  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου[15], β) το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2017[16], γ) τη δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH) στις 15.11.2017[17], και, δ) τη θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)[18].

Ακόμη, α)να διασφαλίζεται ρητά η ισότιμη συμπεριληπτική αντιμετώπιση των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στον χώρο της υγείας δίχως διακρίσεις, β) να διασφαλίζεται ρητά ότι τα τρανς παιδιά και έφηβοι δεν θα αντιμετωπίζουν διακρίσεις και μπούλινγκ στο σχολείο και γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη,γ) να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ώστε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται πέραν της εργασίας και στα πεδία της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, δ) να υπάρχει ρητή διάταξη που να απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ανήλικα πρόσωπα δίχως της συναίνεσή τους, όπως επιτάσσει η Απόφαση 2191/2017 του ΣτΕ, καθώς και η σχετική της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών που κατατάσσει αυτές τις επεμβάσεις στην κατηγορία των βασανιστηρίων, και δ) να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2734/1999) για την εργασία στο σεξ,στη κατεύθυνση της πλήρους αποποινικοποίησης, της προστασίας των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ[19].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή τόσο για την διεκδίκηση όλων των παραπάνω που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα, όσο και για την ενημέρωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με πλήθος άλλων δράσεων που κάνουν ορατά τα τρανς πρόσωπα στη δημόσια σφαίρα όλο τον χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ιστορική Νομολογία του Ειρ. Αθηνών που αποφάσισε την μεταβολή στοιχείων τρανς προσώπου χωρίς το προαπαιτούμενο της χειρουργικής επέμβασης: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/.

[2]Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο τύπου του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελίες παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[3]Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/.

[4]Απόφαση 2048[2015] του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[5]Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180092el.pdf.

[6]Απόφαση CCPR/C/119/D/2172/2012, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012: https://undocs.org/en/CCPR/C/119/D/2172/2012

[7]Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/n-tatfyl-epist.pdf

[8] Austrian Constitutional Court Case V 4/06-7 (decided on 8 June 2006): https://tgeu.org/austria-divorce-requirement-lacks-legal-basis/.

[9] German Constitutional Court Case 1BvL 10/05 (decided on 27 May 2008): https://www.icj.org/sogicasebook/1-bvl-1005-federal-constitutional-court-of-germany-27-may-2008/.

[10]Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου Ιταλίας AlessandraBernarolicase: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-transgender-woman-wins-legal-battle-to-remain-married-to-wife-after-sex-change-9534750.html.

[11] Switzerland, St. Gallen District Court, SJZ 93/1997, 26 November 1996: https://tgeu.org/switzerland-st-gallen-district-court-outlawing-divorce-requirment-1996/.

[12] France, Rennes Court of Appeal, Case No. 11/08743, 1453, 12/00535, 16 October 2012: https://tgeu.org/france-rennes-court-of-appeal-says-divorce-requirement-not-necessary-for-gender-recognition/.

[13]Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος 2191(2017) του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en – Μεταφρασμένο στα Ελληνικά εδώ: http://elawyer.blogspot.gr/2017/10/h-21912017-intersex.html.

[14]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: Ιστορική Απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[15]Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c/.

[16]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

[17]Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[18]Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el.

[19]Βλέπε αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/, καθώς και: 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας του σεξ και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».

•Μαρτίου 27, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου καταγγέλλει με έντονο τρόπο τον συνεχή κακοποιητικό λόγο κατά των τρανς ανθρώπων, και ιδιαίτερα την προσφώνηση σε λάθος γένος (misgendering) στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας.

Αφορμή γι’ αυτήν την παρέμβαση είναι η τηλεοπτική εκπομπή «Ευτυχείτε» του καναλιού Open TV που παρουσιάζει η Κατερίνα Καινούργιου, στην οποία αναφέρθηκε γνωστή αμερικανίδα τρανς γυναίκα που επισκέπτεται τη χώρα μας, όχι μόνο εν γνώσει της παρουσιάστριας, αλλά με ηθελημένο τρόπο από την ίδια και τους συνομιλητές της, στο αντρικό γένος. Μπορείτε να δείτε το παρακάτω σχετικό βίντεο[1].

Η αναφορά, και μάλιστα η ηθελημένη και εν γνώσει αναφορά (που εν προκειμένω είναι παραπάνω από προφανής), στο λάθος γένος, στιγματίζει, κακοποιεί και αποτελεί απεχθή βία για λόγους ταυτότητας φύλου, καθώς αμφισβητεί την ταυτοτική υπόστασή τους, θέτει σε διακινδύνευση την προστασία της προσωπικότητάς τους καθώς αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας των τρανς ανθρώπων αποτελεί η ταυτότητα φύλου τους, αποτελεί πολιτισμική και δομική βία που οδηγεί στη φυσική βία κατά των τρανς ανθρώπων, ενώ στρέφεται εναντίον μίας ομάδας ανθρώπων που υποφέρουν στο μέγιστο από τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς και τη βία.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 του ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου): «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του» ενώ σε μία σειρά νομοθεσιών, ανάμεσα σ’ αυτές το Άρθρο 81Α (ρατσιστική βία), ο αντιρατσιστικός νόμος (ν. 4285/2014), η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση (ν. 4443/2016), και άλλες, συμπεριλαμβάνουν στις κατηγορίες έννομης προστασίας και την ταυτότητα φύλου. Πέραν ακόμη της κείμενης νομοθεσίας, αξίζει να αναφέρουμε τις κατευθύνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με τις οποίες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σεβαστή και αποδεκτή η ταυτότητα φύλου των τρανς προσώπων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους, ενώ ενδεικτική είναι πρόσφατη νομολογία δικαστηρίου που αποφάσισε ότι η αναφορά σε λάθος γένος και όνομα αποτελεί είδος κακοποίησης[2].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μάλιστα, έχει εκδώσει από το 2014 το βιβλίο «Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου. Ορισμοί, στερεότυπα, διακρίσεις και μύθοι»[3] (το οποίο επανεκδόθηκε σε αναθεωρημένη έκδοση από την Εφημερίδα των Συντακτών[4]), ακριβώς ώστε να μη συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά και στο πλαίσιο ενημέρωσης της κοινωνίας, αλλά και των επαγγελματιών των ΜΜΕ καθώς και άλλων επαγγελματιών (υγείας, εκπαίδευσης κ.α.) και είναι διαθέσιμο δωρεάν.

Δηλώνουμε, τέλος,  με κατηγορηματικό τρόπο ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας σε κάθε περίπτωση που τα τρανς πρόσωπα κακοποιούνται στη δημόσια σφαίρα, και ανάμεσα στις μορφές κακοποίησης και έμφυλης βίας, εμπίπτει με σαφή τρόπο το misgendering.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Το βίντεο με το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής: https://www.youtube.com/watch?v=1ol98ZAXEXA&feature=youtu.be.

[2] Η αναφορά σε λάθος όνομα και φύλο στα τρανς ανήλικα πρόσωπα συνιστά κακοποίηση ανηλίκου σύμφωνα με την απόφαση δικαστηρίου στο Καναδά.  http://t-zine.gr/i-anafora-se-lathos-onoma-ke-fylo-sta-trans-anilika-prosopa-synista-kakopiisi-anilikou-symfona-me-tin-apofasi-dikastiriou-sto-kanada/.

[3] «Ταυτότητα και έκφραση φύλου. Ορισμοί, στερεότυπα, διακρίσεις και μύθοι» (Μαρίνα Γαλανού, 2014): https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2014/11/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%86/.

[4] Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/145611_31-martioy-diethnis-imera-trans-oratotitas.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ ζητά την άμεση παραίτηση και συγγνώμη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αίγλης για την απαράδεκτη σύγκριση των τρανς με τους νεοναζί της Χ.Α.».

•Μαρτίου 22, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ ζητά την άμεση παραίτηση και συγγνώμη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αίγλης για την απαράδεκτη σύγκριση των τρανς με τους νεοναζί της Χ.Α.».

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ ζητά την άμεση παραίτηση και συγγνώμη του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αίγλης για την απαράδεκτη σύγκριση των τρανς με τους νεοναζί της Χ.Α.».

 Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξανθρώπων, με το παρόν Δελτίο Τύπου, εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αίγλης  Ζαππείου που αφενός μεν κανονικοποιούν τον ρατσισμό και τον φασισμό, αφετέρου συγκρίνει τους τρανς ανθρώπους με τους νεοναζί.

Συγκεκριμένα, όπως φέρεται να δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αίγλης Ζαππείου, κύριος Αναστάσιος Πατέλας, στον διαδικτυακό τόπο Lifo.gr[1]: «Όπως στο παρελθόν, έχει υπάρξει ζήτηση από μειονότητες, όπως από τρανσέξουαλ, και έχουμε στείλει την προσφορά μας χωρίς καμία διάκριση. Μπορεί να είναι ό,τι είναι στη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν ασπάζομαι την πολιτική τους ιδεολογία αλλά αυτό που με νοιάζει είναι ότι ήρθαν μέσα στον χώρο μας και τον σεβάστηκαν. Επειδή δεχθήκαμε τη ΧΑ σημαίνει ότι είμαστε φασίστες;»

Η δήλωση αυτή του κυρίου Πατέλα, είναι όχι μόνο απαράδεκτη, όχι μόνο κανονικοποιεί τον ρατσισμό και τον φασισμό (και μάλιστα έχει αξία να αναφέρουμε ότι οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται την ημέρα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού), αλλά συγκρίνει μία μειονότητα ανθρώπων, τους τρανς ανθρώπους που καθημερινά υπόκεινται σε αποκλεισμούς, διακρίσεις και βία, με τους απεχθείς εκφραστές του ναζισμού και του φασισμού.

Το ΣΥΔ, ζητά την άμεση συγγνώμη  και την παραίτηση του κυρίου Πατέλα, καθώς και την ανάκληση της απόφασης για παραχώρηση του χώρου για την παρουσίαση των υποψηφίων της Χρυσής Αυγής. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν παραιτηθεί ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Αίγλης και δεν ανακληθεί η απόφαση αυτή, οι υπεύθυνοι οφείλουν να του ζητήσουν να καταθέσει την παραίτησή του και να ανακαλέσουν την απόφαση παραχώρησης του χώρου για την εκδήλωση της Χρυσής Αυγής.

Τέλος, ασφαλώς θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανακοίνωση της Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ζαππείου[2], που δεν παίρνουν καμία θέση στο μείζον θέμα που προέκυψε και κατά το σύνηθες αποποιούνται οποιωνδήποτε ευθυνών, μεταφέροντάς τις αποκλειστικά στον ιδιώτη που εκμεταλλεύεται οικονομικά την Αίγλη. Επειδή όμως το Ζάππειο ανήκει στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου[3], ο αρμόδιος Υπουργός οφείλει πλέον να πάρει θέση για  το μείζον αυτό θέμα και τις ντροπιαστικές για την δημοκρατία μας δηλώσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή : 09.00-17.00

Τρίτη και Πέμπτη:  09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

[1] Σχετικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα της Lifo: https://www.lifo.gr/now/greece/230744/giati-kai-pos-i-xrysi-aygi-mporei-na-kanei-ekdilosi-stin-aigli-zappeioy-giati-apla-plirose-einai-i-kyniki-apantisi.

[2] Ανακοίνωση Δ.Σ. του Ζαππείου: https://www.in.gr/2019/03/21/greece/zappeio-megaro-den-exoume-kamia-emploki-stin-ekdilosi-tis-xrysis-aygis-stin-aigli/.

[3] Διοικητική οργάνωση του Ζαππείου Μεγάρου: https://www.zappeion.gr/el/dioikisi/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7.html.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Προτάσεις του ΣΥΔ εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών».

•Μαρτίου 18, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Προτάσεις του ΣΥΔ εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών».

Αθήνα, 18  Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Προτάσεις του ΣΥΔ εν όψει των αυτοδιοικητικών εκλογών».

 Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, εν όψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, με το παρόν δελτίο τύπου δημοσιεύει προτάσεις του για την ίση μεταχείριση και την άρση των αποκλεισμών, διακρίσεων και παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Βασική αρχή του κράτους δικαίου, είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων που διαβιούν στην Ελληνική επικράτεια, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία και εξειδικεύεται σε σχετικούς νόμους, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, ανάμεσα στα υπόλοιπα και για λόγους φύλου, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Σε αυτή την προοπτική, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας μας είναι απαραίτητο να υιοθετήσουν, σύμφωνα και με το κοινοτικό κεκτημένο διάταξη για την ίση μεταχείριση συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, κατά τα πρότυπα της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη (Απόφαση 189/2016) της Περιφέρειας Αττικής που αναφέρει[1]:

«Κατά την παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς τις/τους πολίτες απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση ιδίως λόγω φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, επαγγέλματος, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».

Τούτο είναι απαραίτητο, καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 4443/2016, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίησης[2].

Ακόμη, θεμελιώδης για τα τρανς πρόσωπα, είναι η ορθή εφαρμογή του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Σε αυτήν την κατεύθυνση και σε συνάφεια με το Άρθρο 6 (Μυστικότητα) του ν. 4491/2017 είναι απαραίτητη: α) Η πρόβλεψη ειδικού χώρου κεκλεισμένων των θυρών για τη Ληξιαρχική μεταβολή των εγγράφων, ώστε να ενισχυθεί η μυστικότητα της διαδικασίας στις ληξιαρχικές μεταβολές για τα τρανς πρόσωπα, και, β) Η ενημέρωση του προσωπικού για τις διατάξεις του νόμου, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ανά πάσα στιγμή δίχως καθυστέρηση και με σεβασμό στα τρανς πρόσωπα τις διατάξεις του νόμου, χωρίς να παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή. Πέραν, όμως, αυτών και επειδή οι μεταβολές στο Δημοτολόγιο αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών (Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση),  η Πολιτεία θα πρέπει στο μέλλον να νομοθετήσει ώστε να θέσει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δήμων αποπλέκοντας την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση από τη διαδικασία, ώστε η διαδικασία να γίνει λιγότερο χρονοβόρα και γραφειοκρατική.

Σύμφωνα, επίσης, με τον νόμο 3852/2010 για τον «Καλλικράτη», στο Άρθρο 97, εδάφιο η’, καταρτίζεται υπηρεσιακή μονάδα των Καλλικρατικών Δήμων (αντίστοιχα Περιφερειών) με αρμοδιότητα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Υπό το πρίσμα, λοιπόν των νομοθεσιών για την ίση μεταχείριση, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, πρέπει να έχουν αντίκρισμα και στην ίση μεταχείριση για λόγους ταυτότητας φύλου. Θεωρούμε, λοιπόν, ενδεικνυόμενο μέτρο την λειτουργία Γραφείων Ισότητας με ουσιαστικές αρμοδιότητες και για λόγους ταυτότητας φύλου, που θα ασχολείται συστηματικά με την απάλειψη των προκαταλήψεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το Άρθρο 76 του «Καλλικρατικού» νόμου όπου στην παρ. 1, εδ. η’ καταρτίζεται η Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία προτείνεται να συμμετέχουν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, και εν προκειμένω προτείνουμε την συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων που θα εμπλουτίσουν σε ιδέες για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Ακόμη, οι πολιτικές για την ίση μεταχείριση για λόγους φύλου και ταυτότητας φύλου, θα πρέπει να διαπερνούν την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τούτο προτείνουμε:

– Ανάληψη θετικών πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού στον χώρο της εργασίας μέσω προγραμμάτων για την απασχόληση σε Δημοτικό ή Περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερα μέσω της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση.

– Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών τρανς ανθρώπων μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, και στήριξη αποκλεισμένων τρανς ανθρώπων μέσω τοπικών δομών αλληλεγγύης.

– Ανάληψη πρωτοβουλιών κατά των διακρίσεων μέσω εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Διενέργεια σεμιναρίων σε συνεργασία με ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις για τον σεβασμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου.

– Για το θέμα της εργασίας στο σεξ, παρ’ ότι η μόνη αρμοδιότητα που έχουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η εφαρμογή ενός άθλιου νόμου (2734/99), θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις του καθηγητή Αλιβιζάτου σε σχετική του γνωμοδότηση[3], όσο και οι προτάσεις προς την πολιτεία του Συμπαραστάτη του δήμου Αθηναίων[4]. Κυρίως -τουλάχιστον μέχρι να εξορθολογιστεί το πλαίσιο για την εργασία στο σεξ- πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων του σεξ και κυρίως να αποθαρρύνονται οι μαζικές επιχειρήσεις της αστυνομίας που στιγματίζουν και εξαθλιώνουν επιπλέον τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.

– Δημιουργία παρατηρητηρίου κατά του ρατσισμού σε τοπικό επίπεδο που θα καταγράφει περιστατικά ρατσιστικής βίας και διακρίσεων.

– Ιδιαίτερα για τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, συμμετοχή τους στη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης με ομιλίες ή και ειδικό φωτισμό ή ανάρτηση μπάνερ στα κτήρια των Δήμων και Περιφερειών (όπως έπραξε κατά το διήμερο 19-21 Νοεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής αναρτώντας μπάνερ για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης[5]).

– Παραχώρηση χώρου που θα χρησιμεύσει ως έδρα ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων. Εναλλακτικά απαλλαγή τους από τα δημοτικά τέλη.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών: http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/20039/160727_harta.pdf.

[2] Βλέπε σχετικό άρθρο του δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου, από το ιστολόγιο e-lawyer: http://elawyer.blogspot.com/2016/11/blog-post_21.html.

[3]  Γνωμοδότηση Νίκου Αλιβιζάτου για τον Ν. 2734/1999 (2/6/2003): https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2014/04/ceb3cebdcf89cebccebfceb4cf8ccf84ceb7cf83ceb7-cebdceafcebacebfcf85-ceb1cebbceb9ceb2ceb9ceb6ceaccf84cebfcf85-ceb3ceb9ceb1-cebd-2734-1999.docx.

[4] Διαβίβαση 3/2014 Συμπαραστάτη του Δήμου Αθηναίων σε σχετική καταγγελία: http://www.cityofathens.gr/symparastatis/sites/www.cityofathens.gr.symparastatis/files/%203_2014%5B%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%5D_1.pdf

[5] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Η Περιφέρεια Αττικής τιμά τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης με ανάρτηση μπάνερ από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/11/16/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%84%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b9/.

 

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΟΑΤΚΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: «Η εγκληματική επίθεση στα γραφεία της Θετικής Φωνής αποτελεί επίθεση εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων συνολικά».

•Μαρτίου 13, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΟΑΤΚΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: «Η εγκληματική επίθεση στα γραφεία της Θετικής Φωνής αποτελεί επίθεση εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων συνολικά».

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΟΑΤΚΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 13.3.2019


Θέμα: «Η εγκληματική επίθεση στα γραφεία της Θετικής Φωνής αποτελεί επίθεση εναντίον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων συνολικά».

 

Οι υπογράφουσες ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, με το παρόν δελτίο τύπου εκφράζουμε την έντονη οργή και τον βαθύ αποτροπιασμό μας για την εμπρηστική εγκληματική επίθεση κατά των γραφείων των Κέντρων Πρόληψης του Checkpoint της Αθήνας, η οποία εκδηλώθηκε από αγνώστους τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, αλλά και την αλληλεγγύη μας προς την Θετική Φωνή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Θετικής Φωνής:

«Το κτίριο που στεγάζει τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης Checkpoint στο κέντρο της Αθήνας, έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσηςμε προφανή ομοφοβικά κίνητρα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Μαρτίου. Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο της δομής που βρίσκεται στο Μοναστηράκι και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ωστόσο, η έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής εμπόδισε την εξάπλωσή της στους επάνω ορόφους, καθώς και στα διπλανά κτίρια σε μία εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός πως στη δομή δε βρίσκονταν άνθρωποι, η ζωή των οποίων θα μπορούσε να κινδυνεύσει. Οι εθελοντές και οι εθελόντριες της Θετικής Φωνής είχαν αποχωρήσει από το κτίριο στις 12:30 το βράδυ για να υλοποιήσουν εξωτερική δράση του συλλόγου, ενώ η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, οι δράστες εισέβαλαν στο χώρο από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και προκάλεσαν την πυρκαγιά ρίχνοντας βενζίνη. Απέσπασαν δε από την πρόσοψη του κτιρίου τη σημαία με το ουράνιο τόξο που συμβολίζει τον αγώνα των κινημάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την προάσπιση των δικαιωμάτων της, αποκαλύπτοντας τα ομοφοβικά χαρακτηριστικά της επίθεσης».

Από όλα τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι τα κίνητρα της εμπρηστικής δολοφονικής επίθεσης έχουν σαφέστατα ομοφοβικό υπόβαθρο, με στόχο όχι μόνο να προκαλέσουν υλικές ζημιές στα γραφεία του Checkpoint, αλλά και να επιτεθούν και να εκφοβίσουν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, και συνολικά της δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα στη χώρα μας.

Οι ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αναγνωρίζουμε κάθε ομοφοβική, σεξιστική, τρανσφοβική επίθεση ως επίθεση προς κάθε ένα από εμάς. Η ομοφοβία ως συστημική καταπίεση και έκφανση της πατριαρχίας μας επηρεάζει καθημερινά, από τα κοροϊδευτικά σχόλια στους δρόμους και τις οικογένειές μας, μέχρι τη βία στα σώματά μας ή την επίθεση στους ασφαλείς χώρους μας. Δε μπορούμε παρα να τονίσουμε πόσο αποτρόπαιο είναι στα μάτια μας να γίνεται επίθεση σε έναν από τους ελάχιστους χώρους της Αθήνας που πολλά από εμάς θεωρούμε και δικό μας.

Επιπλέον, η επιθεση στο Checkpoint είναι ταυτόχρονα και χτύπημα σε ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ανεμπόδιστη και ασφαλής πρόσβαση σε ανάλογες υπηρεσίες είναι ο δρόμος προς τη συμπερίληψη και την ορατότητα κάθε πληθυσμού που δέχεται διακρίσεις και όλες-οι μας θα γίνουμε γέφυρα ώστε κανένας εκφοβισμός να μην ανακόψει αυτό το δρόμο.

Από αυτή τη θέση, υπογραμμίζουμε κάθε λέξη της απάντησης της Θετικής Φωνής που είναι και δική μας απάντηση:

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε το φόβο να θρέψει το τέρας.
[…]Ο φασισμός είναι το σκοτάδι το οποίο θα πνιγεί στο φως των αξιών μας. Σιγά μη φοβηθούμε!».

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους εθελοντές, τις εθελόντριες και το προσωπικό των Checkpoint όπως και στα μέλη και το προσωπικό της Θετικής Φωνής και του Προμηθέα και καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος, αλλά και κάθε άνθρωπο που πιστεύει σε μία ανοικτή δημοκρατική ελεύθερη κοινωνία να δείξει μηδενική ανοχή στις εγκληματικές φασιστικές επιθέσεις που πυκνώνουν στη χώρα μας.

Καλούμε, τέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αναθεωρήσει την προτεινόμενη κατάργηση του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα για το ρατσιστικό έγκλημα και την υποβάθμιση –αν όχι κατάργηση της έννοιας του ρατσιστικού εγκλήματος– στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τον νέο Ποινικό Κώδικα.

Αντίθετα ζητούμε την ενίσχυσή του, συμπεριλαμβάνοντας τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πρόσωπα λόγω νομιζομένων χαρακτηριστικών, όπως είχε αποδεχτεί στην τελευταία συνάντηση με τις ΛΟΑΤΚΙ Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και την υπερψήφιση από όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αναθεώρησης του Άρθρου 5.2 του Συντάγματος με την προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου ώστε να ενισχυθούν οι Συνταγματικές προστασίες για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Athens Pride

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

Πολύχρωμο Σχολείο

Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα

Proud Seniors Greece (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50 και άνω)

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ)

Ομάδα ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακής Υποστήριξης — LGBTQI+ Employment Support Group

Thessaloniki Pride

PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman».

•Φεβρουαρίου 21, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman».

PRESS RELEASE HIAS GREECE – GTSA: «Change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman».

Athens, 19.2.2019

HIAS Greece, a non-governmental organization that offers legal aid to refugees and asylum-seekers, and the Greek Transgender Support Association, a non-governmental voluntary organization for the rights of trans persons, are particularly pleased to announce a decision of the County Court of Mytilene, on the change of name, gender registration and progressive interpretation of the adaptation of the surname of a refugee trans woman.

Specifically, with decision 136/2018, which became final on Tuesday 19 February 2019, the County Court of Mytilene proceeded to a change in the registered gender of a trans woman as well as her full  name, for a refugee recognized by the  Regional Asylum Office of Mytilene (thus confirming the case law of the Thessaloniki Magistrates Court 444E/2018).

Furthermore , by correctly applying the procedure of no. 4, par. 1 of the law, the Court confirmed to correct the name and gender, and in addition adapted in extensive measure the surname on the Residence Permit issues by the Asylum Service and on her Passport (Travel Document)issued by the Hellenic Police.

We copy the relevant passage of the decision:

[…]”From all the above it can be concluded that the female gender, the name X, and the surname Y are for her the necessary and permanent characteristics of her personality, with which she is recognized in the family and social environment. The current inconsistency between the applicant’s appearance and her formal identification and documents poses a serious problem in her daily life and can cause serious confusion in her transactions. It is therefore obvious that the present request for an existing legitimate interest has to be accepted and that the new situation regarding thegender and her full name should be reflected in her papers.» […]

This ensures that the gender identity of the refugee fully corresponds with her formal identification in the documents and avoids confusion in her daily transactions. It is recalled that the procedure of Article 4, par. 1 of Law 4487/2017 on the legal recognition of gender identity concerns all three basic elements of customization of the individual without any derogation with regards to the status of thetrans person (Greek citizen or foreigner): the change of the registered gender, the main name and the surname adaptation.

On the contrary, it should be noted that the County Court of Athens in another relevant case that it examined, changed the registration of the gender and the name of a Greek citizen trans woman, but did not accept to change her surname. This is an unequal treatment and discrimination to be taken into account by the legislator in a possible future amendment to Law 4491/2017 on the possibility of changing the surname of a trans persons, since for some transpersons it is vital to dissociate with their earlier lives, so that both gender and full name – as one- truly adapt with their gender identity.

The case was supported by the NGO HIAS Greece, with the ongoing support of the Greek Transgender Support Association.

THE ORGANIZATIONS

HIAS Greece

17 Kountourioti str., Mytilene

Tel. 2251 055 448

https://www.hias.org/greece

greece@hias.org

GREEK TRANSGENDER SUPPORT ASSOCIATION

29, Syggrou str., 1st floor, Athens, 11743

Tel. 210 9210697

http://www.transgender-association.grhttp://www.tgender.gr

transgender.support.association@gmail.com – contact@tgender.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ HIAS Ελλάδας – ΣΥΔ: «Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος».

•Φεβρουαρίου 19, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ HIAS Ελλάδας – ΣΥΔ: «Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος».

Αθήνα, 19.2.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος».

Η HIAS Hellas, μη κυβερνητική οργάνωση με σκοπό την παροχή νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης σε πρόσφυγες και πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας, και το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των τρανς προσώπων, βρίσκονται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να κάνουν γνωστή απόφαση του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης σχετική με τη μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου αλλά και διασταλτικής ερμηνείας προσαρμογής επωνύμου τρανς γυναίκας πρόσφυγος.

Συγκεκριμένα, το ειρηνοδικείο Μυτιλήνης με την απόφαση 136/2018, η οποία κατέστη τελεσίδικη σήμερα Τρίτη 19.2.2019, προχώρησε σε μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου τρανς γυναίκας και του κυρίου ονόματος, αναγνωρισμένης πρόσφυγος από το ΠΓΑ Μυτιλήνης (βεβαιώνοντας έτσι και τη νομολογία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 444E/2018).

Περαιτέρω, όμως,  το δικαστήριο, εφαρμόζοντας ορθά τη διαδικασία του αρ. 4 παρ. 1 του νόμου, βεβαίωσε, με σκοπό τη διόρθωση το κύριο όνομα και το φύλο και επιπλέον προσάρμοσε με διασταλτικό τρόπο σχετικά το επώνυμο στα έγγραφα ΑΔΕΤ της Υπηρεσίας Ασύλου και Διαβατηρίου (Ταξιδιωτικού Εγγράφου) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντιγράφουμε το σχετικό απόσπασμα της απόφασης:

[…] «Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι το γυναικείο φύλο, το όνομα Χ, και το επώνυμο Υ αποτελούν γι’ αυτόν τα απαραίτητα και μόνιμα χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς του με τα οποία τον αναγνωρίζουν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Η υφιστάμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στην εμφάνιση του αιτούντος και στην επίσημη ταυτοποίησή του και στα έγγραφά του δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινή ζωή του και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σύγχυση στις συναλλαγές του. Συνεπώς είναι προφανής η ανάγκη να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση υφισταμένου έννομου συμφέροντος και πρέπει η νέα κατάσταση, αναφορικά με το φύλο, και το ονοματεπώνυμό του, να απεικονίζεται στα έγγραφά του». […]

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου της πρόσφυγος και στην επίσημη ταυτοποίησή της στα έγγραφα και αποφεύγεται σύγχυση στις καθημερινές συναλλαγές της. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία του άρ. 4 παρ. 1 του ν. 4487/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αφορά και στα τρία αυτά βασικά στοιχεία της εξατομίκευσης του φυσικού προσώπου, χωρίς καμία παρέκκλιση αναφορικά με την ιδιότητα του τρανς προσώπου (Έλληνας πολίτης ή αλλοδαπός): τη μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου, του κυρίου ονόματος και τη προσαρμογή του επωνύμου.

Αντίθετα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Ειρηνοδικείο Αθηνών σε άλλη σχετική υπόθεση που εξέτασε, παρ’ ότι μετέβαλε την καταχώριση του φύλου και του κυρίου ονόματος ημεδαπής τρανς γυναίκας, δεν έπραξε το ίδιο και στο αίτημα του τρανς προσώπου για το επώνυμο. Τούτο αποτελεί άνιση μεταχείριση και διάκριση που πρέπει να λάβει υπόψην του ο νομοθέτης σε ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση του Ν. 4491/2017 σχετικά με τη δυνατότητα μεταβολής και του επωνύμου των τρανς προσώπων, καθώς για κάποια τρανς πρόσωπα είναι ζωτικής σημασίας η αποσύνδεση με ότι τους συνέδεε με την πρότερη ζωή τους ώστε τόσο το φύλο όσο και το ονοματεπώνυμο –ως ενότητα– να προσαρμόζονται πραγματικά με την ταυτότητα φύλου τους.

 Την υπόθεση υποστήριξε η ΜΚΟ ΗΙΑS Ελλάδος με τη διαρκή υποστήριξη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

HIAS Ελλάδας

Π. Κουντουριώτη 17, Μυτιλήνη

Τηλ. 2251 055 448

https://www.hias.org/greece

greece@hias.org

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210 9210697

http://www.transgenderassociation.grhttp://www.tgender.gr

transgender.support.association@gmail.comcontact@tgender.gr