ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δευτέρα 29 Μαΐου: Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του ΣΥΔ».

•Μαΐου 23, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Δευτέρα 29 Μαΐου: Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του ΣΥΔ».

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  «Δευτέρα 29 Μαΐου: Ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες του ΣΥΔ».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με την παρούσα ανακοίνωση, ενημερώνει για την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα αναλυθούν, τόσο ο οικονομικός απολογισμός, όσο και ο απολογισμός δράσεων που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΔ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Καταστατικού μας όπως γίνεται κάθε χρόνο στην κατεύθυνση της πλήρους διαφάνειας.

Παράλληλα θα καταρτιστούν οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει ψηφοφορία στην οποία θα συμμετάσχουν τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη μας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των λοιπών οργάνων του Σωματείου μας, καθώς και για την ανάδειξη της Γραμματείας ΣΥΔ Περιφέρειας.

Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της 29ης Μαΐου και ώρα 18.00 στο γραφείο του ΣΥΔ, Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα. Η συμμετοχή είναι η δύναμή μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αναφορικά με τη σεξουαλική εργασία».

•Μαΐου 22, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αναφορικά με τη σεξουαλική εργασία».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  «Το ΣΥΔ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων αναφορικά με τη σεξουαλική εργασία».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία με αφορμή το από 2.5.2017 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας  Φύλων (ΓΓΙΦ) με τίτλο: «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) κατά της πορνείας» (περισσότερα εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A94%CE%963465%CE%A7%CE%987-%CE%A8%CE%A58).

Συγκεκριμένα στο δελτίο τύπου της ΓΓΙΦ:

α) Χρησιμοποιείται ο στιγματιστικός όρος «πορνεία», που επιτείνει το στίγμα, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ασκούν σεξουαλική εργασία.

Ο όρος «πορνεία», εγκιβωτίζει συγκεκριμένο κακοποιητικό φορτίο αιώνων πατριαρχίας και στίγματος στην Ελληνική κοινωνία για τα ίδια τα πρόσωπα που ασκούν σεξουαλική εργασία, που τουναντίον πρέπει να τυγχάνουν προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, και ιδιαίτερα όταν τούτο καταγράφεται με επίσημο τρόπο από την Γραμματεία Ισότητας Φύλων, θεσμοποιεί λεκτικά την κακοποίηση, τον στιγματισμό, και τις διακρίσεις που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί.

β) Αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα μόνο εντός του κυρίαρχου διπόλου άντρας-γυναίκα, παραγνωρίζοντας την διάσταση της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

Μάλιστα τούτο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ιδιαίτερα όταν όπως έχει γίνει γνωστό, η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, υποστηρίζει την υλοποίηση έργου από το Κέντρο Θεμάτων Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) υπό τον γενικό τίτλο: «Πρόληψη και Καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότητας φύλου», όπως αναπτύχθηκε από την ίδια την ΓΓΙΦ, κυρία Κούβελα, σε σχετική ημερίδα μας για τη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, καθώς και σχετικές πολιτικές για την απόλαυση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων και για λόγους ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου. Εκτός του ότι η σεξουαλική εργασία δεν αφορά μόνο τα δύο κυρίαρχα φύλα, η διατήρηση του κυρίαρχου διπόλου εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην απαραίτητη  διεύρυνση της συζήτησης για την ισότητα των φύλων στη βάση της ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου.

γ) Συγχέεται η εργασία στο σεξ, ανεξαρτήτως φύλου, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου με την παράνομη διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων.

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ξεκάθαρο ότι η σεξουαλική εργασία δεν μπορεί να συγχέεται με την παράνομη διακίνηση, εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων, καθώς η εργασία στο σεξ αφορά μόνο την οποιαδήποτε μορφή εκούσιας υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών που αφορά το σεξ, υπό τον αυτονόητο όρο ότι δεν πρόκειται για θύματα trafficking, εμπορίας, εκβιασμών, απειλών ή άλλων παραβιάσεων θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ούτως ή άλλως κολάζονται ποινικά. Κάθε ταύτιση των δύο παραπάνω, όχι μόνο δεν βοηθά στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στην προστασία των θυμάτων, αλλά η σύγχυση αυτή δυσκολεύει περεταίρω στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, που δυνάμει των νόμων 3064/2002, 3274/2004 και 4216/2013 αποτελούν εγκληματικές πράξεις. Ακόμη, η σύγχυση αυτή παραγνωρίζει το γεγονός ότι εφόσον η σεξουαλική εργασία, αποτελεί ελεύθερη και ενσυνείδητη επιλογή του προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα αυτή, βρίσκεται στη σφαίρα της έκφρασης της προσωπικής ελευθερίας του προσώπου, σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 1 του Συντάγματος , που περιγράφει το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων.

δ) Παραγνωρίζει, τέλος, το γεγονός ότι το ονομαζόμενο «Σουηδικό μοντέλο», χαρακτηρίζεται από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών των Εργαζομένων του Σεξ, αλλά και από πολλά πρόσωπα που ασκούν εργασία στο σεξ, αναποτελεσματικό, καθώς, αντί να προστατέψει τους ανθρώπους που ασκούν σεξουαλική εργασία, επιτείνει τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και τη βία που αντιμετωπίζουν.

Πράγματι, τούτο γίνεται φανερό, από πολλές ανακοινώσεις, δελτία τύπου, και θέσεις οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είτε εργαζομένων του σεξ, είτε άλλων οργανισμών ή ερευνητών που εστιάζουν σε αυτό το αντικείμενο. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε υπογεγραμμένο κείμενο 560 οργανώσεων και 94 ερευνητών υπό την Διεθνή Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων του Σεξ στην Ευρώπη (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – ICRSE)[1], το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν νομοθετικά πλαίσια πλήρους αποποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης των πελατών, καθώς και αυτού του είδους η ποινικοποίηση, επιτείνει το στίγμα, ενώ θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ, καθώς για να αποφύγουν τη σύλληψη των πελατών τους, καταφεύγουν σε απομονωμένες περιοχές όπου πέφτουν συχνά θύματα βίας, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία στις χώρες που εφαρμόζεται.

Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και τη σεξουαλική εργασία: «Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που προάγουν ότι οι νόμοι ποινικοποίησης της σεξουαλικής εργασίας, μειώνουν εν τέλει το αριθμών των εργαζόμενων του σεξ. Αντίθετα, όλοι αυτοί οι νόμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και στιγματισμού για τους εργαζομένους στο σεξ, και τους ενθαρρύνει να εργάζονται σε επισφαλείς τοποθεσίες ώστε να αποφεύγουν είτε τη δική τους σύλληψη είτε των πελατών του (σ.σ. στην δεύτερη περίπτωση εννοεί το σουηδικό μοντέλο)».[2] Τα ίδια αποτελέσματα προκύπτουν και από σχετικές έρευνες που αφορούν την βία που δέχονται τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ[3], ενώ θα πρέπει να σημειωθεί και η θέση της Transgender Europe, οργάνωσης ομπρέλα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων[4], που καλεί στην πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), έχει καταθέσει από τον Απρίλιο του 2016, αναλυτικές θέσεις αναφορικά με την σεξουαλική εργασία, και συγκεκριμένα για την αναθεώρηση του ν. 2734/1999[5], και την αντικατάστασή του με άλλον με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) αποστιγματισμός των προσώπων που ασκούν σεξουαλική εργασία, β) αποφυγή κάθε παρέμβασης στην ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή του προσώπου, γ) αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και αντιμετώπισή της όπως κάθε άλλη εργασία, όταν αυτή επιλέγεται ελεύθερα και δεν είναι προϊόν καταναγκασμών, απειλών, βίας και τράφικινγκ που πρέπει και πράγματι κολάζονται ποινικά,  δ) εγκατάλειψη των παρωχημένων πρακτικών των υποχρεωτικών υγειονομικών εξετάσεων που αφενός επιτείνουν το στίγμα καθώς η διατήρηση αυτών των πρακτικών σχηματοποιούν τη ρατσιστική υπόθεση πως οι εργαζόμενες ή εργαζόμενοι στο σεξ είναι «ύποπτοι» μετάδοσης ασθενειών, ε) προστασία από τις διακρίσεις και τη βία, στ) πλήρης ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των εργαζομένων του σεξ, ζ) υιοθέτηση προγραμμάτων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων του σεξ, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εξόδου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] 560 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και 94 ερευνητές υπογράφουν κείμενο θέσεων για την πλήρη αποποινικοποίηση της σεξουαλικής εργασίας και απόρριψης του ονομαζόμενου Σουηδικού μοντέλου: http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/560-ngos-and-94-researchers-demand-members-european-parliament-reject-ms-honeyball

[2] Κατευθυντήριες γραμμές της UNAIDS για τον HIV και τη σεξουαλική εργασία: www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2009/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf

[3] Έρευνα για τη βία που αντιμετωπίζουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ: Deeringa, K. et al., 2014, A Systematic Review of the Correlates of Violence Against Sex Workers, American Journal of Public Health, 104(5): 42–54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625169.

[4] Transgender Europe: «Ακούστε τις φωνές των εργαζομένων του σεξ» http://tgeu.org/listen-to-the-voices-of-sex-workers/

[5] Αναλυτικές θέσεις του ΣΥΔ για τη σεξουαλική εργασία: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/04/26/%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%b4-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83/

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αρχαιρεσίες – αίτηση υποψηφιότητας».

•Μαΐου 11, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Αρχαιρεσίες – αίτηση υποψηφιότητας».

Αθήνα, 11 Μαΐου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:  «Αρχαιρεσίες – αίτηση υποψηφιότητας».

Αγαπητά μέλη του  ΣΥΔ,

Την αίτηση  υποψηφιότητας στις Αρχαιρεσίες του σωματείου μας μπορείτε να περάσετε και να την υποβάλλετε στην γραμματεία του σωματείου, Συγγρού 29, 1ος όροφος, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 17:00 – 20:00 για να την συμπληρώσετε, το αργότερο έως την Τρίτη,  16 Μαΐου  2017.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Τακτικά μέλη του ΣΥΔ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ (Σ.Υ.Δ.)

Συγγρού 29, 1ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11743

Τηλ. 210.92.10.697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

•Μαΐου 9, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».
 • Δελτίο Τύπου στα αγγλικά / Press Release in english:  «Remarks–Proposals by GTSA on the draft law regarding Legal Recognition of Gender Identity» (pdf)

Αθήνα, 9 Μαΐου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  «Οι παρατηρήσεις – προτάσεις του ΣΥΔ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, καλωσορίζει την κατάθεση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078), και κάνει γνωστές τις παρατηρήσεις του, ενώ καταθέτει παράλληλα συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωσή του.

Οι παρατηρήσεις μας εστιάζονται, κυρίως, στην επιλογή της διαδικασίας, στο περιοριστικό πλαίσιο των προϋποθέσεων, καθώς και στην έλλειψη προβλέψεων ώστε το σχέδιο νόμου να δίνει αποτελεσματική προστασία και θωράκιση των δικαιωμάτων με βάση την έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου σε όλα τα πεδία.   Συγκεκριμένα και κατ’ άρθρον:

Άρθρο 1 – Δικαιώματα του προσώπου: Οι διατυπώσεις του άρθρου αυτού, τόσο της παραγράφου 1 αλλά και της 2, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, το εισαγωγικό άρθρο περιγραφής των δικαιωμάτων του προσώπου, πρέπει να τα περιγράφει με περισσότερη ακρίβεια και να είναι πιο αναλυτικό. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση σε 4 παραγράφους:

Άρθρο 1.- Όλα τα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα:

1. Στην αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου τους και τον σεβασμό των χαρακτηριστικών φύλου τους, ανεξάρτητα από την καταχώριση στα επίσημα έγγραφα

 1. Στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας σύμφωνα με την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου τους.
 2. Να τους συμπεριφέρονται σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους, συγκεκριμένα, να αναγνωρίζονται κατά τρόπο που τα έγγραφά τους να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, με όρους του κυρίου ονόματος, και του φύλου που καταγράφονται σ’ αυτά.
 3. Στη σωματική ακεραιότητα και τη φυσική αυτονομία.

Άρθρο 2 – Ορισμοί: Επίσης οι ορισμοί που δίνονται στο άρθρο αυτό αναφορικά με την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου, βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, σχετικά με τον ορισμό της ταυτότητας φύλου, θεωρούμε σωστό να εμπλουτιστεί περαιτέρω. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 2.- Ορισμοί.

 1. Η ταυτότητα φύλου γίνεται κατανοητή, ως ο εσωτερικός και ατομικός τρόπος κατά τον οποίον το φύλο γίνεται αντιληπτό από το πρόσωπο, το οποίο μπορεί να συμπίπτει ή και να μην συμπίπτει με το φύλο που προσδιορίσθηκε κατά τη γέννηση, και συμπεριλαμβάνει την ατομική εμπειρία του σώματος. Αυτή μπορεί να συνέχει αλλαγές στην εμφάνιση του σώματος ή αλλαγές μέσω φαρμακολογίας, χειρουργικής ή άλλων τρόπων, εφόσον επελέχθησαν ελεύθερα, ή να ενέχει εν μέρει ή και καθόλου. Επίσης περιλαμβάνει άλλες εκφράσεις του φύλου όπως την ένδυση, τον τρόπο ομιλίας, έκφρασης και επιλογής ονόματος.

Άρθρο 3 – Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου – Προϋποθέσεις: Το άρθρο αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς στην παράγραφο 2 απαιτείται το πρόσωπο να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ στην παράγραφο 3 να μην είναι έγγαμο. Και οι δύο παράγραφοι αποκλίνουν από τα Ευρωπαϊκά στάνταρντς όπως έχουν τεθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) από την Απόφαση 2048(2015) της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του ΣτΕ, όπου στο σημείο 6.2.3. αναφέρεται: «6.2.3. Αφαιρέστε όλους τους περιορισμούς στο δικαίωμα των διεμφυλικών ανθρώπων αναφορικά με υπάρχοντα γάμο σε σχέση με την αναγνώριση του φύλου τους», ενώ στο σημείο 6.2.4. αναφέρεται ότι: «διασφαλίστε ότι το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών βρίσκεται σε πρωτεύουσα θέση σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά», καθώς επίσης στο σημείο 6.2.1 αναφέρεται ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακόμη, αποτελεί σχήμα οξύμωρο σε σχέδιο νόμου που τα άρθρα 8 έως 13, στόχο έχουν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των παιδιών, στα προηγούμενα άρθρα αφαιρούνται δικαιώματα από τα ανήλικα πρόσωπα.

Είναι πέρα από φανερό ότι ο περιορισμός μόνο στα πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτικά δικαιώματα: α) αποκλείει τα ανήλικα πρόσωπα, συνεπώς παραβιάζονται τα δικαιώματα των ανηλίκων και δεν διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον τους, καθώς τα τρανς παιδιά και έφηβοι όπως είναι αποδεδειγμένο από διεθνείς και ευρωπαϊκές έρευνες βιώνουν στον μέγιστο βαθμό παρενοχλήσεις, ενδοσχολικό εκφοβισμό ή και βία στη βάση της ταυτότητας ή έκφρασης φύλου τους – μάλιστα τα ποσοστά αυτοκτονιών ανάμεσα στα τρανς παιδιά και έφηβους αγγίζουν το τρομακτικό ποσοστό του 40% λόγω της μη αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου τους,  β) Η αναφορά σε πλήρη δικαιοπρακτικά δικαιώματα, πέραν του αποκλεισμού των ανήλικων προσώπων, είναι εξ αντικειμένου προβληματική, καθώς η ταυτότητα φύλου είναι μία πραγματική κατάσταση που δεν μπορεί να συνδέεται με την ικανότητα του προσώπου να συνάπτει συμβάσεις (δικαιοπραξία), είναι εντελώς άσχετα πράγματα, ενώ μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολλοί τρανς άνθρωποι που βρίσκονται στη διαδικασία της φυλομετάβασης για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ορμονοληψία απαιτείται να λάβουν ψυχιατρική διάγνωση «δυσφορίας ταυτότητα φύλου», γεγονός που μπορεί από κακόβουλα πρόσωπα να εκληφθεί ως λόγος που θέτει σε αμφιβολία την πλήρη δικαιοπρακτική τους ικανότητα. Πέραν όλων των παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, ότι η ισχύουσα νομοθεσία (ν. 344/1976), δεν έχει τέτοιες σκληρές προϋποθέσεις, ούτε αναφορικά με την ανηλικότητα, ούτε για δικαιώματα πλήρους δικαιοπραξίας, ούτε το πρόσωπο να μην είναι έγγαμο. Συνεπώς με αυτές τις δύο παραγράφους: α) παραβιάζονται τα δικαιώματα των ανήλικων, β) δυνάμει μπορεί να παραβιαστούν δικαιώματα και ενηλίκων προσώπων, γ) θα διαλύεται η υπάρχουσα οικογενειακή ζωή ενός προσώπου, καθώς το πρόσωπο θα καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο θεμελιώδη δικαιώματά του, δ) ενώ δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις στον υπάρχοντα νόμο, το πλαίσιο γίνεται πιο ασφυκτικό και πιο περιοριστικό, και ε) παρέλκονται τα στάνταρντς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προτείνουμε την αναδιατύπωση του άρθρου ως ακολούθως:

Άρθρο 3 .– Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου – Προϋποθέσεις.

 1. Όλα τα πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα αιτήματος διόρθωσης του καταγεγραμμένου φύλου, και την αλλαγή του κυρίου ονόματος, οποτεδήποτε αυτά δεν συμφωνούν με τον τρόπο που αυτοπροσδιορίζονται σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους. Η διαδικασία καθορίζεται αναλόγως εάν είναι ανήλικο ή ενήλικο στο Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2 αντιστοίχως.
 2. Για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική διαδικασία ή επέμβαση. Δεν απαιτείται επίσης η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία.

Άρθρο 4 – Διαδικασία: Στο άρθρο αυτό επιλέγεται η δικαστική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 782 ΚΠολΔ. Είναι περίπου η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο (ν. 344/1976) με τη διαφορά ότι γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα. Όμως και αυτό το άρθρο παρέλκει των σύγχρονων στάνταρντς όπως τα έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης στο σημείο 6.2.1 της Απόφασης 2048(2015), που αναφέρει: «Καταρτίστε γρήγορες, διαφανείς και πλήρως προσβάσιμες διαδικασίες βασισμένες στον αυτοπροσδιορισμό του προσώπου». Η οποιαδήποτε διαδικασία που παραμένει δικαστική, δεν είναι γρήγορη, αμφισβητείται η διαφάνειά της καθώς ο/η ειρηνοδίκης, είναι αμφίβολο πώς θα αποφασίζει, ενώ δεδομένου ότι θα είναι διαθέσιμες μόνο σε πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτικά δικαιώματα, δεν θα είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλα τα πρόσωπα. Επιπλέον, παρ’ ότι θα γίνεται σε ιδιαίτερο γραφείο δίχως δημοσιότητα, το πρόσωπο θα εξακολουθεί να πρέπει να αποδεικνύει με κάποιον τρόπο ότι είναι τρανς πρόσωπο, ενώ αφού θα αποφασίζει ο δικαστής δεν μιλάμε πλέον για αυτοπροσδιορισμό, αλλά για ετεροπροσδιορισμό. Η διαδικασία αυτή είναι σε εντελώς λάθος βάση, ιδιαίτερα λαμβανομένου υπόψιν, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα πρόσωπο μπορεί να έχει τη δυνατότητα αλλαγής του επωνύμου του με απλή διαδικασία προσφυγής στο οικείο Δημαρχείο. Συνεπώς, όμοια διαδικασία έχει νόημα να ακολουθείται με προσφυγή στο  Ληξιαρχείο, αφού αυτό είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές αυτές. Στις προτάσεις που ακολουθούν προτείνουμε η αλλαγή της καταχώρισης να γίνεται με αίτημα απευθείας στο Ληξιαρχείο, διαθέσιμο με γρήγορη διαδικασία εντός τριάντα ημερών για όλα τα πρόσωπα άνω των 18 ετών, διαδικασία δικαστική διαθέσιμη για τα πρόσωπα έως 18 ετών, δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων πλην του οικείου Ληξιαρχείου και στο Ληξιαρχείο που διαμένει το πρόσωπο, να μη διαλύεται πρότερος γάμος καθώς τούτο αποτελεί παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, και δημιουργία κενής καταχώρισης φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν σύμφωνα με τα στάνταρντς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ακόμη προτείνουμε την άρση του περιορισμού της παραγράφου 4., αναφορικά με το πόσες φορές μπορεί να αλλάζει η καταχώριση, που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει στην κείμενη νομοθεσία. Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 4. – Διαδικασία.

 1. Όλα τα πρόσωπα που έχουν ξεπεράσει την ηλικία των δεκαοκτώ(18) ετών, επικαλούμενα τον παρόντα νόμο για τη την διόρθωση του καταγεγραμμένου τους φύλου και του κυρίου ονόματος, δηλώνουν εγγράφως,  αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, στο οικείο Ληξιαρχείο: το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου.
 2. Εάν το πρόσωπο είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών, η αίτηση διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου γίνεται με δικαστική απόφαση, και σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον και υγιή ανάπτυξη του παιδιού, από τους γονείς ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια και με την σαφή συμφωνία του. Η κατάθεση του αιτήματος μπορεί να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου δικηγόρου χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία. Αρμόδιο δικαστήριο είναι όχι μόνο αυτό της περιφέρειας του ληξιαρχείου αλλά και αυτό της κατοικίας του προσώπου (συντρέχουσα δωσιδικία). Στην αίτηση δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το κύριο όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο. Στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του προσώπου. Η δικαστική απόφαση καταχωρίζεται στο Ληξιαρχείο που είχε συντάξει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του προσώπου. Η καταχώριση της δικαστικής απόφασης περί διόρθωσης φύλου γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη μυστικότητα της μεταβολής και της αρχικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης έναντι όλων.
 3. Εάν το πρόσωπο δεν επιθυμεί να αιτηθεί την αλλαγή του καταγεγραμμένου φύλου και του κυρίου ονόματος στο οικείο Ληξιαρχείο, μπορεί με δήλωσή του να το κάνει στο Ληξιαρχείο της διαμονής του.
 4. Κανένα άλλο χαρακτηριστικό του προσώπου, όπως η εξωτερική εμφάνιση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, κατάσταση υγείας, κοινωνική κατάσταση, πρότερη ή παρούσα κράτηση, ποινικό μητρώο, οικονομική κατάσταση, οικογενειακή, γονεϊκή κατάσταση ή επιμέλεια τέκνων δύνανται να τεθούν ως άρνηση του αιτήματος.
 5. Εάν το πρόσωπο είναι έγγαμο, δεν επέρχεται καμία μεταβολή στον έγγαμο βίο του. Το πιστοποιητικό γάμου αλλάζει σύμφωνα με το νέο κύριο όνομα και το προσαρμοσμένο επώνυμο του προσώπου που άλλαξε η καταχώριση του φύλου του, εντός τριάντα (30) ημερών.
 6. Δημιουργείται στους ληξιαρχικούς καταλόγους δυνατότητα τρίτης κενής καταχώρισης φύλου, με την σήμανση της παύλας (-).
 7. Εάν το πρόσωπο επιθυμεί η καταχώρηση του φύλου να είναι κενή, μπορεί να το δηλώσει και στο διορθωμένο πιστοποιητικό γέννησης η καταχώρηση φύλου θα δηλώνεται με παύλα (-) και θα διορθώνεται μόνο το κύριο όνομα.
 8. Η αλλαγή καταχώρησης του καταγεγραμμένου φύλου και του κυρίου ονόματος ολοκληρώνονται εντός τριάντα (30) ημερών και εκδίδεται νέα ληξιαρχική πράξη.
 9. Στην δήλωση για την αλλαγή της καταχώρισης του φύλου και του κυρίου ονόματος, πλην του επιθυμητού κυρίου ονόματος και φύλου, το πρόσωπο καταγράφει: α) το δημοτολόγιο και μητρώο αρρένων, β) τον ασφαλιστικό φορέα του, γ) την ΔΟΥ εγγραφής του, δ) εάν είναι κάτοχος πτυχίου ή άλλων τίτλων σπουδών ημεδαπής, τον τίτλο πτυχίου και το εκπαιδευτικό ίδρυμα που το εξέδωσε, ε) εάν είναι δικαιούχος εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτου, το υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολόγιο που είναι εγγραμμένο, στ) εάν είναι κάτοχος οχήματος ιδιωτικής ή δημόσια χρήσης τον αριθμό αδείας και κυκλοφορίας, ζ) τους κωδικούς αριθμούς πληρωμής όλων των ΔΕΚΟ, εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, ή άλλων εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή τηλεφωνίας που το πρόσωπο έχει στο όνομά του, η) εάν το πρόσωπο έχει ιδιωτική ασφάλιση, τον οργανισμό ασφάλισης και τον κωδικό ταυτοποίησής του, θ) εάν το πρόσωπο έχει λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα, την τράπεζα, αριθμό λογαριασμού ή τυχόν πιστωτικής ή άλλης κάρτας ή δανείου, ι) τον αριθμό διαβατηρίου του, εφόσον είναι κάτοχος. Το Ληξιαρχείο αφού εκδώσει τη νέα ληξιαρχική πράξη, ενημερώνει αυτεπαγγέλτως και αρμοδίως εντός τριάντα (30) ημερών όλες τις παραπάνω δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν εντός τριάντα (30) ημερών, να προβούν σε όλες τις αλλαγές που είναι απαραίτητες (δημοτολόγιο, μητρώο αρρένων, εκλογικοί κατάλογοι, καταχώριση ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, πτυχία, τίτλοι ακινήτων, άδειες κυκλοφορίας και δίπλωμα οδήγησης, λογαριασμοί ΔΕΚΟ και άλλων εταιρειών παροχής υπηρεσιών, συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης, λογαριασμοί τραπεζών, πιστωτικές κάρτες ή συμβόλαια δανείων, διαβατήριο, αντιστοίχως) ως προς το κύριο όνομα και το προσαρμοσμένο επώνυμο, με απόλυτη μυστικότητα και χωρίς να επιτρέπεται η αναφορά ότι μεσολάβησε διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου και χωρίς να επέρχεται καμία άλλη μεταβολή.

Σημείωση: Εναλλακτικά της παραγράφου 9., δηλαδή της αυτεπάγγελτης διαδικασίας όπως προτείνεται παραπάνω, να μπορούσε να θεωρηθεί η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας με σκοπό την απρόσκοπτη αλλαγή όλων των λοιπών εγγράφων του προσώπου, όπως προτείνεται στο σχετικό σημείο δ., από τον δικηγόρο και Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης (Περιφέρεια Αττικής), κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο (http://elawyer.blogspot.gr/2017/05/blog-post.html).

Άρθρο 5 – Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου: Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρ’ ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα τυχόν υπάρχοντος βιολογικού ή υιοθετημένου τέκνου δεν επηρεάζονται, στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών δεν επέρχεται καμία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου του γονέα. Δηλαδή η καταχώριση του φύλου του/της γονέα θα έχει αλλάξει, θα παραμένει η καταχώριση στο φύλο και το γένος που καταχωρίστηκε. Τούτο είναι παράδοξο, καθώς με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ (παραβίαση της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του προσώπου). Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 5 – Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου.

 1. Εάν το πρόσωπο που διόρθωσε το καταχωρισμένο φύλο του έχει παιδιά, είτε γεννημένα σε γάμο, είτε γεννημένα σε σύμφωνο, είτε γεννημένα χωρίς γάμο των γονέων τους, είτε υιοθετημένα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη γονική μέριμνα δεν επηρεάζονται. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών αλλάζει η καταχώριση του κυρίου ονόματος και του προσαρμοσμένου επωνύμου, σύμφωνα με τη νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης του γονέα, εντός τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 6 – Μυστικότητα: Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να αφαιρεθεί, καθώς όπως παρατηρήσαμε και στο Άρθρο 3, δεν μπορεί να συνδέεται η δικαιοπρακτική ικανότητα του προσώπου με την αλλαγή τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του, ενώ αρκεί για την πρόσβαση τρίτων η άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 7 – Άλλες διατάξεις: Επειδή η διαδικασία που προτείνουμε είναι το απευθείας αίτημα για αλλαγής της καταχώρισης του φύλου και του κύριους ονόματος, δεν είναι αυτή της εκούσιας δικαιοδοσίας (όπως προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου), αρκεί στην παράγραφο 1 να αφαιρεθεί εντελώς από το σχετικό άρθρο του ν. 344/1976 η έκφραση «αλλαγή φύλου», αφού πλέον η αλλαγή αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις νόμου. Ακόμη, όμως, πέραν της πολύ θετικής προσθήκης στην παράγραφο 2 των χαρακτηριστικών φύλου στον ν. 927/1979, θεωρούμε αναγκαίο να προστεθούν μία σειρά ακόμη διατάξεων: α) αναφορικά με προστασίες στο σχολικό περιβάλλον ανεξάρτητα απ’ το εάν το ανήλικο πρόσωπο έχει αλλάξει ή όχι την καταχώριση του φύλου του, β) προστασία σε θέματα υγείας, γ) προστασία των τρανς και ίντερσεξ προσφύγων, δ) αναγκαίες αλλαγές σε σχετικές νομοθεσίες κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, ε) απαγόρευση των ιατρικών παρεμβάσεων δίχως τη συναίνεση ίντερσεξ προσώπων, και στ) καταργείται το σχετικό Άρθρο του Π.Δ. 323/2003 το οποίο ανέφερε ότι τα πτυχία των ΤΕΕ εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε το Άρθρο 7 να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως:

Άρθρο 7 – Άλλες διατάξεις.

 1. Στο άρθρο 14 παρ. 1 εδ. 1 του ν. 344/1976 (Περί ληξιαρχικών πράξεων) η έκφραση «αλλαγής φύλου» αφαιρείται.
 2. Η ταυτότητα φύλου που υιοθετείται από το πρόσωπο πρέπει να γίνεται σεβαστή, ειδικότερα στην περίπτωση των ανήλικων κοριτσιών, αγοριών και των εφήβων, χρησιμοποιώντας το μικρό όνομα που είναι διαφορετικό από αυτό που έχει καταχωρηθεί στην εθνική τους ταυτότητα. Όταν ζητείται από το πρόσωπο στο σχολικό περιβάλλον, πρέπει να υιοθετείται το μικρό όνομα όταν απευθύνονται σ’ αυτά, στην καταγραφή, αρχειοθέτηση, προσφώνηση και σε κάθε διαδικασία ή παροχή υπηρεσίας στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Όταν η φύση της διαδικασίας το κάνει απαραίτητο να καταχωρηθεί πληροφόρηση στα σχολικά μητρώα, μετά από δηλωμένη επιθυμία του προσώπου, χρησιμοποιείται η μέθοδος σύνταξης που θα γράφεται το αρχικό γράμμα του πρώτου ονόματος, το επίθετο πλήρως, η ημερομηνία της γέννησης και ο αριθμός τους εγγράφου, προσθέτοντας το μικρό όνομα που έχει επιλεγεί από τα άτομα στο έδαφος της ταυτότητας φύλου τους, αν αυτό ζητείται από αυτά. Σε αυτές τις περιστάσεις στο σχολικό περιβάλλον κατά τις οποίες το πρόσωπο πρέπει να προσφωνηθεί δημοσίως, μόνο το επιλεχθέν μικρό όνομα που συμφωνεί με την ταυτότητα φύλου μπορεί να χρησιμοποιείται. Εφόσον το πρόσωπο το δηλώσει, μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις τουαλέτες που συνάδουν που με την ταυτότητα φύλου του και να ενδύεται στον σχολικό χώρο σύμφωνα με αυτήν.
 3. Όλα τα πρόσωπα μεγαλύτερα των δεκαοκτώ (18) ετών, και με σκοπό τη διασφάλιση της ολιστικής φροντίδας της υγείας τους, θα έχουν τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε ολικές και μερικές χειρουργικές επεμβάσεις ή/και πλήρους ορμονικής φροντίδας για τη προσαρμογή της εμφάνισης του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων, εφόσον το αιτούνται και το επιλέγουν ελεύθερα. Δεν θα υπάρχει ανάγκη να αποδεικνύουν τη βούληση για ολική ή μερική επέμβαση επαναπροσδιορισμού ώστε να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ορμονική θεραπεία. Η μόνη προϋπόθεση θα είναι, και στις δύο περιπτώσεις, η γνωστοποίηση της συγκατάθεσης του προσώπου που ενδιαφέρεται. Στην περίπτωση ανηλίκου, ο/η γνωστοποιών συναινών, θα πρέπει να έχει τη συναίνεση των γονέων ή του προσώπου που έχει την επιμέλεια. Οι λειτουργοί δημόσιας υγείας, όσοι αντιπροσωπεύουν το κράτος, ιδιωτικοί ή υπεύθυνοι ασφαλιστικών συστημάτων, πρέπει να εγγυούνται την τήρηση των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με αυτόν τον νόμο. Όλες οι ιατρικές διαδικασίες που παρατίθενται σε αυτό το Άρθρο, συμπεριλαμβανομένων πιθανών χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού φύλου, δε θα επιβαρύνουν οικονομικά το άτομο και θα καλύπτονται οικονομικά πλήρως από το Ασφαλιστικό Ταμείου του ατόμου.
 4. Καταργείται η παράγραφος 3, του Άρθρου 19 του Π.Δ. 323/2003.
 5. Κάθε τελική απόφαση για την ταυτότητα φύλου ατόμου πολίτη αλλοδαπής που προσδιορίστηκε είτε μέσω δικαστικής απόφασης είτε από οποιαδήποτε άλλη αρχή της χώρας προέλευσης, αναγνωρίζεται στην Ελληνική επικράτεια.
 6. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας ασύλου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης, το οποίο επιθυμεί την αλλαγή μικρού ονόματος και καταχώρησης φύλου στα έγγραφά του δηλώνει το επιθυμητό όνομα και το φύλο στην Υπηρεσία Ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου, χορηγεί νέα έγγραφα με το νέο όνομα και φύλο εντός τριάντα (30) ημερών.
 7. Απαγορεύεται κάθε ιατρική θεραπεία, χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις που παρεμβαίνουν μερικώς ή ολικώς στα χαρακτηριστικά του φύλου ενός ανηλίκου προσώπου παρά μόνο μετά από γραπτή συναίνεσή του. Όταν εξασφαλίζεται η γραπτή συναίνεση του ανηλίκου καθώς και η συναίνεση των γονέων ή του επιμελητή του ανηλίκου, το ιατρικό προσωπικό πρέπει: α) να λάβει υπόψη την ικανοποιητική εξέλιξη και καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού όπως εκφράζονται στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, β) να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους σε σχέση με την ηλικία, την υγεία, και την ωριμότητα του ανήλικου.
 8. Στο Άρθρο 4 του Νόμου 3769/2009 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις), μετά τη Παράγραφο 3 προστίθεται Παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.»
 9. Το Άρθρο 2, παρ. 2, περίπτωση β) του Νόμου 3896/2010 (Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης) , τροποποιείται, ως ακολούθως: «β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου του.»
 10. Στο ν. 4097/2012 (Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας ), παρ. 4, προστίθεται περίπτωση 4., ως ακολούθως: ««4. Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω της ταυτότητας  ή των χαρακτηριστικών φύλου του.»
 11. Στο ν. 4285/2014 (Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α’ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις) στα άρθρα 1 και 2, μετά τις λέξεις «ταυτότητα φύλου», προστίθενται και τα «χαρακτηριστικά φύλου».
 12. Στην παράγραφο 2., Άρθρο 3, του ν. 4443/2016, μετά τις λέξεις «γενεαλογικών καταβολών», προστίθεται η ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.
 13. Στον ν. 43752016 (Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»), στο Άρθρο 14, παράγραφος 8 (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες), προστίθεται στοιχείο η, ως ακολούθως: «η) πρόσωπα λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου τους».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καταθέτει τις παραπάνω προτάσεις, με την ελπίδα ότι το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία θα δώσουν τη δέουσα προσοχή, και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πλήρη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αλλά και περαιτέρω για μία ολιστική πλήρη απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των ανθρώπων στη βάση της έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου τους, σε όλα τα πεδία της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ρατσιστική επίθεση κατά δύο τρανς προσφύγων στην Λέρο».

•Μαΐου 5, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ρατσιστική επίθεση κατά δύο τρανς προσφύγων στην Λέρο».

Αθήνα, 5 Μαΐου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  «Ρατσιστική επίθεση κατά δύο τρανς προσφύγων στην Λέρο».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, φέρνει στη δημοσιότητα ρατσιστική τρανσφοβική επίθεση κατά δύο τρανς προσφύγων στην Λέρο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί έως στιγμής:

Την Τετάρτη 3 Μαΐου και στις 17:30 μμ, περίπου, δύο τρανς γυναίκες  που διαμένουν στο νησί της Λέρου σε δομή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, δέχτηκαν επίθεση την ώρα που πήγαιναν προς την κατοικία τους, από άτομα τα οποία επέβαιναν σε μηχανάκι.

Οι γυναίκες δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τίποτε περισσότερο, διότι οι δράστες τις αιφνιδίασαν από πίσω. Από την επίθεση χτυπήθηκε η μία από τις δύο, μάλλον με ξύλινη ράβδο ή καλώδιο, η οποία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, για να της παραστούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τους αλληλέγγυους, στο νησί υπάρχει ομάδα είκοσι (20)  ατόμων περίπου, που δρουν με βάση ρατσιστικά κίνητρα και η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Οι εκφοβισμοί και οι επιθέσεις από μηχανοκίνητες ομάδες κατά προσφύγων, που προσπαθούν να ξαφνιάσουν τα θύματα, να τα χλευάσουν και να τα χτυπήσουν είτε με χρήση ξύλινων ράβδων, είτε με χτυπήματα και κλωτσιές, ολοένα και αυξάνονται, ενώ η τοπική αστυνομική  αρχή, δεν κάνει τίποτε γι’ αυτό.

Να σημειώσουμε, επίσης, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε η μία τρανς πρόσφυγας που κτυπήθηκε βίαια, νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο της Λέρου.

Ακόμη σύμφωνα με δημοσίευμα της 4ης Μαίου 2015 στην Εφημερίδα των Συντακτών, η επίθεση αυτή στην Λέρο είναι τρίτη από μία σειρά επιθέσεων κατά προσφύγων, όπου στην τελευταία θύματα ήταν τέσσερις πρόσφυγες που κτυπήθηκαν από αγνώστους με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα. Μάλιστα στο δημοσίευμα καταγράφεται και εκεί η επίθεση που δέχτηκε η μία τρανς πρόσφυγας. Αντιγράφουμε από την Εφ.Συντ. (http://www.efsyn.gr/arthro/triti-epithesi-se-prosfyges-sti-lero):

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», θύμα επίθεσης έπεσε το απόγευμα της Τετάρτης μια τρανς πρόσφυγας που διαμένει στο Λακκί. Την ώρα που επέστρεφε στον χώρο της, δέχτηκε επίθεση από άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και φέρει τραύμα από κατακόρυφο χτύπημα σε όλο το σώμα, πιθανότατα από λάστιχο ή άλλο αντικείμενο.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί την Ελληνική Πολιτεία, τις τοπικές αρχές που όπως φαίνεται παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις κατά προσφύγων είναι επανειλημμένες δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε για την σύλληψη και δίωξη των δραστών των εγκλημάτων μίσους κατά προσφύγων, καθώς και την Ύπατη Αρμοστεία, να πράξουν ότι είναι απαραίτητο, αφενός μεν τηρώντας το κράτος δικαίου, αφετέρου να προστατέψουν αποτελεσματικά όλες και όλους τους πρόσφυγες στο νησί της Λέρου, αλλά και παντού.

Τέλος, καλούμε την Πολιτεία να σκύψει με τη δέουσα προσοχή για την προστασία όλων προσφύγων, και ιδιαίτερα της ευάλωτης υποομάδας των τρανς προσφύγων. Το ΣΥΔ, από τον Ιούνιο του 2016, έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/20/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b4/), για την αποτελεσματική προστασία των τρανς και γενικότερα των LGBTI προσφύγων και για την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιτάσσει την άμεση νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τα σύγχρονα στάνταρντς με βάση τον αυτοπροσδιορισμό».

•Απρίλιος 7, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιτάσσει την άμεση νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τα σύγχρονα στάνταρντς με βάση τον αυτοπροσδιορισμό».

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  «Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιτάσσει την άμεση νομοθέτηση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου σύμφωνα με τα σύγχρονα στάνταρντς με βάση τον αυτοπροσδιορισμό».

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου, και με αφορμή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά την επιτακτικότητα της νομοθέτησης για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στην υπόθεση A.P., Garçon και Nicot κατά Γαλλίας[1], έκρινε με ψήφους έξι εναντίον μιας,  ότι η απαίτηση χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών διαδικασιών, που ενέχουν τον κίνδυνο της στείρωσης, προκειμένου να αναγνωρισθεί νομικά η ταυτότητα φύλου, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συγκεκριμένα το Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (σεβασμός στην ιδιωτική ζωή).

Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τις αποφάσεις 418/2016 και 1572/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, όπου στην πρώτη το δικαστήριο έκρινε ότι «η υποχρεωτική στείρωση, η χειρουργική αλλαγή φύλου με αφαίρεση των γεννητικών οργάνων από θήλυ σε άρεν και αντίστροφα, σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της αλλαγής φύλου στα διεμφυλικά άτομα, όπως η αιτούσα κρίνεται ότι είναι υπερβολική απαίτηση και πρακτική και παραβιάζει το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ»[2], ενώ στην δεύτερη[3], κρίθηκε επιπλέον, και με το ίδιο σκεπτικό, ότι όχι μόνον οι χειρουργικές επεμβάσεις που οδηγούν στη στείρωση, αλλά και οι ιατρικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της ορμονοληψίας, είναι καταχρηστικές ως προαπαιτήσεις για την αλλαγή των εγγράφων των τρανς ανθρώπων.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και το σημερινό Δελτίο Τύπου του Συνηγόρου του Πολίτη (7.4.2017, Θέμα: «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου με σεβασμό στα δικαιώματα των διεμφυλικών (τρανς) ατόμων ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη»)[4], όπου ανάμεσα στα άλλα αναφέρεται:

«O Συνήγορος επαναλαμβάνει την θέση του για άμεση νομοθετική παρέμβαση σύμφωνα με το ψήφισμα 2048/2015 της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης[5]. […] Η καθυστέρηση εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση, δεν δημιουργεί μόνο προβλήματα στους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά επιτείνει τη σύγχυση στην ελληνική κοινωνία, συντηρώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις καθώς και συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης. Γνωρίζοντας ότι η συσταθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη προ μηνών ολοκληρώσει τις εργασίες της για το θέμα αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη ευελπιστεί ότι το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή θα εναρμονίζεται με τη διεθνή νομολογία και θα προωθηθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί την Ελληνική Πολιτεία, να προχωρήσει άμεσα, και κατά προτεραιότητα, όπως εμφατικά τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, στην κατεύθυνση της εναρμόνισης με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία, και σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεσπίζοντας: διαδικασίες αλλαγής της καταχώρισης του φύλου και του κυρίου ονόματος, απλές, γρήγορες, διαφανείς, χωρίς τα προαπαιτούμενα χειρουργικών επεμβάσεων, στείρωσης, ψυχιατρικών γνωματεύσεων ή οποιωνδήποτε ιατρικών διαδικασιών, με βάση μόνο τον αυτοπροσδιορισμό των προσώπων, διαθέσιμες σε ανήλικους με βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, χωρίς να διαλύονται οι δεσμοί οικογενειακής ζωής, με διαθέσιμη κενή ή τρίτη καταχώριση φύλου για τα πρόσωπα που το επιθυμούν, με πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας χωρίς την ετικέτα της ψυχικής διαταραχής και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των χειρουργικών επεμβάσεων επαναπροσδιορισμού όταν αυτές επιλέγονται ελεύθερα από το πρόσωπο, με προστασία στο σχολικό περιβάλλον, και με συμπερίληψη της ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στις νομοθεσίες κατά των διακρίσεων, όπου αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται.

Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, αποτελεί την έννομη διασφάλιση εκ μέρους της Πολιτείας για την απόλαυση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς ανθρώπων, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, την προσωπικότητα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

Τηλ. 210.9210697

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

[1] Απόφαση υπόθεση A.P., Garçon και Nicot κατά Γαλλίας:  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172556

[2] Απόφαση 418/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2016/06/30/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/

[3] Απόφαση 1572/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών από το νομικό ιστολόγιο του Βασίλη Σωτηρόπουλου που χειρίστηκε και τις δύο υποθέσεις, elawyer: http://elawyer.blogspot.gr/2017/01/blog-post_20.html.

[4] Δελτίο Τύπου Συνηγόρου του Πολίτη – «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου με σεβασμό στα δικαιώματα των διεμφυλικών (τρανς) ατόμων ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη»: https://www.synigoros.gr/?i=isotita-ton-fylon.el.nea.424074

[5] Απόφαση 2048/2015 της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=21736&lang=en

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 17.00 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

•Μαρτίου 23, 2017 • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 17.00 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017

LOGOTYPO GTSA αντίγραφο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 17.00

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), σας προσκαλεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ώρες 17:00-21.00, σε ημερίδα αφιερωμένη στη Διεθνή Ημέρα Τρανς Ορατότητας, που θα πραγματοποιηθεί  στην Αίθουσα Συνεδρίων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, πλησίον Παντείου Πανεπιστημίου).

Η Διεθνής Ημέρα Τρανς Ορατότητας, είναι μία ημέρα που αφιερώνεται στην ορατότητα της τρανς κοινότητας, αλλά και στην ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την περιορισμένη πρόσβαση ή αποκλεισμούς, αλλά και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν οι τρανς άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα της ημερίδας, είναι το ακόλουθο:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΝΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 2017
17.00 – 17.30 ΥΠΟΔΟΧΗ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ.
17.30 – 18.30 Προβολή ταινίας αφιερωμένης στην ορατότητα των τρανς ανθρώπων.
18.30 – 18.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

 

18.45 – 20.00 Ομιλία εκπροσώπου του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ).

 

Ομιλία από την Γενική Γραμματέα Ισότητας, κυρία Φωτεινή Κούβελα.

 

Ομιλία από την Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας, κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου.

 

Ομιλία – Παρουσίαση από την κυρία Φανή Παπαδοπούλου, πολιτική επιστήμων, υπεύθυνη του έργου του Κ.Ε.Θ.Ι.: «Πρόληψη και καταπολέμηση του Σεξισμού και των Διακρίσεων σε θέματα Ταυτότητας Φύλου».
Ομιλία εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας.

 

Συζήτηση – Ερωτήσεις.

 

20.00 – 20.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.
20.15 – 20.50 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH), κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο.

 

Ομιλία από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Μαρία Γιαννακάκη.

 

Ομιλία από τον δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, κύριο Βασίλη Χειρδάρη.

 

Συζήτηση – Ερωτήσεις.

 

20.50 – 21.00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ.

Όλες οι ομιλίες θα μεταφράζονται στη νοηματική, ενώ ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος σε ανθρώπους με αναπηρία.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με τη συνεργασία και υπό την αιγίδα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) το οποίο ευχαριστούμε θερμά, και με την υποστήριξη της ΜΚΟ PRAKSIS.

Ευχαριστούμε, ακόμη, το Outview Film Festival για την προσφορά της ταινίας.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ

ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743

http://www.transgender-association.gr/

transgender.support.association@gmail.com

.

 Υπό την αιγίδα του:

    Logo

 

 Με την υποστήριξη: