ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

•16 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Επιτυχής έκβαση τεσσάρων υποθέσεων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και βαθιά ανησυχία σχετικά με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για αναστολή αποδοχής αιτημάτων ασύλου και αυτόματες επαναπροωθήσεις».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ ανθρώπων και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την επιτυχή έκβαση αιτημάτων διεθνούς προστασίας τεσσάρων αιτούντων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού που έγιναν δεκτά τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, δύο εξ αυτών εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές στον α’ βαθμό, μία που ήρθε υπόψη μας αφότου είχε απορριφθεί στον α’ βαθμό και κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών έγινε δεκτό το αίτημα του πρόσφυγα για διεθνή προστασία, καθώς και μία ακόμη υπόθεση αιτούντα διεθνούς προστασίας που αφότου είχε απορριφθεί τόσο στον α’ βαθμό, όσο και ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την Απόφαση 245/2020 έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου του αιτούντα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, έγιναν δεκτά τα αιτήματα λόγω βάσιμου φόβου απειλών κατά της ζωής ή της σωματικής του ακεραιότητας των αιτούντων ως ανήκοντα σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα με το χαρακτηριστικό του σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 141/2013[«δ) η ομάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα όταν μεταξύ άλλων: ii) […]  Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού.[…]  Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού αυτής της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας φύλου»], καθώς όλοι οι αιτούντες είχαν υποστεί διώξεις, απειλές για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, ακόμη και ειδεχθή βία ή βασανισμούς (σε δύο εξ αυτών ακόμη και βιασμό), με μόνο λόγο τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Στην υπόθεση που εξετάστηκε και έγινε δεκτό το αίτημα του αιτούντος ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αιτών είχε δηλώσει ότι: «Φοβάμαι ακόμη και εδώ να δηλώσω ανοιχτά το ότι είμαι γκέι. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί αν το μάθουν άτομα που είναι από τη χώρα καταγωγής μου. Φοβάμαι για τη ζωή μου», καθώς επίσης ζούσε στο δρόμο άστεγος, ανά διαστήματα τον φιλοξενούσαν κάποιοι συμπατριώτες του, ενώ για ένα χρονικό διάστημα είχε φιλοξενηθεί στο γραφείο του ΣΥΔ. Η υπόθεση υποστηρίχτηκε νομικά απ’ τον δικηγόρο Στάθη Πουλαράκη.

Ακόμη, στην υπόθεση που εξετάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης του αιτούντα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι[1]: «7. Επειδή, ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι ομοφυλόφιλος και ότι αν και υπέβαλλε αίτημα να εξεταστεί προφορικά από την Επιτροπή Προσφυγών, ώστε να παράσχει σχετικές διευκρινήσεις και ιδίως τους λόγους για τους οποίους δεν αναφέρθηκε σε αυτό τον σεξουαλικό του  προσανατολισμό κατά την αρχική προφορική του συνέντευξη επί του αιτήματος ασύλου, δεν κλήθηκε από την Επιτροπή να παραστεί, ούτε αξιολογήθηκαν τα στοιχεία που είχαν προσκομιστεί σχετικώς. Το Δικαστήριο, ενόψει του ότι ο συγκεκριμένος σεξουαλικός προσανατολισμός σε μια χώρα όπως το Πακιστάν, μπορεί, αληθής υποτιθέμενος, να δικαιολογήσει την παροχή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, λαμβάνοντας δε υπόψη και ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με το μειοψηφούν μέλος να εκφράζει αμφιβολίες για την ακρίβεια του ισχυρισμού αυτού και ιδίως για την πληρότητα του σχετικού φακέλου, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό του αιτούντος, χωρίς να τον καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση, δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του σχετικού βάσιμου λόγου της αίτησης ακυρώσεως». Το αίτημα ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υποστηρίχτηκε νομικά απ’ τον δικηγόρο Βασίλη Κερασιώτη και την HIAS Greece,  ενώ και οι τέσσερις υποθέσεις υποστηρίχτηκαν από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), θα συνεχίσει να εργάζεται σε όλα τα πεδία για την υποστήριξη των αιτούντων διεθνούς προστασίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και για την αναθεώρηση της νέας νομοθεσίας για το άσυλο (ν. 4636/2019) που θέτει σε διακινδύνευση τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας καθώς κατεβάζει τα πρότυπα προστασίας στον ελάχιστο βαθμό ενώ έχει και προβλήματα συνταγματικότητας όπως είχαμε εξ αρχής επισημάνει[2], και την κατάργηση σχετικής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει εθνικό κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο[3], δίχως να λαμβάνει υπόψη χαρακτηριστικά όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το φύλο, η έκφραση, η ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου[4].

Παράλληλα το ΣΥΔ, δηλώνει την ιδιαίτερα έντονη ανησυχία του σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης για την αναστολή καταγραφών αιτημάτων διεθνούς προστασίας καθώς και την αυτόματη επιστροφή νεοεισερχόμενων αλλοδαπών προσώπων στα κράτη καταγωγής –αποφάσεις, που όπως τόνισε και η Ύπατη Αρμοστεία, δεν έχουν απολύτως κανένα νομικό έρεισμα στο διεθνές δίκαιο[5], καθώς επίσης για τις αυξανόμενες οργανωμένες επιθέσεις σε πρόσφυγες[6] και μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στα νησιά[7].

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—–

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Βλέπε σχετικό: «ΔΕφΑθ 245/2020: Επίκληση σεξουαλικού προσανατολισμού το πρώτον ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών»,  http://www.immigration.gr/2020/02/epiklhsh-seksoyalikoy-prosanatolismoy-to-proton-enopion-ths-arxhs-prosfygon.html

 

[2] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου περί Διεθνούς Προστασίας», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80-2/.

[3] Βλέπε σχετική Υπουργική Απόφαση: https://transgendersupportassociation.files.wordpress.com/2020/01/document.pdf

[4] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%ac-2/  

[5] Δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στα σύνορα Ε.Ε. – Τουρκίας, 2.3.2020: https://www.unhcr.org/gr/14121-dilosi_ypatis_armosteias_gia_tin_katastasi_sta_synora.html

[6] Δίκτυο καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Σοβαρή ανησυχία για τις επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις https://www.unhcr.org/gr/14145-epitheseis_kata_prosfygon_kai_ergazomenon.html

[7] Η  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αποδοκιμάζει τις επιθέσεις σε μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων στα νησιά και απευθύνει έκκληση για ηρεμία, https://www.unhcr.org/gr/14129-epitheseis_enantia_se_meli_anthropistikon_organoseon.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου».

•11 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου».

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου».

 Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, σε εναρμόνιση με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, αποφάσισε την αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως τις 31 Μαρτίου, εν όψει της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19 στη χώρα μας.  Ωστόσο, το γραφείο του ΣΥΔ θα συνεχίσει κανονικά όλες τις λοιπές εργασίες του, συμπεριλαμβανομένων προγραμματισμένων ραντεβού (νοσοκομεία και λοιπές υπηρεσίες).

Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του ιού στην κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά το γραφεία του ΣΥΔ θα λειτουργεί κανονικά για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09.00πμ έως και τις 17.00μμ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας».

•14 Φεβρουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας».

Αθήνα,14 Φεβρουαρίου 2020

                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικώνκαιίντερσεξανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου ενημερώνει σχετικά με την απάντηση του Υφυπουργού Υγείας, κυρίου Κοντοζαμάνη, σε ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες υγείας.

Συγκεκριμένα στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση Υπ.Αριθμ. 2770/20-12-2019 με θέμα: «Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις»[1], τέθηκαν μία σειρά από ερωτήματα θεμελιώδους σημασίας  για την ίση μεταχείριση των τρανς και ίντερσεξ ατόμων στον τομέα της υγείας, όπως η βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας ώστε να συμπεριλαμβάνεται η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου σε σχετικές διατάξεις, η ανάληψη συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έκδοση σχετικών εγκυκλίων με στόχευση την συμπερίληψη χωρίς διακρίσεις, η επιμόρφωση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, η συμπερίληψη στις καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικές πράξεις των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών επεμβάσεων όταν αυτές είναι επιθυμητές και επιλέγονται ελεύθερα,η συμμόρφωση της χώρας μας στην απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αποπαθολογικοποίηση των τρανς ταυτοτήτων,  καθώς και η απαγόρευση των μη συναινετικών χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα για τα ίντερσεξ πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των βασανιστηρίων[2], θέματα για τα οποία την προηγούμενη Κοινοβουλευτική περίοδο είχε οριστεί Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας και είχε καταλήξει σε συγκεκριμένο πόρισμα επίλυσης των ζητημάτων αυτών.

Τα ερωτήματα τέθηκαν στο Κοινοβούλιο απ’ τη βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου, την Παρασκευή 7.2.2020, και ο Υφυπουργός Υγείας κύριος Κοντοζαμάνης απάντησε:

«Θα μπορούσα να απαντήσω με μία λέξη στην ερώτησή σας: Ναι. Το γνωρίζουμε το πόρισμα, και, πραγματικά το πόρισμα αυτό, τα αποτελέσματά του βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, και ακουμπάει και πτυχές του διεθνούς δικαίου. Επιτρέψτε μου δυο κουβέντες: η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς εμπόδια και χωρίς διακρίσεις, είναι αρχή αδιαπραγμάτευτη της σημερινής κυβέρνησης. […] Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, για την υγειονομική κάλυψη των διεμφυλικών ατόμων, το εξετάζουμε προσεκτικά, γιατί υπάρχουν τεχνικά προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Για παράδειγμα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα ενδεχόμενα αναντιστοιχίας φύλου γέννησης με το φύλο της ταυτότητας. Νομοθετικές πρωτοβουλίες, σας το ανέφερα, θα πάρουμε σε κάθε περίπτωση για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα αυτό της πρόσβασης του κάθε πολίτη χωρίς διακρίσεις σε υπηρεσίες υγείας. Η επιμόρφωση του προσωπικού, είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα. […] Η κάλυψη ιατρικών πράξεων, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και να βρεθεί μία λύση, και είμαστε έτοιμοι να δρομολογήσουμε το θέμα αυτό και να δούμε λύσεις. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω για μία ακόμη φορά σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας ότι η ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει χρώμα. Θα βρεθούμε, δε, απέναντι σε κάθε φαινόμενο εκμετάλλευσης και κακοποίησης της ανθρώπινης οντότητας και θα διασφαλίσουμε αυτή μας τη στάση με κάθε μέσο –και νομοθετικά. Η προστασία του ανθρώπου, από το βρέφος ακόμα, το οποίο αναφέρετε στην ερώτησή σας μέχρι και τον ηλικιωμένο, είναι βασική μας ιδεολογική αρχή, είναι πολιτική επιλογή και δεν χωρούν εκπτώσεις»[3].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δια του Υφυπουργού κυρίου Κοντοζαμάνη, δείχνει κατ’ αρχήν να αντιλαμβάνεται τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και την αναγκαιότητα νομοθετικών και άλλων θεσμικών παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, και με βάση την απάντηση του κυρίου Υφυπουργού, αναμένουμε να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες και να προχωρήσει σε πράξεις, αξιοποιώντας το ήδη υπάρχων πόρισμα που σε μεγάλο βαθμό τα αντιμετωπίζει.

Περαιτέρω, του πορίσματος, στη διάθεση της ηγεσίας του Υπουργείου, βρίσκεται και προσχέδιο νόμου που είχε συνταχθεί από το ΣΥΔ προς τον σκοπό αυτό και διασφαλίζει με ολιστικό τρόπο την ισότιμη πρόσβαση των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, χωρίς διακρίσεις, στις υπηρεσίες υγείας. Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, έχει καταθέσει αίτημα συνάντησης με την ηγεσία του Υπουργείου, θα βρίσκεται στη διάθεσή της, και ελπίζουμε σύντομα η συνάντηση να πραγματοποιηθεί και  οι απαντήσεις του Υφυπουργού να γίνουν πράξεις.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Κοινοβουλευτική ερώτηση Υπ.Αριθμ. 2770/20-12-2019. Θέμα: «Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις», https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f0bbe668-ab10-464d-aacb-ab2c00ed34a9.

[2] Περισσότερα σχετικό δελτίο τύπου του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/15/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-18-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8/.

[3] Εδώ το βίντεο της ερώτησης και απάντηση του Υφυπουργού Υγείας, κυρίου Κοντοζαμάνη: https://www.youtube.com/watch?v=TKqBMZAOIVY&feature=youtu.be.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ LGBTI ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας.

•3 Φεβρουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ LGBTI ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ: Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ LGBTI ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Απαράδεκτη διανομή φυλλαδίου με ομοφοβικό περιεχόμενο σε Γυμνάσιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, άγνωστα πρόσωπα, μοίρασαν φυλλάδιο με περιεχόμενο ρατσιστικού ομοφοβικού χαρακτήρα σε Γυμνάσιο του Χολαργού, την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, κατά τον σχολικό εορτασμό της ημέρας των Τριών Ιεραρχών[1].

Συγκεκριμένα,  το εικονιζόμενο  φυλλάδιο μοιράστηκε στους μαθητές του σχολείου με περιεχόμενο που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, στο οποίο –ανάμεσα στα υπόλοιπα– ο ομοερωτικός σεξουαλικός προσανατολισμός χαρακτηρίζεται ως «ειδεχθής πράξη» και μάλιστα ως «ειδεχθεστέρα του φόνου». Επιπλέον, στο ίδιο φυλλάδιο τα LGBTI άτομα παρομοιάζονται με «προδότες» και «δολοφόνους».

Αξίζει, δε, να σημειώσουμε ότι το φυλλάδιο μοιράστηκε στο αντίδωρο και τα παιδιά δήλωσαν ότι φοβήθηκαν να μιλήσουν στους εκπαιδευτικούς τους για το τραυματικό περιεχόμενό του, γιατί λόγω της πλήρους απουσίας επίσημης ενημέρωσης για τα ζητήματα αυτά, δεν έχουν εισπράξει ότι το σχολείο υποστηρίζει τα δικαιώματα των LGBTI ατόμων. Επίσης, τα περιστατικά παραβίασης δικαιωμάτων των LGBTI  ατόμων στον χώρο της εκπαίδευσης είναι πολλαπλά και αυξανόμενα σε αριθμό επηρεάζοντας δραματικά το κλίμα αλληλοσεβασμού και αξιοπρέπειας που οφείλει να καλλιεργεί ένα σχολείο.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με αφορμή αυτό το περιστατικό δηλώνουν τη βαθιά τους ανησυχία και τον αποτροπιασμό τους για τον εντεινόμενο στιγματισμό, τη ρητορική που προάγει τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό,αλλά και τη βία κατά των LGBTI ατόμων, ιδίως όταν αυτό συμβαίνει σε εκπαιδευτικό χώρο.

Θεωρούμε αδιανόητη σε ένα κράτος δικαίου και καταδικάζουμε με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη διανομή ενός τέτοιου φυλλαδίου που στοχοποιεί με ευθύ τρόπο την κοινότητά μας και ιδίως τα έφηβα μέλη της που είναι τα πλέον ευάλωτα, με ανυπολόγιστες συνέπειες στη ψυχική τους υγεία, όπως σημειώνεται σε όλες τις διεθνείς έρευνες[2].

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να πάρει σαφή θέση καταδίκης του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα ανάλογο περιστατικό που παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των LGBTI ατόμων, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις συστάσεις όλων των διεθνών οργανισμών[3], ενώ δεν συνάδει με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που απ’ τη δεκαετία του ’80 με σταθερή του νομολογία και ιδίως με την απόφαση Eweida και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνει ότι η επίκληση της θρησκευτικής πίστης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση της αρχής απαγόρευσης των διακρίσεων για τρίτους και συγκεκριμένα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού[4].

Ακόμη, θεωρούμε αναγκαία:

α)  τη τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση (ν. 4443/2016), ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στο πεδίο της παιδείας,

β) τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης[5],

γ) τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σε σχέση με τον ενδοσχολικό εκφοβισμό με σαφή αναφορά στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου.

δ) την εκπόνηση  εξειδικευμένης εγκυκλίου  από το Υπουργείο προς τις σχολικές μονάδες για τη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς επίσης και έμφυλων στερεοτύπων και σεξισμού, που προκύπτουν στην σχολική ζωή, ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο δικαιωμάτων που παραμένει ασαφές,

ε) την αναδιατύπωση και συμπλήρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών που εκπονεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να συμπεριληφθούν οι άξονες του φύλου της σεξουαλικότητας και των σχέσεων στην βάση των οδηγιών διεθνών οργανισμών που ήδη έχουμε συνυπογράψει ως χώρα (UNESCO[6], Συμβούλιο της Ευρώπηςp[7] κ.α.)

στ)  διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης Επιμορφωτριών/ών και Υπευθύνων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

ζ) την  επικαιροποίηση ήδη υπάρχοντος υλικού σε σχέση με έμφυλα στερεότυπα, Αγωγή Υγείας και Σεξουαλική Εκπαίδευση με βάση τα νέα δεδομένα, αρχές και standards. Αναθεώρηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Περαιτέρω, με βάση όλα τα ανωτέρω, ζητούμε συνάντηση εκπροσώπων των οργανώσεων με την Υπουργό Παιδείας, ώστε να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα παραπάνω και να εγκαινιαστεί ένας διαρκής διάλογος του Υπουργείου με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό τον σεβασμό και τη προαγωγή των LGBTI δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών

Οικογένειες Ουράνιο Τόξο

Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων

Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας

Athens Pride Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας

Πολύχρωμο Σχολείο

ProudSeniorsGreece ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ηλικίας 50+

 —

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.

[1] Τα Νέα, Παρασκευή 31.1.2020, https://www.tanea.gr/2020/01/31/greece/omofoviko-fylladio-se-ekklisiasmo-gymnasiou-gia-tous-treis-ierarxes-ston-xolargo/.

[2]https://www.reuters.com/article/us-health-lgbt-teen-suicide/lgbt-youth-at-higher-risk-for-suicide-attempts-idUSKCN1MI1SL.

[3]Βλέπε πχ CM/Rec(2010)(5), VI, Εκπαίδευση, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cf40a.

[4]Ewieda & others v. U.K.: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115881.

[5]Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Report on Greece (fifth monitoring cycle), op.cit.,σελ. 11-12.

[6] http://goo.gl/hHtKcQ

[7] https://www.coe.int/en/web/compass

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας με πλήρεις αρμοδιότητες».

•27 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας με πλήρεις αρμοδιότητες».

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2020

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Απαραίτητη η δημιουργία νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την αποτελεσματική Διερεύνηση Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης με πλήρεις αρμοδιότητες».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ ανθρώπων, με αφορμή το Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο με τίτλο: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»[1], καταθέτει τις θέσεις του επί του Άρθρου 188 του Σχεδίου Νόμου, που αφορά τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης.

Συγκεκριμένα παρά τις όποιες θετικές τροποποιήσεις επιχειρούνται με το άρθρο αυτό (δυνατότητα λήψης ένορκων καταθέσεων, πρόσβαση στο προανακριτικό υλικό, ενίσχυση μέσω ανθρώπινων πόρων, δυνατότητα ίδιας έρευνας παράλληλα με τυχόν ποινική διαδικασία, αναπομπή έρευνας εάν τυχόν υπάρχουν αποκλίσεις από την πειθαρχική έρευνα), παραμένει η ειδική αυτή αρμοδιότητα στον Συνήγορο του Πολίτη του οποίου σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που επιτελεί, ωστόσο όταν ο θεσμός αυτός λειτουργεί ως παράλληλος μηχανισμός έρευνας και ελέγχου περιστατικών αυθαιρεσίας με αυτών των πειθαρχικών οργάνων και κυρίως χωρίς πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας, αποτυγχάνει να ανταποκρίνεται στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα αυτό πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητο και αποτελεσματικό[2]:

«Ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σύστημα καταγγελιών κατά της αστυνομίας είναι ουσιώδους σημασίας για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής και υπεύθυνης αστυνομικής υπηρεσίας. Η ανεξάρτητη και αποτελεσματική εξακρίβωση των καταγγελιών ενισχύει τη δημόσια εμπιστοσύνη στην αστυνομία και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία για την ανάρμοστη συμπεριφορά ή την κακομεταχείριση. Ένα σύστημα καταγγελιών πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κατάλληλα και ανάλογα ένα ευρύ σύνολο ισχυρισμών κατά της αστυνομίας σύμφωνα με τη σοβαρότητα των παραπόνων του καταγγέλλοντος και τις επιπτώσεις για τον αστυνομικό εναντίον του οποίου γίνεται η καταγγελία. Ένα σύστημα καταγγελιών κατά της αστυνομίας θα πρέπει να είναι κατανοητό, ανοιχτό και προσβάσιμο και να δείχνει θετική στάση και κατανόηση για ζητήματα φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πεποίθησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας και ηλικίας. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και κατάλληλα εφοδιασμένο και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας φροντίδας στην παροχή των υπηρεσιών αστυνόμευσης».

Το ΣΥΔ, εξ αρχής της σύστασης του Μηχανισμού αυτού, εξέφρασε τον έντονο σκεπτικισμό του σχετικά με το κατά πόσον είναι θεσμικά αποτελεσματικός επί του πρακτέου[3], καθώς λειτουργεί παράλληλα με τα πειθαρχικά όργανα της αστυνομίας των οποίων αμφισβητείται η αντικειμενικότητα, ενώ δεν έχει πλήρεις αρμοδιότητες που αφορούν αυτοτελώς την επιβολή κυρώσεων και καταστολής της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Με αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε απαραίτητη την αποφόρτιση του Συνηγόρου του Πολίτη από αυτήν την αρμοδιότητα, και τη δημιουργία μίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής, με αποκλειστική αρμοδιότητα την έρευνα, αντιμετώπιση και καταπολέμηση της αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, με πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες, όπως έχουν πράξει άλλες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης[4].

Ακόμη, σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε την αναδιατύπωση της παραγράφου 1δ, ώστε πλην των πραγματικών να συμπεριλαμβάνονται και τα νομιζόμενα χαρακτηριστικά καθώς και οι λόγοι πολλαπλών διακρίσεων και η διάκριση λόγω σχέσης (ώστε η διάταξη αυτή να συνάδει με τις παραγράφους2ε, 2στ και 2ζ του ν. 4443/2016), καθώς και οι υποστηρικτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι συχνά βρίσκονται ενώπιον αυθαίρετων συμπεριφορών από τα σώματα ασφαλείας όταν υπερασπίζονται θύματα αυθαιρεσίας. Τέλος, στην παρ. 2 του Άρθρου 188, προτείνουμε σε περίπτωση που το θύμα είναι αλλοδαπής καταγωγής, να είναι απαραίτητη η συμβολή διερμηνέα (αναφέρεται μόνο η δυνατότητα –πρέπει να είναι υποχρεωτική η διερμηνεία).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή.

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6f81fab1-8f70-478f-9ab6-ab4c00fa5d8a.

[2] Ανεξάρτητη και αποτελεσματική εξακρίβωση των καταγγελιών κατά της αστυνομίας. Γνωμοδότηση του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CommDH(2009)4&Language=lanGreek&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true.&direct=true

[3] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου ΣΥΔ, 21.7.2016, «Η θέση του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/07/21/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9-2/.

[4] Βλέπε επί παραδείγματι, Ανεξάρτητη Αρχή Κύπρου Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, http://www.iaiacap.gov.cy/iaiacap/iaiacap.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις».

•15 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις».

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Ερώτηση 18 βουλευτών με θέμα την ισότιμη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  ίντερσεξ ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με ερώτηση που κατατέθηκε από 18 βουλευτές με θέμα την ισότιμη πρόσβαση για τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις. Συγκεκριμένα στις 20.12.2019, κατατέθηκε από 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η ακόλουθη ερώτηση[1]:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  κ. Υπουργό Υγείας

 Θέμα: Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις

Το δικαίωμα στην υγεία, ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι καθολικό, κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και εμπεριέχεται σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ανάγκη καταπολέμησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας έχει επισημανθεί επανειλημμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ήδη από τον καταστατικό χάρτη του (1948) επισημαίνεται η ικανοποίηση του δικαιώματος στην υγεία για όλους τους ανθρώπους. Η αρχή της ισότητας εμπεριέχει, μεταξύ άλλων, και την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υγειονομικές υπηρεσίες αποκλειστικά στη βάση της ανάγκης για περίθαλψη και ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, θρησκεία, εισόδημα και σεξουαλικό προσανατολισμό.

Στην πράξη, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων εμποδίζουν συχνά την ευχερή πρόσβαση τους σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι η αναντιστοιχία ανάμεσα στο φύλο που αποδόθηκε κατά την γέννηση και στην ταυτότητα φύλου ενός ατόμου (τρανς κατάσταση) αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει την πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας. Αυτό αποδίδεται σε μια σειρά αιτιών όπως ότι το άτομο αντιμετωπίζει ιατρικές καταστάσεις που συνδέονται με συγκεκριμένη βιολογική έμφυλη κατάσταση, η οποία ενδέχεται να μην ταυτίζεται με την ταυτότητα φύλου ή/και ότι το ίδιο το άτομο διστάζει να εκθέσει σε ιατρικό προσωπικό ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζει, από την ανησυχία για πιθανή αντιμετώπιση αθέμιτων διακρίσεων, λεκτικής ή άλλης κακοποίησης καθώς και τρανσφοβικής συμπεριφοράς.

Μετά την νομοθετική ρύθμιση αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017, ΦΕΚ Α’ 152) που επέλυσε σε μεγάλο βαθμό το ζήτημα της αναντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ταυτοποίησης και της ταυτότητας φύλου, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας με αντικείμενο τη μελέτη και καταγραφή των απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στο χώρο της υγείας χωρίς διακρίσεις (Α1β/Γ.Π.οικ.46980/19.6.2018, ΑΔΑ: ΨΒ4Ο465ΦΥΟ-ΤΞ4, τροποποίηση Α1β/Γ.Π.οικ.51375/04.07.2018, ΑΔΑ: Ω8ΟΦ465ΦΥΟ-23Ι). Στο πόρισμα, το οποίο κατατέθηκε στον Υπουργό Υγείας, επισημαίνονται τα παρακάτω σημαντικά ζητήματα:

 1. Για την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των διεμφυλικών ατόμων στις υπηρεσίες υγείας απαιτούνται:
 • νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να γίνει σχετική μνεία για την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου,
 • θεσμικές ρυθμίσεις αφενός με τη μορφή αναγκαίων αλλαγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αναφορικά με το πεδίο του φύλου, και αφετέρου με τη μορφή σχετικών εγκυκλίων οι οποίες θα επισημαίνουν την ανάγκη τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα  να έχουν πλήρη πρόσβαση, με ισότιμη μεταχείριση, χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις υπηρεσίες υγείας και θα ενημερώνουν το προσωπικό αναφορικά με τις έμφυλες διαγνώσεις,
 • επιμόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού στα ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου με την συμμετοχή των αρμόδιων τμημάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 1. Παρότι η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει προχωρήσει στην αποψυχιατρικοποίηση της ταυτότητας φύλου (απαλοιφή από τον ICD11 διαταραχής ταυτότητας φύλου) σε νομοθετήματα που βρίσκονται σε ισχύ, (για παράδειγμα π.δ. 11/2014, άρθρο 15) περιέχονται όροι στιγματιστικοί που συνιστούν διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου και πρέπει να απαλειφθούν από κάθε νομοθετική διάταξη.
 2. Είναι αναγκαία η ασφαλιστική κάλυψη της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού φύλου και ιδιαίτερα των χειρουργικών επεμβάσεων.
 3. Είναι απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση απαγόρευσης των «διορθωτικών» χειρουργικών επεμβάσεων που γίνονται σε ίντερσεξ βρέφη για να «αποκατασταθεί» το φύλο οι οποίες έχουν καταταχθεί στην κατηγορία του βασανιστηρίου από τον Οργανισμό κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών.

Επειδή το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα,

Επειδή η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υγειονομικές υπηρεσίες είναι ανεξάρτητη από χαρακτηριστικά όπως φύλο, ηλικία, θρησκεία, εισόδημα και σεξουαλικός προσανατολισμός,

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι η αναντιστοιχία ανάμεσα στο φύλο που αποδόθηκε κατά την γέννηση και στην ταυτότητα φύλου ενός ατόμου αποτελεί παράγοντα που δυσχεραίνει την πρόσβασή του σε υπηρεσίες υγείας,

Επειδή, παρότι με τον ν. 4491/2017 επιλύθηκαν ζητήματα αναντιστοιχίας μεταξύ των εγγράφων ταυτοποίησης και της ταυτότητας φύλου, υπάρχουν ακόμα νομοθετήματα σε ισχύ που συνιστούν διάκριση λόγω ταυτότητας φύλου καθώς και ζητήματα για τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα που δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί νομοθετικά,

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω θεσμικές παρεμβάσεις προκειμένου τα διεμφυλικά άτομα να έχουν ισότιμη και ευχερή πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεται να λάβει υπόψη του το πόρισμα της ομάδας εργασίας για την ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στο χώρο της υγείας χωρίς διακρίσεις και να προβεί στις προτεινόμενες ενέργειες;
 2. Θα αναλάβει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξαλειφθούν όροι στιγματιστικοί από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και να γίνει σχετική μνεία για την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου;
 3. Θα προβεί σε θεσμικές παρεμβάσεις όπως αλλαγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έκδοση εγκυκλίων με στόχο την πλήρη πρόσβαση και ισότιμη μεταχείριση για τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα στις υπηρεσίες υγείας;
 4. Θα μεριμνήσει για την επιμόρφωση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού σε ζητήματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου;
 5. Θα συμπεριλάβει στις καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ ιατρικές πράξεις τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού φύλου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων χειρουργικών επεμβάσεων;
 6. Θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ίντερσεξ προσώπων όπως να τα προστατέψει από χειρουργικές επεμβάσεις σε βρεφική ηλικία που έχουν καταταγεί από τα Ηνωμένα Έθνη στην κατηγορία των βασανιστηρίων;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Αγαθοπούλου Ειρήνη, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Βέττα Καλλιόπη, Δρίτσας Θεόδωρος, Ζαχαριάδης Κώστας, Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω), Λάππας Σπυρίδων, Μάλαμα Κυριακή, Μάρκου Κωνσταντίνος, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Ξανθός Ανδρέας, Πούλου Παναγιού (Γιώτα), Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος), Συρμαλένιος Νίκος, Φίλης Νίκος, Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Χριστίδου Ραλλία, Ψυχογιός Γεώργιος.

Όπως σημειώνεται στην ερώτηση των 18 βουλευτών, από τις 9.1.2018, συστήθηκε με απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας, κυρίου Ξανθού,  Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη θέσπιση  μέτρων για την πλήρη πρόσβαση και την ίση μεταχείριση στον χώρο της υγείας για τα τρανς, και ίντερσεξ πρόσωπα, ενώ στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν και εκπρόσωποι του ΣΥΔ[2]. Τούτο έγινε, μετά από συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας[3], που εξηγήθηκε η αναγκαιότητα λήψης νομοθετικών και άλλων μέτρων για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω. Πράγματι, η Ομάδα Έργου ολοκλήρωσε τις εργασίες της μετά από 10 συνεδριάσεις στις 16.5.2019 με την κατάθεση αναλυτικού πορίσματος που είναι κατατεθειμένο στο Υπουργείο Υγείας[4].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, επισημαίνει και με αυτήν την ευκαιρία την αναγκαιότητα λήψης νομοθετικών και άλλων μέτρων που θα διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων στον χώρο της υγείας χωρίς αθέμιτες διακρίσεις, και καλεί τον Υπουργό Υγείας λαμβάνοντας υπόψη του το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες ώστε όλοι οι συνάνθρωποί μας, συμπεριλαμβανομένων των τρανς και ίντερσεξ προσώπων να απολαμβάνουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις υπηρεσίες υγείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Κοινοβουλευτική ερώτηση Υπ.Αριθμ. 2770/20-12-2019. Θέμα: «Ισότιμη πρόσβαση των διεμφυλικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις», https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f0bbe668-ab10-464d-aacb-ab2c00ed34a9.

[2] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 9.7.2018: «Συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΔ στην Ομάδα Έργου του Υπουργείου Υγείας για την Υγειονομική κάλυψη των τρανς προσώπων»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/07/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84/.

[3] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 11.1.2018: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/.

[4] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας | Πέμπτη 16.5.2019: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6211-ston-ypoyrgo-ygeias-andrea-ksantho-to-porisma-ths-omadas-ergasias-gia-thn-ygeionomikh-kalypsh-twn-diemfylikwn-atomwn, καθώς και Δελτίο Τύπου του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο».

•9 Ιανουαρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο».

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2020

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο».

[χάρτης των 73 χωρών που ποινικοποιείται ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου]

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  ίντερσεξ ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει εθνικό κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου[1], με την ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς δώδεκα χώρες προέλευσης: η Γκάνα, η Σενεγάλη, το Τόγκο, η Γκάμπια, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Αλβανία, η Γεωργία, η Ουκρανία, η Ινδία και η Αρμενία, σε συνέχεια σχετικής διάταξης του Άρθρου  87 του νέου νόμου 4636/2019 για το άσυλο.

Μολαταύτα, όπως γνωρίζουμε πολλές σε πολλές εξ αυτών των χωρών, τόσο η ομοφυλοφιλία, όσο και η τρανς κατάσταση, είναι ποινικοποιημένες, και συνεπώς για τα πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας με αιτία διώξεις, ή κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα, ή και τη ζωή, για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, κάθε άλλο παρά ασφαλείς χώρες μπορούν να χαρακτηριστούν.

Πράγματι, επτά απ’ τις παραπάνω χώρες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν,  και συγκεκριμένα η Αλγερία, η Γκάμπια, η Γκάνα, το Μαρόκο, η Σενεγάλη, το Τόγκο, η Τυνησία, είναι χώρες που τόσο η ομοφυλοφιλία, όσο και η τρανς κατάσταση διώκονται[2].

Επιπλέον, σύμφωνα τόσο με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, όσο και σύμφωνα με εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3], τα LGBTI πρόσωπα στην Αρμενία βιώνουν απειλές για τη ζωή τους[4], αλλά και συχνές επιθέσεις μίσους[5], ενώ στην Γεωργία έχουν καταγραφεί αθρόα περιστατικά δολοφονιών μίσους κατά γκέι[6] και τρανς προσώπων[7].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, από τον Οκτώβριο του 2019, εξέφρασε τις έντονες αυτές ανησυχίες σχετικά με τις διατάξεις του νέου νόμου για το άσυλο που κατεβάζουν επικίνδυνα τα στάνταρντς για τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας και προσφύγων[8], συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το αυθαίρετο των καταλόγων ασφαλών χωρών προέλευσης, καθώς διατάξεις αυτού του τύπου δεν λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως οι λόγοι δίωξης για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου που υφίστανται σε 73 χώρες του πλανήτη μας (βλέπε παραπομπή Νο3), ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις οδηγίες από όλους τους διεθνείς οργανισμούς  ότι τα αιτήματα διεθνούς προστασίας πρέπει να εξετάζονται  εξατομικευμένα και όχι με βάση αυθαίρετους καταλόγους.

Δηλώνουμε την βαθιά μας ανησυχία, καθώς, ιδιαίτερα από τις επτά αφρικανικές χώρες που επισημάνθηκαν (Γκάνα, Σενεγάλη, Τόγκο, Γκάμπια,  Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία), υπάρχουν στη χώρα μας αιτούντες διεθνούς προστασίας, ή και περιπτώσεις που ήδη έχουν κριθεί θετικά (ακόμη και νομολογιακά σε περίπτωση αιτούντος υποκόου Γκάνας[9], που είναι χώρα που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτόν τον αυθαίρετο κατάλογο), για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, που εάν επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, κινδυνεύει άμεσα η σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και η ζωή τους.

Το ΣΥΔ, ζητά την άμεση ανάκληση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την τροποποίηση των Άρθρων  86 και 87 του Ν. 4636/2019 που αφορούν χώρες που αυθαίρετα καταχωρίζονται ως ασφαλείς, και θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Οι δώδεκα ασφαλείς χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο, Καθημερινή, 3.1.2020: https://www.kathimerini.gr/1058665/article/epikairothta/ellada/oi-dwdeka-asfaleis-xwres-katagwghs-twn-aitoyntwn-asylo.

[2] Πλήρης ενημερωμένος κατάλογος (Δεκέμβριος 2019) των 73 χωρών του πλανήτη όπου η ομοφυλοφιλία και η τρανς κατάσταση διώκονται, https://76crimes.com/76-countries-where-homosexuality-is-illegal/.

[3] UN, EU Express Concerns about threats against Armenian LGBT community, Radio Free Europe, https://www.rferl.org/a/un-eu-express-concerns-about-threats-against-armenia-s-lgbt-community/29873151.html.

[4] Armenian MPs calls for trans activist to burn alive after historic speech (Απειλούν τρανς ακτιβίστρια με κάψιμο στην πυρά), The Guardian, https://www.theguardian.com/global-development/2019/apr/26/armenian-mps-call-for-trans-activist-to-be-burned-alive-after-historic-speech-lilit-martirosyan.

[5] This tiny Armenian town formed lynch mob against its LGBTQ citizens, injured many, Hornet, https://hornet.com/stories/armenian-lynch-mob-shurnukh/.

[6] Γεωργία: Ο φόνος ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν έγκλημα μίσους, http://t-zine.gr/georgia-o-fonos-aktivisti-anthropinon-dikeomaton-itan-egklima-misous/.

[7] Άλλη μία τρανς γυναίκα δέχθηκε επίθεση στο Ερεβάν της Γεωργίας, http://t-zine.gr/alli-mia-trans-gyneka-dechthike-epithesi-sto-tilbisi-tis-georgias/.

[8] Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του Σχεδίου Νόμου Περί Διεθνούς Προστασίας, https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/10/23/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80-2/.

[9] Βλέπε απόφαση 401/2019, Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που ακύρωσε απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών σχετικά με την απόρριψη χορήγησης ασύλου, καθώς κρίθηκε ότι μη νόμιμα και αναιτιολόγητα η Επιτροπή δεν εξέτασε τον προβληθέντα, ενώπιόν της, ουσιώδη λόγο του αποδιδόμενου σεξουαλικού προσανατολισμού σε αιτούμενο άσυλο από οργανωμένη ομάδα στη χώρα καταγωγής του την Γκάνα, http://www.immigration.gr/2019/09/apodidomenos-seksoyalikos-prosanatolismos-apo-kratikes-arxes-xoras-katagogis-aitoyntos-asylo.html