ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία, Μαρία Συρεγγέλα».

•26 Ιουνίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία, Μαρία Συρεγγέλα».

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία, Μαρία Συρεγγέλα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριο Γιώργο Σταμάτη και τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κυρία Μαρία Συρεγγέλα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, διήρκεσε περί τις τρεις ώρες και έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ εκτός του κυρίου Γιώργου Σταμάτη και της κυρίας Συρεγγέλα, πήραν μέρος στην συνάντηση η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών Θεμάτων Ισότητας, κυρία Θεοδοσία Ταντάρου-Κρίγγου, η Γενική Διευθύντρια Καταπολέμησης της Φτώχειας, καθώς και ο Γιώργος Πλανήτερος υπεύθυνος για θέματα αστεγίας και ακραίας φτώχειας.

Εκ μέρους του ΣΥΔ τέθηκαν αρχικά ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας υπό την οπτική ότι η έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου αποτελούν υποκατηγορίες στην κατηγορία του φύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4604/2019 («Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας») αλλά και της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (ν. 4491/2017) σχετικά με την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ουσιαστική Ισότητα αλλά και την ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα αρνητικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις παρενοχλήσεις, τις διακρίσεις και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα, τους αποκλεισμούς ή την περιορισμένη πρόσβαση που βιώνουν στον χώρο της εργασίας, καθώς επίσης την αναγκαιότητα εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, τόσο σε δημοσίους υπαλλήλους όσο και προς τα ΜΜΕ για την αντιμετώπιση του σεξιστικού και ρατσιστικού λόγου. Παράλληλα, τέθηκαν ζητήματα εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, όσο και αναφορικά με τα ίντερσεξ πρόσωπα υπό την οπτική ότι η Σύμβαση απαγορεύει με ρητό τρόπο τις πρακτικές ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων που όμως εφαρμόζονται σε ίντερσεξ βρέφη και παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία και δίχως τη συναίνεσή τους. Ακόμη συζητήθηκε η συμβολή του ΚΕΘΙ σε συνέχεια και παλαιότερης έρευνας σε ζητήματα ταυτότητας φύλου όπου είχαν τεθεί συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρέπει να γίνουν πράξη και να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

Εν συνεχεία, συζητήθηκαν ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας καθώς τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και ίντερσεξ πρόσωπα αποτελούν, μία υποομάδα που βιώνει στο μέγιστο τις διακρίσεις, ζουν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, εκτός πλαισίου εργασίας, μάλιστα οι διεθνείς έρευνες συμφωνούν ότι αποτελούν την κοινωνική ομάδα που έχει ίσως την μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης, και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας να κινηθεί καθώς είναι αναγκαία η ανάπτυξη δραστηριότητας  στην κατεύθυνσης κατάστρωση σχεδίου κοινωνικής ένταξης, πρότασης θετικών μέτρων για την απασχόληση, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, επιμόρφωσης, ώστε να γίνει πράξη η αποπεριθωριοποίηση των τρανς προσώπων και να καταπολεμηθεί η ακραία φτώχεια που συχνά βιώνουν. Για όλα τα παραπάνω, το ΣΥΔ κατέθεσε αναλυτικό Υπόμνημα.

Από τη μεριά της, η Γενική Γραμματέας Ισότητας, κυρία Συρεγγέλα, συμφώνησε για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων, σημείωσε πως ήδη γίνεται προσπάθεια να γίνουν σεμινάρια σε θέματα ισότητας σε συνεργασία του ΑΠΘ με την Σχολή Δημοσιογράφων, ώστε να αποφεύγεται ο σεξιστικός και ρατσιστικός λόγος στην νέα γενιά, συμπλήρωσε ότι θεωρεί σκόπιμο να γίνουν πρώτα σεμινάρια σε δημόσιους φορείς, σε μεγάλες εταιρείες και μετά σε μικρότερες κάτω των πενήντα εργαζομένων και για το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που εκεί θα μπορούσε να ενταχθεί και η διάσταση της ταυτότητας φύλου, ενώ αναφέρθηκε στην σκέψη αλλαγών σε σχέση με τη σύνταξη βιογραφικών, όπως να μην υπάρχει φωτογραφία, να μην αναγράφεται το φύλο αλλά και το όνομα.

Σε σχέση με ζητήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ο Γενικός Γραμματέας, κύριος Σταμάτης, αναφέρθηκε στην  πρόθεση συνεργασίας σε σχέση με την κατάρτιση της νέας Στρατηγικής Ένταξης όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, την επιδοματική πολιτική, τον ΟΑΕΔ και την αστεγία, την δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Κοινωνικής Φροντίδας, ενώ συζητήθηκε ακόμη το θέμα των ξενώνων για άτομα που ζουν σε ακραία φτώχεια.

Συμφωνήθηκε η ανάγκη συνέχισης και εμβάθυνσης της επαφής και του διαλόγου σε όλα τα παραπάνω θέματα, όπου θα διερευνηθεί η εφαρμογή συγκεκριμένων τρόπων, τόσο αναφορικά με θέματα ισότητας, όσο και κοινωνικής αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Δωρεάν Μοριακό Τεστ Ανίχνευσης COVID-19 για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα».

•11 Ιουνίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Δωρεάν Μοριακό Τεστ Ανίχνευσης COVID-19 για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσωπα».

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Δωρεάν Μοριακό Τεστ Ανίχνευσης COVID-19 για Τρανς και ΛΟΑΤΚΙ Πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI+ προσώπων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωής – Center of Life, με την παρούσα ανακοίνωση κάνει γνωστό πως:

Όσα τρανς και γενικότερα LGBTI+ πρόσωπα θα ήθελαν  να κάνουν δωρεάν τεστ κορονοϊού, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) μέχρι και την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020.

Συγκεκριμένα, το ΣΥΔ σε συνεργασία με το Κέντρο Ζωής – Centre For Life, εξασφάλισε την παροχή δωρεάν μοριακών τεστ ανίχνευσης κορονοϊού για όσα τρανς και LGBTI+ άτομα το επιθυμούν.

Τα μοριακά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθούν από ειδικούς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, με προσοχή και ευαισθησία στα προσωπικά δεδομένα και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του κάθε προσώπου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο ΣΥΔ.

Δευτέρα έως Παρασκευή | 09.00 – 17.00

Τηλέφωνο: 210 92 10 697

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη».

•29 Μαΐου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη».

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κώστα Μπακογιάννη».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για  την προάσπιση των δικαιωμάτων των ελευθεριών και της ίσης μεταχείρισης των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, χθες, Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, έγινε σε πολύ καλό κλίμα, διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες και εκ μέρους του ΣΥΔ συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΣΥΔ, Μαρίνα Γαλανού, ο Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Ζαρίφης, ο Γενικός Γραμματέας Κίμων Μελικέρτης και η Διευθύντρια του ΣΥΔ, Άννα Απέργη.

Στην αρχή της συνάντησης συζητήθηκε η ανάγκη για συνέχιση της χορηγίας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την κάλυψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, μια συνεργασία που ξεκίνησε από αρχές Απριλίου 2020, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 και κατέστη δυνατόν να υποστηριχθούν σε εβδομαδιαία βάση 45 τρανς και ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Εκ μέρους του ΣΥΔ τέθηκαν και μια σειρά ζητημάτων με επίκεντρο τις προκλήσεις που προκύπτουν από την διαδικασία του ν. 4491/2017 για τη  νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, σχετικά με την μεταβολή των εγγράφων των τρανς προσώπων στα Δημοτολόγια με αφορμή πρόταση του ΣΥΔ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου αλλά και σεξουαλικού προσανατολισμού προς το προσωπικό του Δήμου  που εργάζεται στα Δημοτολόγια, στην Δημοτική Αστυνομία, στο υγειονομικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό των υπηρεσιών αλληλεγγύης που εργάζεται σε υπηρεσίες του Δήμου.

Επιπλέον στο πλαίσιο της τήρησης αρχής της ίσης μεταχείρισης, επισημάνθηκε από το ΣΥΔ η υιοθέτηση διάταξης από το Δήμο Αθηναίων σύμφωνα και με το κοινοτικό κεκτημένο διάταξη για την ίση μεταχείριση συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, κατά τα πρότυπα της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Πολίτη (Απόφαση 189/2016) της Περιφέρειας Αττικής πουαναφέρει[1]:

«Κατά την παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς τις/τους πολίτες απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση ιδίως λόγω φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, κατάστασης υγείας, αναπηρίας, επαγγέλματος, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου».

Τούτο είναι απαραίτητο, καθώς σύμφωνα με τον ν. 4443/2016, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν συμπεριλαμβάνει τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης[2].

Ακόμη, στο ίδιο πλαίσιο, το ΣΥΔ, έθεσε υπόψη του Δημάρχου Αθηναίων, το ζήτημα της λειτουργίας των Γραφείων Ισότητας σύμφωνα, με τον νόμο 3852/2010 για τον «Καλλικράτη», Άρθρο 97, εδάφιο η’, όπου καταρτίζεται υπηρεσιακή μονάδα των Δήμων με αρμοδιότητα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Υπό το πρίσμα, λοιπόν των νομοθεσιών για την ίση μεταχείριση, οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων, πρέπει να έχουν αντίκρισμα και στην ίση μεταχείριση για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου. Σε αυτή την κατεύθυνση το ΣΥΔ, πρότεινε ως ενδεικνυόμενο μέτρο την λειτουργία Γραφείων Ισότητας με ουσιαστικές αρμοδιότητες και για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, που θα ασχολείται συστηματικά με την απάλειψη των προκαταλήψεων και την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στον Δήμο Αθηναίων. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το Άρθρο 76 του ιδίου νόμου όπου στην παρ. 1, εδ. η’ καταρτίζεται η Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία προτείνεται να συμμετέχουν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, και εν προκειμένω το ΣΥΔ πρότεινε την συμμετοχή εκπροσώπων του που θα εμπλουτίσουν σε ιδέες για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Ακολούθως, το ΣΥΔ έθεσε προς τον κύριο Δήμαρχο το ζήτημα της ανάληψης θετικών πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού στον χώρο της εργασίας μέσω προγραμμάτων για την απασχόληση σε Δημοτικό  επίπεδο. Ιδιαίτερα μέσω της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, προγράμματα για την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και τη δυνατότητα ο Δήμος Αθηναίων -όπως έχουν πράξει άλλοι μητροπολιτικοί δήμοι σε χώρες της Ε.Ε.-  να στεγάσει ένα ΛΟΑΤΚΙ κέντρο για τη στέγαση οργανώσεων, ή εναλλακτικά ίσως την απαλλαγή των γραφείων τωνΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων από δημοτικά τέλη. Τέλος θέσαμε τρόπους υποστήριξης και συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων σε δράσεις του ΣΥΔ σχετικά με την Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης και την Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εργασία στο σεξ.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Μπακογιάννης, ανταποκρίθηκε θετικά:  α) Στη συνέχιση της χορηγίας του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την κάλυψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, για τρανς και ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, β) Στην ανάγκη εκπαιδευτικών – ενημερωτικών σεμιναρίων προς προσωπικό του Δήμου σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, γ) Στην πρότασή μας για υιοθέτηση διάταξης απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο για την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων συμπεριληπτική του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ενώ συμφωνήθηκε η διατήρηση της επαφής και συζήτησης για των λοιπών παραπάνω ζητημάτων που τέθηκαν.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ενδυνάμωση των τρανς και γενικότερα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων καθώς και για την διεκδίκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους  και την ίση μεταχείριση για λόγους έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου, αλλά και σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Πολιτών: http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/20039/160727_harta.pdf.

[2] Βλέπε σχετικό άρθρο του δικηγόρου Βασίλη Σωτηρόπουλου, από το ιστολόγιο e-lawyer: http://elawyer.blogspot.com/2016/11/blog-post_21.html.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Σπάμε τη σιωπή: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας».

•17 Μαΐου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Σπάμε τη σιωπή: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας».

Αθήνα, 17 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                    

Θέμα: «Σπάμε τη σιωπή: Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας».

[Η αφίσα του ΣΥΔ για την καμπάνια «Σπάμε τη Σιωπή – Breaking the Silence»]

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και της ίσης μεταχείρισης των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  ίντερσεξ και γενικότερα των LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, και με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας που τιμάται σε όλον τον κόσμο την 17η Μάιου κάθε χρόνο και είναι αφιερωμένη στον συνεχή αγώνα καταπολέμησης των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ενώνει τη φωνή του με όλους τους δημοκρατικούς πολίτες και φορείς που ζητούν την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στην κατοχύρωση δικαιωμάτων και ελευθεριών για τους  LGBTI ανθρώπους.

Σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA) που διεξήχθη πανευρωπαϊκά μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων την περίοδο 27 Μαΐου-22 Ιουλίου 2019, και συμμετείχαν 4.502 LGBTI πρόσωπα από τη χώρα μας[1]:

α) το 74% των ομόφυλων ζευγαριών στη χώρα μας αποφεύγουν να εκφράσουν δημόσια τη συντροφικότητά τους,

β) το 39% των LGBTI προσώπων αποφεύγει να βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές υπό τον φόβο ότι θα δεχτεί ομοφοβικές ή τρανσφοβικές επιθέσεις,

γ) το 32% απαντά ότι έχει υποστεί διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου στον χώρο της εργασίας,

δ) όπως απαντούν τα ερωτώμενα LGBTI πρόσωπα, στην χώρα μας, οι διακρίσεις αγγίζουν την πλειονότητα των τομέων της καθημερινής τους ζωής, όπως η επίσκεψή τους σε ένα καφέ, ένα ρεστοράν ή ένα κατάστημα και πιο συγκεκριμένα το 51% απαντούν ότι υπέστησαν διάκριση τουλάχιστον σε έναν τομέα της ζωής τους τον τελευταίο χρόνο,

ε) 1 στα 5 τρανς ή ίντερσεξ άτομα απαντούν ότι παρενοχλήθηκαν ή δέχτηκαν επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο,

στ) το 9% των ερωτώμενων απαντά ότι δέχτηκε επίθεση μίσους,

ζ) το 57% απαντά αντιμετωπίζει μισαλλοδοξία στη χώρα μας.

Με βάση όλα τα παραπάνω, αλλά και τις καταγραφές του Δικτύου κατά της Ρατσιστικής Βίας,  που αποδεικνύουν την άνιση μεταχείριση, τις διακρίσεις αλλά και το ομοφοβικό, αμφιφοβικό και τρανσφοβικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν τα LGBTI πρόσωπα στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός, τουναντίον είναι απαραίτητο η Πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και θεσμικά μέτρα για την καταπολέμηση της άνισης μεταχείρισης και των διακρίσεων για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Οδηγός για την καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται τα LGBTI πρόσωπα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς τους, είναι η Απόφαση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης[2], καθώς και του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τα οποία τα κράτη μέλη, αναφορικά με τα ομόφυλα ζευγάρια:

α) οφείλουν να παρέχουν νομική αναγνώριση για τα ομόφυλα ζευγάρια χωρίς διακρίσεις έναντι των ομόφυλων,

β) οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη γονική μέριμνα ή κηδεμονία ενός παιδιού θα λαμβάνονται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

γ) τα κράτη μέλη των οποίων το εθνικό δίκαιο επιτρέπει την ατομική τεκνοθεσία, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι ο νόμος εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

δ) όπου το εθνικό δίκαιο επιτρέπει τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άγαμες γυναίκες, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε τέτοιες θεραπείες δεν ενέχει διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, η χώρα μας είναι απαραίτητο να προχωρήσει στη νομοθέτηση της επέκτασης του γάμου ,καθώς και στην επέκταση της δυνατότητας από κοινού γονικής μέριμνας, τεκνοθεσίας και υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Σε σχέση με τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα, ιδιαίτερα, όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει το ΣΥΔ, είναι απαραίτητη η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τις επιταγές της Απόφασης 2048/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με την οποία οι διαδικασίες μεταβολής της καταχώρησης του φύλου,  πρέπει να είναι γρήγορες, διαφανείς, βασισμένες μόνο στον αυτοπροσδιορισμό και χωρίς διακρίσεις –ανάμεσα στα υπόλοιπα– ηλικίας ή οικονομικούς λόγους , καθώς να μην μεταβάλουν την οικογενειακή κατάσταση και τα γονεϊκά δικαιώματα. Με βάση αυτά, η διαδικασία απαιτείται να γίνει εξωδικαστική, καθώς και να αρθούν οι περιορισμοί για λόγους ηλικίας, στα έγγαμα πρόσωπα, καθώς και να μεταβάλλονται τα έγγραφα τυχόν τέκνων σύμφωνα σε σχέση με τα έγγραφα των γονέων τους, ενώ είναι απαραίτητες περαιτέρω πρόνοιες ρητών διατάξεων για τη μεταβολή των εγγράφων των τρανς αιτούντων διεθνούς προστασίας και προσφύγων και των μη δυαδικών προσώπων, σύμφωνα με σχετική νομολογία.

Περαιτέρω, σε σχέση με διάχυτο κλίμα μισαλλόδοξου λόγου που εκπορεύεται ακόμη και από δημόσια ή και πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα πάλι με την CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης:

α) Ο μισαλλόδοξος λόγος πρέπει να απαγορεύεται και να καταγγέλλεται δημόσια οπουδήποτε κι αν εμφανίζεται.

β) Τα κράτη μέλη οφείλουν να εγείρουν την επίγνωση των δημόσιων αρχών και δημόσιων θεσμών σε όλα τα επίπεδα των αρμοδιοτήτων τους να απέχουν από δηλώσεις, ιδιαιτέρως σε μέσα ενημέρωσης, οι οποίες μπορεί εύλογα να κατανοηθούν ως νομιμοποίηση αυτού του μίσους ή των διακρίσεων.

γ) Οι δημόσιοι λειτουργοί και άλλοι εκπρόσωποι του κράτους πρέπει να ενθαρρύνονται στην προώθηση της ανεκτικότητας και στο σεβασμό των δικαιωμάτων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών όταν εισέρχονται σε διάλογο με σημαντικούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης, των φορέων αθλητισμού, των πολιτικών οργανώσεων και των θρησκευτικών κοινοτήτων.

Συνεπώς, σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο η αντιρατσιστική νομοθεσία να επεκταθεί ώστε να μην ποινικοποιείται μόνο η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, αλλά γενικότερα κάθε μορφής ρητορικής μίσους, και επιπλέον να ληφθούν επιπλέον μέτρα όταν αυτός εκπορεύεται από δημόσια πρόσωπα, αλλά και να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού (κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης), καθώς και να υπάρξουν μέτρα προστασίας των υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων, είναι απαραίτητη η επέκταση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ώστε να προστατεύονται τα LGBTI πρόσωπα πλην της εργασίας και της απασχόλησης, και στα πεδία της παροχής υπηρεσιών και αγαθών (ανεξαρτήτως εάν παρέχονται συναλλακτικά ή όχι), της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και της στέγασης (όπως επισημαίνεται στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Ακόμη στον τομέα της εκπαίδευσης και της παιδείας, είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις οποίες:

α) τα κράτη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά και λοιπά μέτρα, απευθυνόμενα προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση θα ασκείται αποτελεσματικά και χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών και νέων στην εκπαίδευση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς βία, εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό ή άλλες μορφές διακριτικής και ταπεινωτικής μεταχείρισης που συνδέονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

β)  πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα για να προωθηθεί η αμοιβαία ανεκτικότητα και ο σεβασμός στα σχολεία, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, για παράδειγμα στα σχολικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό, και να δίνονται σε μαθητές και φοιτητές οι απαραίτητες πληροφορίες, προστασία και υποστήριξη προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν σύμφωνα με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ισότητας και ασφάλειας στο σχολείο καθώς και σχέδια δράσης, ενώ παράλληλα οφείλουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε επαρκή εκπαίδευση κατά των διακρίσεων, διδακτικά βοηθήματα ή προγράμματα βοήθειας. Τέτοια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Ιδιαίτερα με αυτόν τον σκοπό καλούμε την Πολιτεία να εξετάσει τις προτάσεις του ΣΥΔ, επί του Σχεδίου Νόμου που πρόσφατα τέθηκε σε διαβούλευση με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», όπου έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα[3].

Στο πεδίο της υγείας, πέραν της αναγκαιότητας να επεκταθεί η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και στον χώρο της υγείας, είναι απαραίτητο να ληφθούν ειδικές μέριμνες σύμφωνα το πόρισμα Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό[4]:

α) την διασφάλιση ότι τα τρανς πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν θα έχουν μεταβάλει τη καταχώριση του φύλου τους μέσω του ν. 4491/2017, θα έχουν απρόσκοπτη και χωρίς παραβιάσεις της ιδιωτικής τους ζωής, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μέσω αλλαγών που πρέπει να γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, όπως ενδεικτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και θα επιλαμβάνονται κάθε άλλης θετικής ενέργειας ώστε να αρθεί κάθε εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος πλήρους απρόσκοπτης πρόσβασης  στο σύστημα υγείας,

β) την πλήρη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, δίχως την κατηγοριοποίηση της «ψυχικής ασθένειας» λόγω έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, τα οποία θα πρέπει να προσλαμβάνονται ως φυσικές διακυμάνσεις στο φάσμα του φύλου, συμπεριλαμβανομένων και των μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων.

γ) την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου.

δ) την απαγόρευση των χειρουργικών επεμβάσεων στα γεννητικά όργανα που γίνονται στα  ίντερσεξ πρόσωπα δίχως τη συναίνεσή τους και σύμφωνα με όλους τους διεθνείς οργανισμούς  ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν είδος βασανιστηρίου, τη θέσπιση άλλων θετικών μέτρων για τα ίντερσεξ άτομα, καθώς και την απαγόρευση κάθε είδους ψυχιατρικής θεραπείας που σκοπό έχει τη μεταστροφή, μεταβολή ή επανακαθορισμό του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου.

ε) την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή εγκυκλίων που στέκονται εμπόδιο στην ίση μεταχείριση των LGBTI προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην αιμοδοσία, την πρόσβαση σε εξετάσεις σωμάτων ασφαλείας χωρίς ψυχιατρικοποίηση για τα τρανς πρόσωπα, διατάξεων για την αναδοχή ή τη παιδοθεσία που έχουν προϋπόθεση γνωματεύσεις και στιγματίζουν ομάδες πληθυσμού, καθώς και τη πλήρη συμπερίληψη σε όλα τα ανωτέρω των μη δυαδικών προσώπων και των αιτούντων διεθνούς προστασίας, προσφύγων ή μεταναστών χωρίς διακρίσεις.

Εφ’ όλων αυτών, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σε σχετική επίκαιρη ερώτηση που τέθηκε από ομάδα βουλευτών, ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Κοντοζαμάνης, ανταποκρίθηκε κατ’ αρχήν θετικά και συμπλήρωσε ότι το Υπουργείο θα εξετάσει τα παραπάνω[5], και συνεπώς αναμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες σε νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο.

Επί του δικαιώματος στο άσυλο, το ΣΥΔ έχει κατ’ επανάληψη καταθέσεις συγκεκριμένες θέσεις βελτίωσης της κείμενης νομοθεσίας, τόσο στο γενικό πλαίσιο σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο[6], όσο και συγκεκριμένα για τα αιτούντα πρόσωπα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού , έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου που βρίσκονται στις γραμμές των κατευθύνσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου του 2016, που στο σημείο 12, καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές διαδικασίες για ευάλωτα πρόσωπα, τόσο στις διαδικασίες ασύλου, όσο και στην υποδοχή κλπ, που ανάμεσά τους αναφέρει και τα LGBTI πρόσωπα. Μάλιστα αναφέρει: «12. υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα LGBTQI άτομα ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών LGBTQI, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά LGBQI ατόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·»[7].

Σε σχέση με τα δικαιώματα των LGBTI προσώπων που είναι φυλακισμένα ή σε συνθήκες κράτησης, σύμφωνα επίσης με την Απόφαση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων που βρίσκονται σε φυλακές ή των οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί με άλλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών, και κυρίως να λάβουν προστατευτικά μέτρα κατά σωματικών επιθέσεων, βιασμού και άλλων μορφών σεξουαλικής κακοποίησης, είτε τελούνται από συγκρατούμενους, είτε από το προσωπικό. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται έτσι ώστε να προστατεύουν και να σέβονται επαρκώς την ταυτότητα φύλου των διεμφυλικών ατόμων».

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το ΣΥΔ έχει κάνει αναλυτικές προτάσεις για την προστασία των LGBTI και ιδιαίτερα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων που βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης[8].

Ακόμη, αναφορικά με τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ (ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου), πέραν των αναλυτικών θέσεων για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την εργασία στο σεξ[9] ώστε να αντιμετωπίζεται όπως όλες οι εργασίες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και να προστατεύονται επαρκώς τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ από το στίγμα και τις διακρίσεις, το ΣΥΔ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση για την οικονομική υποστήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ με το επίδομα των 800 ευρώ, μέσω της σύστασης ειδικής πλατφόρμας αλληλεγγύης για ευάλωτα πρόσωπα λόγω της πανδημίας[10]. Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, η Πολιτεία είναι απαραίτητο να ανταποκριθεί ώστε να στηριχθούν και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ και λόγω του περιοριστικού πλαισίου του ισχύοντος νόμου δεν εντάσσονται σε νόμιμο πλαίσιο εργασίας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών με σκοπό την ανάδειξη όλων των παραπάνω με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας, διεξάγει διαδικτυακή  καμπάνια υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, με τίτλο: «Breaking The Silence»[11] στέλνοντας το μήνυμα ότι φέτος σπάμε την σιωπή μας κάνοντας την φωνή μας να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά, ώστε να ενδυναμώσει περαιτέρω τα LGBTI πρόσωπα, να εγείρει την ευαισθητοποίηση για τις διακρίσεις αλλά και τη βία που αντιμετωπίζουν, αλλά και να διεκδικήσει την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε.: Σε υψηλά επίπεδα η βία και οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ, https://t-zine.gr/organismos-themeliodon-dikaiomaton-e/.

[2] http://elawyer.blogspot.com/2010/04/blog-post.html.

[3] Δελτίου Τύπου: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου του Υπ. Παιδείας», 4.5.2020, https://transgendersupportassociation.wordpress.com/.

[4] Βλέπε σχετικό δελτίου τύπου: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/.

[5] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/14/2556/.

[6] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/04/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%cf%80%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%cf%8c-%ce%b4%ce%b9/.

[7] Έκθεση του Ε.Κ. σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_EL.html.

[8] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου: https://tgender.gr/deltio-typou-i-paratirisis-protasis-tou-syd-sto-ypo-diavoulefsi-nomoschedio-gia-ton-sofronistiko-kodika/.

[9] Βλέπε τις θέσεις του ΣΥΔ για την εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/.

[10] Βλέπε σχετικό δελτίο τύπου: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/.

[11] Σχετικά με την καμπάνια του ΣΥΔ: «Σπάμε τη σιωπή – Breaking the silence» https://tgender.gr/drasis/breaking-the-silence/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ του Υπουργείου Παιδείας: “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις ”».

•4 Μαΐου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ του Υπουργείου Παιδείας: “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις ”».

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ του Υπουργείου Παιδείας: “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις ”».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καταθέτει τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»[1].

Συγκεκριμένα, το ΣΥΔ, σημειώνει τις εξής κατ’ άρθρον παρατηρήσεις:

Άρθρο 1. Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Σε αυτό το άρθρο ορίζεται ότι με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», που συνίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Επίσης, με όμοια απόφαση ορίζεται, ανάμεσα στα υπόλοιπα, το περιεχόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους θεματικών ενοτήτων καθενός εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουμε:

A. Tην ενσωμάτωση θεματικών κύκλων που αφορούν την ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα δημοκρατίας και εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα, σε αντιστοιχία με τον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα[2].

Όπως αναφέρεται στην Εισαγωγή του Χάρτη: «Η εκπαίδευση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των βασικών αξιών του Συμβουλίου της Ευρώπης: της δημοκρατίας, των  ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γενικότερα, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως μέσο άμυνας ενάντια στην αύξηση της βίας, του ρατσισμού, του εξτρεμισμού, της ξενοφοβίας, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας».

Σε σχέση, μάλιστα, με την τυπική και επαγγελματική εκπαίδευση, τονίζεται στον Χάρτη: «6. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλάβουν την παιδεία της δημοκρατίας και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα αναλυτικά προγράμματα της τυπικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν να στηρίζουν, να αναθεωρούν και να επικαιροποιούν την εκπαίδευση για την παιδεία της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητά τους και να ενθαρρυνθεί η βιωσιμότητα του εν λόγω τομέα».

B. Την ενσωμάτωση θεματικών κύκλων προαγωγής της διαφορετικότητας, και της ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής, έμφυλων ταυτοτήτων και αγωγής υγείας, σύμφωνα με τις Αρχές της Yogyakarta, του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις σχετικές διατάξεις της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σημείο 16 των Αρχών της Yogyakarta, τα κράτη μέλη πρέπει[3]: «Β.Να εξασφαλίσουν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα στοχεύει στη µέγιστη δυνατή ανάπτυξη της προσωπικότητας, του ταλέντου και των πνευματικών και σωµατικών δεξιοτήτων των µαθητών και ότι ανταποκρίνεται στις σχετικές ανάγκες των µαθητών διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, Δ. Να εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτικές µέθοδοι που ακολουθούνται καλλιεργούν την κατανόηση και τον σεβασµό, µεταξύ άλλων, προς τη διαφορετικότητα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου και ότι λαµβάνουν υπόψη τους τις εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών, των γονέων και των µελών της οικογένειάς τους σε σχέση µε αυτούς τους δύο παράγοντες».

Σύμφωνα ακόμη με  την Σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης[4]: «32. Λαμβάνοντας, ιδιαιτέρως, υπόψη τα υπερέχοντα συμφέροντα του παιδιού, πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα για να προωθηθεί η αμοιβαία ανεκτικότητα και ο σεβασμός στα σχολεία, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Συνεπώς, θα πρέπει να παρέχονται αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, για παράδειγμα στα σχολικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό, και να δίνονται σε μαθητές και φοιτητές οι απαραίτητες πληροφορίες, προστασία και υποστήριξη προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν σύμφωνα με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ισότητας και ασφάλειας στο σχολείο καθώς και σχέδια δράσης, ενώ παράλληλα οφείλουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε επαρκή εκπαίδευση κατά των διακρίσεων, διδακτικά βοηθήματα ή προγράμματα βοήθειας. Τέτοια μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα των γονέων για την εκπαίδευση των παιδιών τους».

Σύμφωνα, επίσης  με τις Οδηγίες του πρώην Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σχετικά με τον χώρο της εκπαίδευσης, αναφέρεται στο άρθρο 5: «Άρθρο 5. Προάγετε τον σεβασμό και την συμπερίληψη των ομοφυλόφιλων, λεσβιών και τρανς ατόμων στην εκπαίδευση και καλλιεργείστε αντικειμενικές γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στα σχολεία και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση 2019/2933/RSPτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[5]: «4. τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους LGBTIνέους, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα φύλου· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων πάνω στις σχέσεις που έχουν ως βάση την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, της φοβίας έναντι των LGBTI και της έμφυλης βίας·»

Συνεπώς, σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε επιβεβλημένη την εισαγωγή θεματικών κύκλων προαγωγής της διαφορετικότητας, και της ενημέρωσης για θέματα σεξουαλικής αγωγής, έμφυλων ταυτοτήτων και αγωγής υγείας, ενώ συμπληρωματικά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι κατά την εισαγωγή αυτών των δύο θεματικών κύκλων, είναι απαραίτητος ο ρόλος και συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως άλλωστε επισημαίνεται και στον Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλέπε παραπομπή 2): «10. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων νεολαίας στην παιδεία της δημοκρατίας και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να αναγνωρίζουν αυτούς τους οργανισμούς και τις δραστηριότητές τους ως ένα πολύτιμο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος, να τους παρέχουν, όπου είναι δυνατόν, την υποστήριξη που χρειάζονται και να κάνουν πλήρη χρήση της εξειδίκευσής τους, η οποία μπορεί να συμβάλει σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης».

Άρθρα 3 και 4. Διδασκόμενα μαθήματα σε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Στα άρθρα αυτά, περιγράφεται ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων σε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Επ’ αυτών, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι:  α) ο χρόνος διδασκαλίας των Θρησκευτικών, δεν υπάρχει ανάγκη να υπερβαίνει την μία (1) ώρα εβδομαδιαίως, β) το περιεχόμενο θα πρέπει να περιορίζεται σε γενικές γνώσεις θρησκειολογίας ώστε να υπηρετεί το Άρθρο 13 του Συντάγματος (Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη – Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται), ενώ γ) είναι απαραίτητη ρητή διάταξη συμμόρφωσης με την Απόφαση Παπαγεωργίου και λοιποί κατά Ελλάδας (συνεκδικασθείσες προσφυγές αρ. 4762/2018 και 6140/2018) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (ΕΔΔΑ)[6], σύμφωνα με την οποία η υποχρεωτική συμμετοχή στο μάθημα των θρησκευτικών στα ελληνικά σχολεία είναι αντίθετη με το Άρθρο 2 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην εκπαίδευση) σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 της ΕΣΔΑ (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας).

Στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να υποχρεώνουν τους ιδιώτες να φανερώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Εντούτοις, το ισχύον σύστημα στην Ελλάδα για την απαλλαγή των παιδιών από τη συμμετοχή στο μάθημα των θρησκευτικών απαιτεί από τους γονείς την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία βεβαιώνεται ότι τα παιδιά τους δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτή η υποχρέωση συνιστά δυσανάλογο βάρος για τους γονείς αναφορικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών από την οποία μπορεί να εξαχθεί ότι οι ίδιοι και τα παιδιά τους έχουν, ή δεν έχουν, συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις. Πρόσθετα, σημειώνει το ΕΔΔΑ, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε ακόμα και να αποθαρρύνει τους γονείς από την υποβολή αιτήματος απαλλαγής, ιδίως σε περίπτωση όπως η υπόθεση εν προκειμένω, όπου οι οικογένειες διαμένουν σε μικρά νησιά οι κάτοικοι των οποίων στην πλειοψηφία τους ασπάζονται μία συγκεκριμένη θρησκεία και ο κίνδυνος του δημόσιου στιγματισμού είναι ακόμα υψηλότερος. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου:

«89.  Στις προαναφερθείσες υποθέσεις, το Δικαστήριο ανέφερε ότι η ελευθερία για την εκδήλωση της θρησκευτικής πίστης του ατόμου περιλαμβάνει και μια αρνητική πτυχή, δηλαδή το δικαίωμα του ατόμου να μην εκδηλώνει την θρησκεία του ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του και να μην υποχρεώνεται να συμπεριφέρεται κατά τρόπον που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν έχει ή εάν δεν έχει τέτοιες πεποιθήσεις. Οι κρατικές αρχές δεν έχουν το δικαίωμα να επεμβαίνουν στην σφαίρα της ατομικής συνείδησης και να διαπιστώνουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ατόμου ή να το υποχρεώνουν να αποκαλύπτει τις πεποιθήσεις του σχετικά με πνευματικά ζητήματα».

Με βάση όλα τα παραπάνω, και δεδομένου ότι η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι απαραίτητη η συμπερίληψη πρόσθετης διάταξης σχετικά με την απόφαση αυτήν.

Άρθρο 5. Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών.

Σε αυτό το άρθρο επαναφέρεται η αναγραφή στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών, οχαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είχε καταργηθεί μέσω του Άρθρου 32, της Υπουργικής Απόφασης, ΥΑ 10645/22-1-2018[7], που όριζε ότι:

«7. α) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών/τριών αυτών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, όπως στα απολυτήρια, στα αποδεικτικά απόλυσης και στα κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών.β) Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές/τριες που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής».

Επ’ αυτού πρέπει να σημειώσουμε ότι η αναγραφή της διαγωγής σε απολυτήρια, πιστοποιητικά απόλυση και πιστοποιητικά σπουδών: α) συνοδεύει και στιγματίζει για πάντα, β) εκφεύγει του όποιου εκπαιδευτικού χαρακτήρα και εντοπισμού προβλημάτων στην σχολική ζωή και αντίθετα αποκτά τιμωρητικό χαρακτήρα και διαταράσσει τη σχέση μαθητών – καθηγητών και την αναγάγει στον φόβο και την απειλή, γ) παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών.

Επιπλέον, επειδή στα σχολεία της χώρας μας εξακολουθούν να υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για τα LGBTI πρόσωπα, δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου αυτού σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την έκφραση, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου μαθητών. Αντιθέτως, σύμφωνα με τις Αρχές της Yogyakarta, Αρχή 16, σημείο Ζ: « Να λάβουν όλα τα απαραίτητα νοµοθετικά, διοικητικά και άλλα µέτρα ώστε η λήψη πειθαρχικών µέτρων από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να συνάδει µε την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς διακρίσεις και κυρώσεις εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης αυτών». (βλέπε παραπομπή Νο3).

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψιν, θεωρούμε απαραίτητη την αφαίρεση του Άρθρου 5.

Άρθρο 33, παρ. 2. Σχεδιασμός συλλογικών δράσεων.

Η διάταξη αυτή τροποποιεί το Άρθρο 47 του ν. 4547/2018, σχετικά με τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων. Προτείνουμε στους τομείς που συγκαταλέγονται, πέραν του ψυχολογικού κλίματος στο σχολείο, να συμπεριλαμβάνονται η πρόταση και εφαρμογή δράσεων προαγωγής της ισότητας και καταπολέμησης των στερεοτύπων, των διακρίσεων, αλλά και του εκφοβισμού ή και αποτροπής βίας για λόγους χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, έκφρασης ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, όπως άλλωστε σημειώνεται και στην Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2010)5, που αναφέρεται:

«31. Λαμβάνοντας, ιδιαιτέρως, υπόψη τα υπερέχοντα συμφέροντα του παιδιού, τα κράτη οφείλουν να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά και λοιπά μέτρα, απευθυνόμενα προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση θα ασκείται αποτελεσματικά και χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών και νέων στην εκπαίδευση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς βία, εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό ή άλλες μορφές διακριτικής και ταπεινωτικής μεταχείρισης που συνδέονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου» (βλέπε παραπομπή Νο4)».

Άρθρο 37. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Σε αυτό το άρθρο ορίζεται ότι κάθε σχολική μονάδα οφείλει από το σχολικό έτος 2020-2021, να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται τα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Θεωρούμε απολύτως απαραίτητο σε συνδυασμό και με τα Άρθρα 38 και 39 που ακολουθεί ο σχολιασμός τους, να προστεθεί η ίση μεταχείριση και η απαγόρευση των διακρίσεων χαρακτηριστικά φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, έκφρασης ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σωματικής κατάστασης, ή άλλης πραγματικής κατάστασης, όπως άλλωστε επιτάσσουν διατάξεις διεθνών οργανισμών όπως του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και των Αρχών της Yogyakarta που έχουμε ήδη παραπέμψει.

Άρθρα 38 και 39. Εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης και λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Στο Άρθρο 38, αρχικά, ορίζεται ο θεσμός του Εκπαιδευτικού εμπιστοσύνης, που όπως αναφέρεται στην παρ. 4: «παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες: διαχείριση κρίσεων (σχολικός εκφοβισμός, επιθετικότητα), μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, πρόληψη σε θέματα ακραίων συμπεριφορών (ρατσισμός, διαφορετικότητα), συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων».

Μολαταύτα, και παρ’ ότι θεωρούμε ότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού, του ρατσισμού και προαγωγής της διαφορετικότητας, της συμπερίληψης και της ενσωμάτωσης, όλα αυτά παραμένουν κενά νοήματος όταν τα πάντα παραπέμπονται (βλέπε παρ. 5 και κυρίως Άρθρο 39) σε μελλοντικές αποφάσεις της Υπουργού, και ιδίως όταν: α) Δεν αναφέρονται οι μορφές σχολικού εκφοβισμού ή ρατσισμού και οι αιτίες τους (θεωρούμε απολύτως απαραίτητο να αναφέρονται συγκεκριμένα οι λόγοι: χαρακτηριστικά φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, έκφρασης ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σωματικής κατάστασης, ή άλλης πραγματικής κατάστασης), β) Δεν αναφέρονται ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το πρόσωπο που θα οριστεί σε αυτήν την θέση, γ) Η κατάρτιση που πρέπει να έχει και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς. Δίχως όλα τα παραπάνω, τα δύο αυτά άρθρα είναι κενά περιεχομένου και δίχως κανένα αποτέλεσμα.

Εφ’ όλων αυτών, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, ιδίως του μπούλιγνκ με ρατσιστικό ομοφοβικό και τρανσφοβικό υπόβαθρο είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθώς συχνά LGBTIπαιδιά και έφηβοι γίνονται στόχος εκφοβισμού ή και βίας για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, όπως σημειώνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί (βλέπε παραπομπές 3, 4 και 5), ενώ τα ποσοστά αυτοκτονιών για τους παραπάνω λόγους είναι πολύ υψηλά σε μέλη της LGBTIκοινότητας[8].

Πλέον όλων των παραπάνω, το ΣΥΔ προτείνει:

α)  τη τροποποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση (ν. 4443/2016), ώστε να συμπεριλαμβάνονται ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου στον χώρο της παιδείας,

β) τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού στον χώρο της εκπαίδευσης κατά τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης[9],

γ) την πρόσθεση ειδικών διατάξεων για τα τρανς και φυλοδιαφορετικά πρόσωπα που θα τους επιτρέπεται ανεξάρτητα απ’ το εάν έχουν μεταβάλλει νομικά την καταχώρηση στο ληξιαρχείο σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους: (i) την χρήση του ονόματος σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους,(ii) την καταγραφή τους σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, και (iii) τη χρήση τουαλέτας ή και αποδυτηρίων σύμφωνα με τη ταυτότητα φύλου τους,  σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη όπου σε περίπτωση τρανς μαθήτριας πρότεινε στη διεύθυνση του σχολείου, να γίνει σεβαστή η βούλησή της σχετικά με τη χρήση του ονόματος που η ίδια επιθυμεί στις σχέσεις της με τους συμμαθητές της και τους εκπαιδευτικούς, τις γυναικείες ενδυματολογικές της προτιμήσεις, και τη χρήση της γυναικείας τουαλέτας ,

δ) διαρκή προγράμματα επιμόρφωσης σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταθέτει τις παραπάνω προτάσεις, και καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει υπόψη του όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις μας, στην κατεύθυνση μίας εκπαίδευσης που θα προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των συνανθρώπων μας, συμπεριλαμβανομένων των LGBTI προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133.

[2] Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. https://rm.coe.int/1680487828

[3] Οι αρχές της Yogyakarta (οικουμενικός οδηγός για τα ανθρώπινα δικαιώματα που συγκεφαλαιώνει τις διεθνείς νομικές δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν όλα τα Κράτη. https://arxesyogyakarta.files.wordpress.com/2008/06/cebfceb9-ceb1cf81cf87ceb5cf83-cf84ceb7cf83-yogyakarta-el5.pdf

[4] Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. https://rm.coe.int/16804c50b0

[5]Σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων LGBTI (2019/2933(RSP)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0234_EL.html.

 

[6] Η απόφαση Παπαγεωργίου και λοιποί κατά Ελλάδας (συνεκδικασθείσες προσφυγές αρ. 4762/2018 και 6140/2018) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  (ΕΔΔΑ), μεταφρασμένη στα ελληνικά, νομικό ιστολόγιο e-lawyer: http://elawyer.blogspot.com/2019/11/blog-post.html

[7]Υπουργική Απόφαση, 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. http://dide.flo.sch.gr/site/wp-content/uploads/2018/04/DIDEFlorinas-YA_10645_GD4_2018_Me_Oles_Tis_Allages.pdf

[8] Πρβλ σχετικό δημοσίευμα: https://www.reuters.com/article/us-health-lgbt-teen-suicide/lgbt-youth-at-higher-risk-for-suicide-attempts-idUSKCN1MI1SL..

[9]Council of Europe, European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Report on Greece (fifth monitoring cycle), op.cit.,σελ. 11-12.

«Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ για τη “Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις”».

•23 Απριλίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ για τη “Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις”».

Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         

Θέμα: «Οι παρατηρήσεις του ΣΥΔ επί του υπό διαβούλευση ΣχΝ για τη “Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις”».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTIπροσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, καταθέτει τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου για τη «Βελτίωση Μεταναστευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των ν. 4636/2019, 4375/2016, 4251/2014 και άλλες διατάξεις», που τέθηκε σε διαβούλευση στις 10 Απριλίου 2020[1].

Συγκεκριμένα οι παρατηρήσεις μας κατ’ άρθρο είναι οι ακόλουθες:

Άρθρο 1 | Τροποποίηση του Άρθρου 39 του ν. 4636/2019.

Τροποποίηση της παρ. 3 του Άρθρου 39:Εδώ περιγράφεται ο τρόπος ενημέρωσης (γλώσσα) υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών. Η γλώσσα πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα που ομιλούν (στην τροποποίηση προστέθηκε η φράση «ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν»). Δεν μπορεί να θεωρείται ή αφήνεται τίποτε ως εύλογο, απαιτείται η βεβαιότητα ότι τα αλλοδαπά πρόσωπα γίνονται λήπτες της ενημέρωσης. Και τούτο μπορεί να γίνει μόνο στην γλώσσα που ομιλούν, καθώς προκύπτει σοβαρό θέμα σχετικά με ποιος και με ποια αντικειμενικά κριτήρια θα το διαπιστώνει αυτό.

Τροποποίηση της παρ. 5, περ. δ’ του Άρθρου 39:Επειδή η τροποποίηση αυτή αφορά τα πρόσωπα που ορίζονται ως ευάλωτα, έχουμε την υποχρέωση να επαναλάβουμε την θέση μας ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του Άρθρου 20, παρ. 3 (ορισμός ευάλωτων προσώπων) και κατά συνέπεια και του σχετικού αποσπάσματος του Άρθρου 39.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει κατ’ αρχήν να σημειώσουμε ότι η συμπερίληψη της διαταραχής μετατραυματικού στρες στην ομάδα ευαλωτοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προτεραιοποίηση στις διαδικασίες που διέπουν την υποδοχή, την ταυτοποίηση, την ιατρική καταγραφή και ψυχοκοινωνική αξιολόγηση και την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου του 2016, στο σημείο 12, καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές διαδικασίες για ευάλωτα πρόσωπα, τόσο στις διαδικασίες ασύλου, όσο και στην υποδοχή κλπ, που ανάμεσά τους αναφέρει και τα LGBTI πρόσωπα. Μάλιστα αναφέρει[2]: «12. υπογραμμίζει ότι, ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς, οι γυναίκες ενδέχεται να υποστούν δίωξη λόγω φύλου, ενώ τα LGBTQI άτομα ενδέχεται επίσης να υποστούν κακομεταχείριση, με αποτέλεσμα να έχουν νόμιμη αξίωση για προστασία· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα επιζήμια στερεότυπα που συνδέονται με τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των γυναικών LGBTQI, και να εφαρμόσουν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνάρτηση με τις αιτήσεις τους για χορήγηση ασύλου· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τα άτομα LGBTQI σε όλα τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η βία κατά LGBQI ατόμων είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε εγκαταστάσεις υποδοχής·».

Με αυτό, λοιπόν, το δεδομένο, θεωρούμε σωστή την αξίωση, να συμπεριληφθούν στα κριτήρια ευαλωτότητας και πρόσωπα για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Ιδίως για πρόσφυγες για λόγους ταυτότητας φύλου, έχουν καταγραφεί πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συνθήκες κράτησης / σημεία υποδοχής και στέγαση κλπ που έχουν καταγραφεί περιστατικά ακραίας βίας, έως και βιασμών). Επομένως θεωρούμε θεμιτή και απαραίτητη σε όλα τα Άρθρα του ΣχΝ που αναφέρονται σε ευαλωτότητα να συμπεριλαμβάνονται για τους παραπάνω λόγους, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου. Σημειώνουμε ότι το αυτό ισχύει πλην του Άρθρου 20 και του Άρθρου 39, και στο Άρθρο 58 αντίστοιχα.

Τώρα επί της τροποποίησης αυτής καθ’ αυτής:

Στην παρ. 5, περ. δ’ του Άρθρου 39,μεταβάλλονται οι συνέπειες του ορισμού ενός προσώπου ως ευάλωτο: τα πρόσωπα που ορίζονται εκ της περίπτωσης αυτής ως ευάλωτα, επισημαίνεται ότι έχει ως μόνη συνέπεια την άμεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής του, και όχι την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εξέταση της αίτησής του, όπως ανέφερε η παλαιά διατύπωση, ενώ γίνεται μία ελαφρώς θετική αλλαγή καθώς στους συγγενείς θανόντων, καθώς εκτός από τους γονείς και τα αδέρφια προτίθενται τα τέκνα και οι σύζυγοι (αν και θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι συνακολούθως είναι αναγκαία και η τροποποίηση του Άρθρου 23 του ν. 4636/2019, ώστε να βρίσκεται σε συμφωνία με την παρ. 5 της κοινοτικής οδηγίας που ενσωματώνει -2011/95/ΕΕ[3]– και αναφέρεται στην εφαρμογή και σε άλλους στενούς συγγενείς ως τμήμα της οικογένειας).

Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της υποπερ. 1 της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 39:Mειώνεται ο χρόνος παραπομπής και εξέτασης που πλέον θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε 15 ημέρες (από 20) που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα μικρός ώστε το αίτημα να εξεταστεί καλώς.

Καταργείται το στοιχείο αα’ της υποπερ. 2 της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 39: Αυτή η διάταξη κατέτασσε τα πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας στα ευάλωτα πρόσωπα, ώστε να ακολουθούνται πιο ταχείες διαδικασίες. Παρ’ ότι θεωρούμε ότι γενικά οι τόσο ταχύρυθμες διαδικασίες περιορίζουν την επάρκεια καλής εξέτασης του αιτήματος, η αφαίρεση των προσώπων που βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης απ’ αυτό το καθεστώς, στην ουσία επεκτείνει τον χρόνο κράτησής τους που τούτο σύμφωνα με τις οδηγίες όλων των διεθνών οργανισμών πρέπει να αποφεύγεται.

Επιπλέον, πέραν όλων των παραπάνω, επί των λοιπών διατάξεων του Άρθρου 39:είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα κριτήρια βάσει των οποίων δύναται να θεωρηθεί ότι «είναι πιθανόν ότι ο αιτών ναέχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισμό τους ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του» (υποπερίπτωση ηη’), ή «ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση μόνο για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείμενης απόφασης απέλασης ή με άλλο τρόπο απομάκρυνσής του» (υποπερίπτωση θθ’). Οι διατυπώσεις αυτές επιτρέπουν αυθαίρετες κρίσεις και πρέπει είτε να αφαιρεθούν  ή να διευκρινιστούν τα κριτήρια. Τούτο επαναλαμβάνεται και σε άλλα άρθρα.

Άρθρο 2 | Τροποποίηση του Άρθρου 46 του ν. 4636/2019.

Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 46:Σε αυτήν την τροποποίηση, έχει αφαιρεθεί εντελώς η φράση: «Σε κάθε περίπτωση η απόφαση κράτησης λαμβάνεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου κατόπιν ατομικής αξιολόγησης και περιέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία». Θεωρούμε απαραίτητο να παραμείνει η τούτη η διάταξη που επιβάλει ατομική αξιολόγηση και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 46:Εδώ, μειώνεται ακόμη περισσότερο, από τις 20 ημέρες στις 10, η απόφαση της προσφυγής σύμφωνα με το Άρθρο 92 του παρόντος νόμου (Αρχή Προσφυγών) για τα κρατούμενα πρόσωπα. Θεωρούμε ότι οι 10 ημέρες για την έκδοση απόφασης, παρ’ ότι για τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό κράτηση (που θα έπρεπε σύμφωνα με τις οδηγίες όλων των διεθνών οργανισμών να είναι η εξαίρεση) δεν πρέπει να παρατείνεται ο χρόνος αυτός, οι 10 ημέρες είναι πολύ λίγος χρόνος και ενδεχομένως όχι επαρκής για τη διασφάλιση της διαδικασίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε και επί των λοιπών διατάξεων του Άρθρου 46 που δεν τροποποιούνται ότι:Οι προβλέψεις αυτής της παραγράφου είναι σωρευτικά εξόχως προβληματικές καθώς δεν ανταποκρίνονται τόσο στο γράμμα και την ουσία της κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και νομολογίας που με απόλυτη σαφήνεια αναφέρουν ότι το μέτρο κράτησης πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια. Αντίθετα, υπάρχει η πρόβλεψη να μην συνυπολογίζονται στην διάρκεια της κράτησης τα άλλα διαστήματα κράτησης που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών (ν. 3386/2005 κ’ ν. 3907/2011), είναι εξαιρετικά προβληματική, καθώς θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της διάρκειας κράτησης και πέραν του 18μηνου, έως και 36 μήνες (σωρευτικά 18 ως αιτούντος και 18 ενόψει απομάκρυνσης).  Ακόμη, εμπλέκονται διαφορετικές ρυθμίσεις που είναι αντίθετες στη νομολογία του ΔΕΕ και παραβιάζουν τα Άρθρα 26 και 31 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 και 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Άρθρο 5 | Τροποποίηση του Άρθρου 63 του ν. 4636/2019.

Τροποποίηση της περ. η΄ του άρθρου 63: Σε αυτήν τη διάταξη μεταβάλλεται η δυνατότητα κατάθεσης μεταγενέστερου αιτήματος μετά από απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών (τελεσίδικη απόφαση), στο πέρας του ένδικου βοηθήματος (Άρθρο 108 του νόμου). Δηλαδή δυσκολεύει η διαδικασία μεταγενέστερου αιτήματος και τούτο είναι σαφώς αρνητικό, καθώς η σημασία των μεταγενέστερων αιτημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που δεν είχαν κατατεθεί στα προηγούμενα στάδια.

Άρθρο 8 | Τροποποίηση του Άρθρου 70 του ν. 4636/2019

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τροποποιούνται διατάξεις ώστε να δυσκολεύεται η διαδικασία, ενώ θα έπρεπε να τροποποιηθεί, όπως είχαμε και παλαιότερα επισημάνει η παρ. 2 του παρόντος Άρθρου που αναφέρεται σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής που μειώνεται η διάρκεια του δελτίου και ιδιαίτερα το σημείοπου αναφέρει:«λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης διάρκειας έκδοσης απόφασης σε Α’ βαθμό και εφόσον από τα επίσημα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αιτούντες από τη συγκεκριμένη χώρα, κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, είναι χαμηλότερο του τριάντα πέντε (35%)». Αυτό αντιβαίνει ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο. Αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο να μιλάμε για συγκεκριμένες χώρες και για ποσοστά.

Άρθρο 9 | Τροποποίηση του Άρθρου 71 του ν. 4636/2019

Τροποποίηση της παρ. 3 του Άρθρου 71: Σε αυτήν την διάταξη, γίνεται μία πολύ σημαντική τροποποίηση, που διαρρηγνύει με σαφή τρόπο το Κράτος Δικαίου. Συγκεκριμένα: Στην περίπτωση των αιτημάτων έναντι των Αρχών Προσφυγών, δινόταν σε κάθε περίπτωση (υπό το καθεστώς βέβαια του παλαιότερου ν. 4375/2016) δικαίωμα νομικής συνδρομής στο αιτούνται πρόσωπο. Αυτό μεταβάλλεται σε αίτημα του αλλοδαπού προσώπου εντός δύο ημερών που εξετάζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής (ή τον Εισηγητή Δικαστή) και μάλιστα γίνεται δεκτή μόνον εφόσον πιθανολογείται η θετική έκβαση της υπόθεσης. (άραγε πώς; με ποια αντικειμενικά κριτήρια; και πώς τούτο μπορεί να «πιθανολογείται» κατά τον οποιονδήποτε τρόπο πριν ο/η δικηγόρος παρουσιάσει επιχειρήματα;). Η τροποποίηση αυτή συνιστά παραβίαση του Κράτους Δικαίου, και απέχει πόρρω των διατάξεων της Σύμβασης της Γενεύης. Στην ουσία καταργεί το δικαίωμα στη δωρεάν νομική συνδρομή. Πρέπει σαφέστατα να αποσυρθεί.

Άρθρο 11 | Τροποποίηση του Άρθρου 77 του ν. 4636/2019.

Στην τροποποίηση αυτήν, προστίθεται εδάφιο στην παρ. 7 του Άρθρου 77, δίνοντας δυνατότητα παράλειψης εφόσον το αιτών πρόσωπο δεν επιθυμεί τη διενέργεια της συνέντευξης στην επίσης γλώσσα της χώρας καταγωγής (ή να επιλέξει μία εξ των γλωσσών όταν η χώρα καταγωγής έχει περισσότερες από μία γλώσσες). Επαναλαμβάνουμε ότι η συνέντευξη πρέπει να γίνεται πάντα στη γλώσσα που ομιλεί το αιτών πρόσωπο, ενώ θεωρούμε απαράδεκτο να παραλείπεται η διαδικασία όταν αυτό δεν γίνεται.

Περαιτέρω όμως, θα πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η παρ. 1, που δίνει την δυνατότητα προσωπικής συνέντευξης από προσωπικό είτε της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε από προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 13 | Τροποποίηση του Άρθρου 79 του ν. 4636/2019.

Στην τροποποίηση αυτήν, σωστά προστίθεται παράγραφος που αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνεται μεταβολή στοιχείων ακόμη και μετά την τελεσίδικη απόφαση, ωστόσο, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική, όπως είχαμε επισημάνει και παλαιότερα, την τροποποίηση της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου που θα δίνει τη δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων καταχώρισης φύλου και ονόματος, ακολουθώντας τη σχετική νομολογία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης[4], που την επιβεβαίωσε πιο πρόσφατα και της Μυτιλήνης[5] σχετικά με την μεταβολή στοιχείων διεμφυλικής πρόσφυγα. Απ’ την άλλη μεριά, η Απόφαση 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρει με σαφήνεια ότι οι διαδικασίες τροποποίησης φύλου και κυρίου ονόματος πρέπει να γίνονται με ταχείες διαδικασίες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί στο σημείο αυτό, η τροποποίηση στοιχείων και ως προς το φύλο.

Άρθρο 16 | Τροποποίηση του Άρθρου 83 του ν. 4636/2019

Τροποποίηση της παρ. 7 του Άρθρου 83:Με αυτήν την τροποποίηση, μειώνεται ακόμη περισσότερο ο χρόνος εξέτασης σε ήδη ταχύρρυθμες εξετάσεις, από τις 20 ημέρες στις 15 και τούτο θεωρούμε ότι γίνεται ακόμη πιο προβληματικό.

Άρθρο 17 | Τροποποίηση του Άρθρου 86 του ν. 4643/2019.

Τροποποίηση της παρ. 2 του Άρθρου 86: Στην τροποποίηση αυτή, παρ’ ότι προστίθεται στο τέλος αυτής της παραγράφου (το αυτονόητο) ότι: «Στην τελευταία αυτή περίπτωση (σ.σ. που η χώρα καταγωγής εμπεριέχεται σε κατάλογο ασφαλών χωρών) ο αιτών διεθνή προστασία, δύναται να αντικρούει την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, επικαλούμενος ως λόγο το γεγονός ότι η τρίτη χώρα δεν είναι ασφαλής υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες αυτός ευρίσκεται», μολαταύτα, επισημαίνουμε εκ νέου τον μεγάλο κίνδυνο από τον αυθαίρετο καθορισμό χωρών ως ασφαλείς, καθώς υπάρχουν χώρες που μπορεί γενικά να θεωρούνται ασφαλείς, όμως σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, υπάρχουν 72 χώρες των Ηνωμένων Εθνών (και άλλες 4 που εξετάζονται) που με τον Α’ ή Β’ τρόπο ποινικοποιούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Εδώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αυθαίρετων κρίσεων. Για εμάς αυτές οι αναφορές είναι πάρα πολύ προβληματικές και δεδομένου του γεγονότος, ότι σε αυτά τα 2 άρθρα παραπέμπουν άλλα άρθρα για ταχύρρυθμες διαδικασίες, θα έχουμε μεγάλο, μέγιστο πρόβλημα, όπως είχαμε επισημάνει και σε παλαιότερο δελτίο τύπου μας[6]. Η παρατήρησή μας αυτή, αφορά, ακόμη, για τους ίδιους λόγους και το Άρθρο 87 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 18 | Τροποποίηση του Άρθρου 88 του ν. 4636/2019.

Πρόσθεση τρίτης παραγράφου στο Άρθρο 88:Εδώ προστίθεται παράγραφος που καθορίζει ως αβάσιμο το αίτημα διεθνούς προστασίας «σε περίπτωση (σ.σ. που το αιτούν πρόσωπο) θέλει να αποφύγει μία γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Εδώ δεν  γίνεται καθόλου σαφές τί ακριβώς εννοεί ο νομοθέτης –απαιτείται σαφήνεια, ώστε να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 19 | Τροποποίηση του Άρθρου 89 του ν. 4636/2019.

Η τροποποίηση αυτή αφορά τις μεταγενέστερες αιτήσεις, όπου αφαιρείται –ανάμεσα στα υπόλοιπα– ότι  «δεν εκτελείται απόφαση έκδοσης, εφόσον ο αιτών επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος». Θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει, παρ’ ότι αναφέρεται ότι: «μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της μεταγενέστερης αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε μέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσης».

Άρθρο 25 | Τροποποίηση του Άρθρου 98 του ν. 4636/2019.

Πρόσθεση τρίτης παραγράφου στο άρθρο 98:Εδώ επαναλαμβάνεται η προσθήκη που έγινε και στο Άρθρο 9 (Άρθρο 71 του ν. 4636/2019), περί «πιθανολόγησης ευδοκίμησης της έκβασης». Τίποτε δεν μπορεί να πιθανολογείται και τίποτε δεν μπορεί να αφήνεται σε διακριτική ευχέρεια. Τούτο αποτελεί κακή νομοθέτηση.

Άρθρο 26 | Τροποποίηση του Άρθρου 99 του ν. 4643/2019.

Εδώ δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί στον τρόπο καταθέσεως υπομνήματος, αφαιρέθηκε η φράση: «Με το ίδιο υπόμνημα μπορεί να προβάλει και οψιφανείς και οψιγενείς ισχυρισμούς». Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να παραμείνει, καθώς ιδιαίτερα σε αυτό το στοιχεία βασίζονται τα αιτήματα στις Επιτροπές Προσφυγών.

Άρθρο 27 | Τροποποίηση του Άρθρου 101 του ν. 4636/2019.

Εδώ, στην παρ. 1, μειώνεται πάλι ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης από τις 40 ημέρες, στις 30 στις ταχύρρυθμες, ενώ μειώνεται σημαντικά ο χρόνος και με αυτές με τη κανονική διαδικασία. Πρέπει να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά, ότι ο χρόνος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκής και πρακτικά εφαρμόσιμος για την έκδοση των αποφάσεων.

Άρθρο 29 | Τροποποίηση του Άρθρου 105 του ν. 4636/2019.

Εδώ επαναλαμβάνεται η κατάργηση της αναπομπής στον πρώτο βαθμό. Επαναλαμβάνουμε την εκπεφρασμένη θέση μας, ότι η διαδικασία αυτή ήταν κατ’ εξαίρεσιν σε περιπτώσεις που υπήρχαν πολύ κραυγαλέα λάθη στην απόφαση, και είναι απαραίτητη.

Πέραν όλων των παραπάνω, θα πρέπει να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν:

α) Το Άρθρο 10, παρ. 1, σημείο δ: Αρχικά, θεωρούμε θετικό που ενσωματώνεται η διάταξη της κοινοτικής οδηγίας που αφορά τις ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, και εκεί συμπεριλαμβάνονται στο ii) ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου στους λόγους δίωξης, όπως άλλωστε συνέβαινε και σε προηγούμενες κοινοτικές οδηγίες. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να προστεθούν και τα χαρακτηριστικά φύλου (ίντερσεξ άτομα), για λόγους νομοτεχνικούς, καθώς τα χαρακτηριστικά φύλου συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις σχετικές ελληνικές νομοθεσίες προστασίας δικαιωμάτων[7]. Συνεπώς για λόγους καλής νομοθέτησης, νομοτεχνικούς λόγους, είναι απαραίτητο, ώστε να έχουμε συμβατές νομοθεσίες, να προστεθούν μετά την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

Επιπλέον, επίσης για νομοτεχνικούς λόγους, πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, πρέπει να προστεθούν και τα νομιζόμενα χαρακτηριστικά σε συνάφεια με την παρ. 2στ) του ν. 4443/2016 (διάκριση για λόγους νομιζομένων χαρακτηριστικών), και ιδίως της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (401/2019) που σε σχετική περίπτωση ακύρωσε την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών να μην χορηγήσει άσυλο σε υπήκοο Γκάνας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΠ, η Επιτροπή μη νόμιμα δεν εξέτασε τον ισχυρισμό του αιτούντος, σύμφωνα με τον οποίον, αν και ετεροφυλόφιλος, ο αιτών έχει βάσιμο φόβο δίωξης στην χώρα καταγωγής του, λόγω του αποδιδόμενου σε αυτόν σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τέλος, δόκιμο, θεωρούμε να προστεθεί διάταξη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΕΕ) 2ας Δεκεμβρίου 2014 (StaatssecretarisvanVeiligheidenJustitie – συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑148/13 έως C‑150/13), όπου το τμήμα Μείζονος Σύνθεσης του ΔΕΕ, αναφέρει[8]: «69. Παρά ταύτα, λαμβανομένου υπόψη του ευαίσθητου χαρακτήρα των ζητημάτων που αφορούν την προσωπική σφαίρα ενός προσώπου και, ειδικότερα, τη σεξουαλικότητά του, δεν μπορεί να κριθεί αναξιόπιστη η δήλωση του προσώπου αυτού σχετικά με τον σεξουαλικό  προσανατολισμό του αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι, εξαιτίας της διστακτικότητάς του να αποκαλύψει προσωπικές πτυχές της ζωής του, δεν δήλωσε εξαρχής την ομοφυλοφιλία του.».  Γι’ αυτόν τον σκοπό προτείνουμε την πρόθεση διάταξης ως ακολούθως: «Δίωξη μπορεί να συνιστά και ο ακούσιος ή εκούσιος εξαναγκασμός απάρνησης ή απόκρυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών  φύλου στην χώρα προέλευσης».

Συνολικά προτείνουμε την αναδιατύπωση του σημείου δii της παρ. 1 του Άρθρου 10 ως ακολούθως:

«ii) η ομάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική ομάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. Ανάλογα με της συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου. Στις διαστάσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου, συμπεριλαμβάνονται οι λόγοι δίωξης για λόγους νομιζομένων χαρακτηριστικών. Δίωξη μπορεί να συνιστά και ο ακούσιος ή εκούσιος εξαναγκασμός άρνησης ή απόκρυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών  φύλου στην χώρα προέλευσης.»

β) Το  Άρθρο 111, καθώς οι προθεσμίες έκδοσης αποφάσεων γίνονται ασφυκτικές και τούτο είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα.

γ) Το Άρθρο 116, παρ. 7 στα α,β, και γ. , καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών  θα είναι αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς . Συγκεκριμένα, η διάταξη της παρ. 3 τροποποιεί τη σύνθεση και προβλέπει ότι αυτές αποτελούνται από τρεις δικαστικούς λειτουργούς. Τούτο είναι εμφανώς αντισυνταγματικό, καθώς κάνει ένα διοικητικό όργανο αμιγώς δικαστικό, και παραβιάζει το Άρθρο 8 του Συντάγματος (απαγόρευση δικαστικών επιτροπών)σε συνδυασμό με το Άρθρο 26, παρ. 3 (η δικαστική λειτουργία ασκείται απ’ τα δικαστήρια). Ακόμη, αναφορικά με την προβλεπόμενη μονομελή σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, το ΣτΕ έχει ήδη κρίνει ότι αυτή δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή[9]. Αντίθετα η συμμετοχή εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας, τα μέλη της οποίας επιλέγονται μετά από εξετάσεις,  έχουν όλα τα εχέγγυα επαρκούς γνώσης του προσφυγικού δικαίου και ανεξαρτησίας που διασφαλίζει τη διαδικασία.

Τέλος πέρα του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, θα πρέπει όσον αφορά την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 3063/2020 «Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ και του Μητρώου Μελών ΜΚΟ»[10], να επισημάνουμε ότι:

α) Στο Άρθρο 11 (Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ», παρ. α, στοιχεία α’ προβλέπεται ότι για την εγγραφή μελών ΜΚΟ πρέπει «να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας)». Τούτο πέραν του ότι δεν συνάδει με τις απαραίτητες πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσώπων που έχουν καταδικαστεί, εξαιρεί τα πρόσωπα που έχουν δικαστεί για εργασία στο σεξ.

β) Στο Άρθρο 12 (Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ), παρ. 3, προβλέπεται ότι: «3. Πέραν και πλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων και των προσκομιζόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και το δικαίωμα, κατά τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω, σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητα και την μέχρι τότε δράση των αιτούμενων την εγγραφή φυσικών προσώπων και κατά την διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του φυσικού προσώπου». Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή είναι μία απαράδεκτη ρύθμιση, καθώς τίθεται στη διακριτική ευχέρεια ενός προσώπου να αποφασίζει με αυθαίρετα κριτήρια που αφορούν μάλιστα την «προσωπικότητα» ενός προσώπου και δεν συνάδει με καμία έννοια κράτους δικαίου.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καταθέτει τις παραπάνω προτάσεις, και καλεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, να αναθεωρήσει τις εντεινόμενες πολιτικές περιορισμού δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας που κάποιες εξ αυτών βρίσκονται στα όρια της συνταγματικότητας (αν δεν τα ξεπερνούν) καθώς επίσης είναι στα όρια των διεθνών προτύπων εγγύησης ασύλου, ενώ με τις παρούσες τροποποιήσεις ελαχιστοποιούνται περαιτέρω τα οι επαρκείς εγγυήσεις για τις διαδικασίες ασύλου, όπως επί παραδείγματι με την κατάργηση στην ουσία της παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής και με την κατάργηση των συνεντεύξεων σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος δεν μιλά την επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης, καθώς και τη αναγωγή των περιοριστικών μέτρων ελευθερίας ή της κράτησης, από εξαίρεση (όπως επιτάσσει το διεθνές δίκαιο), σε κανόνα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1]http://www.opengov.gr/immigration/?p=1423

[2]Έκθεση του Ε.Κ. σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_EL.html.

[3]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32011L0095

[4]Εξαιρετικά σημαντική νομολογία: Μεταβολή καταχώρισης του φύλου σε τρανς πρόσφυγες: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/26/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD/

[5]Μεταβολή κυρίου ονόματος, καταχώρισης φύλου και διασταλτική ερμηνεία προσαρμογής επωνύμου τρανςπρόσφυγος: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/02/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-hias-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%ba/

[6]Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ΚΥΑ που καθορίζει με αυθαίρετο τρόπο ασφαλείς χώρες καταγωγής αιτούντων άσυλο», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/01/09/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b5%ce%ba%cf%86%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%ac-2/

[7]Επί παραδείγματι: α) Άρθρο 82Α ΠΚ – έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4619-2019/arthro-82a-poinikos-kodikas-nomos-4619-2019-egklima-me, β) Ν. 4443/2016 – νομοθεσία για την ίση μεταχείριση: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/791, γ)  Ν. 927/1979, Άρθρο 1, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 4491/2017: https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/838

[8]Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΕΕ) 2ας Δεκεμβρίου 2014 (StaatssecretarisvanVeiligheidenJustitie – συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑148/13 έως C‑150/13): http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5c55d6c2ae2cc45c88176b35753efdad8.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbxz0?doclang=EL&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=169966&occ=first&dir=&cid=237895

[9]Σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ: «δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό λειτουργό διοικητικών καθηκόντων μονομελούς οργάνου, ανεξαρτήτως του αν το όργανο αυτό έχει ή όχι χαρακτήρα πειθαρχικό, ελεγκτικό ή δικαιοδοτικό χαρακτήρα. Και τούτο διότι στην περίπτωση του μονομελούς οργάνου η ευθύνη προσωποποιείται σε μέγιστο βαθμό, με συνέπεια να υφίσταται κίνδυνος αμφισβητήσεως του κύρους του δικαστικού λειτουργού επί προσβολής ενώπιον δικαστηρίου των αποφάσεων του ως ασκούντος καθήκοντα μονομελούς διοικητικού οργάνου». https://www.euro2day.gr/news/highlights/article/1550417/mploko-ste-sta-pd-kontonh-gia-thn-anathesh-kathhko.html

[10] ΚΥΑ 3063/2020, http://www.immigration.gr/2020/04/kya-3063-2020-kathorismos-leitoyrgias-mhtrooy-mko.html

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική ανταπόκριση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,  ώστε οι αστυνομικές αρχές να δείξουν προσοχή στους ελέγχους λόγω περιοριστικών μέτρων στα τρανς πρόσωπα».

•3 Απριλίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Θετική ανταπόκριση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,  ώστε οι αστυνομικές αρχές να δείξουν προσοχή στους ελέγχους λόγω περιοριστικών μέτρων στα τρανς πρόσωπα».

Αθήνα, 3 Απριλίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         

Θέμα: «Θετική ανταπόκριση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,  ώστε οι αστυνομικές αρχές να δείξουν προσοχή στους ελέγχους λόγω περιοριστικών μέτρων στα τρανς πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, καθώς και προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με την θετική ανταπόκριση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, κυρίου Οικονόμου, στην επιστολή που θέσαμε υπόψη του στις 24 Μαρτίου, αναφορικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας[1].

Συγκεκριμένα, στις 24 Μαρτίου, το ΣΥΔ απέστειλε επιστολή προς τον κύριο Υφυπουργό, με σκοπό να του επιστήσουμε την προσοχή ώστε ο έλεγχος των στοιχείων ταυτοποίησης για τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει ή βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία μεταβολής των νομικών εγγράφων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017, αφενός μεν να γίνεται δίχως προβλήματα, αφετέρου με σεβασμό στην προσωπικότητα των τρανς προσώπων.

Στην επιστολή αυτή ανταποκρίθηκε θετικά ο κύριος Υφυπουργός, με έγγραφό του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας που μας κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε απάντηση της από 24.3.2020 επιστολής μας, με θέμα: «Διαδικασία ταυτοποίησης των διεμφυλικών/τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου της κυκλοφορίας», όπου σημειώνει:

«Κύριε Αρχηγέ,

Στο πλαίσιο επιβολής του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και του ελέγχου αυτής που διενεργείται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, εφιστάται η προσοχή κατά τη διαδικασία ελέγχου σε διεμφυλικά/τρανς άτομα, τα οποία δεν έχουν προλάβει να μεταβάλουν τα νομικά τους έγγραφα.

Η ταυτοποίηση των εγγράφων και των βεβαιώσεων κυκλοφορίας που τα άτομα αυτά φέρουν, καλείται να γίνεται με τη μέγιστη προσοχή και ευαισθησία στα προσωπικά τους δεδομένα και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ατόμου.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ελευθέριος Οικονόμου.»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, καλωσορίζει την θετική ανταπόκριση του κυρίου Υφυπουργού, είμαστε πάντα στη διάθεσή του, και παράλληλα επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση του ΣΥΔ, για την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4491/2017) ώστε η διαδικασία της μεταβολής των εγγράφων των τρανς προσώπων να πάψει να γίνεται δικαστικά και να γίνει διοικητική, όπως σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Τούτο, θα απαλλάξει τα Ειρηνοδικεία της χώρας μας από περιττή δικαστική ύλη, και κυρίως θα απαλλάξει τα τρανς πρόσωπα από μία διαδικασία που είναι χρονοβόρα, δεν είναι προσβάσιμη σε όλους καθώς κοστίζει αρκετά χρήματα, και παράλληλα δεν πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το ΣΥΔ, καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αναλάβει την πρωτοβουλία για την τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας, άμεσα μετά την λήξη της κρίσης της πανδημίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Δελτίο Τύπου, 24.3.2020: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας», https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «H Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, σε όλες τις συνθήκες, μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα θωράκισης με περισσότερα δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα πρόσωπα».

•30 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «H Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, σε όλες τις συνθήκες, μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα θωράκισης με περισσότερα δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα πρόσωπα».

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         

Θέμα: «H Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, σε όλες τις συνθήκες, μας υπενθυμίζει την αναγκαιότητα θωράκισης με περισσότερα δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα πιο ευάλωτα πρόσωπα».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Ορατότητας (TDoV) που τιμάται σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 31 Μαρτίου, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία που περνούν όλοι οι συνάνθρωποί μας, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, και παρ’ ότι έχει αναστείλει προσωρινά λόγω της πανδημίας τις συναντήσεις στο γραφείο του[1], αλλά και ανοικτών εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες για να γίνουν με αφορμή την ημέρα αυτήν και λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν, συνεχίζει απρόσκοπτα τις δράσεις του, και καλεί την Πολιτεία να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της για την εμβάθυνση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και ελευθεριών της τρανς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, παρ’ ότι ο ν. 4491/2017 (νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου) ήταν ένα πρώτο βήμα που κατέγραψε με ρητό τρόπο την ήδη υπάρχουσα νομολογία του 2016 (Ειρ. Αθ. απ. 418/2016[2]), ο νόμος αυτός αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινότητάς μας, διότι δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τα δικαιώματα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και ίντερσεξ προσώπων. Τούτο, διότι η διαδικασία παραμένει δικαστική και τούτο πέραν όλων των προβλημάτων παραβίασης της ιδιωτικής ζωής που έχουν καταγραφεί από την έως τώρα εφαρμογή του νόμου[3] [4], δεν ανταποκρίνεται στην Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ)[5], σύμφωνα με την οποία η διαδικασία οφείλει να είναι γρήγορη, διαφανής, βασισμένη αποκλειστικά στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου, και χωρίς διακρίσεις. Αντιθέτως , η δικαστική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική, δεν βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό καθώς η μεταβολή των εγγράφων αποφασίζεται από δικαστήριο, ενώ ενέχει διάκριση με βάση την οικονομική κατάσταση του προσώπου καθώς κοστίζει πολλά χρήματα και τούτο είναι ιδιαίτερα προβληματικό καθώς η κοινότητά μας αντιμετωπίζει διακρίσεις και αποκλεισμούς από τον χώρο της εργασίας. Άλλωστε, σε αυτή τη διαδικασία, οφείλεται το γεγονός ότι παρ’ ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο έτη απ’ την ψήφιση του νόμου, είναι πολλά τα τρανς πρόσωπα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα η δικαστική διαδικασία μεταβολής των εγγράφων τους, με αποτέλεσμα, όπως σημειώσαμε σε πρόσφατο δελτίο τύπου μας, να βρίσκεται σε διακινδύνευση η ορθή ταυτοποίησής τους λόγω των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας που λήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας[6].

Περαιτέρω, αποκλείει τα έγγαμα τρανς πρόσωπα και αυτό πέραν της παραβίασης της προαναφερθείσας Απόφασης του ΣτΕ, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα και το γράμμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της υπόθεσης C-451/16[7], καθώς και στην απόφαση της 28ης Ιουνίου 2017 εκδοθείσα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών[8], ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχε επισημάνει ότι ο αποκλεισμός αυτός είναι αθέμιτος[9]. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί η νομολογία σε μια σειρά κρατών μελών στην Ευρώπη, που τα εθνικά τους δικαστήρια θεώρησαν ως άνιση μεταχείριση την προϋπόθεση της αγαμίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Χαρακτηριστικές οι σχετικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας (2006)[10], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (2008)[11], του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας[12], καθώς και Δικαστηρίου της Ελβετίας (1996)[13] και του Εφετείου της Γαλλίας (2012)[14].

Επιπλέον, δημιουργεί διακρίσεις για λόγους ηλικίας, σε αντιδιαστολή με τις επιταγές της Απόφασης 2048/2015 του ΣτΕ, καθώς η νομοθεσία θέτει κατώτερο όριο τα 15 έτη, ενώ στις ηλικίες μεταξύ 15 και 17 η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ιατρικοποιημένη αφού το πρόσωπο πρέπει να περνά από διεπιστημονική επιτροπή που συμμετέχουν 7 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, και, αντίθετα η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών που δεν έχουν καθόλου ηλικιακό όριο όπως η Ελβετία, η Μολδαβία, η Μάλτα, η Γερμανία, η Κροατία, η Λευκορωσία, η Αυστρία, και η Νορβηγία (που έχει από τα 6 έτη).

Ακόμη, δεν μεταβάλλεται η καταχώριση φύλου και κυρίου ονόματος σε τυχόν υπάρχοντα τέκνα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η μυστικότητα της διαδικασίας, καθώς και η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, ενώ δεν υπάρχει διατυπωμένη ρητώς σε διάταξη η δυνατότητα τρίτης καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν,σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 του ΣτΕ, που επιβεβαιώθηκε με την 2191/2017 για τα ίντερσεξ πρόσωπα[15], ενώ η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επίσης από την Απόφαση 67/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου[16].

Πέραν, ακόμη, της νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί η χώρα μας με τη τροποποίηση των ταξινομητικών καταλόγων ψυχικών διαταραχών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα τρανς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών δεν  θα στιγματίζονται, σύμφωνα με την απόφαση  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου[17],  το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2017[18], τη δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωσης για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH) στις 15.11.2017[19], και τη θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ)[20].

Ακόμη: α)να διασφαλίζεται ρητά η ισότιμη συμπεριληπτική αντιμετώπιση των τρανς και ίντερσεξ ανθρώπων στον χώρο της υγείας δίχως διακρίσεις, β) να διασφαλίζεται ρητά ότι τα τρανς παιδιά και έφηβοι δεν θα αντιμετωπίζουν διακρίσεις και μπούλινγκ στο σχολείο και γενικότερα, στο χώρο της εκπαίδευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, γ) να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση ώστε ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου να συμπεριλαμβάνονται πέραν της εργασίας και στα πεδία της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και αγαθών συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, δ) να υπάρχει ρητή διάταξη που να απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις σε ανήλικα πρόσωπα δίχως της συναίνεσή τους, όπως επιτάσσει η Απόφαση 2191/2017 του ΣτΕ, καθώς και η σχετική της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων των Ηνωμένων Εθνών που κατατάσσει αυτές τις επεμβάσεις στην κατηγορία των βασανιστηρίων, και δ) να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2734/1999) για την εργασία στο σεξ, στη κατεύθυνση της πλήρους αποποινικοποίησης, της προστασίας των δικαιωμάτων και του αποστιγματισμού των προσώπων που ασκούν εργασία στο σεξ[21].

Ιδιαίτερα, σε σχέση με την εξάπλωση της πανδημίας του κοροναϊού, ακριβώς επειδή η κείμενη νομοθεσία για την εργασία στο σεξ (ν. 2734/1999) είναι τόσο περιοριστική που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη νόμιμη εργασία στο σεξ, με συνέπεια η πλειοψηφία των προσώπων που εργάζονται στο σεξ να μην έχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, το ΣΥΔ, επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα η Πολιτεία να σκύψει με σεβασμό και προσοχή στο πρόβλημα και να λάβει την απαραίτητη οικονομική πρόνοια στήριξης, λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας[22].

Πριν κλείσουμε, και υπό το φως της πανδημίας του COVID 19 που δοκιμάζει το σύστημα υγείας όλων των χωρών, ακόμη και των πλέον ανεπτυγμένων, δεν μπορούμε να μη θέσουμε την αναγκαιότητα για την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας της χώρας μας, τόσο από πλευράς υγειονομικού προσωπικού, όσο και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και την αναγκαιότητα νομοθετικών και άλλων μέτρων συμπερίληψης όλων των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα όσων είναι πιο ευάλωτοι, όπως τα τρανς πρόσωπα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, αναμένουμε απ’ τον Υφυπουργό Υγείας κύριο Κοντοζαμάνη, να ανταποκριθεί στη δημόσια δέσμευσή του, ώστε να ληφθούν κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την πλήρη πρόσβαση, με  ίση μεταχείριση, χωρίς διακρίσεις των τρανς προσώπων στον χώρο της υγείας[23], στην κατεύθυνση σχετικού πορίσματος Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί για τα θέματα αυτά[24].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, σε κάθε συγκυρία και με κάθε αφορμή, μη εξαιρουμένης της παρούσας, δε θα σταματήσει να συνεχίζει να εργάζεται με επιμονή τόσο για την διεκδίκηση όλων των παραπάνω που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI πρόσωπα, καθώς και για τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, όσο και για την ενημέρωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με πλήθος άλλων δράσεων που κάνουν ορατά τα τρανς πρόσωπα στη δημόσια σφαίρα όλο τον χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, 11743

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.gr – transgender.support.association@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.

[1] Βλέπε σχετική Ανακοίνωση 11.3.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/

[2] Ιστορική Νομολογία του Ειρ. Αθηνών που αποφάσισε την μεταβολή στοιχείων τρανς προσώπου χωρίς το προαπαιτούμενο της χειρουργικής επέμβασης: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/.

[3] Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο τύπου του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελίες παραβίασης διατάξεων του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/03/26/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82/

[4] Εδώ μπορείτε να δείτε δελτίο του ΣΥΔ σχετικό με καταγγελία απαξιωτικής και εξευτελιστικής συμπεριφοράς σε Ειρηνοδικείο για την εφαρμογή του ν. 4491/2017: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%be%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/.

[5] Απόφαση 2048[2015] του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi.

[6] Δελτίο τύπου: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας», 24.3.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/24/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf/

[7] Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180092el.pdf.

[8] Απόφαση CCPR/C/119/D/2172/2012, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών επί της καταγγελίας αρ. 2172/2012: https://undocs.org/en/CCPR/C/119/D/2172/2012.

[9] Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί του Ν. 4491/2017 για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου: www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/n-tatfyl-epist.pdf.

[10] Austrian Constitutional Court Case V 4/06-7 (decided on 8 June 2006): https://tgeu.org/austria-divorce-requirement-lacks-legal-basis/.

[11] German Constitutional Court Case 1BvL 10/05 (decided on 27 May 2008): https://www.icj.org/sogicasebook/1-bvl-1005-federal-constitutional-court-of-germany-27-may-2008/

[12] Απόφαση Συνταγματικού Δικαστηρίου Ιταλίας AlessandraBernarolicase: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/italian-transgender-woman-wins-legal-battle-to-remain-married-to-wife-after-sex-change-9534750.html.

[13] Switzerland, St. Gallen District Court, SJZ 93/1997, 26 November 1996: https://tgeu.org/switzerland-st-gallen-district-court-outlawing-divorce-requirment-1996/.

[14] France, Rennes Court of Appeal, Case No. 11/08743, 1453, 12/00535, 16 October 2012: https://tgeu.org/france-rennes-court-of-appeal-says-divorce-requirement-not-necessary-for-gender-recognition/.

[15] Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος 2191(2017) του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en – Μεταφρασμένο στα Ελληνικά εδώ: http://elawyer.blogspot.gr/2017/10/h-21912017-intersex.html.

[16] ]Δελτίο Τύπου ΣΥΔ: Ιστορική Απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/02/13/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1/.

[17] Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c/

[18] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[19] Δήλωση της Παγκόσμιας Επαγγελματικής Ένωση για την Υγεία των Διεμφυλικών (WPATH), 15.11.2017: http://t-zine.gr/enosi-epangelmation-ygias-diemfylikon-kanena-ebodio-iatrikon-diagnoseon-i-symvouleftikis-oute-ston-engamo-vio-i-tin-ilikia-gia-ti-nomiki-anagnorisi-tis-taftotitas-fylou/.

[20] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el.

[21] Βλέπε αναλυτικό κείμενο θέσεων του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών για τα πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/,καθώς και: 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της εργασίας του σεξ και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball.

[22] Δελτίο Τύπου: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωση της πανδημίας του COVID19» 19.3.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/.

[23] Δελτίο Τύπου: «Θετική κατ’ αρχήν ανταπόκριση του Υφυπουργού Υγείας, σε θέματα ίσης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις για λόγους ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου σε υπηρεσίες υγείας», 14.2.2020: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/02/14/2556/.

[24] Βλέπε σχετικό Δελτίο Τύπου Υπουργείου Υγείας | Πέμπτη 16.5.2019: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6211-ston-ypoyrgo-ygeias-andrea-ksantho-to-porisma-ths-omadas-ergasias-gia-thn-ygeionomikh-kalypsh-twn-diemfylikwn-atomwn, καθώς και Δελτίο Τύπου του ΣΥΔ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2019/05/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας».

•24 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας».

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         

Θέμα: «Επιστολή του ΣΥΔ προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, σχετικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, ενημερώνει σχετικά με επιστολή που απέστειλε προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Οικονόμου, αναφορικά με την ταυτοποίηση των τρανς προσώπων λόγω των περιοριστικών μέτρων ελέγχου κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, χτες, 23 Μαρτίου, το ΣΥΔ, απέστειλε επιστολή προς τον κύριο Υφυπουργό, με σκοπό να του επιστήσουμε την προσοχή ώστε ο έλεγχος των στοιχείων ταυτοποίησης για τα τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει ή βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία μεταβολής των νομικών εγγράφων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017, αφενός μεν να γίνεται δίχως προβλήματα, αφετέρου με σεβασμό στην προσωπικότητα των τρανς προσώπων.

Στην επιστολή επισημαίνουμε ότι:

     «Ο λόγος, που επικοινωνούμε μαζί σας, είναι ότι επειδή η νομοθεσία αυτή (ν.4491/2017) βρίσκεται σε ισχύ λιγότερα από δυόμιση χρόνια, επειδή η διαδικασία μεταβολής των εγγράφων είναι δικαστική και ως εκ τούτου χρονοβόρα, και επιπλέον επειδή πολλά διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα λόγω αποκλεισμού τους από τον χώρο της εργασίας δεν έχουν την οικονομική δύναμη ανταπόκρισης στα δικαστικά έξοδα, και, τέλος, επειδή την παρούσα περίοδο λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κοροναϊού δεν λειτουργούν τα δικαστήρια, είναι πολλά τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει κάνοντας χρήση του νόμου να μεταβάλουν νομικά τα έγγραφά τους ως προς το όνομα και το φύλο στις αστυνομικές τους ταυτότητες, και ενδεχομένως να παρουσιαστούν προβλήματα στην ταυτοποίησή τους εν μέσω μέτρων περιορισμού και ελέγχου της κυκλοφορίας των πολιτών.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας, ώστε ιδιαίτερα γι’ αυτά τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα που δεν έχουν προλάβει να μεταβάλουν στις αστυνομικές ταυτότητες τα στοιχεία τους, οι αστυνομικές αρχές να δείξουν την μέγιστη προσοχή και ευαισθησία, και να μην παρατηρηθούν προβλήματα είτε στην ταυτοποίηση αυτήν καθ΄αυτήν, πολλώ δε μάλλον σε πιθανά κρούσματα προσβολής προσωπικότητας, καθώς στο παρελθόν έχουμε καταγράψει πολλές ανάλογες συμπεριφορές.»

Περαιτέρω δηλώνουμε ότι «είμαστε στη διάθεσή του, σε διάλογο που θα μπορούσε –εν όψει των ιδιαίτερων συνθηκών– να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε όλοι οι συνάνθρωποί μας, ανάμεσα σ’ αυτούς και τα διεμφυλικά / τρανς πρόσωπα, να έχουν την επαρκή θωράκιση από την Πολιτεία.»

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, πριν η Πολιτεία ανακοινώσει τα πρώτα αυξημένα μέτρα, στις 11 Μαρτίου, ανακοίνωσε την αναστολή συναντήσεων στο γραφείο της οργάνωσής μας[1], ενώ παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση για την λήψη μέτρων οικονομικής πρόνοιας για τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ[2], και θα αναλάβει όλες τις δυνατές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, για την επαρκή τους προστασία, ιδίως εν μέσω της εξάπλωσης της πανδημίας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Ανακοίνωση, 11.3.2020, «Αναστολή συναντήσεων στο γραφείο του ΣΥΔ έως 31 Μαρτίου» https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/11/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/

[2] Δελτίο Τύπου, 19.3.2020, «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19» https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2020/03/19/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7/.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19».

•19 Μαρτίου, 2020 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19».

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020                                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Το ΣΥΔ καλεί την Κυβέρνηση να λάβει πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ λόγω της εξάπλωσης του COVID-19».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών, ίντερσεξ και γενικότερα LGBTI προσώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καλεί την Κυβέρνηση να λάβει την αναγκαία πρόνοια για την οικονομική στήριξη των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, που όπως όλοι οι συνάνθρωποί μας, εν μέσω της εξάπλωσης του COVID-19 βρίσκονται σε αδυναμία να υποστηρίξουν την καθημερινή διαβίωσή τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χτεσινές ανακοινώσεις της, η Κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης τόσο των εργαζομένων, όσο και των αυταπασχολούμενων ή ελευθέρων επαγγελματιών, που λόγω των μέτρων που ανέλαβε η Κυβέρνηση ανεστάλη η εργασία τους.

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες, η Κυβέρνηση, ανέστειλε την λειτουργία των οίκων ανοχής και συνεπώς τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ και ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία  έχουν ανάγκη οικονομικής στήριξης, απ’ την άλλη μεριά τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ σε ανοικτούς χώρους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και αυτά λόγω των μέτρων περιορισμού για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, αφενός μεν βρίσκονται σε ανασφάλεια, αφετέρου βιώνουν την ίδια ανάγκη οικονομικής στήριξης. Σημειώνουμε, δέ, ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τρανς γυναίκες, που λόγω των χρόνιων αποκλεισμών που βιώνουν στον χώρο της εργασίας, εργάζονται στο σεξ για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει ασφαλώς να συνυπολογίζεται το στίγμα και οι αποκλεισμοί που βιώνουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, ούτως ή άλλως, λόγω μίας νομοθεσίας (ν. 2734/1999) με παράλογες διατάξεις που επιτείνουν στο στίγμα και τους αποκλεισμούς που βιώνουν, και αποκλείει σε μεγάλο μέρος αυτών τη δυνατότητα αναγνώρισης νόμιμης εργασίας και συνεπώς τα θέτει εκτός εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι συνάνθρωποί μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, είναι απαραίτητο, να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα οικονομικής στήριξης και αλληλεγγύης, ώστε τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, ανεξάρτητα του χώρου ή τόπου εργασίας τους ή του μέσου που χρησιμοποιούν, ανεξαρτήτως του φύλου ή της ταυτότητας φύλου τους, ανεξάρτητα της καταγωγής, και ανεξάρτητα εάν εργάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2734/1999 που ευθύνεται για το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν απολαμβάνουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε κανείς συνάνθρωπός μας (ανάμεσά τους και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ) ενώπιον αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης να μη μείνει στο περιθώριο και να μπορεί να επιβιώσει οικονομικά, ή λόγω της έντονης ανάγκης επιβίωσης να θέσει τόσο τον εαυτό του, όσο και τους οικείους και εν τέλει το σύνολο σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές  για τη χώρα μας, είναι παραπάνω από αναγκαίο, η Κυβέρνηση, να απλώσει την ομπρέλα της αλληλεγγύης για όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, αλλά και άλλων ευάλωτων ομάδων όπως επί παραδείγματι των αστέγων ή και των ανθρώπων με αναπηρία.

Παράλληλα, το ΣΥΔ, επαναλαμβάνει τις θέσεις του για την αναθεώρηση του ν. 2734/1999[1] που στιγματίζει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, και καλεί την Κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες θέσπισης νέας νομοθεσίας που θα διέπεται απ’ την αρχή ότι η εργασία στο σεξ είναι εργασία, και τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ θα έχουν δίχως περιορισμούς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα προστατεύονται απ’ τις διακρίσεις και το στίγμα.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, βρίσκεται στο πλευρό των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, αλλά και κάθε άλλης ευάλωτης ομάδας, και καλεί την Κυβέρνηση να δείξει την έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη της σε πρόσωπα που βιώνουν το στίγμα στο μέγιστο και παράλληλα της επιπτώσεις της εξάπλωσης του ιού σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες, όπως άλλες χώρες της Ε.Ε. επί παραδείγματι η Γερμανία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

Συγγρού 79, 3ος όροφος, Αθήνα, 11745

Τηλ. 210.9210697

Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή

09.00-14.00 & 17.00-20.00

http://www.tgender.grhttp://www.transgender-association.gr/

contact@tgender.grtransgender.support.association@gmail.com

—-

[1] Οι θέσεις του ΣΥΔ για την εργασία στο σεξ: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/