ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Υπ. Υγείας με σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και ίση μεταχείριση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων με συμμετοχή του ΣΥΔ».

•Μαΐου 20, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Υπ. Υγείας με σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και ίση μεταχείριση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων με συμμετοχή του ΣΥΔ».

Αθήνα, 20 Μαΐου2019

                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Υπ. Υγείας με σκοπό τη θέσπιση μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και ίση μεταχείριση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων με συμμετοχή του ΣΥΔ».

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου κάνει γνωστή την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, που συστάθηκε με σκοπό τη θέσπιση θετικών μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας, με συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ.

Η Ομάδα Εργασίας είχε συσταθεί μετά από συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας, κύριο Ξανθό, στις 9.1.2018, όπου το ΣΥΔ εξέθεσε όλα τα προβλήματα που περιορίζουν την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας[1] και ο Υπουργός κατανοώντας την ανάγκη αντιμετώπισής τους, δεσμεύτηκε για τη σύσταση αυτής της Ομάδας Εργασίας. Πράγματι, στις 9.7.2018, συστάθηκε η Ομάδα Εργασίας,  στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΥΔ, η Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του ΣΥΔ, η Σύλβια Κουρετζή, Γενική Γραμματέας του ΣΥΔ, καθώς και η Πάρβη Πάλμου, ψυχολόγος, και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος, ενώ η συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας ήταν μη αμειβόμενη[2].

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ομάδας, οι εκπρόσωποι του ΣΥΔ, κατέθεσαν πλην αναλυτικού Υπομνήματος, πρόταση προσχεδίου νόμου στο οποίο εργάστηκαν με σκοπό τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων με σκοπό την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά, μη δυαδικά και ίντερσεξ πρόσωπα. Συγκεκριμένα, τα κύρια θέματα τα οποία έθεσαν αφορούσαν:

α) την διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης με ίση μεταχείριση μέσω τροποποιήσεων της νομοθεσίας απαγόρευσης των διακρίσεων ώστε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της υγείας, καθώς και την τροποποίηση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ώστε να είναι συμπεριληπτικός των κατηγοριών που προαναφέρθησαν,

β) την διασφάλιση ότι τα τρανς πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν θα έχουν μεταβάλει τη καταχώριση του φύλου τους μέσω του ν. 4491/2017, θα έχουν απρόσκοπτη και χωρίς παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μέσω αλλαγών που πρέπει να γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως ενδεικτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και θα επιλαμβάνονται κάθε άλλης θετικής ενέργειας ώστε να αρθεί κάθε εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος πλήρους απρόσκοπτης πρόσβασης  στο σύστημα υγείας,

γ) την πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δίχως την κατηγοριοποίηση της «ψυχικής ασθένειας» λόγω έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, τα οποία θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως φυσικές διακυμάνσεις στο φάσμα του φύλου, συμπεριλαμβανομένων και των μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων.

δ) την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου.

ε) την απαγόρευση των χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα που γίνονται στα  ίντερσεξ πρόσωπα δίχως τη συναίνεσή τους και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς  ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν είδος βασανιστηρίου, τη θέσπιση άλλων θετικών μέτρων για τα ίντερσεξ άτομα, καθώς και την απαγόρευση κάθε είδους ψυχιατρικής θεραπείας που σκοπό έχει τη μεταστροφή, μεταβολή ή επανακαθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου.

στ) την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων που στέκονται εμπόδιο στην ίση μεταχείριση των LGBTI προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην αιμοδοσία, την πρόσβαση σε εξετάσεις σωμάτων ασφαλείας χωρίς ψυχιατρικοποίηση για τα τρανς πρόσωπα, διατάξεων για την αναδοχή ή τη παιδοθεσία που έχουν προϋπόθεση γνωματεύσεις και στιγματίζουν ομάδες πληθυσμού, καθώς και τη πλήρη συμπερίληψη σε όλα τα ανωτέρω των μη δυαδικών προσώπων και των αιτούντων διεθνούς προστασίας, προσφύγων ή μεταναστών χωρίς διακρίσεις.

 Η Ομάδα Εργασίας, ολοκλήρωσε τις εργασίες της μετά από 10 συνεδριάσεις, με συνάντηση των μελών της Ομάδας με τον Υπουργό, κύριο Ξανθό, που αναγνώρισε τις ανάγκες το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο τελικό πόρισμα περιλαμβάνονται αρκετές από τις προτάσεις του ΣΥΔ, καθώς επίσης στο σχετικό διαβιβαστικό προς τον Υπουργό, συμπεριλαμβάνεται και το προσχέδιο που κατέθεσε το ΣΥΔ στα σημεία που προαναφέρθησαν, ενώ την ίδια ημέρα το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου[3]:

Γραφείο Τύπου

Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 16 Μαΐου 2019

Παραδόθηκε χθες Πέμπτη στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας για την υγειονομική κάλυψη των διεμφυλικών ατόμων. Το πόρισμα εστιάζει στην έμφυλη διάσταση των ιατρικών πράξεων και στην ανάγκη των τρανς ατόμων να λαμβάνουν υπηρεσίες που προορίζονται και για τα δύο φύλα, τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων, καθώς και τη δυνατότητα να καλύπτονται οι θεραπείες φυλοματάβασης. Μέσα σε πολύ καλό κλίμα, τα μέλη της επιτροπής (στελέχη του Υπ. Υγείας και μέλη του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών) συναντήθηκαν με τον υπουργό Υγείας και του εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για πρωτοβουλία του υπουργού να συστήσει την ομάδα εργασίας και να εστιάσει στα ειδικά προβλήματα πρόσβασης που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα. Ο κ. Ξανθός δήλωσε: «Για να επιτευχθεί το όραμα της καθολικής κάλυψης πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, προκειμένου και αυτά να απολαμβάνουν ισότιμα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό της Υγείας. Το υπουργείο Υγείας, αφού μελετήσει το πόρισμα, θα προχωρήσει άμεσα στα κατάλληλα θεσμικά μέτρα ώστε να μπορούν τα τρανς άτομα να καλύπτονται από το σύστημα υγείας όπως και οι υπόλοιποι πολίτες της χώρας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), δηλώνει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, και ελπίζει σύντομα, προ των εθνικών εκλογών, το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν πράγματι την πλήρη πρόσβαση στον χώρο της υγείας για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά, μη δυαδικά και ίντερσεξ πρόσωπα, με ίση μεταχείριση και χωρίς διακρίσεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 11.1.2018: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/.

[2] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 9.7.2018: «Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ στην Ομάδα Έργου του Υπουργείου Υγείας για την Υγειονομική κάλυψη των τρανς προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84/.

[3] Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας | Πέμπτη 16.5.2019: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6211-ston-ypoyrgo-ygeias-andrea-ksantho-to-porisma-ths-omadas-ergasias-gia-thn-ygeionomikh-kalypsh-twn-diemfylikwn-atomwn.

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία άρνησης μεταβολής στοιχείων στο Δημοτολόγιο και στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση υπό τη πρόφαση συμφώνου συμβίωσης».

•Μαΐου 13, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία άρνησης μεταβολής στοιχείων στο Δημοτολόγιο και στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση υπό τη πρόφαση συμφώνου συμβίωσης».

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Καταγγελία άρνησης μεταβολής στοιχείων στο Δημοτολόγιο και στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση υπό τη πρόφαση συμφώνου συμβίωσης».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου διαμαρτύρεται και καταγγέλλει στη δημόσια σφαίρα με τον πιο έντονο τρόπο την δημιουργία προσκομμάτων και άρνησης μεταβολής στοιχείων στο δημοτολόγιο και στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση για τρανς άντρα με φερόμενη αιτιολογία ότι έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δεν θέτει καμία τέτοια προϋπόθεση.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα τρανς άντρα που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε αμετάκλητη απόφαση μεταβολής της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σύμφωνα με το ν. 4491/2017, σε εκτέλεση της οποίας η αρμόδια ληξίαρχος προέβη στην μεταβολή .

Στη συνέχεια, ο τρανς άντρας υπέβαλε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, αίτημα για δημοτολογική διόρθωση και εγγραφή του στα μητρώα αρρένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας, η οποία όμως, δια της Προϊσταμένης του Τμήματος, αρνήθηκε αρχικά να εκδώσει την απόφαση ισχυριζόμενη ότι απαγορεύεται η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης. Μετά την παροχή έγγραφων νομικών εξηγήσεων και την επιτόπια παρέμβαση της δικηγόρου του, Αικατερίνης Γεωργιάδου, τελικά εξέδωσε την απόφαση και προέβη στην εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.

Η ταλαιπωρία όμως  του τρανς άντρα δεν τελείωσε εκεί. Ο αρμόδιος Δήμος, όπου το τρανς άτομο απευθύνθηκε για την ολοκλήρωση της δημοτολογικής μεταβολής, αρνήθηκε να καταχωρήσει αμέσως την μεταβολή στα δημοτολόγια του υποβάλλοντας ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, εάν προκειμένου να καταχωρήσει τη μεταβολή στα δημοτολόγια πρέπει να προηγηθεί διόρθωση των στοιχείων στο σύμφωνο συμβίωσης ή αν αυτό δεν απαιτείται, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία όμως του τρανς προσώπου να συνεχίζεται  ακόμη και σήμερα, καθώς μόνο μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Δήμο μπορεί να εκδώσει νέα αστυνομική ταυτότητα και να διορθώσει τα λοιπά νομικά του έγγραφα (πτυχίο, δίπλωμα οδήγησης, τραπεζικό λογαριασμό κλπ).

Με όλες τις πράξεις της τόσο ο Δήμος, όσο και η Απεκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση, αφενός μεν ερμήνευσαν εσφαλμένα  το άρθρο 3 παρ. 3. του ν 4491/2017 το οποίο ορίζει ρητά ότι: «Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο», αφετέρου δε προέβησαν  σε κατ΄ουσίαν έλεγχο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και σε άρνηση να συμμορφωθούν απροφασίστως και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση προς το διατακτικό της όπως ρητά επιτάσσει το άρθρο 3. παρ. 3 του νόμου για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου 4491/2017: «Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της  διοίκησης». Σημειώνουμε ότι τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης θεσπίζει ο ν. 3068/2002, και συγκεκριμένα, Άρθρο 1: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων», ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 5: «Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, σε συνέχεια και προηγούμενων σχετικών καταγγελιών του στρεβλής εφαρμογής τη νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου[1] [2], καταγγέλλει δημόσια με τον πιο έντονο τρόπο όλα τα ανωτέρω, και στέκεται στο πλευρό του τρανς άντρα που έχει κάθε δικαίωμα πλέον να ζητήσει την εφαρμογή των διατάξεων ν. 3068/2002 που προαναφέρθησαν, καθώς  αδικαιολογήτως και με παράνομο τρόπο, είτε λόγω άγνοιας, είτε για λόγους που έχουν τρανσφοβικό ρατσιστικό υπόβαθρο, υπόκειται σε ψυχοφθόρο ταλαιπωρία, τραβά εις μάκρος χρόνου η διαδικασία επιτείνοντας τις διακρίσεις που βιώνει ένα ήδη ευάλωτο πρόσωπο, παρότι η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου είναι απολύτως σαφής ως προς τις προϋποθέσεις και δεν θέτει κανέναν απολύτως περιορισμό ως προς το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο είναι ανεξαρτήτως φύλου των συντρόφων.

Περαιτέρω, το ΣΥΔ, καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να τροποποιήσει τον ν. 4491/2017, κάνοντας τη διαδικασία εξωδικαστική με αίτημα απευθείας στο ληξιαρχείο, καθώς επίσης να συντομεύσει τη μετέπειτα διαδικασία και να άρει την προϋπόθεση για τα έγγαμα πρόσωπα, ώστε να συμμορφωθεί με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για διαδικασίες γρήγορες, διαφανείς, με βάση μόνο τον αυτοπροσδιορισμό, χωρίς να δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα στην ιδιωτική και οικογενειακή  ζωή των τρανς προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ, 26.3.2018: «Καταγγελία παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2016 από Ειρηνοδικείο»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[2] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ, 4.6.2018: «Καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία απαξιωτικής κακοποιητικής συμπεριφοράς misgendering σε τρανς πρόσωπο κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγράμματος που έχει αναλάβει η ΕΠΑΨΥ».

•Μαΐου 7, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία απαξιωτικής κακοποιητικής συμπεριφοράς misgendering σε τρανς πρόσωπο κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγράμματος που έχει αναλάβει η ΕΠΑΨΥ».

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019

                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Καταγγελία απαξιωτικής κακοποιητικής συμπεριφοράς misgendering σε τρανς πρόσωπο κατά τη διάρκεια υλοποίησης προγράμματος που έχει αναλάβει η ΕΠΑΨΥ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου βρίσκεται στην ιδιαίτερα δυσάρεστη θέση να καταγράψει και να καταγγείλει στη δημόσια σφαίρα απαξιωτική κακοποιητική συμπεριφορά κατά τρανς άντρα.

Συγκεκριμένα, τρανς άντρας που εργάζεται στην υλοποίηση προγράμματος υπό τον τίτλο «Paradiso» που έχει αναλάβει η «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας – ΕΠΑΨΥ», το οποίο  –άξιο να σημειωθεί είναι ότι– στόχο έχει (όπως αναφέρεται):  την «Συμμετοχική προσέγγιση για την ευαισθητοποίηση και καταπολέμηση των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στον τομέα της υγείας», δέχτηκε με ιδιαίτερα κακοποιητικό, απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο misgendering (ηθελημένη απαξιωτική αναφορά σε λάθος γένος) από υπεύθυνη εταίρου υλοποίησης του προγράμματος.

Το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο όμως είναι ότι μετά τη καταγγελία του τρανς προσώπου, η ΕΠΑΨΥ σε απάντηση που υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της, θέτει όχι μόνο σε αμφισβήτηση την καταγγελία του τρανς άντρα, αλλά επιπλέον τον κατηγορεί για «αδικαιολόγητη επιθετική συμπεριφορά», ενώ  στρέφεται απειλητικά εναντίον του αναφέροντας ότι εάν δεν «συμμορφωθεί», «επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους».

Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένως,  η αναφορά, και μάλιστα η ηθελημένη και εν γνώσει αναφορά σε λάθος γένος (misgendering), στιγματίζει, κακοποιεί και αποτελεί απεχθή βία για λόγους ταυτότητας φύλου, καθώς αμφισβητεί την ταυτοτική υπόστασή των τρανς προσώπων, θέτει σε διακινδύνευση την προστασία της προσωπικότητάς τους καθώς αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας των τρανς ανθρώπων αποτελεί η ταυτότητα φύλου τους, αποτελεί πολιτισμική και δομική βία που οδηγεί στη φυσική βία κατά των τρανς ανθρώπων, ενώ στρέφεται εναντίον μίας ομάδας ανθρώπων που υποφέρουν στο μέγιστο από τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς και τη βία.

Πέραν όμως αυτών θα πρέπει ασφαλώς να σημειώσουμε ότι:

  • Ανεξαρτήτως εάν τα επίσημα έγγραφα ενός τρανς προσώπου έχουν μεταβληθεί δυνάμει του ν. 4491/2017, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 του νόμου: «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του».
  • Ακόμη, επειδή το περιστατικό συνέβη στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τον ν. 4443/2016 (νομοθεσία για την ίση μεταχείριση), διάκριση νοείται, ανάμεσα στα υπόλοιπα, και κάθε ανεπιθύμητη ή μειωτική συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε μειονεκτική θέση πρόσωπα λόγω της ταυτότητας φύλου τους (Άρθρο 2 του νόμου) και το misgendering σαφώς εμπίπτει σε αυτήν την έννοια.
  • Επίσης θεμελιώδης αρχή της νομοθεσίας απαγόρευσης των διακρίσεων είναι ότι σε περίπτωση προβαλλόμενης διάκρισης από το βλαπτόμενο μέρος, το βάρος της απόδειξης πέφτει στο αντίδικο μέρος και όχι στο βλαπτόμενο (Άρθρο 9, παρ. 1, ν. 4443/2016).
  • Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη: «σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σεβαστή και αποδεκτή η ταυτότητα φύλου των τρανς προσώπων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους».

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό, όλα τα παραπάνω να διαλαμβάνονται κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος που κατά τα λοιπά στόχο έχει την ενδυνάμωση και υποστήριξη  των LGBTI ανθρώπων στον χώρο της υγείας, αλλά ακόμη πιο λυπηρό, για την ακρίβεια εξοργιστικό, είναι αυτό, όχι μόνο να μην αναγνωρίζεται και να ζητείται συγγνώμη, αλλά το τρανς πρόσωπο να δέχεται μάλιστα και απειλές από το Δ.Σ. της ΕΠΑΨΥ, δηλαδή να προκαλείται επανατραυματισμός θύματος κακοποίησης μέσω απειλών. Εξίσου λυπηρό, όμως, και επίσης εξοργιστικό είναι το τρανς πρόσωπο να μη λαμβάνει την απαραίτητη στήριξη από όλους ανεξαιρέτως τους εταίρους υλοποίησης του προγράμματος και ιδιαίτερα των ειδικών ψυχικής υγείας που ενώ έλαβαν γνώση της απειλητικής επιστολής του Δ.Σ. της ΈΠΑΨΥ, παρ’ όλα αυτά δεν στήριξαν το θύμα.

Μετά όλων αυτών είναι απαραίτητο, έστω και τώρα, να ζητηθεί μία ειλικρινής συγγνώμη από το τρανς πρόσωπο που μετά απ’ ότι συνέβη έχει καταρρακωθεί η αξιοπρέπειά του, καθώς και να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί οτιδήποτε παρόμοιο στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών θα βρίσκεται στο πλευρό του τρανς άντρα, όσο και κάθε άλλου τρανς προσώπου που δέχεται διακρίσεις ή οποιαδήποτε άλλης μορφής κακοποίηση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΔ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αλλαγή έδρας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών».

•Μαΐου 2, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΥΔ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αλλαγή έδρας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών».

Αθήνα, 2  Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αλλαγή έδρας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει ότι από σήμερα αλλάζει η έδρα του.

Η νέα μας διεύθυνση είναι:

  •     Συγγρού 79, ΤΚ 117 45, Αθήνα, 3ος όροφος.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 92 10 697

Οι ώρες λειτουργίας του Σωματείου μας είναι:

  •     Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή   09:00 – 17:00
  •     Τρίτη – Πέμπτη   09:00 – 14:00 και 17:00 – 20:00

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ για το Σχέδιο για τον νέο Ποινικό Κώδικα».

•Απρίλιος 16, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ για το Σχέδιο για τον νέο Ποινικό Κώδικα».

Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ για το Σχέδιο για τον νέο Ποινικό Κώδικα».

    Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου καταθέτει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του για το Σχέδιο Νόμου για τον νέο Ποινικό Κώδικα που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων[1].

Μία πρώτη επισήμανση που αφορά τόσο το σύνολο του σχεδίου νόμου, όσο και όλα τα προτεινόμενα νομοσχέδια, είναι ότι η γλώσσα που επιλέγεται θα πρέπει πάντα να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο, δίχως να είναι προσανατολισμένη σε αναφορές μόνο στο αρσενικό γένος, όπως «όποιος» ή «καθένας». Είναι λανθασμένο να διατηρούνται στη σύγχρονη νομοθεσία αναφορές μόνο στο αρσενικό γένος και να θεωρείται ότι αφορά όλους τους ανθρώπους καθώς αυτό συντηρεί υπόρρητα πατριαρχικές αντιλήψεις. Αντί αυτών μπορεί κάλλιστα να επιλέγεται η αναφορά «όποιο, ή κάθε πρόσωπο». Μία δεύτερη επισήμανση, σχετίζεται με την απάλειψη κάθε αναφοράς σε χρηστά ήθη –όπου υπάρχει, καθώς αυτού του τύπου οι αναφορές είναι απαρχαιωμένες και κυρίως αόριστες.

Συγκεκριμένα επί των άρθρων:

Πρώτο Βιβλίο, Κεφάλαιο 1, Άρθρο 13β: Στο Άρθρο 13β, ορίζονται τα οικεία πρόσωπα. Προτείνουμε σε αυτά να προστεθούν πέραν των κατηγοριών που ήδη προστέθηκαν, τα πρόσωπα με τα οποία διατηρείται σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, κατά τα πνεύμα της ΚΥΑ 23443/2011[2] καθώς και της ΚΥΑ 15380/2017[3] που την συμπληρώνει, ώστε να καλύπτονται ρητά και  πρόσωπα που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, και είναι σύντροφοι πολίτη καταγωγής από την Ε.Ε. ή τη χώρα μας.

Πρώτο Βιβλίο, Κεφάλαιο 5, Άρθρο 79 (Επιμέτρηση Ποινής – Επαναφορά του παλαιού άρθρου 79 παρ. 3 σε ασθενέστερη μορφή  και κατάργηση του Άρθρου 81Α): Με το νέο προτεινόμενο Άρθρο 79, παράγραφος 5, επιχειρείται η κατάργηση του Άρθρου 81Α (Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά), και παράλληλα εισάγεται μία ασθενέστερη εκδοχή του παλαιού Άρθρου 79, παράγραφος 3 που υποβαθμίζει τα εγκλήματα με αυτά τα χαρακτηριστικά

Πράγματι, συναθροιστικά με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 του Άρθρου 79 που αναφέρει τα στοιχεία που εκτιμώνται για το βαθμό ενοχής του υπαιτίου, όπως αναφέρεται: «α) την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την πράξη, δ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του στο μέτρο που σχετίζονται με την πράξη, ε) τον βαθμό της δυνατότητας και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του».

Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όχι μόνον καταργείται το Άρθρο 81Α, άρθρο του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται με συγκεκριμένο και αναλυτικό τρόπο στο ρατσιστικό έγκλημα και διατυπώνει ρητές ποινές, όχι μόνο επαναφέρεται η αναποτελεσματική λογική του παλαιού Άρθρο 79, παράγραφος 3, αλλά γίνεται ακόμη πιο ασθενές από το παλαιό, καθώς εάν ενδεχομένως κατά τη τέλεση ενός εγκλήματος συναθροιστούν λόγοι που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’ και γ’ (αμέλεια, αφορμή κλπ), όχι μόνο δεν θα υπάρξει αποτελεσματική τιμωρία του ρατσιστικού εγκλήματος, αλλά ενδεχομένως μειωμένες ποινές. Όχι μόνο δηλαδή καταργείται η έννοια του ρατσιστικού εγκλήματος, αλλά αδυνατίζει και συνιστά οπισθοδρόμηση και υποβάθμιση των εγκλημάτων αυτών που θα έπρεπε να είναι απεχθή για τη δημοκρατία μας.

Το ΣΥΔ προτείνει την διατήρηση του Άρθρου 81Α του Ποινικού Κώδικα, με την επιπλέον προσθήκη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και των προσώπων λόγω νομιζομένων χαρακτηριστικών, ώστε το Άρθρο 81Α Π.Κ. να βρίσκεται σε συμφωνία με το Άρθρο 2, παρ. 2, στοιχείο στ’ του ν. 4443/2016[4].

Αξίζει, δε να σημειώσουμε ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 μεταξύ εκπροσώπων των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων και της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίας Μαρίας Γιαννακάκη, το αίτημα για την προσθήκη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προσώπων λόγω νομιζομένων χαρακτηριστικών στο Άρθρο 81Α Π.Κ. είχε γίνει αποδεκτό.

Συνεπώς προτείνουμε αφενός μεν την διατήρηση του Άρθρου 81Α Π.Κ., αφετέρου την ενίσχυσή του, και απορρίπτουμε με ισχυρό τρόπο κάθε σκέψη υποβάθμισης ή και κατάργησης της έννοιας του ρατσιστικού εγκλήματος.

Βιβλίο Δεύτερο, Κεφάλαιο 6, Άρθρο 184, παρ. 2: Με το Άρθρο 184, παρ. 2, τιμωρούνται τα εγκλήματα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια: «Με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου αν με αυτήν επιχειρείται η τέλεση βιαιοπραγιών κατά ομάδας ή προσώπου που προσδιορίζεται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και αν ο υπαίτιος είναι θρησκευτικός λειτουργός».

Προτείνουμε να αντικατασταθεί ο ονομαζόμενος «γενετήσιος προσανατολισμός» με το ορθό σεξουαλικός προσανατολισμός, καθώς και να προστεθούν η αναπηρία, το φύλο, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με όλες τις σχετικές νομοθεσίες.

Επιπλέον, δημιουργείται έντονη ανησυχία για την προτεινόμενη τροποποίηση του Άρθρου 187 Π.Κ., ιδιαίτερα στην παράγραφο 2, που ορίζει ότι: «2. Η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί επιβαρυντική περίσταση». Τούτο, κυρίως εν όψει της δίκης της Χρυσής Αυγής, αλλά και για το μέλλον, δημιουργεί έντονο προβληματισμό καθώς με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μείωση στις ποινές παρόμοιων απεχθών εγκλημάτων, αλλά και να πυροδοτήσει αύξηση των οργανωμένων επιθέσεων νεοναζιστικών οργανώσεων.

 

Βιβλίο Δεύτερο, Κεφάλαιο 15, Άρθρο 300: Στο άρθρο αυτό, προβλέπεται η ποινικοποίηση για τις περιπτώσεις όπου κάποιο πρόσωπο «εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίμονη απαίτηση του θύματος και από οίκτο γι’ αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια». Θεωρούμε ότι πρέπει το ζήτημα αυτό, της ευθανασίας, σε περιπτώσεις που είναι αποδεδειγμένο και διασφαλισμένο και μετά από πράγματι σπουδαία και επίμονη αντίθεση του προσώπου η αποποινικοποίηση της πράξης αυτής.

 

Βιβλίο Δεύτερο, Κεφάλαιο 15, Άρθρο 304Α: Στο Άρθρο 304Α, προβλέπονται ποινές που αφορούν τη σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού. Προτείνουμε να προστεθεί διάταξη που να αφορά την διακοπή της κύησης όταν ο μόνος λόγος που γίνεται είναι τα χαρακτηριστικά φύλου του νεογνού, καθώς τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς αποτελεί απεχθή πρακτική η διακοπή της κύησης με μόνο λόγο ότι κατά τον προγεννητικό έλεγχο διαπιστώνεται ότι το νεογνό είναι ίντερσεξ.

Βιβλίο Δεύτερο, Κεφάλαιο 16, Άρθρο 315: Το Άρθρο 315 του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί όσα πρόσωπα «καταπείθουν γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων». Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτό το άρθρο ώστε να συμπεριλαμβάνει και τα ίντερσεξ πρόσωπα (πρόσωπα που γεννιούνται χωρίς σαφή χαρακτηριστικά φύλου) που συχνότατα τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, υποβάλλονται από την βρεφική κιόλας ηλικίας, πολύ συχνά δίχως καν τη συναίνεσή τους, σε χειρουργικές επεμβάσεις στα γεννητικά όργανα, που τους στερεί με βάρβαρο τρόπο το στοιχειώδες δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα και τη φυσική αυτονομία.

Σημειώνουμε ότι αυτές οι απεχθείς πρακτικές, έχουν καταχωριστεί από την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών στην κατηγορία των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης[5], καθώς και από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού[6]. Επιπλέον, σε μία ιστορική απόφασή  της η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε στις 12 Οκτωβρίου 2017, το Ψήφισμα 2191/2017 «για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την κατάργηση των διακρίσεων των ίντερσεξ ανθρώπων»[7]. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα υπόλοιπα, το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα κράτη μέλη, ανάμεσα στα υπόλοιπα: «να απαγορευθούν οι μη αναγκαίες ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις «κανονικοποίησης» του φύλου, η στείρωση και άλλες θεραπείες που εφαρμόζονται στα ίντερσεξ παιδιά χωρίς την συγκατάθεσή τους κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους και να διασφαλιστεί ότι κάθε επέμβαση που αποσκοπεί στην μεταβολή των χαρακτηριστικών φύλου του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των γονάδων, των γεννητικών οργάνων και των εσωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων, αναβάλλεται μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο το παιδί θα είναι σε θέση να λάβει μέρος στην λήψη της απόφασης, βάσει του αυτοπροσδιορισμού του και σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης, εκτός από τις περιπτώσεις που η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο».

Σε αυτήν την λογική θεωρούμε παραπάνω από απαραίτητη την συμπερίληψη των ίντερσεξ ανθρώπων στην διάταξη αυτή.

Βιβλίο Δεύτερο, Κεφάλαιο 19, Άρθρο 336, παρ. 1: Το Άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα ορίζει την έννοια του βιασμού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: «Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας εξαναγκάζει άλλον σε επιχείρηση ή ανοχή γενετήσιας πράξης τιμωρείται με κάθειρξη».

Σε αυτή τη κατεύθυνση το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, συντάσσεται πλήρως με την καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας[8], αλλά και του συνόλου των φεμινιστικών οργανώσεων για την τροποποίηση του ορισμού του βιασμού ώστε να συμπεριλαμβάνει ρητά την έννοια της συναίνεσης. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, χωρίς ψυχολογική βία, εκφοβισμό ή αντίστοιχη άλλου είδους έντονη πίεση, θα πρέπει να θεωρείται ότι εμπίπτει στην έννοια του βιασμού. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Αγγλία, η Ουαλία, η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, καθώς και το Βέλγιο, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία έχουν συμπεριλάβει το μη συναινετικό σεξ στην κατηγορία του βιασμού. Τέλος, θα πρέπει να υπομνήσουμε ότι κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Κοντονής, είχε συμφωνήσει σε αυτήν την τροποποίηση του ορισμού του βιασμού, ωστόσο τούτο δεν έγινε.

Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνουμε την τροποποίηση του ορισμού του βιασμού ώστε να συμπεριλαμβάνει ρητά το μη συναινετικό σεξ.

Βιβλίο Δεύτερο, Κεφάλαιο 21, Κατάργηση του Άρθρου 361Β: Στο Κεφάλαιο 21, καταργείται το Άρθρο 361Β του Ποινικού Κώδικα που αναφέρει: «1. Όποιος προμηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή αναγγέλλει με δημόσια πρόσκληση την παροχή ή προμήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ»[9].

Με την διάταξη αυτήν τιμωρείται ο αποκλεισμός και η αναγγελία αποκλεισμού από αγαθά ή υπηρεσίες από καταφρόνηση προσώπων λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που σχετίζονται με ρατσιστική συμπεριφορά. Η κατάργηση αυτής διάταξης, αθροιστικά μάλιστα με την προτεινόμενη κατάργηση του Άρθρου 81Α, δημιουργεί ιδιαίτερα έντονη ανησυχία για τις προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, όχι μόνο για την υποβάθμιση, αλλά για την κατάργηση κάθε διάταξης που σχετίζεται με απεχθείς εκφράσεις του ρατσισμού, ιδιαίτερα σε μία συγκυρία που το ρατσιστικό έγκλημα και οι εκφράσεις του ρατσισμού πληθαίνουν.

Το ΣΥΔ, θεωρεί ότι η κατάργηση του 361Β Π.Κ. αθροιστικά με την κατάργηση του 81Α Π.Κ., θα λειτουργήσουν ως θρυαλλίδα για να θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτές και συμβατές με την δημοκρατία μας οι απεχθείς ρατσιστικές συμπεριφορές και εγκλήματα, και κάθε σκέψη κατάργησής τους θα είναι εγκληματική.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταθέτει τις προτάσεις του, και ελπίζει το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να δείξει τη δέουσα προσοχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατάργηση των Άρθρων 81Α και 361 του Ποινικού Κώδικα που αφορούν το ρατσιστικό έγκλημα και γενικότερα τις ρατσιστικές συμπεριφορές, αλλά και τα σχετικά άρθρα που αφορούν τα ίντερσεξ πρόσωπα που παραβιάζονται με βάναυσο τρόπο τα δικαιώματά τους στη σωματική ακεραιότητα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Σχέδιο Νέου Ποινικού Κώδικα: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9834.

[2] ΚΥΑ 23443/2011: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/12818.

[3] KYA 1538/2017: https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25997.

[4] Ν. 4443/2016: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791.

[5] Περισσότερα εδώ: http://stop.genitalmutilation.org/post/IAD-2016-Soon-20-UN-Reprimands-for-Intersex-Genital-Mutilations.

[6] Περισσότερα εδώ: http://stop.genitalmutilation.org/post/Denmark-UN-slams-intersex-genital-mutilation-CRC-2017.

[7] Ψήφισμα 2191/2017 του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en.

[8] Καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας για την αλλαγή του ορισμού του βιασμού: «Το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»: https://www.amnesty.gr/stories/22019_xoris-synainesi-einai-viasmos.

[9] Άρθρο 361Π.Κ.: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/pk/arthro-361v-poinikos-kodikas.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς πρόσωπα».

•Μαρτίου 30, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς πρόσωπα».

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ορατότητας το ΣΥΔ καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για περισσότερα δικαιώματα για τα τρανς πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Ορατότητας που τιμάται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου, καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της τρανς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, παρ’ ότι ο ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου) απετέλεσε ένα πρώτο θετικό βήμα που κατέγραψε με ρητό τρόπο την ήδη υπάρχουσα νομολογία του 2016 (Ειρ. Αθ. απ. 418/2016[1]), ο νόμος αυτός αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητάς μας, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων.

Η διαδικασία παραμένει δικαστική και τούτο πέραν όλων των προβλημάτων παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που έχουν καταγραφεί από την έως τώρα εφαρμογή του νόμου[2][3], δεν ανταποκρίνεται στην Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)[4], σύμφωνα με την οποία η διαδικασία οφείλει να είναι γρήγορη, διαφανής, βασισμένη αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, και χωρίς διακρίσεις. Αντιθέτως , η δικαστική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική, δεν βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό καθώς η μεταβολή των εγγράφων αποφασίζεται από δικαστήριο, ενώ ενέχει διάκριση με βάση την οικονομική κατάσταση του προσώπου καθώς κοστίζει πολλά χρήματα και τούτο είναι ιδιαίτερα προβληματικό καθώς η κοινότητά μας αντιμετωπίζει διακρίσεις και αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας.

Ακόμη, αποκλείει τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και τούτο πέραν της παραβίασης της προαναφερθείσας Απόφασης του ΣτΕ, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της υπόθεσης C-451/16 (MB κατά Secretary of State for Work and Pensions)[5], καθώς και στην απόφαση της 28ης Ιουνίου του 2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών[6], ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε επισημάνει ότι ο αποκλεισμός αυτός είναι αθέμιτος[7]. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί η νομολογία σε μια σειρά κρατών μελών στην Ευρώπη, που τα εθνικά τους δικαστήρια θεώρησαν ως άνιση μεταχείριση την προϋπόθεση της αγαμίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Χαρακτηριστικές οι σχετικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας (2006)[8], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (2008)[9], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας[10], καθώς και Δικαστηρίου της Ελβετίας (1996)[11]και του Εφετείου της Γαλλίας (2012)[12].

Επιπλέον, δημιουργεί διακρίσεις για λόγους ηλικίας,σε αντιδιαστολή με τις επιταγές της Απόφασης 2048/2015 του ΣτΕ, καθώς η νομοθεσία θέτει κατώτερο όριο τα 15 έτη, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 15 και 17 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ιατρικοποιημένη αφού το πρόσωπο πρέπει να περνά από διεπιστημονική επιτροπή που συμμετέχουν 7 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, και, αντίθετα η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που δεν έχουν καθόλου ηλικιακό όριο όπως η Ελβετία, η Μολδαβία, η Μάλτα, η Γερμανία, η Κροατία, η Λευκορωσία, η Αυστρία, και η Νορβηγία (που έχει από τα 6 έτη).

Ακόμη, δεν μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα,σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, καθώς και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ενώ δεν υπάρχει διατυπωμένη ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν,σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ, που επιβεβαιώθηκε με την 2191/2017 για τα ίντερσεξ πρόσωπα[13], ενώ η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επίσης από την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου[14].

Πέραν, ακόμη, της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι απαραίτητο:

Nα συμμορφωθεί η χώρα μας με τη τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών,προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή και δεν θα στιγματίζονται, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, καθώς και: α) την απόφαση  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου[15], β) το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2017[16], γ) τη δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH) στις 15.11.2017[17], και, δ) τη θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)[18].

Ακόμη, α)να διασφαλίζεται ρητά η ισότιμη συμπεριληπτική αντιμετώπιση των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στον χώρο της υγείας δίχως διακρίσεις, β) να διασφαλίζεται ρητά ότι τα τρανς παιδιά και έφηβοι δεν θα αντιμετωπίζουν διακρίσεις και μπούλινγκ στο σχολείο και γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη,γ) να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ώστε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται πέραν της εργασίας και στα πεδία της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, δ) να υπάρχει ρητή διάταξη που να απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ανήλικα πρόσωπα δίχως της συναίνεσή τους, όπως επιτάσσει η Απόφαση 2191/2017 του ΣτΕ, καθώς και η σχετική της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών που κατατάσσει αυτές τις επεμβάσεις στην κατηγορία των βασανιστηρίων, και δ) να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2734/1999) για την εργασία στο σεξ,στη κατεύθυνση της πλήρους αποποινικοποίησης, της προστασίας των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ[19].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή τόσο για την διεκδίκηση όλων των παραπάνω που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα, όσο και για την ενημέρωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με πλήθος άλλων δράσεων που κάνουν ορατά τα τρανς πρόσωπα στη δημόσια σφαίρα όλο τον χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Ιστορική Νομολογία του Ειρ. Αθηνών που αποφάσισε την μεταβολή στοιχείων τρανς προσώπου χωρίς το προαπαιτούμενο της χειρουργικής επέμβασης: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/.

[2]Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο τύπου του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελίες παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/.

[3]Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/.

[4]Απόφαση 2048[2015] του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[5]Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180092el.pdf.

[6]Απόφαση CCPR/C/119/D/2172/2012, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012: https://undocs.org/en/CCPR/C/119/D/2172/2012

[7]Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/n-tatfyl-epist.pdf

[8] Austrian Constitutional Court Case V 4/06-7 (decided on 8 June 2006): https://tgeu.org/austria-divorce-requirement-lacks-legal-basis/.

[9] German Constitutional Court Case 1BvL 10/05 (decided on 27 May 2008): https://www.icj.org/sogicasebook/1-bvl-1005-federal-constitutional-court-of-germany-27-may-2008/.

[10]Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου Ιταλίας AlessandraBernarolicase: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-transgender-woman-wins-legal-battle-to-remain-married-to-wife-after-sex-change-9534750.html.

[11] Switzerland, St. Gallen District Court, SJZ 93/1997, 26 November 1996: https://tgeu.org/switzerland-st-gallen-district-court-outlawing-divorce-requirment-1996/.

[12] France, Rennes Court of Appeal, Case No. 11/08743, 1453, 12/00535, 16 October 2012: https://tgeu.org/france-rennes-court-of-appeal-says-divorce-requirement-not-necessary-for-gender-recognition/.

[13]Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος 2191(2017) του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en – Μεταφρασμένο στα Ελληνικά εδώ: http://elawyer.blogspot.gr/2017/10/h-21912017-intersex.html.

[14]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: Ιστορική Απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[15]Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c/.

[16]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

[17]Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[18]Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el.

[19]Βλέπε αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/, καθώς και: 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας του σεξ και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».

•Μαρτίου 27, 2019 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η προσφώνηση σε λάθος γένος προς τους τρανς ανθρώπους (misgendering) αποτελεί κακοποίηση και βία για λόγους ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου καταγγέλλει με έντονο τρόπο τον συνεχή κακοποιητικό λόγο κατά των τρανς ανθρώπων, και ιδιαίτερα την προσφώνηση σε λάθος γένος (misgendering) στα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας.

Αφορμή γι’ αυτήν την παρέμβαση είναι η τηλεοπτική εκπομπή «Ευτυχείτε» του καναλιού Open TV που παρουσιάζει η Κατερίνα Καινούργιου, στην οποία αναφέρθηκε γνωστή αμερικανίδα τρανς γυναίκα που επισκέπτεται τη χώρα μας, όχι μόνο εν γνώσει της παρουσιάστριας, αλλά με ηθελημένο τρόπο από την ίδια και τους συνομιλητές της, στο αντρικό γένος. Μπορείτε να δείτε το παρακάτω σχετικό βίντεο[1].

Η αναφορά, και μάλιστα η ηθελημένη και εν γνώσει αναφορά (που εν προκειμένω είναι παραπάνω από προφανής), στο λάθος γένος, στιγματίζει, κακοποιεί και αποτελεί απεχθή βία για λόγους ταυτότητας φύλου, καθώς αμφισβητεί την ταυτοτική υπόστασή τους, θέτει σε διακινδύνευση την προστασία της προσωπικότητάς τους καθώς αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητας των τρανς ανθρώπων αποτελεί η ταυτότητα φύλου τους, αποτελεί πολιτισμική και δομική βία που οδηγεί στη φυσική βία κατά των τρανς ανθρώπων, ενώ στρέφεται εναντίον μίας ομάδας ανθρώπων που υποφέρουν στο μέγιστο από τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς και τη βία.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 του ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου): «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του» ενώ σε μία σειρά νομοθεσιών, ανάμεσα σ’ αυτές το Άρθρο 81Α (ρατσιστική βία), ο αντιρατσιστικός νόμος (ν. 4285/2014), η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση (ν. 4443/2016), και άλλες, συμπεριλαμβάνουν στις κατηγορίες έννομης προστασίας και την ταυτότητα φύλου. Πέραν ακόμη της κείμενης νομοθεσίας, αξίζει να αναφέρουμε τις κατευθύνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με τις οποίες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται σεβαστή και αποδεκτή η ταυτότητα φύλου των τρανς προσώπων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους, ενώ ενδεικτική είναι πρόσφατη νομολογία δικαστηρίου που αποφάσισε ότι η αναφορά σε λάθος γένος και όνομα αποτελεί είδος κακοποίησης[2].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μάλιστα, έχει εκδώσει από το 2014 το βιβλίο «Ταυτότητα και Έκφραση Φύλου. Ορισμοί, στερεότυπα, διακρίσεις και μύθοι»[3] (το οποίο επανεκδόθηκε σε αναθεωρημένη έκδοση από την Εφημερίδα των Συντακτών[4]), ακριβώς ώστε να μη συμβαίνουν παρόμοια περιστατικά και στο πλαίσιο ενημέρωσης της κοινωνίας, αλλά και των επαγγελματιών των ΜΜΕ καθώς και άλλων επαγγελματιών (υγείας, εκπαίδευσης κ.α.) και είναι διαθέσιμο δωρεάν.

Δηλώνουμε, τέλος,  με κατηγορηματικό τρόπο ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργειά μας σε κάθε περίπτωση που τα τρανς πρόσωπα κακοποιούνται στη δημόσια σφαίρα, και ανάμεσα στις μορφές κακοποίησης και έμφυλης βίας, εμπίπτει με σαφή τρόπο το misgendering.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Το βίντεο με το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής: https://www.youtube.com/watch?v=1ol98ZAXEXA&feature=youtu.be.

[2] Η αναφορά σε λάθος όνομα και φύλο στα τρανς ανήλικα πρόσωπα συνιστά κακοποίηση ανηλίκου σύμφωνα με την απόφαση δικαστηρίου στο Καναδά.  http://t-zine.gr/i-anafora-se-lathos-onoma-ke-fylo-sta-trans-anilika-prosopa-synista-kakopiisi-anilikou-symfona-me-tin-apofasi-dikastiriou-sto-kanada/.

[3] «Ταυτότητα και έκφραση φύλου. Ορισμοί, στερεότυπα, διακρίσεις και μύθοι» (Μαρίνα Γαλανού, 2014): https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2014/11/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%86/.

[4] Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/145611_31-martioy-diethnis-imera-trans-oratotitas.