ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία άρνησης εφαρμογής του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

•10 Ιουνίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καταγγελία άρνησης εφαρμογής του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 10  Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καταγγελία άρνησης εφαρμογής του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταγγέλλει άρνηση μεταβολής των στοιχείων τρανς προσώπου από τη Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του τρανς ατόμου.

Συγκεκριμένα, η τρανς γυναίκα, ακολούθησε όλη τη χρονοβόρο διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017), και μετέβαλε την καταχώρηση φύλου, κυρίου ονόματος και προσαρμογής του επωνύμου της, καθώς και τη μετέπειτα διοικητική. Εν συνεχεία, κατέθεσε αρμοδίως αίτημα μεταβολής των στοιχείων της και στα Μητρώα Ναυτικών, απ’ όπου ο σχετικός φάκελος των δικαιολογητικών απεστάλη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας –Τμήμα ΔΝΕΡ (Αρχείο Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) για την τελική έγκριση στου αιτήματος της, καθώς είναι απόφοιτη της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχος πιστοποιητικού που εκδόθηκε σύμφωνα με της απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης S. T. C. W. 1978 όπως έχει τροποποιηθεί, με ειδικότητα της Πλοιάρχου  Α’ Τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρ’ ότι κατά παραβίαση του νόμου της ζητήθηκε να καταθέσει ως δικαιολογητικό την δικαστική απόφαση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου της (και τούτο πράγματι παραβιάζει τη κείμενη νομοθεσία καθώς η παρ. 3 του Άρθρου 4, αναφέρει ρητά ότι αυτή η διαδικασία γίνεται μόνο με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, ενώ παραβιάζει και την ιδιωτική ζωή του προσώπου), η τρανς γυναίκα τη προσκόμισε μαζί με τα λοιπά έγγραφα που της ζητήθηκαν (ληξιαρχική πράξη γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας).

Μολαταύτα, και παρ’ ότι ουδείς νόμος προβλέπει κάτι τέτοιο, ούτε υπάρχει (και δεν θα έπρεπε να υπάρχει) κάποια αρχή που να εκδίδει κάτι τέτοιο,  και προσβάλλοντας τη προσωπικότητα της τρανς γυναίκας, ο προϊστάμενος του αρμοδίου Τμήματος ΔΝΕΡ, τής ζήτησε «πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας» , αλλιώς όπως της ανέφερε: «Δεν με ενδιαφέρει τί λέει οποιοσδήποτε νόμος, μου είναι αδιάφορο, αν δεν μου φέρεις πιστοποιητικό που να προκύπτει ταυτοπροσωπία, δεν υπάρχει περίπτωση να σου αλλάξω τα στοιχεία και να βάλω την υπογραφή μου».

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι  η άρνηση της επικαιροποίησης των στοιχείων της τρανς γυναίκας, εκτός από παράβαση του Ν.4491/2017, συνιστά και παράβαση του Γενικού Κανονισμού της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος στο άρθρο 5 περίπτωση δ’ επιβάλλει στον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων την «διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή».

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η τρανς γυναίκα να βρίσκεται εντελώς στον αέρα από πλευράς εργασίας, να είναι άνεργη εδώ και δεκαπέντε (15 μήνες), με μηδενικό εισόδημα, και κινδυνεύει να βρεθεί άστεγη.  

Παράλληλα, αυτή η περίπτωση, είναι μόνο μία ανάμεσα στις πολλές που το ΣΥΔ έχει καταγγείλει στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο άγνοιας εφαρμογής του νόμου, αλλά και άρνησης εφαρμογής του που σε περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη, όπως ανακύπτει από τα γεγονότα, υπάρχει ρατσιστικό τρανσφοβικό υπόβαθρο.

Η ανάγκη εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο σε θέματα ταυτότητας φύλου, όσο και εφαρμογής του ν. 4491/2017, είναι δεδομένη. Ωστόσο ουδείς κρατικός λειτουργός μπορεί να αρνείται να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία και πολλώ δε παραπάνω να αφήνει αίολο ένα τρανς πρόσωπο να υφίσταται (πέραν των προσβολών της προσωπικότητάς του να προσκομίζει έγγραφα που δεν προβλέπονται και δεν ζητούνται σε οποιονδήποτε άλλο πολίτη και τούτο συνιστά αθέμιτη άνιση μεταχείριση), τις συνέπειες της ανεργίας και να διακινδυνεύει ακόμη και να βρεθεί άστεγο.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, βρίσκεται στο πλευρό αυτής της τρανς γυναίκας και θα στηρίξει κάθε νόμιμη ενέργεια προς αποκατάσταση και αποζημίωσή της, ενώ παράλληλα καλεί την Πολιτεία να αναλάβει όλες τις απαραίτητες δράσεις για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας καθώς και των απαραίτητων τροποποιήσεων του νόμου ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τρανς προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι: Η ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού».

•28 Μαΐου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι: Η ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διαδικτυακό στρογγυλό τραπέζι: Η ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+  προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση σας προσκαλεί στη διαδικτυακή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαίου 2021, ώρα 17:00μ.μ., με θέμα τη ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού.

Στη συζήτηση θα μιλήσουν οι:

Μαρίνα Γαλανού (Πρόεδρος του ΣΥΔ),

Βασίλης Σωτηρόπουλος (νομικός σύμβουλος του ΣΥΔ),

Δάφνη Καπετανάκη (Ύπατη Αρμοστεία) και

Γαρυφαλλιά Αναστασοπούλου, (Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας),

ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αγγελίδης (Εφημερίδα των Συντακτών).

Κατά τη συζήτηση, θα παρουσιαστεί έρευνα που πραγματοποίησε το ΣΥΔ με ομάδα στόχου τα αιτούντα πρόσωπα και αναγνωρισμένους πρόσφυγες για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και επαγγελματίες που έχουν ασχοληθεί με τη ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού, ενώ θα αναλυθούν, τόσο από άποψης εμπειρίας, όσο και από νομικής, οι ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη έρευνα που πραγματοποιείται με στόχευση στις ανάγκες της ιδιαίτερης υποομάδας των ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων διεθνούς προστασίας και αναγνωρισμένων προσφύγων, καθώς και ότι αποτελεί μέρος έργου υπό τον τίτλο: «LGBTI+ Refugess in GreeceThe EUTurkey deal and beyond» υπό τη χρηματοδότηση του Open Society Foundations, με επιμέρους δράσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ενώ μέρος του έργου θα είναι και η έκδοση βιβλίου με θέμα τη ΛΟΑΤΚΙ+ διάσταση του προσφυγικού, καθώς και τρίπτυχος οδηγός προς τους ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες στα αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, φαρσί, ούρντου και παστούν.

Η συζήτηση θα προβληθεί ζωντανά μέσα από την επίσημη σελίδα του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) στο Facebook (https://www.facebook.com/GreekTransgenderSupportAssociation/)

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς η συμμετοχή σας.

Με τους πρόσφυγες,

Για τους πρόσφυγες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745   –  Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας 2021».

•17 Μαΐου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας 2021».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας 2021».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας, δηλώνει την προσήλωσή του στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της ισονομίας και της ισοπολιτείας και καλεί την Πολιτεία να υπερβεί την ακινησία και να ανταποκριθεί στην πλήρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των LGBTI προσώπων.

Πράγματι, αποτελεί αντικειμενική διαπίστωση και όχι υποκειμενική κρίση το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν έχει ψηφίσει ούτε μία νομοθεσία που να προάγει και να κατοχυρώνει τα LGBTI δικαιώματα, ενώ στη περίπτωση που δόθηκε η ευκαιρία κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος να προστεθούν ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και η έκφραση φύλου ως πεδία απαγόρευσης των διακρίσεων, αυτό δεν έγινε δεκτό και έτυχε αναιτιολόγητα της αρνητικής ψήφου της κυβερνητικής πλειοψηφίας. 

Τούτο συμβαίνει ενόσω αποτελεί εξίσου αντικειμενική διαπίστωση και όχι υποκειμενική κρίση ότι στην χώρα μας τα LGBTI πρόσωπα αντιμετωπίζουν έντονο κλίμα αρνητικών στερεοτύπων, μισαλλοδοξίας, διακρίσεων, αλλά και ρατσιστικής βίας, ενώ ιδιαίτερα η κοινότητα των τρανς προσώπων θεσμοποιημένους αποκλεισμούς και πληρώνει το πιο βαρύ τίμημα της άνισης μεταχείρισης σε όλα τα πεδία της καθημερινότητας.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω από τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Δικτύου κατά της Ρατσιστικής Βίας, εκ των οποίων τεκμαίρεται αβίαστα ότι τα τελευταία χρόνια και χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση, για τα LGBTI και ιδιαίτερα τα τρανς άτομα, το πρόσωπο των έντονων διακρίσεων και κυρίως της ρατσιστικής βίας δείχνει τα δόντια του σε πολύ υψηλά ποσοστά. Επικεντρώνοντας, δε, στα τρανς πρόσωπα, οι καταγραφές αναδεικνύουν έντονες λεκτικές και φυσικές επιθέσεις σε όλους τους τομείς (στο δημόσιο χώρο, στο σχολείο, στον χώρο της υγείας, παντού) και κυρίως χωρίς να τιμωρούνται (χαρακτηριστική περίπτωση επίθεσης από μαθητές που καθηγητής το αιτιολόγησε λέγοντας «μη δίνετε σημασία παιδιά είναι»).

Περεταίρω, δεν νοείται ισονομία και ισοπολιτεία όσο οι LGBTI πολίτες της χώρας μας δεν έχουν πρόσβαση με ισότιμο τρόπο με τους ετερόφυλους συμπολίτες μας στον γάμο, την παιδοθεσία και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δεν νοείται ισότιμη μεταχείριση, όσο τα έγγαμα τρανς πρόσωπα πρέπει να επιλέγουν ανάμεσα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου τους και υπάρχοντος γάμου, ούτε προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όταν δεν μεταβάλλονται τα στοιχεία τυχόν τέκνου. Δεν νοούνται ταχείες, προσβάσιμες σε όλους και με βάση τον αυτοπροσδιορισμό διαδικασίες νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, όταν η διαδικασία παραμένει δικαστική. Δεν μπορεί να νοηθεί υπό οποιαδήποτε έννοια ίση μεταχείριση για τα τρανς πρόσωπα όταν εξακολουθούν να υπάρχουν θεσμοποιημένοι αποκλεισμοί από επαγγέλματα, ούτε ισότιμη πρόσβαση στον χώρο της υγείας όταν εξακολουθούν να ελλείπουν ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν πρόσβαση σε πράξεις που για έμφυλους λόγους βρίσκονται σε αμφισβήτηση, ούτε όταν η ιδιαίτερη σημαντική διαδικασία της φυλομετάβασης σε όλα τα στάδια δεν καλύπτεται απ’ τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν νοείται, ακόμη προστασία της φυσικής ακεραιότητας όταν τα ίντερσεξ παιδιά, ακόμη και νεογνά υφίστανται χειρουργικές επεμβάσεις μη αναγκαίες και βλαπτικές για την υγεία τους, ή όταν καταγράφονται ακόμη και σήμερα περιστατικά «θεραπειών μεταστροφής».

Σε όλα τα παραπάνω η Πολιτεία οφείλει να ανταποκριθεί αποκαθιστώντας την ίση μεταχείριση, την ισονομία και την ισοπολιτεία, αλλά και περαιτέρω, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της να αναλάβει θετικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την προστασία των LGBTI προσώπων, θα άρουν τους αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα, και θα φέρουν τη χώρα μας στο προσκήνιο των χωρών της Ε.Ε. που δείχνουν τον σεβασμό στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των LGBTI προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: : «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».

•16 Μαρτίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: : «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Η ΕΛΑΣ και το ΓΕΕΘΑ αγνοούν επιδεικτικά ακόμη και τον Συνήγορο του Πολίτη για το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα του αποκλεισμού των τρανς προσώπων στους διαγωνισμούς εισαγωγής των σωμάτων ασφαλείας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών,μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καταγγέλλει την επιδεικτική άρνηση, τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να απαντήσουν επί δυόμισι χρόνια στον αθέμιτο αποκλεισμό των τρανς υποψηφίων απ’ την εισαγωγή τους στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, στις 6 Ιουνίου του 2018, κατήγγειλε στη δημόσια σφαίρα με δελτίο τύπου[1] προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας «για την Εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το Σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπου ανάμεσα στους λόγους αποκλεισμού υποψηφίων, αναφέρεται η ονομαζόμενη «διαταραχή ταυτότητας φύλου», έννοια η οποία:

α)  Έχει αφαιρεθεί από τον διεθνή ταξινομητικό κατάλογο των ψυχικών διαταραχών ICD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον Ιούνιο του 2018[2],

β) Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις συστάσεις διεθνών οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης που με την Απόφαση 2048[2015] καλεί τα κράτη μέλη: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό»[3],

γ) Επίσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Ψήφισμα της 22.11.2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)»[4].

Πέραν όμως όλων των παραπάνω, ο αποκλεισμός τρανς υποψηφίων από τις σχολές της αστυνομίας και των λοιπών σωμάτων ασφαλείας, παραβιάζει τη νομοθεσία για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, Ν. 4443/2016, Άρθρο 3, Παράγραφος 1β), όπου απαγορεύεται και για λόγους ταυτότητας φύλου, η ανισότιμη μεταχείριση και κατά: «την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπειρίας». Επιπλέον, θα πρέπει να υπομνήσουμε ότι η απαγόρευση αυτή έλκει την καταγωγή της στο Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17).

Με βάση το γεγονός ότι παραβιάζεται η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση, το ΣΥΔ, προσέφυγε στις 8 Ιουνίου 2018 στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος εν συνεχεία απέστειλε επιστολές τόσο στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (καθώς αυτή η απαγόρευση έλκει την καταγωγή της στο σχετικό ΠΔ 11/2014 που καθορίζει τα κριτήρια σωματικής ικανότητας υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις), τονίζοντας ότι:

«[…], η καθολική εξαίρεση των διεμφυλικών υποψήφιων από τις αστυνομικές σχολές, ανεξαρτήτως εξατομικευμένης κατά τα προαναφερθέντα ιατρικής και σωματικής κρίσης, που προβλέπεται για τους λοιπούς και λοιπές υποψήφιους και υποψήφιες για εισαγωγή σε αυτές, αποτελεί αναιτιολόγητη άμεση διάκριση βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 4443/2016, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, έχουν προκύψει νέα επιστημονικά δεδομένα, με την έγκριση του ICD-11, βάσει των οποίων η διεμφυλικότητα δεν είναι ψυχιατρική πάθηση, τα οποία πρέπει να επαναξιολογηθούν».

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον ν. 3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις): α) Άρθρο 4, παρ. 5: «Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα», β) Άρθρο 4, παρ.10: «Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών».

Παρ’ όλα αυτά και μετά την πάροδο δυόμισι περίπου ετών από τον Ιούνιο του 2018, τόσο η Ελληνική Αστυνομία, όσο και το ΓΕΕΘΑ, αγνόησαν και τη δημόσια καταγγελία του ΣΥΔ, αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη, παρότι –όπως υπομνήσαμε παραπάνω– οι δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργοί οφείλουν να ανταποκριθούν εγγράφως και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταγγέλλει δημόσια την απαξίωση εκ μέρους της ΕΛΑΣ αλλά και του ΓΕΕΘΑ σε βάρος της υποομάδας των τρανς ανθρώπων, ενώ θα συνεχίσει να διεκδικεί με κάθε δυνατό τρόπο την ισότιμη μεταχείριση όλων των συμπολιτών μας, συμπεριλαμβανομένων των τρανς ανθρώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] Δελτίο Τύπου ΣΥΔ | 6.6.2018 https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3/

[2]Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[3]Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/

[4]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του».

•3 Φεβρουαρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του».

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι απαράδεκτες προσβλητικές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών και όχι μόνο, επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων,  με το παρόν δελτίο τύπου, καταδικάζει με έντονο τρόπο τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης με τις οποίες προσβάλει τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους  και τις οικογένειές τους, ενώ χαρακτηρίζει ως «παρεκκλίνοντα» ακόμη και παιδιά που μεγαλώνουν είτε σε μονογονεϊκές οικογένειες, είτε παιδιά που οι γονείς τους έχουν χωρίσει.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Τσιάρας, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι: «Όλες οι επιστημονικές μελέτες κατατείνουν στο γεγονός ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο φύλων και των δύο γονέων είναι παιδιά με λιγότερα ψυχολογικά προβλήματα, είναι παιδιά με μικρότερες ή καθόλου παρεκκλίσεις, είναι παιδιά που προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία στην σύγχρονη κοινωνία».

Επ’ αυτών είναι απαραίτητο να σχολιάσουμε ότι:

1. Είναι απολύτως λανθασμένη, ψευδής και δεν στηρίζεται σε απολύτως κανένα επιστημονικό τεκμήριο η δήλωσή του αυτή, καθώς, αντιθέτως με όσα ανέφερε, όλες οι σύγχρονες επιστημονικές μελέτες συγκλίνουν ότι η ευημερία και η ανάπτυξη των παιδιών με κανένα τρόπο δεν σχετίζεται με το φύλο των γονέων. Αντιθέτως, σχετίζεται με το ενδιαφέρον, τη φροντίδα και την αγάπη που λαμβάνουν.

2. Η δήλωση αυτή προσβάλει, δυσφημίζει, κακοποιεί και προάγει διακρίσεις κατά:

α) Των μονογονεϊκών οικογενειών, τα δικαιώματα των οποίων κατοχυρώνονται απ’ το Ελληνικό Αστικό Δίκαιο,

β) Των οικογενειών χωρισμένων γονέων,

γ) Των οικογενειών  που για οποιοδήποτε λόγο, το ένα εκ των δύο προσώπων – γονέων αναγκάζεται, είτε για λόγους εργασίας, είτε για άλλους σοβαρούς λόγους, να απουσιάζει είτε για μικρό, είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, και συχνά το πράττουν με σκληρές στερήσεις για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους,

δ) Τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, που, δυστυχώς η Ελληνική νομοθεσία, αρνείται να αναγνωρίσει τα δικαιώματά τους, τόσο των γονέων, όσο και των παιδιών τους, και παρά ταύτα υπάρχουν στη χώρα μας και καλούνται σε ένα περιβάλλον διακρίσεων να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Ειδικότερα όσον αφορά τις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες θα πρέπει να σημειώσουμε ότι:

1. Σύμφωνα με την Απόφαση 14620 της 21ης Σεπτεμβρίου 2016 του Συμβουλίου της Ευρώπης[1], τα κράτη μέλη φείλουν:

4.5. να προστατεύουν τα δικαιώματα των γονέων και των παιδιών στις ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου και κατά συνέπεια:

4.5.1. σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να διασφαλίζουν ότι όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη γονική μέριμνα, την παιδοθεσία από μονογονείς και την παιδοθεσία πρώτου ή δεύτερου γονέα χορηγούνται χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·

4.5.2. να προβλέπουν την από κοινού παιδοθεσία από τα ζευγάρια του ιδίου φύλου χωρίς διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ·

4.5.3. να επεκτείνει την αυτόματη αναγνώριση συν-γονέα στον σύντροφο του ιδίου φύλου ·

4.5.4. όπου οι ελεύθερες γυναίκες (ή πρόσωπα) τυγχάνουν πρόσβασης σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου ·

4.5.5. όπου τα άγαμα ζευγάρια διαφορετικού φύλου αποκτούν πρόσβαση σε ιατρική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, να εξασφαλίσουν ότι η πρόσβαση αυτή παρέχεται στα ζευγάρια του ιδίου φύλου ·

4.6. εκτός από τις αποφάσεις που έχει ήδη εγκρίνει η Συνέλευση με την Απόφαση 2048[2015][2] και 2191[2017][3] σχετικά με τις συνέπειες της νομικής αναγνώρισης των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στην πρόσβαση ή τη συνέχιση της πολιτικής τους σχέσης, του γάμου και των δικαιωμάτων των συζύγων και των παιδιών, προβλέπουν την ορθή καταγραφή της ταυτότητας φύλου των τρανς γονέων στα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών τους και να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν νόμιμους δείκτες φύλου εκτός από άρρεν ή θήλυ μπορούν να αναγνωριστούν οι συντροφικές τους σχέσεις και οι σχέσεις τους με τα παιδιά τους χωρίς διάκριση.

4.7. να εργάζονται ενεργά, σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, για την προώθηση της αποδοχής και του σεβασμού των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών στις κοινωνίες μας.

2. Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για παιδιά που μεγαλώνουν σε ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες: Πρόσφατη ανάλυση 79 ακαδημαϊκών μελετών[4] για την ευημερία των παιδιών με γονείς γκέι ή λεσβίες, 75 από αυτές τις μελέτες είχαν διαπιστώσει ότι τα παιδιά με γονείς γκέι ή λεσβίες δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση από άλλα παιδιά. Αυτές οι μελέτες είχαν χρησιμοποιήσει βασικούς μεθόδους έρευνας στους τομείς της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, ενώ ορισμένες είχαν μικρά μεγέθη δειγμάτων, αυτό σήμαινε ότι υπήρχε ένα όριο στο βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να γενικευθούν, αλλά δεν αναιρούν τα ευρήματά τους. Επιπλέον, μια μελέτη του 2010 για τη σχολική πρόοδο με 3.500 παιδιά με γονείς του ιδίου φύλου δεν διαπίστωσε σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των οικογενειών και των οικογενειών με γονείς διαφορετικού φύλου. Μια άλλη μελέτη σε αυτή την ομάδα βασίστηκε σε εθνικά αντιπροσωπευτικά, διαχρονικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό άνω των 20.000 παιδιών, εκ των οποίων 158 ζούσαν σε ένα νοικοκυριό με γονείς του ιδίου φύλου. Μόνο τέσσερις από το σύνολο των 79 ακαδημαϊκών μελετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά με γονείς γκέι ή λεσβίες αντιμετώπιζαν πρόσθετα μειονεκτήματα. Ωστόσο, αυτές οι τέσσερις μελέτες είχαν επικεντρωθεί σε παιδιά που είχαν βιώσει επιπρόσθετες καταστάσεις που δεν σχετίζονταν με το φύλο των γονέων τους και επομένως αυτές οι τέσσερις μελέτες έχουν θεωρηθεί αναξιόπιστες από πολλούς μελετητές. Εν ολίγοις, αυτή η συγκριτική μελέτη επί συνολικά άλλων 79 ερευνών επί του θέματος, δείχνει ότι υπάρχει επιστημονική συναίνεση, η οποία αποκρυσταλλώνει 30 χρόνια επιστημονικής έρευνας, με συντριπτικό συμπέρασμα ότι η ύπαρξη γονέων γκέι, λεσβιών, αμφιφυλόφιλων ή και τρανς γονέων  δεν είναι επιβλαβής για τα παιδιά[5].

Αντίθετα με όλα τα παραπάνω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με όσα είπε, και ιδιαίτερα χαρακτηρίζοντας σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  ως «παρεκκλίνοντα» και παιδιά με ψυχικές διαταραχές, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις (fake news), κάνει ψευδή αρνητική προπαγάνδα κατά προσώπων που υφίστανται διακρίσεις, προσβάλλει, δυσφημεί, κακοποιεί και προσβάλει βάναυσα οικογένειες και τα παιδιά τους συλλήβδην, και μάλιστα τούτο όσο είναι, -όχι κάποιος οποιοσδήποτε πολιτικός ή υπουργός-, αλλά Υπουργός αρμόδιος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία ως εκ της θέσεώς του οφείλει να προάγει, ενώ ενδιαφέρον έχει ότι ένας Υπουργός Δικαιοσύνης μπερδεύει την γονική μέριμνα με την συνεπιμέλεια.

Ακόμη, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναιτιολόγητα και εντελώς καταχρηστικά καθώς η δικαστική διαδικασία νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο και όχι σε ανοικτό ακροατήριο και συνεπώς δίχως κανένα πραγματικό ρίσκο για τη δημόσια υγεία, έθεσε εκτός επιτρεπτέας δικαστικής ύλης λόγω της πανδημίας τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας για τη νομική αναγνώριση. Το ΣΥΔ πέραν το σχετικού δελτίου τύπου που εξέδωσε στις 11.11.2020, απέστειλε επιστολή προς τον Υπ. Δικαιοσύνης που ποτέ δεν απάντησε, τονίζοντας ότι η εντελώς αναιτιολόγητη αυτή απόφαση, αντίθετα επιτείνει τις διακρίσεις που δέχονται τα τρανς πρόσωπα επιμηκύνοντας το μεσοδιάστημα μεταβολής των εγγράφων τους κατά παράβαση των ευρωπαϊκών προτύπων για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων που επιτάσσουν οι διαδικασίες να είναι ταχείες.

Μετά όλων αυτών, θεωρούμε παραπάνω από επιβεβλημένη την άμεση απομάκρυνσή του από τον Πρωθυπουργό, καθώς είναι αδιανόητο Υπουργός Δικαιοσύνης να προσβάλει με τέτοιο τρόπο παιδιά ως «παρεκκλίνοντα» ή με ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και τις οικογένειές τους. Για το θέμα αυτό, θα ακολουθήσει και επιστολή προς τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό, εκθέτοντας αναλυτικά τα επιχειρήματα που επιτάσσουν την άμεση απομάκρυνσή του.

Παράλληλα καλούμε τη Κυβέρνηση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στις απαραίτητες τομές στο Οικογενειακό Δίκαιο ώστε να επεκταθεί το δικαίωμα στον γάμο, την από κοινού επιμέλεια, παιδοθεσία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και παρενθεσία, για όλα τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25048&lang=en

[2] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736

[3] https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en

[4] Βλέπε για παράδειγμα Knight K. W. et al. (2017), “The kids are OK: it is discrimination, not same-sex parents, that harms children”, Medical Journal of Australia (MJA), 207 (9), 6 Νοεμβρίου 2017; Hočevar A. (2014), “Children in rainbow families”, Ljetopis socijalnog rada 2014, 21 (1), σσ. 85-104 str; και τις πηγές που αναφέρονται εκεί.

[5] Cornell University What We Know Public Policy Research Portal, “What does the scholarly research say about the well-being of children with gay or lesbian parents?”, ενημερώθηκε τον Δεκέμβριο 2017: https://whatweknow.inequality.cornell.edu/wp-content/uploads/2018/04/PDF-Parenting-wellbeing-1.pdf. Βλέπε επίσης Gross M. (2015), “Gay, lesbian and trans families through the lens of social science: A revolution or a pluralisation of forms of parenthood?”, Enfance, familles, generations 23 (2015), σ. 84.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».

•22 Ιανουαρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Πρωτόγνωρες συνθήκες: Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με το παρόν δελτίο τύπου, δηλώνει την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου, και αναδεικνύει υπόθεση  που έδωσε στη δημοσιότητα η HIAS Greece με δελτίο τύπου της, αποκαλύπτοντας τις πρωτόγνωρες και απαράδεκτες συνθήκες που διαμορφώνονται για τα πρόσωπα που αιτούνται διεθνούς προστασίας.

Συγκεκριμένα, στις 15 Ιανουαρίου, η HIAS Greece, έφερε στη δημοσιότητα υπόθεση δύο αιτουσών διεθνούς προστασίας καταγωγής απ’ τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου αρνήθηκε αρχικά να αναβάλει τις συνεντεύξεις τους, παρά το γεγονός ότι οι δυο αιτούσες δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαιτούμενη νομική συνδρομή από τη δικηγόρο τους, δίχως να προβεί σε εγγραφή και αιτιολογημένη απάντηση στο σχετικό αίτημα, ενώ στη συνέχεια έφερε στο απαράδεκτο δίλλημα να επιλέξουν, είτε να προχωρήσουν σε συνέντευξη ασύλου χωρίς την απαραίτητη νομική συνδρομή όπως η νομοθεσία για το άσυλο ορίζει, είτε τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία ασύλου.

Τούτο, αντικειμενικά παραβιάζει τόσο το πνεύμα και το γράμμα της κείμενης νομοθεσίας (βλέπε Άρθρο 71, ν. 4636/2019) –που ούτως ή άλλως έχει θέσει τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πιο χαμηλό επίπεδο που θα μπορούσε–, όσο και την Σύμβαση της Γενεύης για τους Πρόσφυγες, που επιτάσσει την ακώλυτη νομική συνδρομή των αιτούντων διεθνούς προστασίας αλλά και την πρόσβασή τους στις διαδικασίες.

Αναδημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της HIAS Greece[1]:

—–

Μυτιλήνη 15 Ιανουαρίου 2021 – Δυο αιτούσες άσυλο από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό κινδυνεύουν να τεθούν εκτός της διαδικασίας ασύλου, καθώς το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου αρνήθηκε να αναβάλει τις συνεντεύξεις τους, παρά το γεγονός ότι οι δυο αιτούσες δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαιτούμενη νομική συνδρομή από τη δικηγόρο τους, καθώς δεν τους επετράπη έξοδος από το ΚΥΤ Λέσβου λόγω των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση του Covid-19 που έχουν επιβληθεί στο νησί της Λέσβου λόγω της πρόσφατης αύξησης των κρουσμάτων.

Οι δυο αιτούσες έφτασαν στο νησί της Λέσβου στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Τα αιτήματα ασύλου τους καταγράφηκαν στις 11 και 12 Ιανουαρίου και οι συνεντεύξεις τους προσδιορίστηκαν στις 14 και 15 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Αμέσως μετά τον προσδιορισμό των συνεντεύξεων, δικηγόρος της HIAS Ελλάδος, ανέλαβε τη νομική τους συνδρομή και προέβη σε αναζήτηση διερμηνείας στην μητρική τους γλώσσα, Λινγκάλα, παρά τις αντικειμενικές προς τούτο δυσκολίες και τους χορήγησε ραντεβού στο γραφείο της οργάνωσης για τις 13 Ιανουαρίου, ούτως ώστε να τους παράσχει νομική συμβουλευτική και να τις προετοιμάσει για τη συνέντευξη ασύλου. Επιπλέον, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτουσών τις εφοδίασε με βεβαιώσεις για να τους επιτραπεί η έξοδος από το ΚΥΤ Μαυροβουνίου, ούτως ώστε να μεταβούν στα γραφεία της οργάνωσης κατά την καθορισμένη ημερομηνία.

Παρολαυτά, όταν στις 13 Ιανουαρίου οι εν λόγω αιτούσες ζήτησαν να εξέλθουν από το ΚΥΤ, επιδεικνύοντας τις σχετικές βεβαιώσεις, το προσωπικό του ΚΥΤ αρνήθηκε να τους επιτρέψει την έξοδο επικαλούμενο τα νέα έκτακτα περιοριστικά μέτρα προστασίας που τέθηκαν σε ισχύ στις 13.1.2021 στη Λέσβο. Αρκετά αργότερα και κατόπιν επανειλημμένων παρεμβάσεων της δικηγόρου των αιτουσών, επετράπη η έξοδος μόνο στην πρώτη από τις δυο αιτούσες η οποία είχε προγραμματισμένη συνέντευξη για το πρωί της επομένης. Όμως, η έξοδος επετράπη με σημαντική καθυστέρηση για εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν επέτρεπε την παροχή στοιχειώδους νομικής ενημέρωσης πόσο μάλλον ολοκληρωμένης συμβουλευτικής και προετοιμασίας. Η δεύτερη αιτούσα με συνέντευξη στις 15 Ιανουαρίου δεν μπόρεσε να μεταβεί ούτε για αυτό το ελάχιστο χρονικό διάστημα στο γραφείο της οργάνωσης καθώς δεν της επετράπη έξοδος από το ΚΥΤ.

Το πρωί της 14ης η πληρεξούσια δικηγόρος των δυο αιτουσών, αιτήθηκε εγγράφως από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου τη χορήγηση αναβολής για τις συνεντεύξεις των δυο αιτουσών από τη ΛΔΚ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το ΠΓΑ Λέσβου αρνήθηκε να χορηγήσει αναβολή, δίχως όμως να προβεί σε εγγραφή και αιτιολογημένη απάντηση στο σχετικό αίτημα και αφού η αιτούσα, με προγραμματισμένη συνέντευξη για της 14 Ιανουαρίου, αρνήθηκε τη διεξαγωγή της συνέντευξης, λόγω του ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμά της νομική συνδρομή και προετοιμασία, ενημερώθηκε ότι θα κλείσει ο φάκελός της και θα τεθεί εκποδών της διαδικασίας ασύλου, καθώς η στάση των δυο αιτουσών εκλαμβάνεται από τη διοίκηση ως «έλλειψη συνεργασίας».

Ενώπιον του ίδιου διλήμματος, να συναινέσει στη διεξαγωγή της συνέντευξης ασύλου παρόλο που δεν της επιτράπηκε η πρόσβαση σε νομική συνδρομή ή να τεθεί εκτός της διαδικασίας ασύλου, βρέθηκε και η δεύτερη αιτούσα με συνέντευξη σήμερα στις 15 Ιανουαρίου, καθώς η διοίκηση του ΠΓΑ Λέσβου δεν της χορήγησε αναβολή στη συνέντευξή της και την ενημέρωσε ότι και στην υπόθεσή της θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην πρώτη εκ των αναφερομένων περιπτώσεων.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 71 του Ν. 4636/2019 οι αιτούντες έχουν δικαίωμα στην νομική ενημέρωση, συμβουλευτική και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας καθώς και να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη με τον/την δικηγόρο που τους εκπροσωπεί ή τον/την σύμβουλο που τους παρέχει συνδρομή. Η στέρηση (της αποτελεσματικής άσκησης)/περιστολή των δικαιωμάτων αυτών από τη Διοίκηση αντίκειται στις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

Οι αιτούσες δεν δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης χωρίς προηγουμένη κατάλληλη νομική συμβουλευτική και προετοιμασία, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ευαίσθητες πτυχές της υπόθεσής τους και της προσφυγικής τους εμπειρίας.

Υπό το φως των ανωτέρω, καλούμε την διοίκηση του ΠΓΑ Λέσβου να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να μην τεθούν οι δυο αιτούσες εκποδών της διαδικασίας και να εξασφαλιστεί η πραγματική άσκηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

——

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δηλώνει την αλληλεγγύη του στις δύο αιτούσες διεθνούς προστασίας που αντικειμενικά παραβιάζεται κάθε έννοια πρόσβασής τους στη νομική συνδρομή και στην διαδικασία ασύλου όπως η νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο επιτάσσει, καθώς και τη στήριξή του στην HIAS Greece που μάχεται για τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνούς προστασίας, ενώ ενισχύει το αίτημα των δύο αιτουσών ώστε η διοίκηση του Περιφερειακού Γραφείου Λέβου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες και νομικά σύννομες  ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των δύο αιτουσών στη διαδικασία με την απαραίτητη νομική συνδρομή προς διασφάλιση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com


[1] Δελτίο Τύπου HIAS Greece: «Η αδιαλλαξία της διοίκησης θέτει τους αιτούντες άσυλο ενώπιον του διλλήματος – Συνέντευξη ασύλου χωρίς νομική συνδρομή ή αποκλεισμός από τη διαδικασία ασύλου», https://www.facebook.com/HIASGreece/posts/1068167130261908.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απαράδεκτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς προσαρμογή του επωνύμου σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τρανς άντρα και ιατρικοποίηση της ταυτότητάς του».

•17 Ιανουαρίου, 2021 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απαράδεκτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς προσαρμογή του επωνύμου σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τρανς άντρα και ιατρικοποίηση της ταυτότητάς του».

Press Release in English: «Unacceptable decision of the Athens Magistrates’ Court without adapting the surname according to the gender identity of the trans man and medicalization of his identity». (>>download here<<).

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Απαράδεκτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς προσαρμογή του επωνύμου σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τρανς άντρα και ιατρικοποίηση της ταυτότητάς του».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο σχετικά με απαράδεκτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών στην οποία δεν εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία που επιτάσσει προσαρμογή του επωνύμου των τρανς προσώπων σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, ενώ ιατρικοποιεί τις ταυτότητες των τρανς προσώπων.

Η υπόθεση αφορά δικαστικό αίτημα τρανς άντρα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4491/2017, το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 25.2.2018, εν συνεχεία ορίσθηκε δικάσιμος στις 10.10.2019, αναβλήθηκε για τις 28.4.2020, αναβλήθηκε εκ νέου λόγω των μέτρων του πρώτου κύματος της πανδημίας, και η δικάσιμος προσδιορίστηκε και πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2020.

Το δικαστικό αίτημα αφορούσε πέραν της μεταβολής της καταχώρισης του φύλου, και του κυρίου ονόματος, και την προσαρμογή του επωνύμου του τρανς άντρα σε επώνυμο που ο τρανς άντρας χρησιμοποιεί και με αυτό κοινωνικοποιείται από πολλά χρόνια, αλλά έγινε και κάτω απ’ την αδήριτη ανάγκη του το νέο του επώνυμο να τον αποσυνδέσει από τραυματικές εμπειρίες διακρίσεων αλλά και ενδοοικογενειακής βίας που είχε βιώσει, όπως αναλυτικά είχαν αιτιολογηθεί στο αίτημά του.

Η Ειρηνοδίκης, μολονότι έκανε δεκτή στο διατακτικό της απόφασης την μεταβολή της καταχώρισης του φύλου και του κυρίου ονόματος, απέρριψε την μεταβολή του επωνύμου του τρανς άντρα υπό την αιτιολογία ότι τούτο μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 94, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 με απόφαση του Δημάρχου που είναι εγγεγραμμένο το πρόσωπο, όμως, αφού απέρριψε το αίτημα αυτό, δεν έκανε προσαρμογή του επιθέτου σύμφωνα με την ταυτότητα  φύλου του τρανς άντρα. Δηλαδή το επώνυμο του τρανς άντρα παρέμεινε στο θήλυ γένος.

Σύμφωνα όμως με το Άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου), αναφέρεται ρητά ότι: «Η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο».

Πέραν αυτού, στην απόφαση αναφέρεται ότι: «[…] παρουσίασε συμπτώματα διεμφυλικής διαταραχής (θήλυ προς άρρεν), δηλαδή ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο η ίδια βιώνει το φύλο της δεν αντιστοιχούσε στο φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννηση[…]».

Επ’ αυτού θα πρέπει να σημειώσουμε ότι: α) Δεν υπάρχει ιατρικό εγχειρίδιο σε καμία χώρα του κόσμου  ή ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπό την ετικέτα «διεμφυλική διαταραχή», β) Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 2018 κατά την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου ICD-11, αφαίρεσε την έως τότε υπάρχουσα ετικέτα της ονομαζόμενης «διαταραχής ταυτότητας φύλου», γ)Ταυτίζει με απαράδεκτο τρόπο την ταυτότητα φύλου, δηλαδή τον ατομικό και εσωτερικό τρόπο που ένα πρόσωπο  βιώνει το φύλο του, με κάποια δήθεν «διαταραχή» (συγκεκριμένα αναφέρει «διεμφυλική διαταραχή, δηλαδή τον ατομικό και εσωτερικό τρόπο […]»), δ) Στο δικαστικό αίτημα του τρανς προσώπου δεν υπάρχει καμία ιατρική γνωμάτευση –άλλωστε ο κύριος λόγος που εισήχθη και ψηφίστηκε ο Ν. 4491/2017 ήταν η αποσύνδεση της ταυτότητας φύλου από οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση, όπως αποκρυσταλλώνεται και στο Άρθρο 3, παρ. 4 του νόμου: «Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία».

Αντίθετα, η Ειρηνοδίκης που δίκασε την υπόθεση, δίχως να υπάρχει -όπως αναφέραμε- πουθενά σε καμία χώρα του κόσμου ιατρική ταξινόμηση υπό την ετικέτα «διεμφυλική διαταραχή» (μάλιστα αναφέρει «παρουσίασε συμπτώματα» -άραγε ποιος τα διέγνωσε; μία δικαστής κάνει διαγνώσεις;), παρ’ ότι εφάρμοζε νομοθεσία που ρητά αναφέρει ότι δεν απαιτείται κάτι τέτοιο και τούτο όφειλε να το γνωρίζει, και παρ΄ ότι στον φάκελο της υπόθεσης δεν υπάρχει τίποτε και καμία διάγνωση που να αναφέρεται σε «συμπτώματα διαταραχής», εκείνη, αυθαίρετα και από μόνη της, φέρεται –κάνοντας αντιποίηση στο επάγγελμα του ψυχιάτρου;– να «διαγιγνώσκει» κάτι ως να είναι ψυχίατρος και ενώ πουθενά σε κανένα εγχειρίδιο δεν υπάρχει τέτοια ετικέτα, ενώ παράλληλα αφήνει αμετάβλητο το επώνυμο του τρανς άντρα στο θήλυ γένος.

Πέραν του παραλόγου ένα πρόσωπο που νομικά πλέον (είναι) και αναγνωρίζεται ως άντρας να έχει επώνυμο στο θήλυ γένος, η Ειρηνοδίκης εν προκειμένω: α) Παραβιάζει την ιδιωτικότητα του προσώπου καθώς στις συναλλαγές του πλέον θα φαίνεται με κύριο όνομα στο άρρεν γένος και επώνυμο το θήλυ και συνεπώς τούτο θα γίνεται αντικείμενο συζήτησης κατά τις συναλλαγές του σε σχέση με την ταυτότητά του,  β) Εν τοις πράγμασι, παραβιάζεται το Άρθρο 6 του Ν. 4491/2017 (μυστικότητα της διαδικασίας) καθώς θα είναι φανερή η τρανς ταυτότητά του κατά τις συναλλαγές του, ενώ γ) Προσβάλλει το τρανς πρόσωπο ιατρικοποιώντας την ταυτότητά του, και παρουσιάζοντάς το ότι δήθεν έχει «συμπτώματα (κάποιας ανύπαρκτης) διαταραχής», και δ) Δίχως να έχει υπόψη της κάποια – οποιαδήποτε διάγνωση φέρεται να «διαγιγνώσκει» μία δικαστής ως να είναι ψυχίατρος.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), διαμαρτύρεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο για όλα τα παραπάνω, δηλώνει ότι θα υποστηρίξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την προσφυγή του τρανς άντρα σε πειθαρχικά μέτρα κατά της Ειρηνοδίκη για την απαράδεκτη και προσβλητική για όλα τα τρανς πρόσωπα απόφαση, καθώς και για κακοδικία, όλα αυτά με ενδεχόμενο ρατσιστικό κίνητρο αφού είναι πρωτοφανές δικαστής να διαγιγνώσκει ανύπαρκτη «διαταραχή» προσβάλλοντας το τρανς πρόσωπο, και παράλληλα καλεί την Πολιτεία: α) Να απαλλάξει τα τρανς πρόσωπα απ’ την δικαστική διαδικασία του Ν. 4491/2017, κάνοντας τις διαδικασίες εξωδικαστικές, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς η εμπειρία τριών χρόνων εφαρμογής του νόμου αποδεικνύει ηχηρά ότι δημιουργεί προβλήματα στα τρανς πρόσωπα, β) Στο Άρθρο 4, παρ. 1 να δίνεται ρητά η δυνατότητα επιλογής και επωνύμου, καθώς σε άλλη υπόθεση τρανς άντρα, ο Δήμαρχος Περάματος αρνήθηκε τη δυνατότητα εφαρμογής του Άρθρου 94, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 για την αλλαγή του επωνύμου (για την υπόθεση αυτή έχει γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας) και να άρει τις περιοριστικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς επίσης γ) Να αναλάβει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών σεμιναρίων προς δικαστές Ειρηνοδικείων ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες μη ορθής εφαρμογής της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή   –  09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καμπάνια του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».

•16 Δεκεμβρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Καμπάνια του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καμπάνια του ΣΥΔ για τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει σχετικά με την καμπάνια που έχει αναλάβει με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, που τιμάται διεθνώς την 17η Δεκεμβρίου.

Με αφορμή αυτή διεθνή ημέρα, θυμόμαστε και τιμούμε όλα τα πρόσωπα που υπήρξαν θύματα δολοφονιών αλλά και βίας, ενώ παράλληλα, δηλώνουμε την προσήλωση  και την αλληλεγγύη μας στον συνεχιζόμενο αγώνα για την ενδυνάμωση, την ορατότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ.  Οι δολοφονίες, οι επιθέσεις, οι βιαιοπραγίες, οι βιασμοί, οι απειλές κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας είναι το πιο απάνθρωπο πρόσωπο της βίας που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ. Ο ρατσισμός, η οικονομική ανισότητα, αλλά και η θεσμική βία που πολλές φορές αντιμετωπίζουν πρέπει να τερματιστούν. Το στίγμα, οι διακρίσεις και η οποιαδήποτε μορφή ποινικοποίησης που επιτείνουν την και κάνουν εντονότερη την κοινωνική περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό τους από τη κοινωνική ζωή και τον περιορισμό και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, δεν μπορούν να είναι ανεκτά σε δημοκρατικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπομνήσουμε ότι σύμφωνα με τις διεθνείς καταγραφές του διεθνούς δικτύου καταγραφής δολοφονιών τρανς ανθρώπων, το οποίο από το 2009 καταγράφει με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο τις δολοφονίες τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων, από τις συνολικά 350 δολοφονίες τρανς προσώπων το 2019, σε όσες εξ αυτών καταγράφηκε το επάγγελμα, το 62% των δολοφονιών ήταν κατά τρανς γυναικών που ασκούσαν εργασία στο σεξ. Η διεθνής αυτή εικόνα δεν απέχει από την ελληνική πραγματικότητα, καθώς παρότι στην χώρα μας δεν έχουν καταγραφεί τα τελευταία δέκα χρόνια δολοφονίες τρανς προσώπων, οι περισσότερες τρανσφοβικές επιθέσεις μίσους που έγιναν στην Ελλάδα, ήταν κατά τρανς γυναικών που ασκούν σεξουαλική εργασία.

Το ΣΥΔ, στα πλαίσια αυτά έχει αναλάβει –θέλοντας να συμβάλει στα δικαιώματα αυτών των συνανθρώπων μας- την καμπάνια αυτήν με τον γενικό τίτλο «InVisible» που υλοποιείται στα πλαίσια του Έργου «(In)Visible – Ενίσχυση της συνηγορίας για τα δικαιώματα των τρανς εργαζόμενων στο σεξ, καταπολέμηση των διακρίσεων και ενδυνάμωση», ένα έργο που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της συνηγορίας για τα δικαιώματα των τρανς εργαζόμενων στο σεξ, την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν, στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων, καθώς και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Η καμπάνια εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της πανευρωπαϊκής δράσης με γενικό τίτλο «No One Left  Behind»  και θα τρέξει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς την στηρίζει η Διεθνής Οργάνωση ILGA-Europe, διεθνής μη κυβερνητικός  οργανισμός ομπρέλα, για την προάσπιση των LGBTI δικαιωμάτων, που συμμετέχουν σε αυτόν πάνω από 600 οργανώσεις και σωματεία από 54 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, και σε αυτήν, παρ’ ότι την παρούσα περίοδο βρισκόμαστε μπροστά σε περιοριστικά μέτρα και δεν είναι δυνατές ανοικτές εκδηλώσεις με συμμετοχή κοινού, εντάσσονται κυρίως διαδικτυακές δράσεις, όπως οπτικο-ακουστικό υλικό (βίντεο), αφίσες, και γενικότερα επικέντρωση –με διαδικτυακό τρόπο- στα δικαιώματα και ελευθερίες των εργαζομένων στο σεξ. Επίσης πλην της ILGA-Europe, η καμπάνια υποστηρίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων στο Σεξ (ICRSE), την μη κυβερνητική οργάνωση PRAKSIS, καθώς και τη στήριξη της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων και της Εφημερίδας των Συντακτών.

Παράλληλα, και για τους σκοπούς αυτούς, εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο πολιτικό επίπεδο στην κατεύθυνση της ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Πολιτεία, ώστε να αλλάξει η κείμενη νομοθεσία και να εξορθολογιστεί το παράλογο υπερπεριοριστικό υπάρχον πλαίσιο, υπό την οπτική ότι η εργασία στο σεξ είναι εργασία, και στην διασφάλιση εργασιακών, ασφαλιστικών και προνοιακών δικαιωμάτων για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς επίσης και για τον περιορισμό και την εξάλειψη του στίγματος, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης που βιώνουν.

Όχι στη βία και τον στιγματισμό!

Αναγνώριση της εργασίας στο σεξ ως εργασία!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης 2020: Η πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων».

•19 Νοεμβρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης 2020: Η πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων».

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 0.png

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Διεθνής Ημέρα Τρανς Μνήμης 2020: Η πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ, και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου, παρ’ ότι στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να κάνει ανοικτές εκδηλώσεις που ακολουθούνται απ’ την πορεία μνήμης όπως συμβαίνει κάθε χρόνο λόγω της πανδημίας του covid-19, τιμά την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης, ημέρα μνήμης και τιμής προς τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που δολοφονήθηκαν σε κάποια γωνιά του πλανήτη μας.

Την χρονιά που μας πέρασε, καταγράφηκαν 350 δολοφονίες τρανς και φυλοδιαφορετικών ατόμων σε όλο τον κόσμο. Αυτές ήταν οι καταγεγραμμένες δολοφονίες μίσους, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πραγματικός αριθμός ενδεχομένως είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σε πολλές χώρες είτε τα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα δεν αναγνωρίζονται με την πραγματική τους ταυτότητα, είτε δεν υπάρχουν καθόλου καταγραφές. Το 98% ήταν είτε τρανς γυναίκες ή διεμφυλικά πρόσωπα με θηλυκή έκφραση φύλου. Το 62% των τρανς που γνωρίζουμε το επάγγελμά τους, ήταν εργάτριες στο σεξ, ενώ το 50% ήταν τρανς πρόσφυγες ή μετανάστριες. Συνεπώς, δολοφονούνται τα πλέον ευάλωτα τρανς άτομα, αυτά που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις. Επίσης, ο μέσος όρος των θυμάτων ήταν τα 31 έτη, δηλαδή πολύ νεαρά, ενώ το μικρότερης ηλικίας καταγεγραμμένο θύμα ήταν μόλις 15 ετών.  115 θύματα δολοφονήθηκαν δια πυροβολισμού, 68 τα μαχαίρωσαν, 25 δια ξυλοδαρμού, 15 τρανς πρόσωπα θανατώθηκαν δια βασανισμού, 8 στραγγαλίστηκαν, 6 τρανς συνανθρώπους μας τους έκαψαν ζωντανούς και 4 δολοφονήθηκαν δια πετροβολισμού. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτά τα στατιστικά του τρόμου, δείχνουν δολοφονίες ιδιαίτερα ειδεχθείς και βασανιστικές για τα θύματα. Οι δράστες δεν ήθελαν δηλαδή μόνο να σκοτώσουν, αλλά ήθελαν αφενός μεν να εκφράσουν όλη την αγριότητα που είχαν στα θύματά τους, ενώ με αυτό τον τρόπο ήθελαν να δώσουν το μήνυμα της διασποράς του φόβου στην τρανς κοινότητα.

Παράλληλα στη χώρα μας, σταθερά τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις καταγραφές του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής βίας, τα ποσοστά ρατσιστικών περιστατικών και διακρίσεων, παραμένουν υψηλά, και αναλογούν περίπου στο 20% των συνολικών καταγεγραμμένων περιστατικών. Πρόσφατα, δε, μία εβδομάδα πριν την Ημέρα Μνήμης, ανάμεσα στα υπόλοιπα καταγεγραμμένα κρούσματα, καταγράφηκε βίαιη επίθεση κατά τρανς γυναίκας με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία της με τραύματα στον πνεύμονα, ενώ το περιστατικό διερευνά το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της Θεσσαλονίκης.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία και οι πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα στην καθημερινότητά τους, δεικνύουν ότι είναι επιτακτική αναγκαιότητα να γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα, τόσο στο επίπεδο της Πολιτείας, όσο και σε αυτό της κοινωνίας, ώστε να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, αλλά και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζει η κοινότητά μας. Συγκεκριμένα, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει το ΣΥΔ, είναι απαραίτητο η Πολιτεία να προχωρήσει τα παρακάτω νομοθετικά ή άλλα μέτρα:

1.Στο πεδίο καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας:

Α)   Το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κινηθεί τάχιστα προς την βελτίωση και τροποποίηση του Άρθρου 82Α του ποινικού κώδικα (ρατσιστικό έγκλημα), στην κατεύθυνση: α) να προσθέσει στις κατηγορίες των προστατευόμενων προσώπων, τα πρόσωπα με νομιζόμενα χαρακτηριστικά καθώς και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και β) την επαναφορά των επαυξημένων ποινών στις περιπτώσεις κακουργημάτων στο ύψος προ της τελευταίας τροποποίησης του ποινικού κώδικα στις περιπτώσεις των εγκλημάτων με ρατσιστικό χαρακτήρα.

Β) Επίσης, την επαναφορά του Άρθρου 361Β του Ποινικού Κώδικα που, που κατά την τελευταία τροποποίηση του Π.Κ., αφαιρέθηκε και αφορούσε την απαγόρευση άρνησης διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών με ρατσιστικό υπόβαθρο.

Γ) Την τροποποίηση του ν. 4285/2014 (αντιρατσιστικός νόμος), ώστε να διευρυνθεί το πεδίο καταπολέμησης του ρατσιστικού λόγου και να μην αφορά μόνο την υποκίνηση σε βία, μίσος ή διακρίσεις, αλλά όλο το φάσμα της ρητορικής μίσους.

Δ) Να προχωρήσει σε ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, διανομής, παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού (κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης).

E) Ως προς τη διάδοση της  ρατσιστικής ρητορικής συγκεκριμένα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο απαιτούνται στοχευμένα και συστηματικά μέτρα για την εξάλειψη του θεσμοποιημένου ρατσισμού. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας τη σύσταση της Επιτροπής CERD του ΟΗΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να διώκεται η ρητορική του μίσους από πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών έχει ζητήσει την παροχή στοιχείων για τη δίωξη και τον ποινικό κολασμό τέτοιων πράξεων.

2. Στο πεδίο της ισχυροποίησης της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων:

Α) Να προσθέσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στα πεδία: α) της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, β) στις κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήματα, γ) στην εκπαίδευση, και, δ) στην πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό (συναλλακτικά ή μη), συμπεριλαμβανομένης της στέγης, στο Άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 4443/2016.

Β) Να τροποποιήσει τους νόμους: ν. 3896/2010, ν. 3769/2009 και ν. 4097/2012, συμπεριλαμβάνοντας την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου ως διαστάσεις του φύλου στα πεδία απαγόρευσης των διακρίσεων για λόγους φύλου.

Γ) Όσον αφορά το ιδιαίτερης σημασίας πεδίο της ίσης μεταχείρισης στον χώρο της υγείας: α) Την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις στον χώρο της υγείας ανεξαρτήτως εάν ένα πρόσωπο έχει προχωρήσει σε μεταβολή της καταχώρισης φύλου και ονόματος σε όλες τις γνωματεύσεις, εξετάσεις, συνταγογραφήσεις που θεωρείται ότι έχουν «έμφυλο» χαρακτήρα, β) Την τροποποίηση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ώστε να προστεθεί στο άρθρο απαγόρευσης των διακρίσεων και η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, γ) Την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου, καθώς και να καλύπτεται πλήρως ασφαλιστικά η ορμονοληψία χωρίς συμμετοχή, δ) Την συμμόρφωση της χώρας μας στην απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με την αφαίρεση της ονομαζόμενης «διαταραχής ταυτότητας φύλου» απ’ τον σχετικό εθνικό κατάλογο (με συνέπεια και την αντίστοιχη αφαίρεση σε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την στράτευση και τα σώματα ασφαλείας), ε) Την απαγόρευση της πρακτικής των χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα που υφίστανται τα ίντερσεξ πρόσωπα σε πολύ νεαρή –ακόμη και βρεφική ηλικία– δίχως τη δυνατότητα συναίνεσης, καθώς και την απαγόρευση της πρακτικής των ονομαζόμενων «θεραπειών μεταστροφής» για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, στ) Να άρει την υπάρχουσα πλήρως αναχρονιστική και απαράδεκτη απαγόρευση αιμοδοσίας.

3. Στο πεδίο της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου:

Α) Να γίνει η διαδικασία εξωδικαστική με βέλτιστη την δήλωση στο Ληξιαρχείο, καθώς επίσης να συντομευθούν μετέπειτα διαδικασίες ώστε να πληρούνται τα ευρωπαϊκά πρότυπα που επιτάσσουν διαδικασίες ταχείες, διαφανείς και με βάση μόνο τον αυτοπροσδιορισμό,

Β) Να αρθούν οι περιοριστικές προϋποθέσεις στα έγγαμα τρανς πρόσωπα, στα ηλικιακά όρια καθώς επίσης να αρθεί η ιατρικοποιημένη διαδικασία για τα πρόσωπα 15-17, ενώ να δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των εγγράφων τυχόν τέκνων ώστε να απεικονίζεται και σε αυτά η μεταβολή των εγγράφων των γονέων τους,

Γ) Να προβλέπονται ρητά διαδικασίες για τα μη δυαδικά και ίντερσεξ προσωπα για καταχώριση φύλου Χ ή κενή,

Δ) Να προβλέπονται ρητά διαδικασίες για τα τρανς πρόσωπα αιτούντα διεθνούς προστασίας ή πρόσφυγες, καθώς και μετανάστες,

Ε) Να υπάρξουν επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (κυρίως στα σχολεία η δυνατότητα ρύθμισης ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει μεταβολή των στοιχείων και η δυνατότητα χρήσης τουαλέτας ή αποδυτηρίων σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου, και σύμφωνα με τις συστάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ή ακόμη και η χρήση τουαλέτας ουδετέρου φύλου).

4. Άλλα μέτρα ή καλές πρακτικές:

Α) Αναθεώρηση του εντελώς παρωχημένου νόμου 2734/99 «περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων». Η σεξουαλική εργασία, πρέπει να διέπεται με τους ίδιους ακριβώς κανόνες και νομοθεσία όπως όλες οι εργασίες, για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ασκούν εργασία στο σεξ, αλλά και την εξάλειψη του στίγματος και την προστασία των προσώπων αυτών από τις διακρίσεις και την πλήρη κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων.

Β) Αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα Σωφρονιστικά Καταστήματα, ώστε να γίνεται απολύτως σεβαστή η έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου, η προσωπικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των τρανς και ίντερσεξ κρατουμένων.

Γ) Τροποποιήσεις στις νομοθεσίες για το άσυλο ώστε: α) Να συμπεριλαμβάνονται στις ευάλωτες κατηγορίες τα LGBTI και ιδιαίτερα τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα, β) Να καταργηθεί ο υπάρχον κατάλογος «ασφαλών χωρών» καθώς σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται χώρες που πρόσωπα διώκονται λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, ενώ γενικότερα, γ) το χρονικό πλαίσιο να μην είναι τόσο ασφυκτικό, οι τριμελείς επιτροπές να μην είναι αμιγώς δικαστικές καθώς αυτή η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική και γενικότερα να υπάρξουν όλες οι εγγυήσεις που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και η υπάρχουσα νομοθεσία έχει κατεβάσει στο μίνιμουμ.

Δ) Συνεχής ενημέρωση / εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, εκπαιδευτικών, εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικών λειτουργών, εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου, σωφρονιστικών υπαλλήλων, εργαζομένων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών εργαζομένων σε ευαίσθητους τομείς παροχής υπηρεσιών σε θέματα διαφορετικότητας και ειδικότερα σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Ε) Δυνατότητα παροχής ειδικών προγραμμάτων μέσω του ΟΑΕΔ, για την εκπαίδευση, ενημέρωση και απασχόληση των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων, στην κατεύθυνση ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων για την εκπαίδευση και απασχόληση άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας.

ΣΤ) Δημιουργία μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας ασφαλούς οδηγού  για τα άτομα που επιθυμούν να μπουν στην διαδικασία φυλομετάβασης, που θα περιέχει τις κλινικές-νοσοκομεία με ειδικούς γιατρούς, καθώς και δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών κατά των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και  χαρακτηριστικών φύλου στις υπηρεσίες υγείας.

Ζ) Μέσα ενημέρωσης:  Στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης, απαραίτητα είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά και η διάχυση μηνυμάτων σεβασμού της ετερότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη κατεύθυνση της καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, καθώς επίσης η στοχευμένη παρέμβαση με μηνύματα (τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή στα έντυπα).

Η) Δημιουργία προγράμματος και κατάθεση σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας κατά των διακρίσεων, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης ενός τοίχους κατά των διακρίσεων για τους  εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και την καλλιέργεια ενός κλίματος κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, με την αφορμή της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης, που δυστυχώς φέτος δεν μπορούμε να τιμήσουμε με ανοικτές δημόσιες εκδηλώσεις, καλεί την Πολιτεία να αναλάβει τάχιστα πρωτοβουλίες με σχετικά νομοθετικά μέτρα, ιδίως στο πεδίο της καταπολέμησης του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, διασφαλίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα.

Όχι άλλα θύματα του τρανσφοβικού μίσους!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-17.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου κατά το διάστημα του lockdown».

•11 Νοεμβρίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου κατά το διάστημα του lockdown».

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αναγκαιότητα η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των διαδικασιών νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου κατά το διάστημα του lockdown».

Αναστέλλει τις εργασίες του το Ειρηνοδικείο Αθηνών | ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ, και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν ενημερώνει σχετικά με επιστολή που απέστειλε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την αναγκαιότητα απρόσκοπτης πραγματοποίησης των δικών με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης,  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342, οι μόνες δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας που δεν αναστέλλονται είναι αυτές που αφορούν την θέση σε δικαστική συμπαράσταση. Όμως, οι δίκες κατ’ εφαρμογήν του ν. 4491/2017, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του Άρθρου 4, γίνονται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα, και συνεπώς δεν δημιουργούνται συνθήκες διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, ενώ η αναστολή των δικών αυτών, κάνει ακόμη πιο χρονοβόρα μία διαδικασία που σύμφωνα με συστάσεις όλων των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι διαδικασίες νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου πρέπει να είναι: «ταχείες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, βασιζόμενες στον αυτοπροσδιορισμό, ως προς την αλλαγή των ονομάτων και του καταχωρισμένου φύλου των διεμφυλικών ατόμων».

Παράλληλα θα επισημάνουμε ότι όλοι οι οργανισμοί προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώνουν την αναγκαιότητα γρήγορων διαδικασιών, διότι στο μεσοδιάστημα αυτό –που ιδιαίτερα λόγω της δικαστικής διαδικασίας γίνεται πιο μακρύ– τα διεμφυλικά πρόσωπα βρίσκονται έκθετα σε μεγάλη ανασφάλεια, δεν αναγνωρίζονται με τα πραγματικά στοιχεία που βρίσκονται σε συμφωνία με τη ταυτότητα φύλου τους που σύμφωνα με το Άρθρο 1 του νόμου πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστή, και σε διακινδύνευση λόγω των διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης που βιώνουν.

Η παράταση αυτού του κρίσιμου μεσοδιαστήματος λόγω αναστολής των δικών εκούσιας δικαιοδοσίας, κάνει τα διεμφυλικά πρόσωπα ακόμη πιο ευάλωτα στις διακρίσεις, και μάλιστα δίχως να διακυβεύεται η δημόσια υγεία, διότι όπως σημειώνουμε οι δίκες αυτές γίνονται σε ιδιαίτερο γραφείο και συνεπώς δεν δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, ελπίζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει το ζήτημα αυτό με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία απέναντι σε πρόσωπα που βιώνουν στο μέγιστο βαθμό διακρίσεις, και παράλληλα προτρέπει το Υπουργείο να αναθεωρήσει την πολιτική της δικαστικής διαδικασίας προχωρώντας σε εξωδικαστικές διαδικασίες, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697.

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com